Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 30446Luty: 35891Marzec: 39564Kwiecień: 48073Maj: 47598Czerwiec: 46445
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 11Kwiecień: 92Maj: 99Czerwiec: 15
Lipiec: 180Sierpień: 113Wrzesień: 7030Październik: 14390Listopad: 70353Grudzień: 30268
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 37190
 2. Wydział Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 9005
 3. Wnioski i procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8076
 4. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 7716
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 6705
 6. Akty prawne
  Wyświetleń: 6570
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4332
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4288
 9. Aktualności
  Wyświetleń: 4284
 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3665
 11. Nieruchomości – ogłoszenia
  Wyświetleń: 2491
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2462
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2244
 14. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2178
 15. Starosta
  Wyświetleń: 1970
 16. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1959
 17. Informacje do faktur i numery kont bankowych
  Wyświetleń: 1677
 18. Sekretarz
  Wyświetleń: 1484
 19. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 1449
 20. Skarbnik
  Wyświetleń: 1425
 21. Skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1408
 22. Urzędy Gmin
  Wyświetleń: 1239
 23. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1231
 24. Logo i identyfikacja wizualna
  Wyświetleń: 1197
 25. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1138
 26. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1127
 27. Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1111
 28. Powiatowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1021
 29. Protokoły z posiedzeń VI kadencji Rady Powiatu Świeckiego (2018-2023)
  Wyświetleń: 1004
 30. Statut Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 1003
 31. Wicestarosta
  Wyświetleń: 990
 32. Uchwała Rady Nr LVIII/349/23 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 943
 33. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 926
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 898
 35. Powiatowy Rzecznik Konsumenta
  Wyświetleń: 893
 36. Protokoły Komisji - VI kadencja Rady Powiatu (2018-2023)
  Wyświetleń: 863
 37. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 860
 38. Zgłoszenia z projektem
  Wyświetleń: 855
 39. Stanowiska samodzielne
  Wyświetleń: 854
 40. Podinspektor ds. budownictwa
  Wyświetleń: 850
 41. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 840
 42. Podinspektor
  Wyświetleń: 782
 43. Biuro Rady
  Wyświetleń: 779
 44. Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 767
 45. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 763
 46. Urząd
  Wyświetleń: 754
 47. Podinspektor ds. obsługi kancelarii ogólnej
  Wyświetleń: 751
 48. Realizacja budżetu
  Wyświetleń: 750
 49. Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego
  Wyświetleń: 750
 50. Podinspektor ds. promocji
  Wyświetleń: 742
 51. Informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz o sposobie i zasadach udostępniania zawartych w nich danych
  Wyświetleń: 738
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 735
 53. Wydanie wypisu lub wyrysu z rejestru ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 724
 54. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 717
 55. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
  Wyświetleń: 700
 56. Wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 690
 57. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 689
 58. Komisje Rady
  Wyświetleń: 678
 59. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 671
 60. Stowarzyszenia w KRS
  Wyświetleń: 668
 61. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 651
 62. Fundacje
  Wyświetleń: 637
 63. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 631
 64. Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 628
 65. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 623
 66. Uczniowskie Kluby Sportowe
  Wyświetleń: 619
 67. Wydanie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 614
 68. Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP
  Wyświetleń: 600
 69. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 591
 70. Podinspektor ds. informatycznych
  Wyświetleń: 590
 71. Jednostki zespolone
  Wyświetleń: 589
 72. Informacje o lobbingu
  Wyświetleń: 585
 73. Postępowania administracyjne
  Wyświetleń: 582
 74. Stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 579
 75. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 573
 76. Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 566
 77. Opinie RIO
  Wyświetleń: 561
 78. Informacja
  Wyświetleń: 555
 79. Kluby Sportowe
  Wyświetleń: 549
 80. Wstępne ogłoszenie informacyjne
  Wyświetleń: 524
 81. Mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 517
 82. Sprawozdania
  Wyświetleń: 495
 83. Zapytanie nr 8/23 z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 484
 84. Pozwolenia/zezwolenia z decyzją środowiskową
  Wyświetleń: 479
 85. Audyty i kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 476
 86. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu – II przetarg
  Wyświetleń: 467
 87. Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia
  Wyświetleń: 458
 88. Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński
  Wyświetleń: 457
 89. Plany kontroli
  Wyświetleń: 435
 90. Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2023 roku
  Wyświetleń: 430
 91. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby do 16 roku życia
  Wyświetleń: 411
 92. Zakład Usług Samochodowych Jan Pałubicki
  Wyświetleń: 405
 93. Uchwała Rady Nr LIX/359/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 404
 94. Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 403
 95. Ośrodki szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 393
 96. Uchwała Rady Nr LV/340/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 392
 97. Informacje
  Wyświetleń: 390
 98. Kontrola instytucjonalna – rok 2022
  Wyświetleń: 384
 99. Pobierz programy
  Wyświetleń: 381
 100. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mist
  Wyświetleń: 380
 101. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 379
 102. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 374
 103. Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 362
 104. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 360
 105. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 351
 106. Zarządzenie Nr 92/23 Starosty Świeckiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 347
 107. Kontrola instytucjonalna – rok 2021
  Wyświetleń: 345
 108. Kontrola instytucjonalna – rok 2019
  Wyświetleń: 344
 109. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 343
 110. Udostępnienie rejestru cen nieruchomości oraz udostępnienie raportów tworzonych na podstawie danych EGiB
  Wyświetleń: 343
 111. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 342
 112. Udostępnienie dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 339
 113. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 337
 114. Kontrola instytucjonalna – rok 2020
  Wyświetleń: 337
 115. Uchwała Rady Nr XVI/109/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2019
  Wyświetleń: 336
 116. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 335
 117. Uchwały PKW
  Wyświetleń: 330
 118. Świadczenie wspierające
  Wyświetleń: 327
 119. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 323
 120. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2022 rok
  Wyświetleń: 317
 121. Uchwała Rady Nr LV/338/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 317
 122. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w 2024 roku
  Wyświetleń: 316
 123. Postanowienia
  Wyświetleń: 314
 124. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 311
 125. Brunon Han - korekta oświadczenia majątkowego
  Wyświetleń: 307
 126. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu ul. Klasztorna 2, 86 – 100 Świecie
  Wyświetleń: 306
 127. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej
  Wyświetleń: 306
 128. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego-znaków legalizacyjnych-tablicy rejestracyjnej
  Wyświetleń: 302
 129. Zapytanie nr 7/23 z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 301
 130. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - MEW Przechowo - piętrzenie wód rzeki Wdy, pobór wód rzeki Wdy i wykorzystanie wody na cele energetyczne
  Wyświetleń: 301
 131. Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz weryfikacja operatów technicznych
  Wyświetleń: 297
 132. Usługa najmu opłatomatu (1 szt.) dla Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. Józefa Hallera 9
  Wyświetleń: 296
 133. Komunikaty
  Wyświetleń: 295
 134. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 292
 135. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 288
 136. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 154/17 z dnia 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 284
 137. Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków ( w postaci elektronicznej)
  Wyświetleń: 283
 138. Uchwała Nr 1/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 275
 139. Dokonanie wpisu Zarządu do ewidencji stowarzyszeń
  Wyświetleń: 273
 140. Ubezpieczenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 273
 141. Uchwała Rady Nr I/1/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 272
 142. Czasowa rejestracja pojazdu
  Wyświetleń: 271
 143. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu ul. Kościuszki 6A, 86 – 100 Świecie.
  Wyświetleń: 271
 144. Uchwała Zarządu Nr 230/1547/24 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 271
 145. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 270
 146. Uchwała Zarządu Nr 212/1418/23 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 270
 147. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1589.2023
  Wyświetleń: 269
 148. Zarządzenie nr 12/24 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 267
 149. Uchwała Rady Nr I/2/18 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 266
 150. Protokół LV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 265
 151. Zarządzenie Nr 151/16 z dnia 30 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 264
 152. Uchwała Rady nr XVI/113/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 262
 153. Stacja Obsługi Samochodów s. c. Piotr Drewa i Czesław Bździkot
  Wyświetleń: 261
 154. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.742.2023
  Wyświetleń: 259
 155. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 259
 156. Zarządzenie Nr 94/23 Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 259
 157. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 258
 158. Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP
  Wyświetleń: 254
 159. Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 308 Zalesie Królewskie - przetarg ograniczony
  Wyświetleń: 254
 160. Zapytanie nr 5/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 248
 161. Fundacja na rzecz rozwoju świadomości Ataraxia
  Wyświetleń: 247
 162. Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 180/2 Dolna Grupa, gm. Dragacz – III przetarg
  Wyświetleń: 247
 163. Dane kontaktowe Gminnych Koordynatorów Wyborczych
  Wyświetleń: 241
 164. Informacja o wyniku przetargu dz 180_2 Dolna Grupa
  Wyświetleń: 240
 165. Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
  Wyświetleń: 238
 166. Uchwała Rady Nr LVII/346/23 w sprawie diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 238
 167. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SOKOŁÓW S.A. Osie – 13 września 2022
  Wyświetleń: 236
 168. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.L.1088.2023
  Wyświetleń: 235
 169. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Osie Bogdan Jędryczka
  Wyświetleń: 235
 170. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.19/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 234
 171. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu świeckiego, województwo kujawsko – pomorskie
  Wyświetleń: 232
 172. Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 231
 173. Uchwała Zarządu Nr 219/1457/23 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie III kwartału 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 231
 174. Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego.
  Wyświetleń: 231
 175. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin”
  Wyświetleń: 230
 176. Dariusz Woźniak oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 229
 177. Świecki Klub Koszykówki
  Wyświetleń: 229
 178. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 228
 179. Uchwała Rady Nr VII/54/19 w sprawie przekazania skargi […] na Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa do załatwienia przez Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 228
 180. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 226
 181. Wykaz nieruchomości Mienia Powiatu przeznaczonej do najmu dz. 695/3, Świecie
  Wyświetleń: 225
 182. Dyrektor Zespołu Szkół w Nowem ul. Myśliwska 1, 86 – 170 Nowe
  Wyświetleń: 224
 183. Wymiana dowodu rejestracyjnego.
  Wyświetleń: 221
 184. FHU „Słoneczko” Justyna Grubicka
  Wyświetleń: 220
 185. Fundacja im. Anny Jachniny
  Wyświetleń: 219
 186. SOKOŁÓW S.A. O/Osie – zmiana pozwolenia zintegrowanego znak: OŚ.6222.12.2013 z 7 maja 2014r
  Wyświetleń: 219
 187. Informacja o wyniku przetargu Wojska Polskiego 161 Świecie
  Wyświetleń: 218
 188. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
  Wyświetleń: 218
 189. Sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 217
 190. Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja
  Wyświetleń: 217
 191. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 217
 192. Zapytanie nr 1/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 216
 193. Bioutil Sp. z o. o. – zmiana pozwolenia zintegrowanego – BOŚ.6222.2.2023 z dnia 7 lutego 2023r.
  Wyświetleń: 215
 194. Stowarzyszenie pn. Wodnik
  Wyświetleń: 210
 195. Zapytanie nr 6/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 210
 196. P.H.U. „KRAFT” Marlena Łobocka
  Wyświetleń: 209
 197. Uchwała Zarządu nr 213/1433/23 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 209
 198. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
  Wyświetleń: 207
 199. Stowarzyszenie Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
  Wyświetleń: 204
 200. Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 204
 201. Stowarzyszenie „OLDBOYS Świecie”
  Wyświetleń: 203
 202. Stowarzyszenie Grupa Towarowo-Usługowa „GTU”
  Wyświetleń: 203
 203. Protokół LVII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 202
 204. Zarządzenie Nr 32/24 Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku
  Wyświetleń: 202
 205. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2023 roku.
  Wyświetleń: 202
 206. Jolanta Wieczorek oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 201
 207. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  Wyświetleń: 201
 208. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2017 rok
  Wyświetleń: 201
 209. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 200
 210. Uchwała Rady Nr III/27/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 200
 211. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 199
 212. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego - ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw
  Wyświetleń: 199
 213. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z 30 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 199
 214. Stowarzyszenie Płomyki Miłości
  Wyświetleń: 199
 215. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
  Wyświetleń: 199
 216. Zapytanie nr 3/23 z dnia 19 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 199
 217. Zawiadomienie o LVII sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 199
 218. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-KAR” Karolina Dembek
  Wyświetleń: 198
 219. Fundacja Kultura Na Wsi
  Wyświetleń: 197
 220. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie
  Wyświetleń: 196
 221. Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 195
 222. Justyna Schmidt korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 194
 223. Ochotnicza Straż Pożarna – Lubania Lipiny
  Wyświetleń: 194
 224. Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukaszewski Piotr
  Wyświetleń: 194
 225. Wymiana prawa jazdy
  Wyświetleń: 194
 226. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 194
 227. Lista klasyfikatorów upoważnionych do przeprowadzenia czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów
  Wyświetleń: 193
 228. Protokół I Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 193
 229. Protokół III Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 189
 230. Anna Waśkowska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 188
 231. Dyrektor Zespołu Szkół w Nowem ul. Myśliwska 1; 86 – 170 Nowe
  Wyświetleń: 188
 232. F.H.U. „Maszudziński” Maszudziński Artur
  Wyświetleń: 188
 233. Plan kontroli zarządczej na 2018r.
  Wyświetleń: 187
 234. Uchwała Rady Nr LXI/376/24 w sprawie wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu prowadzonego przez Powiat Świecki
  Wyświetleń: 187
 235. Stowarzyszenie Pomocy Rolnikom Współpracującym z Korporacjami ” Równy z Równym”
  Wyświetleń: 186
 236. Interpelacja nr 4/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 185
 237. Protokół LVI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 184
 238. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 184
 239. Bronisław Gwiździel Transport Krajowy i Międzynarodowy
  Wyświetleń: 183
 240. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna
  Wyświetleń: 183
 241. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem
  Wyświetleń: 183
 242. Uchwała Rady Nr XIII/86/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nowem wchodzącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 183
 243. Agri Plus Sp. z o. o. – zmiana pozwolenia zintegrowanego, znak: OŚ.6222.4.2015, dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spozywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
  Wyświetleń: 182
 244. Fundacja Oswoić Miopatie
  Wyświetleń: 182
 245. Protokół XLIX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 1 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 182
 246. Stowarzyszenie Grafiki
  Wyświetleń: 182
 247. Uchwała Rady Nr I/14/18 w sprawie: delegowania przez Radę Powiatu Świeckiego dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 182
 248. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Lniano
  Wyświetleń: 181
 249. Uchwała Rady Nr XIII/87/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
  Wyświetleń: 181
 250. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2018 roku
  Wyświetleń: 180
 251. Protokół LIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 180
 252. Dostawa sprzętu komputerowego w tym: zestawów komputerowych, monitorów, kart graficznych oraz dysków serwerowych
  Wyświetleń: 179
 253. Fundacja Paro
  Wyświetleń: 179
 254. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
  Wyświetleń: 179
 255. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2022 roku.
  Wyświetleń: 179
 256. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I
  Wyświetleń: 179
 257. Firma KLF Klaudiusz Faleńczyk
  Wyświetleń: 178
 258. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1481.2023
  Wyświetleń: 178
 259. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 178
 260. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego
  Wyświetleń: 178
 261. Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo - kontrola 2022
  Wyświetleń: 176
 262. Roplast Sp. z o. o. sp. k. Świecie – zmiana pozwolenia zintegrowanego, decyzja z dnia 18 listopada 2021r., znak: OŚ.6222.8.2020
  Wyświetleń: 176
 263. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 176
 264. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 176
 265. Interpelacja nr 2/23 z dnia 18 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 175
 266. Stowarzyszenie „Ramię w ramię”
  Wyświetleń: 175
 267. Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 175
 268. Diabelskie Pioruny
  Wyświetleń: 174
 269. Stowarzyszenie Owocowy Przełaj
  Wyświetleń: 174
 270. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych Na Fibromialgię Fibro-My
  Wyświetleń: 173
 271. Protokół LIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 173
 272. Protokół X Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 5 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 173
 273. Stowarzyszenie Klub Sportowy Ułani Dragacz
  Wyświetleń: 173
 274. Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku
  Wyświetleń: 172
 275. Uchwała Zarządu Nr 225/1494/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/1260/23 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 172
 276. Udostępnienie zbiorów danych BDOT500 oraz GESUT
  Wyświetleń: 172
 277. Zawiadomienie o LVI sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 172
 278. Stowarzyszenie Klub Sportowy Tygrysy Sulnowo
  Wyświetleń: 171
 279. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 171
 280. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Maxus” Drzycim
  Wyświetleń: 170
 281. Ochotnicza Straż Pożarna – Buśnia
  Wyświetleń: 170
 282. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2016 rok
  Wyświetleń: 170
 283. Uchwała Rady Nr LXII/378/24 w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja druga
  Wyświetleń: 170
 284. Wniosek o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 170
 285. Barbara Słowińska korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 169
 286. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2021 roku
  Wyświetleń: 169
 287. Ochotnicza Straż Pożarna – Warlubie– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 169
 288. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Otwarta Przestrzeń”
  Wyświetleń: 169
 289. Ochotnicza Straż Pożarna – Bzowo
  Wyświetleń: 168
 290. Uchwała Zarządu Nr 221/1471/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 168
 291. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 168
 292. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Drzycim
  Wyświetleń: 167
 293. Sportis Gminny Klub Sportowy Bukowiec
  Wyświetleń: 167
 294. Stowarzyszenia Volley Świecie
  Wyświetleń: 167
 295. Stowarzyszenie pn. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu
  Wyświetleń: 167
 296. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z siedzibą w Świeciu ul. Chmielniki 2B zwane dalej Stowarzyszeniem.
  Wyświetleń: 167
 297. Wdecki Fyrtel
  Wyświetleń: 167
 298. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne/zgłaszanie zmian
  Wyświetleń: 167
 299. Ochotnicza Straż Pożarna – Lipinki
  Wyświetleń: 166
 300. Protokół LII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 166
 301. Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Świekatowo
  Wyświetleń: 166
 302. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za rok 2017
  Wyświetleń: 165
 303. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”
  Wyświetleń: 165
 304. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  Wyświetleń: 165
 305. Bioutil Sp. z o. o., Buczek 10, 86-131 Jeżewo – zmiana pozwolenia zintegrowanego, znak: OŚ.6222.3.2014, z dnia 13 listopada 2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, znajdującej się w miejscowości Buczek, obręb Buczek, gmina Jeżewo, powiat świecki
  Wyświetleń: 164
 306. Interpelacja nr 10/24 z dnia 6 marca 2024r.
  Wyświetleń: 164
 307. Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Świeciu
  Wyświetleń: 164
 308. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ETNA” Tomasz Dygulski
  Wyświetleń: 164
 309. Stowarzyszenie Przyjaciół Natury Powiatu Świeckiego „EKO-ŚWIECIE”
  Wyświetleń: 164
 310. Uchwała Zarządu Nr 220/1461/23 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 164
 311. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2019 rok
  Wyświetleń: 163
 312. Uchwała Rady Nr LVIII/348/23 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 163
 313. Uchwała Rady nr XLI/261/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  Wyświetleń: 163
 314. FUNDACJA OPE ET AUXILIO
  Wyświetleń: 162
 315. Klub Pływacki Olimpia Świecie
  Wyświetleń: 162
 316. Stowarzyszenie „Galopujące Anioły”
  Wyświetleń: 162
 317. Zapytanie nr 16/22 z dnia 15 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 162
 318. ZARZĄDZENIE NR 20/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 162
 319. „Futsal Świecie”
  Wyświetleń: 161
 320. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 161
 321. Stakona Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 161
 322. Stowarzyszenie Kociewskie Jeżewianki
  Wyświetleń: 161
 323. Uchwała Rady Nr I/3/18 w sprawie: trybu wyłonienia kandydata na Starostę
  Wyświetleń: 161
 324. Uchwała Rady Nr LIV/337/23 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2022
  Wyświetleń: 161
 325. Uchwała Zarządu Nr 212/1417/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 161
 326. „Fundacja A Kuku Dzieciom”
  Wyświetleń: 160
 327. Bioutil Sp. z o. o. – zmiana pozwolenia zintegrowanego – 3 listopada 2022r., znak: BOŚ.6222.10.2022
  Wyświetleń: 160
 328. Fundacja Toskania Kociewska
  Wyświetleń: 160
 329. Szkoła Jazdy Malinowscy
  Wyświetleń: 160
 330. Uchwała Rady Nr LXI/372/24 w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja druga
  Wyświetleń: 160
 331. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 160
 332. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie.
  Wyświetleń: 160
 333. FUNDACJA LAWENDA
  Wyświetleń: 159
 334. Protokół nr 48/23 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 159
 335. Protokół XLVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 14 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 336. Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 308 Zalesie Królewskie - drugi przetarg ustny ograniczony
  Wyświetleń: 159
 337. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia.
  Wyświetleń: 159
 338. Zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe.
  Wyświetleń: 159
 339. Uchwała Rady Nr XIV/90/19 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 158
 340. Zapytanie nr 17/22 z dnia 01 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 158
 341. Zapytanie numer BR 1/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 158
 342. Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów.
  Wyświetleń: 158
 343. Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku - wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 157
 344. Plan kontroli zarządczej na 2016 rok
  Wyświetleń: 157
 345. Stowarzyszenie „Wrzesień39″
  Wyświetleń: 157
 346. Uchwała Rady Nr VI/48/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 157
 347. Uczniowski Klub Sportowy „Koga”
  Wyświetleń: 157
 348. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 156
 349. Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku Świeckim
  Wyświetleń: 156
 350. Protokół LVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 156
 351. Uchwała Rady Nr XXXVIII/237/21 w sprawie diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 156
 352. Uchwała Zarządu Nr 213/1423/23 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
  Wyświetleń: 156
 353. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję
  Wyświetleń: 156
 354. Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 156
 355. zmiana decyzji - pozwolenia zintegrowanego - z dnia 22 sierpnia 2023r., dla SOKOŁÓW S.A. Osie
  Wyświetleń: 156
 356. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.509.2021 z dnia 19-10-2023r.
  Wyświetleń: 155
 357. Protokół XI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 155
 358. Uchwała Rady Nr XIII/88/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Warlubiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
  Wyświetleń: 155
 359. Uchwała Rady Nr X/62/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 154
 360. Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali
  Wyświetleń: 154
 361. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 153
 362. Pozwolenie zintegrowane Ubojnia Drobiu ELCZAR Elżbieta i Cezary Zawislak Sp. J. w Serocku, z dnia 10 stycznia 2017r., znak: OŚ.6222.12.2016
  Wyświetleń: 153
 363. Protokół LI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 153
 364. Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP,
  Wyświetleń: 153
 365. Zarządzenie nr 116/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 153
 366. Interpelacja nr 9/24 z dnia 6 marca 2024r.
  Wyświetleń: 152
 367. Paulina Wardacka oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 152
 368. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 152
 369. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2015 rok
  Wyświetleń: 152
 370. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
  Wyświetleń: 152
 371. Uchwała Zarządu Nr 229/1541/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 152
 372. Uczniowski Klub Sportowy „Ułan”
  Wyświetleń: 152
 373. Zarządzenie Nr 114/23 Starosty Świeckiego z dnia 13.12.2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 1 000,00 zł w starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 152
 374. Informacja o rozpatrzeniu ofert otwartych konkursów na "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych" oraz "Prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1A"
  Wyświetleń: 151
 375. Karolina Spichalska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 151
 376. Uchwała Zarządu Nr 223/1482/23 w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
  Wyświetleń: 151
 377. Zapytanie nr 3/19 z dnia 27 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 151
 378. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 92/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 151
 379. Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia na gruncie punktów granicznych dla działki 51/2 i 61/2 w obrębie Wielkie Stwolno
  Wyświetleń: 151
 380. Ochotnicza Straż Pożarna – Kusze
  Wyświetleń: 150
 381. Ochotnicza Straż Pożarna – Wielki Komórsk
  Wyświetleń: 150
 382. Protokoły z posiedzeń komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 150
 383. Zapytanie nr 2/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 150
 384. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 150
 385. Fundacja Lefar
  Wyświetleń: 149
 386. Fundacja Rozwoju Perspektyw
  Wyświetleń: 149
 387. Klub Piłkarski Strażak Górna Grupa
  Wyświetleń: 149
 388. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2020 roku
  Wyświetleń: 149
 389. Małgorzata Rosenkiewicz oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 149
 390. Ochotnicza Straż Pożarna – Szewno
  Wyświetleń: 149
 391. Plan Kontroli Zarządczej na 2017 rok
  Wyświetleń: 149
 392. Uchwała Rady Nr IX/58/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu
  Wyświetleń: 149
 393. Uchwała Rady Nr LVII/344/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie
  Wyświetleń: 149
 394. Uchwała Rady Nr XIV/92/19 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 149
 395. Uchwała Rady Nr XVI/114/19 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości
  Wyświetleń: 149
 396. Zapytanie nr 1/24 z dnia 10 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 149
 397. Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
  Wyświetleń: 148
 398. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 148
 399. Alina Kot-Czerwińska oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej
  Wyświetleń: 147
 400. Plan kontroli zarządczej na 2016 r. po zmianach
  Wyświetleń: 147
 401. Protokół L Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 22 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 147
 402. Zarządzenie Nr 20/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz powoływania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 147
 403. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z księgi wieczystej
  Wyświetleń: 146
 404. Policealna Szkoła Zawodowa APIS w Świeciu, Policealna Szkoła Medyczna APIS w Świeciu, Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS w Świeciu. Organ prowadzący szkoły: Centrum Kształcenia APIS sp. z o. o. Al. Kościuszki 80/82 l. 604, 90-437 Łódź.
  Wyświetleń: 145
 405. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Świeciu przy ul. Chmielniki – drugi przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 145
 406. Uchwała Zarządu Nr 226/1502/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Osie dotyczącej zmiany przebiegu drogi gminnej nr 030119C w miejscowości Miedzno, gmina Osie
  Wyświetleń: 145
 407. Uchwała Zarządu Nr 226/1507/23 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Aktywizacji i Integracji w Nowem
  Wyświetleń: 145
 408. Uchwała Zarządu Nr 227/1519/23 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
  Wyświetleń: 145
 409. Zawiadomienie o LIX sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 145
 410. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1338.2023
  Wyświetleń: 144
 411. Protokół nr 46/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 144
 412. Uczniowski Klub Sportowy „Michałek”
  Wyświetleń: 144
 413. Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu
  Wyświetleń: 143
 414. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 143
 415. Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)
  Wyświetleń: 143
 416. Interpelacja nr 11/24 z dnia 6 marca 2024r.
  Wyświetleń: 142
 417. Protokół nr XXXII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 418. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Błądzim
  Wyświetleń: 142
 419. Wykup nieruchomości Skarbu Państwa lub Mienia Powiatu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym
  Wyświetleń: 142
 420. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2024
  Wyświetleń: 141
 421. SOKOŁÓW S.A. oddział w Osiu – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 13 stycznia 2023r., znak: BOŚ.6222.11.2022
  Wyświetleń: 141
 422. Uchwała Zarządu Nr 223/1483/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Starogardzkim w zakresie organizacji powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku
  Wyświetleń: 141
 423. Zarządzenie Nr 97/23 Starosty Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w razie wykorzystania możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy”
  Wyświetleń: 141
 424. Konsultacje programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  Wyświetleń: 140
 425. Protokół II Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 listopada 2018
  Wyświetleń: 140
 426. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 140
 427. Uchwała Rady Nr III/24/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 140
 428. Zarządzenie Nr 231/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 140
 429. Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  Wyświetleń: 140
 430. Bilans Starostwo Powiatowe w Świeciu na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 139
 431. Dokonanie wpisu do ewidencji składu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 139
 432. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2017 roku
  Wyświetleń: 139
 433. Uchwała Zarządu Nr 221/1468/23 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”, Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie i Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie
  Wyświetleń: 139
 434. Zarządzenie Nr 116/23 Starosty Świeckiego z dnia 22.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w budynku Powiatu Świeckiego w Świeciu
  Wyświetleń: 139
 435. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 155/17 z dnia 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 139
 436. Protokół nr 47/23 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 138
 437. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 138
 438. Starostwo Powiatowe - Wydział Finansowy.
  Wyświetleń: 138
 439. Uchwała Rady Nr LVIII/357/23 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
  Wyświetleń: 138
 440. Uchwała Rady Nr VI/50/19 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok
  Wyświetleń: 138
 441. Uchwała Zarządu Nr 220/1467/23 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 138
 442. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
  Wyświetleń: 137
 443. Protokoły z sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 137
 444. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu - kontrola 2022
  Wyświetleń: 137
 445. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 446. Starostwo Powiatowe - Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego.
  Wyświetleń: 137
 447. Uchwała nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 137
 448. Uchwała Rady Nr IX/55/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 137
 449. Uchwała Rady nr IX/61/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 137
 450. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu - kontrola 2022
  Wyświetleń: 137
 451. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Dr.1538.2023
  Wyświetleń: 136
 452. Informacja o realizacji planu kontroli za 2020 rok
  Wyświetleń: 136
 453. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku
  Wyświetleń: 136
 454. Uchwała Nr 1/P/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 136
 455. Uczniowski Klub Sportowy „Wda” Gródek
  Wyświetleń: 136
 456. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - portfel z zawartością
  Wyświetleń: 136
 457. Zarządzenie Nr 21/18 Starosty Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 136
 458. Zarządzenie Nr 87/23 Starosty Świeckiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 136
 459. Plany działania na rzecz poprawny zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 135
 460. Protokół nr XXX/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 135
 461. Uchwała Rady Nr IX/59/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu
  Wyświetleń: 135
 462. Uchwała Zarządu Nr 220/1466/23 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok.
  Wyświetleń: 135
 463. Bożena Gaca-Zielińska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 134
 464. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.18/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 134
 465. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 134
 466. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 134
 467. Uchwała Rady Nr LIV/335/23 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 134
 468. Zarządzenie Nr 113/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 134
 469. Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Świeckiego z dnia 01 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 134
 470. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – styczeń 2024
  Wyświetleń: 133
 471. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej – BOŚ.6740.1.B.551.2023
  Wyświetleń: 133
 472. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.17/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 133
 473. Uchwała Rady Nr III/31/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Polityki Finansowej
  Wyświetleń: 133
 474. Zarządzenie Nr 88/23 Starosty Świeckiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w 2024 roku”
  Wyświetleń: 133
 475. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2015 roku
  Wyświetleń: 133
 476. Interpelacja nr 8/24 z dnia 26 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 132
 477. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Świeciu ul. Wojska Polskiego 3, prowadzone przez CASUS Sp. z o.o. ul. Legionów 57 A, 86-300 Grudziądz.
  Wyświetleń: 132
 478. Uchwała Nr 1/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2023r.
  Wyświetleń: 132
 479. Zarządzenie Nr 250/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 132
 480. Obwieszczenie dotyczące wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed dniem 14 marca 2005 roku.
  Wyświetleń: 131
 481. Uchwała Rady Nr II/17/18 w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509
  Wyświetleń: 131
 482. Uchwała Rady Nr LIV/336/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 131
 483. Uchwała Rady Nr XXIII/150/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 131
 484. Uchwała Zarządu Nr 213/1434/23 w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości
  Wyświetleń: 131
 485. Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego - kontrola
  Wyświetleń: 131
 486. Fundacja „Euro-Camp” Grupa
  Wyświetleń: 130
 487. Fundacja „Radość Dziecka”
  Wyświetleń: 130
 488. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z 23 lutego 2024r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, terminie przyjmowania tych zgłoszeń oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia ewentualnego losowania.
  Wyświetleń: 130
 489. Malowanie pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 130
 490. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A, które na terenie Powiatu Świeckiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  Wyświetleń: 130
 491. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 130
 492. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położona w Świeciu przy ul. Chmielniki
  Wyświetleń: 130
 493. Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 130
 494. Uchwała Zarządu Nr 221/1472/23 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych  
  Wyświetleń: 130
 495. Wpis do ewidencji instruktorów.
  Wyświetleń: 130
 496. Wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 130
 497. Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 130
 498. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
  Wyświetleń: 130
 499. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a.
  Wyświetleń: 129
 500. Uchwała Rady Nr III/21/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 129
 501. ZARZĄDZENIE NR 33/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie sposobu dystrybucji biletów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 129
 502. Punkt KD w Jeżewie nieczynny 16-17 października
  Wyświetleń: 128
 503. Uchwała Rady Nr VI/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania związanego z likwidacją barier transportowych
  Wyświetleń: 128
 504. Uchwała Zarządu Nr 221/1470/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 128
 505. Uchwała Zarządu Nr 222/1476/23 w sprawie przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  Wyświetleń: 128
 506. Konwersja zbiorów danych BDOT500, GESUT i EGIB w bazie danych PZGIK powiatu świeckiego, województwo kujawsko – pomorskie
  Wyświetleń: 127
 507. Ochotnicza Straż Pożarna – Jeziorki
  Wyświetleń: 127
 508. Pozwolenie zintegrowane Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o., z dnia 13 listopada 2014 r., znak: OŚ.6222.3.2014
  Wyświetleń: 127
 509. Protokół XX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 127
 510. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 127
 511. Wniosek o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy,
  Wyświetleń: 127
 512. Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - kontrola
  Wyświetleń: 127
 513. Zapytanie nr 18/19 z dnia 29 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 127
 514. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2022 roku
  Wyświetleń: 127
 515. Interpelacja nr 2/19 z dnia 05 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 126
 516. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 19-09-2023
  Wyświetleń: 126
 517. Ochotnicza Straż Pożarna – Fabryki Mebli Nowe
  Wyświetleń: 126
 518. Protokół Nr 25/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 126
 519. 31 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 125
 520. Informacja o realizacji planu kontroli za 2022 rok
  Wyświetleń: 125
 521. Obwieszczenie z dnia 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 125
 522. Obwieszczenie z dnia 12.09.2023r.
  Wyświetleń: 125
 523. Oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela
  Wyświetleń: 125
 524. Uchwała Rady Nr I/12/18 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 125
 525. Uchwała Rady Nr LIX/358/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
  Wyświetleń: 125
 526. Uchwała Rady Nr XIV/95/19 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 125
 527. Uchwała Zarządu Nr 221/1473/23 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 125
 528. Zapytanie nr 6/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 125
 529. Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów
  Wyświetleń: 124
 530. Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.
  Wyświetleń: 124
 531. Interpelacja nr 10/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 124
 532. Postanowienie nr 122-2024 z dnia 26 lutego 2024 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 124
 533. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje i ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 124
 534. Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuraw”
  Wyświetleń: 124
 535. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej.
  Wyświetleń: 124
 536. Uchwała Rady Nr I/5/18 w sprawie: wyboru Wicestarosty Świeckiego
  Wyświetleń: 124
 537. Zapytanie nr 5/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 124
 538. Zarządzenie Nr 12/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 124
 539. Zarządzenie Nr 143/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 124
 540. Ochotnicza Straż Pożarna – Czersk Świecki
  Wyświetleń: 123
 541. Protokoły z posiedzeń VII kadencji Rady Powiatu Świeckiego (2024-2029)
  Wyświetleń: 123
 542. Protokół LIX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 123
 543. Protokół nr XLV/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 123
 544. Protokół VII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 123
 545. Uchwała Rady Nr V/46/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
  Wyświetleń: 123
 546. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa Nr 7
  Wyświetleń: 123
 547. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 123
 548. Fundacji Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem ul Kościuszki 2
  Wyświetleń: 122
 549. Protokół nr XLVII/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 października 2022 r.
  Wyświetleń: 122
 550. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 122
 551. Uchwała Rady Nr III/28/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  Wyświetleń: 122
 552. Uchwała Rady Nr V/44/19 w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 122
 553. Zarządzenie Nr 86/23 Starosty Świeckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 122
 554. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie - kontrola 2022
  Wyświetleń: 122
 555. Alina Kot-Czerwińska oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem okresu powołania na dyrektora jednostki organizacyjnej
  Wyświetleń: 121
 556. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – październik 2023
  Wyświetleń: 121
 557. Uchwała Rady Nr III/23/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki
  Wyświetleń: 121
 558. Uchwała Rady Nr III/30/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 121
 559. Uchwała Rady Nr L/317/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 121
 560. Uchwała Rady Nr LIV/334/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 121
 561. Uchwała Rady Nr V/42/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 121
 562. Uchwała Rady Nr XIII/84/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 121
 563. Uchwała Zarządu Nr 211/1414/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
  Wyświetleń: 121
 564. Zarządzenie Nr 3/20 Starosty Świeckiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo”
  Wyświetleń: 121
 565. Informacja o wyniku przetargu ograniczonego - Zalesie Królewskie dz. 308
  Wyświetleń: 120
 566. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 120
 567. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.1545.2023
  Wyświetleń: 120
 568. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A – organizator rodzinnej pieczy zastępczej – w zakresie zadań wykonywanych na rzecz rodziny zastępczej niezawodowej.
  Wyświetleń: 120
 569. Procedury załatwienia spraw
  Wyświetleń: 120
 570. Stowarzyszenie Twoja, Moja, Nasza Bajka
  Wyświetleń: 120
 571. Uchwała Rady Nr I/4/18 w sprawie: wyboru Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 120
 572. Uchwała Rady Nr IV/34/18 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 120
 573. Uchwała Rady Nr XIV/94/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
  Wyświetleń: 120
 574. Uchwała Rady Nr XXXVII/231/21 w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 120
 575. Zarządzenie Nr 7/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 120
 576. Zarządzenie Nr 95/23 Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sulnowo przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 120
 577. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2021 roku.
  Wyświetleń: 120
 578. Interpelacja nr 5/19 z dnia 27 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 119
 579. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 119
 580. Protokół Nr 26/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 119
 581. Protokół nr XLVI/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 19 września 2022 r.
  Wyświetleń: 119
 582. Uchwała Rady Nr III/25/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 119
 583. Uchwała Rady Nr III/26/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 119
 584. Uchwała Rady Nr LIX/364/23 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2024 rok
  Wyświetleń: 119
 585. Uchwała Rady Nr XIII/75/19 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
  Wyświetleń: 119
 586. Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 119
 587. zawiadomienie do stawienia się na gruncie działka 433 Zalesie Królewskie z działką 87/19 Lipiennica - KERG 6640.2051.2023
  Wyświetleń: 119
 588. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.B.1544.2023 z dnia 02.10.2023 r.
  Wyświetleń: 118
 589. Protokół VIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 118
 590. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 118
 591. Uchwała Rady Nr VII/51/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku
  Wyświetleń: 118
 592. Uchwała Rady Nr XIV/89/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 118
 593. Uchwała Rady Nr XLIX/313/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 118
 594. Uchwała Rady Nr XXXIV/208/21 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Finansowej
  Wyświetleń: 118
 595. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 93/16 z dnia 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 118
 596. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach - kontrola 2022
  Wyświetleń: 117
 597. Fundacja „Nowe” w Nowem
  Wyświetleń: 117
 598. Interpelacja nr 13/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 117
 599. Interpelacja nr 8/20 z dnia 31 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 117
 600. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Jeżewo
  Wyświetleń: 117
 601. Ochotnicza Straż Pożarna – Dragacz
  Wyświetleń: 117
 602. Protokół VI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 117
 603. Uchwała Rady Nr I/11/18 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 117
 604. Uchwała Rady Nr IX/60/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 117
 605. Uchwała Rady Nr XLII/262/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  Wyświetleń: 117
 606. Zarządzenie Nr 1/18 Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 117
 607. Zarządzenie Nr 107/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 117
 608. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  Wyświetleń: 117
 609. Fundacja „Makowo”
  Wyświetleń: 116
 610. Fundacja „Sport dla Zdrowia”
  Wyświetleń: 116
 611. Fundacja Pomocy Chorym Dzieciom i Młodzieży „W Naszym Świecie”
  Wyświetleń: 116
 612. Interpelacja nr 4/24 z dnia 28 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 116
 613. Interpelacja nr 7/24 z dnia 28 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 116
 614. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 615. Przyznanie prawa własności działki przyznanej do dożywotniego użytkowania
  Wyświetleń: 116
 616. Uchwała Rady Nr II/16/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 116
 617. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  Wyświetleń: 116
 618. Zarządzenie Nr 9/21 Starosty Świeckiego z dnia 11.02.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 116
 619. Ochotnicza Straż Pożarna – Serock
  Wyświetleń: 115
 620. Protokół XXIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 115
 621. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 115
 622. Uchwała Rady Nr III/32/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 115
 623. Uchwała Rady Nr IV/35/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 115
 624. Uchwała Rady Nr IV/36/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2018
  Wyświetleń: 115
 625. Uchwała Rady Nr LVIII/350/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok
  Wyświetleń: 115
 626. Uchwała Rady Nr LVIII/351/23 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat na 2024 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 115
 627. Uchwała Rady Nr XII/70/19 w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 115
 628. Uchwała Rady Nr XVI/111/19 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 115
 629. Zapytanie nr 4/19 z dnia 21 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 115
 630. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 94/16 z dnia 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 115
 631. Zezwolenie na przewozy regularne specjalne
  Wyświetleń: 115
 632. Zezwolenie na regularne przewozy osób
  Wyświetleń: 115
 633. Fundacja Na Rzecz Kształcenia i Wychowania „Progress”
  Wyświetleń: 114
 634. Ochotnicza Straż Pożarna – Sierosław
  Wyświetleń: 114
 635. Stowarzyszenie Zielony Raj
  Wyświetleń: 114
 636. Uchwała Rady Nr I/10/18 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 114
 637. Uchwała Rady Nr III/18/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 114
 638. Uchwała Rady Nr XV/104/19 w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do załatwienia przez Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 114
 639. zmiana pozwolenia zintegrowanego – Agri Plus Sp. z o. o. Oddział Paszowy w Poznaniu, decyzja znak: OŚ.6222.13.2016, z dnia 11 października 2016r.
  Wyświetleń: 114
 640. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – grudzień 2023
  Wyświetleń: 113
 641. Postanowienie Zarządu Nr 209/p.12/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 642. Protokół XII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 113
 643. Uchwała Rady Nr XIII/80/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 113
 644. Zarządzenie Nr 84/23 Starosty Świeckiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9
  Wyświetleń: 113
 645. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2016 roku.
  Wyświetleń: 113
 646. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu.
  Wyświetleń: 112
 647. Interpelacja nr 5/24 z dnia 28 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 112
 648. Iwona Manys oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 112
 649. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku
  Wyświetleń: 112
 650. Ochotnicza Straż Pożarna – Wałdowo
  Wyświetleń: 112
 651. Postanowienie Zarządu Nr 144/p.3/22 z dnia 8 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 652. Protokół nr XLII/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 653. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 112
 654. Uchwała Zarządu Nr 213/1424/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 112
 655. Uchwała Zarządu Nr 213/1430/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 5/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Kartuskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 112
 656. Uchwała Zarządu Nr 229/1540/24 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 112
 657. Zarządzenie Nr 108/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 112
 658. Zawiadomienie o LX sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 112
 659. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie
  Wyświetleń: 112
 660. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Świecki na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 111
 661. Informacja o realizacji planu kontroli za 2019 rok
  Wyświetleń: 111
 662. pozwolenie zintegrowane – zmiana decyzji – Przedsiębiorstwo Produkcyjne POLUTIL B. Budek. K. Kwiatkowski Spółka Jawna, Ostrowite 18A, 86-141 Lniano
  Wyświetleń: 111
 663. Protokół XXV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 października 2020 r.
  Wyświetleń: 111
 664. Stowarzyszenie Rowe -Rowe Świecie
  Wyświetleń: 111
 665. Uchwała Rady Nr III/22/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  Wyświetleń: 111
 666. Uchwała Rady Nr III/29/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Infrastruktury i Gospodarki
  Wyświetleń: 111
 667. Uchwała Rady Nr LVIII/347/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 111
 668. Uchwała Rady Nr XII/69/19 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 111
 669. Uchwała Rady Nr XXI/138/20 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 111
 670. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowem
  Wyświetleń: 111
 671. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - klucz samochodowy
  Wyświetleń: 111
 672. Zarządzenie Nr 1/21 Starosty Świeckiego z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 111
 673. Zarządzenie Nr 82/23 Starosty Świeckiego z dnia 24.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu świeckiego, województwo kujawsko – pomorskie”
  Wyświetleń: 111
 674. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 111
 675. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2023 roku.
  Wyświetleń: 111
 676. Protokół LX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 110
 677. Uchwała Nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 27 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 110
 678. Uchwała Rady Nr LXI/373/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 110
 679. Uchwała Rady Nr XI/66/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
  Wyświetleń: 110
 680. Uchwała Rady Nr XLVIII/291/22 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 110
 681. Uchwała Rady Nr XXXVII/229/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1279C Bukowiec– Przysiersk na odcinku od km 0+400 do km 3+900 oraz 1275C Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo na odcinku od km 1+950 do km 2+400
  Wyświetleń: 110
 682. Uchwała Zarządu Nr 220/1460/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie III kwartału 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 110
 683. Zarządzenie Nr 196/17 Starosty Świeckiego z dnia 23 października 2017r.
  Wyświetleń: 110
 684. Zarządzenie Nr 225/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 110
 685. Protokół nr XXVII/20 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 109
 686. Uchwała Rady Nr LXI/374/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 109
 687. Uchwała Rady Nr V/38/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 109
 688. Uchwała Zarządu Nr 226/1503/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1244/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 216/1443/23 z dnia 6 października 2023 roku
  Wyświetleń: 109
 689. Zapytanie nr 16/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 109
 690. Zarządzenie nr 181/17 Starosty Świeckiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 109
 691. Zarządzenie Nr 209/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 109
 692. Zarządzenie Nr 219 /18 Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 109
 693. zawiadomienie do stawienia się na gruncie Trępel dz.27 oraz Grabówko dz. 74 KERG 6640.2505.2023-wznowienie dz.28
  Wyświetleń: 109
 694. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej – BOŚ.6740.1.N.592.2023
  Wyświetleń: 108
 695. Interpelacja nr 12/24 z dnia 20 marca 2024r.
  Wyświetleń: 108
 696. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 108
 697. Uchwała Rady Nr V/39/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 108
 698. Uchwała Rady Nr XIII/83/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 108
 699. Uchwała Rady Nr XL/248/22 w sprawie: zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 108
 700. Uchwała Rady Nr XLI/256/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 108
 701. Uchwała Rady Nr XV/98/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku
  Wyświetleń: 108
 702. Uchwała Zarządu Nr 220/1465/23 w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 108
 703. Zarządzenie Nr 253 /18 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 108
 704. Zarządzenie Nr 5/21 Starosty Świeckiego z dnia 22.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 108
 705. Zarządzenie Nr 71/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 108
 706. Zarządzenie Nr 83/23 Starosty Świeckiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9
  Wyświetleń: 108
 707. Fundacja Pod Imieniem Kowala
  Wyświetleń: 107
 708. Interpelacja nr 1/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 107
 709. Petycje
  Wyświetleń: 107
 710. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 107
 711. Uchwała Rady Nr IV/37/18 w sprawie wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu dla ustalenia kosztów podróży służbowej radnego
  Wyświetleń: 107
 712. Uchwała Zarządu Nr 230/1548/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2023, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świecki
  Wyświetleń: 107
 713. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowem ul. Myśliwska 1A prowadzony przez Fundację Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem ul. Kościuszki 2.
  Wyświetleń: 107
 714. Zapytanie nr 15/19 z dnia 30 października 2019 roku
  Wyświetleń: 107
 715. Zarządzenie Nr 149/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 107
 716. Zarządzenie Nr 23/24 Starosty Świeckiego z dnia 1 marca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 107
 717. Interpelacja nr 6/24 z dnia 28 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 106
 718. Ochotnicza Straż Pożarna – Cieleszyn
  Wyświetleń: 106
 719. Ochotnicza Straż Pożarna – Zawada
  Wyświetleń: 106
 720. Protokół nr XXXIII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 106
 721. Uchwała Rady Nr LIX/365/23 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 106
 722. Uchwała Rady Nr VII/53/19 w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej.
  Wyświetleń: 106
 723. Uchwała Rady Nr XI/64/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 106
 724. Uchwała Rady Nr XI/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018
  Wyświetleń: 106
 725. Zarządzenie Nr 194/17 Starosty Świeckiego z dnia 20 października 2017 roku
  Wyświetleń: 106
 726. Zarządzenie Nr 97/16 Starosty Świeckiego z dnia 5 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 106
 727. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2020 roku.
  Wyświetleń: 106
 728. Aneks nr 1 z dnia 23.05.2018r. do Zarządzenia Nr 130/2016 z dnia 16.11.2016r.
  Wyświetleń: 105
 729. Fundacja „Chcę Poznać Moją Wieś”
  Wyświetleń: 105
 730. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1486.2023
  Wyświetleń: 105
 731. Interpelacja nr 19/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 105
 732. Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2024 roku
  Wyświetleń: 105
 733. Protokół nr 49/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 105
 734. Protokół Nr 57/23 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 105
 735. Uchwała Rady Nr XII/68/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 105
 736. Uchwała Zarządu Nr 216/1446/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem
  Wyświetleń: 105
 737. Uchwała Zarządu Nr 217/1450/23 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy darowizny na rzecz Powiatu Świeckiego, w tym na zmianę celu, na który nieruchomość została darowana
  Wyświetleń: 105
 738. Uchwała Zarządu Nr 226/1517/23 w sprawie zawarcia umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 105
 739. Uzyskanie upoważnienia Starosty do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  Wyświetleń: 105
 740. Zapytanie nr 12/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 105
 741. Zarządzenie Nr 117/23 Starosty Świeckiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 105
 742. Zarządzenie Nr 214/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 105
 743. Zarządzenie nr 218/18 Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2018 .r.
  Wyświetleń: 105
 744. Zarządzenie Nr 7/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania zespołu w celu wyłonienia kandydatów do przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 105
 745. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 153/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 105
 746. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – wrzesień 2023
  Wyświetleń: 104
 747. Przyznanie prawa własności działki pod budynkami
  Wyświetleń: 104
 748. Uchwała Rady Nr II/15/18 w sprawie: udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będących uprzednio własnością Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 104
 749. Uchwała Rady Nr XV/97/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Uc
  Wyświetleń: 104
 750. Uchwała Zarządu Nr 211/1408/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
  Wyświetleń: 104
 751. Uchwała Zarządu Nr 220/1460/23 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie „Nowemu Szpitalowi” Sp. z o.o. w Świeciu wyposażenia stanowiącego własność Powiatu Świeckiego  
  Wyświetleń: 104
 752. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - obrączki
  Wyświetleń: 104
 753. ZARZĄDZENIE NR 10/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 104
 754. Zarządzenie Nr 20/18 Starosty Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 104
 755. Zarządzenie Nr 3/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 104
 756. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie - kontrola 2022
  Wyświetleń: 103
 757. Informacja o realizacji planu kontroli za 2021 rok
  Wyświetleń: 103
 758. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.20/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 759. Uchwała Rady Nr LVIII/356/23 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023
  Wyświetleń: 103
 760. Uchwała Rady Nr XIII/79/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  Wyświetleń: 103
 761. Uchwała Zarządu Nr 220/1463/23 w sprawie: zawarcia kolejnej umowy użyczenia
  Wyświetleń: 103
 762. Uchwała Zarządu Nr 226/1500/23 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2022 rok dla dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 103
 763. Zapytanie nr 12/21 z dnia 04 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 103
 764. Zapytanie nr 15/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 103
 765. Zawiadomienie o LXII sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 103
 766. decyzja OŚ.6222.13.2019 – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie prowadzącego instalację – Sokołów S. A. Zakład w Osiu
  Wyświetleń: 102
 767. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Dr.1885.2023
  Wyświetleń: 102
 768. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BOŚ.6743.2.J.1905.2023
  Wyświetleń: 102
 769. Interpelacja nr 13/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 102
 770. Ochotnicza Straż Pożarna – Ostrowite
  Wyświetleń: 102
 771. Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie – muzeum
  Wyświetleń: 102
 772. Ochotnicza Straż Pożarna – Wętfie
  Wyświetleń: 102
 773. Uchwała Rady Nr LXII/379/24 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2024 roku.
  Wyświetleń: 102
 774. Uchwała Rady Nr XI/63/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania.
  Wyświetleń: 102
 775. Uchwała Rady Nr XVII/115/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 102
 776. Uchwała Rady Nr XXXVI/222/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 102
 777. Uchwała Zarządu Nr 221/1475/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 102
 778. Uchwała Zarządu nr 230/1543/24 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 102
 779. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  Wyświetleń: 102
 780. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy- nieruchomość zabudowana, położona w Sulnowie
  Wyświetleń: 102
 781. ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na 2020 rok”
  Wyświetleń: 102
 782. Zarządzenie Nr 7/21 Starosty Świeckiego z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
  Wyświetleń: 102
 783. Zbigniew Kapusta oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 102
 784. Zmiana decyzji – pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „POLUTIL” B. Budek, K. Kwiatkowski Spółka Jawna, z dnia 4 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6222.3.2016
  Wyświetleń: 102
 785. Ochotnicza Straż Pożarna – Gacki
  Wyświetleń: 101
 786. Uchwała Rady Nr V/45/19 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2019 rok
  Wyświetleń: 101
 787. Uchwała Rady Nr VII/52/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 101
 788. Uchwała Rady Nr XXXVII/235/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 101
 789. Wydanie wypisu lub wyrysu z rejestru ewidencji gruntów,
  Wyświetleń: 101
 790. Zapytanie nr 12/20 z dnia 22 października 2020 roku
  Wyświetleń: 101
 791. Zarejestrowanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 101
 792. Zarządzenie Nr 221/18 Starosty Świeckiego z dnia 03 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 101
 793. Zarządzenie Nr 264/18 Starosty Świeckiego z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 101
 794. Uchwała Rady Nr LVII/342/23 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 100
 795. Uchwała Zarządu Nr 216/1444/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1245/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 100
 796. Uchwała Zarządu Nr 218/1453/23 w sprawie przyjęcia porozumień dotyczących prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z gminami powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 100
 797. Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
  Wyświetleń: 100
 798. Zarządzenie Nr 80/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 100
 799. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1237C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Lubodzież oraz Siemkowo KERG 6640.3603.2023; 6640.3593.2023
  Wyświetleń: 100
 800. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
  Wyświetleń: 100
 801. Interpelacja nr 6/19 z dnia 23 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 99
 802. Mirosław Karwasz oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 99
 803. Ochotnicza Straż Pożarna – Dziki
  Wyświetleń: 99
 804. Postanowienie nr 172/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Świeckiego wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 99
 805. Protokół XXIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 99
 806. Uchwała Rady Nr XLVIII/304/22 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 99
 807. Uchwała Rady Nr XXVII/175/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 99
 808. Uchwała Rady Nr XXXVII/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok
  Wyświetleń: 99
 809. Uchwała Zarządu Nr 216/1449/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej Pruszcz dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie gminy Pruszcz oraz zmianie przebiegu dróg gminnych w miejscowości Pruszcz
  Wyświetleń: 99
 810. Uchwała Zarządu Nr 224/1485/23 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 99
 811. Uchwała Zarządu Nr 239/1649/24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 99
 812. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - torba podróżna
  Wyświetleń: 99
 813. Zapytanie nr 10/19 z dnia 29 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 99
 814. Zapytanie nr 11/21 z dnia 16 września 2021 roku
  Wyświetleń: 99
 815. Zarządzenie Nr 188/17 Starosty Świeckiego z dnia 27 września 2017 r.
  Wyświetleń: 99
 816. zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SOKOŁÓW S. A. oddział w Osiu
  Wyświetleń: 99
 817. Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego.
  Wyświetleń: 99
 818. Hanna Jurek korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 98
 819. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock”
  Wyświetleń: 98
 820. Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 98
 821. pozwolenie zintegrowane - zmiana decyzji - SOKOŁÓW S.A. Osie
  Wyświetleń: 98
 822. Protokół nr XLIII/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 823. Protokół nr XXXVII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 1 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 824. Protokół XVII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 98
 825. SOKOŁÓW S. A. oddział w Osiu – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 6 marca 2020r.
  Wyświetleń: 98
 826. Uchwała Rady Nr LIX/366/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/356/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023
  Wyświetleń: 98
 827. Uchwała Rady Nr LVII/345/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 98
 828. Uchwała Rady Nr V/47/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
  Wyświetleń: 98
 829. Uchwała Rady Nr XI/67/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 98
 830. Uchwała Rady Nr XXVI/164/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 98
 831. Zapytanie nr 1/21 z dnia 05 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 98
 832. Zapytanie nr 17/19 z dnia 24 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 98
 833. Zarządzenie Nr 179/17 Starosty Świeckiego z dnia 3 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 98
 834. Zarządzenie Nr 4/19 Starosty Świeckiego z dnia 11 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 98
 835. Zarządzenie Nr 6/24 Starosty Świeckiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 98
 836. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 98
 837. Fundacja Aktywizacji i Integracji
  Wyświetleń: 97
 838. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1613.2023
  Wyświetleń: 97
 839. Obwieszczenie znak BOŚ.673.P.2179.2023 z dnia 09.01.2024 r.
  Wyświetleń: 97
 840. Postanowienie Zarządu Nr 199/p.9/23 z dnia 8 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 841. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A – organizator rodzinnej pieczy zastępczej – w zakresie zadań wykonywanych na rzecz rodziny zastępczej zawodowej.
  Wyświetleń: 97
 842. Stowarzyszenie Niezależnych Mieszkańców dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 97
 843. Uchwała Rady Nr XLI/260/22 w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 97
 844. Uchwała Zarządu Nr 224/1488/23 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 97
 845. Zarządzenie Nr 100/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2024 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 97
 846. Zarządzenie nr 108/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 97
 847. Zarządzenie Nr 144/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 97
 848. ZARZĄDZENIE Nr 167 /17 Starosty Świeckiego z dnia 15 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 97
 849. Zarządzenie Nr 220/18 Starosty Świeckiego z dnia 03 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 97
 850. Zarządzenie Nr 72/19 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji i rozliczania projektów
  Wyświetleń: 97
 851. Zarządzenie nr 99/2023 Starosty Świeckiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznawanie dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 97
 852. Zawiadomienie o LXIII sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 97
 853. Zmiana decyzji pozwolenie zintegrowane dla Gzella Poland sp. z o. o. Spółka komandytowa w Osiu, z dnia 20 listopada 2015 r., znak: OŚ.6222.7.2015
  Wyświetleń: 97
 854. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.1633.2023
  Wyświetleń: 96
 855. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie.
  Wyświetleń: 96
 856. Interpelacja nr 8/19 z dnia 29 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 96
 857. Uchwała Rady Nr LV/339/23 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  Wyświetleń: 96
 858. Uchwała Rady Nr XVI/108/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 96
 859. Uchwała Zarządu nr 235/1609/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Zalesiu Królewskim, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 96
 860. Zapytanie nr 15/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 96
 861. Zarządzenie Nr 66/23 Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych i użytkowo-gospodarczych pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Za Torem 10 w Grupie plac przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 96
 862. Interpelacja nr 1/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 95
 863. Ochotnicza Straż Pożarna – Nowe – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 95
 864. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.22/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 865. Protokół nr XL/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 9 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 866. Uchwała Rady Nr IX/57/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
  Wyświetleń: 95
 867. Uchwała Rady Nr XII/72/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 95
 868. Uchwała Rady Nr XIII/85/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  Wyświetleń: 95
 869. Uchwała Rady Nr XLVI/283/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 95
 870. Uchwała Rady Nr XXI/141/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 95
 871. Uchwała Zarządu Nr 230/1551/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 95
 872. Zapytanie nr 15/22 z dnia 4 października 2022 roku
  Wyświetleń: 95
 873. Zarządzenie nr 121/16 Starosty Świeckiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 95
 874. ZARZĄDZENIE NR 19/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 95
 875. Zarządzenie Nr 98/23 Starosty Świeckiego z dnia 04 grudnia 2023r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Świeckiego w 2024r.
  Wyświetleń: 95
 876. Informacja o wyniku przetargu - garaż Świecie
  Wyświetleń: 94
 877. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.1739.2023 z dnia 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 94
 878. Ochotnicza Straż Pożarna – Parlin
  Wyświetleń: 94
 879. Oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 94
 880. Uchwała Rady Nr I/9/18 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 94
 881. Uchwała Rady nr IX/56/19 w sprawie uchwalenia: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019 – 2021
  Wyświetleń: 94
 882. Uchwała Rady Nr V/40/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 94
 883. Uchwała Rady Nr XIII/82/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 94
 884. Uchwała Rady Nr XLVII/286/22 w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 94
 885. Uchwała Rady Nr XVI/107/19 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 94
 886. Uczniowski Klub Sportowy „Papiernik” przy Szkole Podstawowej Nr 8 Świecie
  Wyświetleń: 94
 887. Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 94
 888. Zapytanie nr 12/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 94
 889. Zapytanie nr 2/21 z dnia 08 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 94
 890. Zapytanie nr 3/21 z dnia 17 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 94
 891. Zarządzenie Nr 123/16 Starosty Świeckiego z dnia 28.09. 2016 roku
  Wyświetleń: 94
 892. Zarządzenie Nr 185/17 Starosty Świeckiego z dnia 12.09.2017 r.
  Wyświetleń: 94
 893. Zarządzenie Nr 186/17 Starosty Świeckiego z dnia 12.09.2017 r.
  Wyświetleń: 94
 894. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – listopad 2023
  Wyświetleń: 93
 895. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1281.2023
  Wyświetleń: 93
 896. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.1364.2023
  Wyświetleń: 93
 897. Ochotnicza Straż Pożarna – Budyń
  Wyświetleń: 93
 898. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
  Wyświetleń: 93
 899. Pozwolenia zintegrowane zmiana decyzji Gzella Poland Sp. z o. o. – Sp. k. w Osiu, z dnia 7 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6222.4.2016
  Wyświetleń: 93
 900. Protokół XIX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 20 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 93
 901. Protokół XVI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 93
 902. Uchwała Rady Nr XX/131/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 93
 903. Uchwała Zarządu Nr 220/1459/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, wyposażenia znajdującego się w „Nowy Szpital” Sp. z o.o. w Świeciu oraz rozwiązania umowy najmu
  Wyświetleń: 93
 904. Zapytanie nr 14/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 93
 905. Zapytanie nr 3/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 93
 906. Zapytanie nr 6/20 z dnia 20 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 93
 907. Zarządzenie Nr 12/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 93
 908. Zarządzenie Nr 4/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 stycznia 2021r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 93
 909. Zarządzenie Nr 5/24 Starosty Świeckiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli instytucjonalnych w 2024 roku
  Wyświetleń: 93
 910. Zarządzenie Nr 70/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/19 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej.
  Wyświetleń: 93
 911. Zarządzenie Nr 9/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 93
 912. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
  Wyświetleń: 93
 913. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1456.2023
  Wyświetleń: 92
 914. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św.2044.2023 z dnia 15-01-2024r.
  Wyświetleń: 92
 915. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.673.P.1997.2023 z dnia 04.12.2023
  Wyświetleń: 92
 916. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 917. Uchwała Rady Nr LIV/329/23 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 92
 918. Uchwała Rady Nr XIII/77/19 w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku
  Wyświetleń: 92
 919. Uchwała Rady Nr XLIX/310/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 92
 920. Uchwała Rady nr XV/103/19 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 92
 921. Uchwała Rady Nr XVI/112/19 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 92
 922. Uchwała Rady nr XXI/143/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie
  Wyświetleń: 92
 923. Uchwała Zarządu Nr 231/1562/24 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu na 2024 rok
  Wyświetleń: 92
 924. Zapytanie nr 13/20 z dnia 27 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 92
 925. Zapytanie nr 7/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 92
 926. Zarządzenie Nr 137/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 92
 927. Zarządzenie Nr 152/17 z dnia 3 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 92
 928. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1251C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Czaple oraz Czapelki - KERG 6640.3624.2023; 6640.3632.2023
  Wyświetleń: 92
 929. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1549.2023
  Wyświetleń: 91
 930. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1524.2023
  Wyświetleń: 91
 931. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.1412.2023
  Wyświetleń: 91
 932. Interpelacja nr 10/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 91
 933. Protokół IV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 91
 934. Protokół V Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 935. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 91
 936. Uchwała Rady Nr I/8/18 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 91
 937. Uchwała Rady Nr XIII/76/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego skargi […] na Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 91
 938. Uchwała Rady Nr XIX/129/20 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 91
 939. Uchwała Zarządu Nr 226/1508/23 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  Wyświetleń: 91
 940. Uchwała Zarządu Nr 226/1510/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Kętrzyńskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 91
 941. Uchwała Zarządu Nr 228/1538/24 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 91
 942. Zapytanie nr 14/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 91
 943. Zapytanie nr 3/22 z dnia 25 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 91
 944. Zapytanie nr 4/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 91
 945. Zapytanie nr 9/22 z dnia 15 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 91
 946. Zarządzenie Nr 269/18 Starosty Świeckiego z dnia 09 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 91
 947. Zarządzenie Nr 35/19 Starosty Świeckiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.
  Wyświetleń: 91
 948. Zarządzenie Nr 65/19 Starosty Świeckiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania składu komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. „Wymiana kotła gazowego na potrzeby ciepłej wody użytkowej z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku NZOZ Florencja w Świeciu” na podstawie umowy Nr 18/2019 z dnia 09.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 91
 949. Zbigniew Kiełpiński oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 91
 950. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 91
 951. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1648.2023
  Wyświetleń: 90
 952. Jakub Kuśnierz korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 90
 953. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.278.2024 z dnia 19-03-2024r.
  Wyświetleń: 90
 954. Postanowienie Zarządu Nr 213/p.16/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 955. Protokół nr XXXI/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 956. Protokół XIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 października 2019 r
  Wyświetleń: 90
 957. Uchwała Rady Nr LI/321/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 90
 958. Uchwała Rady Nr XL/250/22 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 90
 959. Uchwała Rady Nr XV/105/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 90
 960. Uchwała Zarządu Nr 214/1437/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu dotyczącej zaliczenia drogi - ul. Kazimierza Jagiellończyka, Gruszkowa, Kazimierza Wielkiego, Platanowa, Strumykowa oraz przedłużenie drogi gminnej nr 031446C w miejscowości Świecie, Sulnowo i Gruczno do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu w miejscowości Świecie, Sulnowo i Gruczno, obręb Świecie, Sulnowo, Gruczno, gmina Świecie
  Wyświetleń: 90
 961. Uchwała Zarządu Nr 220/1458/23 w sprawie wyrażenia zgody
  Wyświetleń: 90
 962. Uchwała Zarządu Nr 225/1496/23 w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 90
 963. Uchwała Zarządu Nr 230/1557/24 w sprawie zmiany porozumień Nr 1/2022 oraz Nr 2/2022 zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Tucholskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 90
 964. Zapytanie nr 1/19 z dnia 05 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 90
 965. Zapytanie nr 4/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 90
 966. Zapytanie nr 7/20 z dnia 20 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 90
 967. Zapytanie nr 9/21 z dnia 18 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 90
 968. Zarządzenie Nr 258/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 90
 969. Zarządzenie Nr 27/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Świeciu
  Wyświetleń: 90
 970. Zarządzenie Nr 7/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 90
 971. Zarządzenie Nr 91/23 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zalesiu Królewskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 90
 972. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1560.2023
  Wyświetleń: 89
 973. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1569.2023
  Wyświetleń: 89
 974. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1547.2023
  Wyświetleń: 89
 975. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1616.2023
  Wyświetleń: 89
 976. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1670.2023
  Wyświetleń: 89
 977. Interpelacja nr 3/24 z dnia 28 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 89
 978. Interpelacja nr 9/19 z dnia 25 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 89
 979. Obwieszczenie znak BOŚ.673.P.1788.2023 z dnia 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 89
 980. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.2.L.1090.2023 z dnia 03.10.2023 r.
  Wyświetleń: 89
 981. Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie „Ratownik” – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 89
 982. Postanowienie Zarządu Nr 187/p.7/23 z dnia 23 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 89
 983. Pozwolenie zintegrowane Agri Plus Sp. z o. o. Wytwórnia Pasz w Krąplewicach, z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: OŚ.6222.4.2015
  Wyświetleń: 89
 984. Uchwała Rady Nr LVIII/355/23 w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 89
 985. Uchwała Rady Nr XIII/73/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 89
 986. Uchwała Rady Nr XXXIV/212/21 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 89
 987. Uchwała Zarządu Nr 222/1477/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3218G Raniewo - Kleczewo kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
  Wyświetleń: 89
 988. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa Nr 5 Świecie – Przechowo
  Wyświetleń: 89
 989. WRiZP.272.2.4.2024 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ewentualnej sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 89
 990. Zarządzenie Nr 150/16 z dnia 30 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 89
 991. Zarządzenie nr 170/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 89
 992. Zarządzenie Nr 198/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 roku
  Wyświetleń: 89
 993. Zarządzenie Nr 60/23 Starosty Świeckiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji w Starostwie Powiatowym w Świeciu pojazdu przejętego na własność Powiatu Świeckiego usuniętego z drogi
  Wyświetleń: 89
 994. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1184.2023
  Wyświetleń: 88
 995. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1626.2023
  Wyświetleń: 88
 996. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1631.2023
  Wyświetleń: 88
 997. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.J.2004.2023
  Wyświetleń: 88
 998. Interpelacja nr 2/22 z dnia 9 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 88
 999. Interpelacja nr 8/22 z dnia 15 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 88
 1000. Ochotnicza Straż Pożarna – Sulnówko
  Wyświetleń: 88
 1001. Petycja w sprawie wniosku do szpitala
  Wyświetleń: 88
 1002. Postępowanie pn. Malowanie pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 88
 1003. Protokół XVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 88
 1004. Studzińska Barbara - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 88
 1005. Uchwała Nr 1/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 88
 1006. Uchwała Rady Nr LVIII/353/23 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
  Wyświetleń: 88
 1007. Uchwała Rady Nr XXXVIII/245/21 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 88
 1008. Uchwała Zarządu Nr 231/1565/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 88
 1009. Zarządzenie Nr 85/23 Starosty Świeckiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 88
 1010. Interpelacja nr 14/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 87
 1011. Jowita Kunek oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 87
 1012. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - kwalifikacja wojskowa w 2024 r.
  Wyświetleń: 87
 1013. Postanowienie Zarządu Nr 133/p.2/21 z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 1014. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.21/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 1015. Protokół XXI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 87
 1016. Uchwała Rady Nr LII/325/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 87
 1017. Uchwała Rady Nr XVII/118/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 87
 1018. Uchwała Zarządu Nr 213/1427/23 w sprawie zmiany porozumień nr 8/2015 z dnia 27 maja 2015 r. oraz nr 1/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Grudziądzkim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 87
 1019. Uchwała Zarządu Nr 215/1440/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 87
 1020. Uchwała Zarządu Nr 220/1462/23 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Gródek, obręb Gródek, gmina Drzycim
  Wyświetleń: 87
 1021. Uchwała Zarządu Nr 225/1492/23 w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 87
 1022. Uchwała Zarządu Nr 230/1555/24 w sprawie zmiany porozumienia Nr 5/2022 zawartego dnia 2 listopada 2022 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Kartuskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 87
 1023. Zapytanie nr 13/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 87
 1024. Zapytanie nr 14/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 87
 1025. Zarządzenie Nr 212/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 87
 1026. Zarządzenie Nr 26/21 Starosty Świeckiego z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające instrukcję sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 87
 1027. Zarządzenie nr 8/21 Starosty Świeckiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  Wyświetleń: 87
 1028. Zarządzenie nr 96/16 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 3 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 87
 1029. Alina Kot-Czerwińska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 86
 1030. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1413.2023
  Wyświetleń: 86
 1031. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1583.2023
  Wyświetleń: 86
 1032. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św. 1362.2023 z dnia 31-10-2023r.
  Wyświetleń: 86
 1033. Postanowienie Zarządu Nr 207/p.11/23 z dnia 31 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 1034. Protokół nr XLIV/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1035. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 1036. Protokół XXII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 86
 1037. Tomasz Michalak korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 86
 1038. Uchwała Rady Nr I/7/18 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 86
 1039. Uchwała Rady Nr LI/322/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 86
 1040. Uchwała Rady Nr LVIII/354/23 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 86
 1041. Uchwała Rady Nr XV/99/19 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  Wyświetleń: 86
 1042. Uchwała Rady Nr XVI/106/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 86
 1043. Uchwała Rady Nr XXVIII/184/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 86
 1044. Uchwała Zarządu Nr 216/1442/23 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  Wyświetleń: 86
 1045. Uchwała Zarządu Nr 216/1447/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 86
 1046. Uchwała Zarządu Nr 236/1616/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu.
  Wyświetleń: 86
 1047. Zarządzenie Nr 24/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie potwierdzenia umowy Nr PCPR.210.1.43.2019.KGK zawartej pomiędzy Wicestarostą Świeckim a Państwem ………………………………………….. na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
  Wyświetleń: 86
 1048. ZARZĄDZENIE Nr 28/19 Starosty Świeckiego z dnia 02 września 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 86
 1049. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 133/16 z dnia 6 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 86
 1050. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1603.2023
  Wyświetleń: 85
 1051. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1653.2023
  Wyświetleń: 85
 1052. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 85
 1053. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św.1469.2023 z dnia 18-10-2023r.
  Wyświetleń: 85
 1054. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.1778.2023 z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 85
 1055. Protokół nr XXVI/20 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 3 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 85
 1056. Protokół nr XXXV/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 1057. Uchwała Nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustalenia treści i nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego.
  Wyświetleń: 85
 1058. Uchwała Rady Nr III/20/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 85
 1059. Uchwała Rady Nr LIV/333/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 85
 1060. Uchwała Rady Nr LIX/363/23 w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 85
 1061. Uchwała Rady Nr LXI/377/24 w sprawie wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowem prowadzonego przez Powiat Świecki
  Wyświetleń: 85
 1062. Uchwała Rady Nr XV/100/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo – Świecie na odcinku od km 0+101 do km 0+350
  Wyświetleń: 85
 1063. Uchwała Rady Nr XXXIII/207/21 przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku
  Wyświetleń: 85
 1064. Uchwała Zarządu Nr 224/1487/23 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 85
 1065. Zarządzenie Nr 160/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 85
 1066. Zarządzenie Nr 262/2018 Starosty Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 85
 1067. Zarządzenie Nr 69/19 Starosty Świeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.
  Wyświetleń: 85
 1068. zawiadomienie do stawienia się na gruncie Wielki Komorsk dz.247 KERG 6640.2688.2023-podział dz.246
  Wyświetleń: 85
 1069. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 174 w obrębie Zdrojewo gmina Nowe - KERG 6640.489.2024
  Wyświetleń: 85
 1070. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 85
 1071. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – marzec 2024
  Wyświetleń: 84
 1072. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1632.2023
  Wyświetleń: 84
 1073. Mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych,
  Wyświetleń: 84
 1074. Monika Wiśniewska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 84
 1075. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św.1251 z dnia 18-10-2023r.
  Wyświetleń: 84
 1076. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 22.09.2023r.
  Wyświetleń: 84
 1077. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.6740.2.L.1088.2023
  Wyświetleń: 84
 1078. Ochotnicza Straż Pożarna – Dubielno
  Wyświetleń: 84
 1079. Postanowienie Zarządu Nr 183/p.6/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1080. Protokół IX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1081. Protokół XV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1082. Stowarzyszenie Przyjaciół Natury Powiatu Świeckiego „Ekologiczne – Świecie”
  Wyświetleń: 84
 1083. Uchwała Rady Nr LXI/371/24 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 84
 1084. Uchwała Rady Nr XXXVIII/238/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 84
 1085. Uczniowski Klub Sportowy „Duo-Set”
  Wyświetleń: 84
 1086. Witt Roman - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 84
 1087. Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia,
  Wyświetleń: 84
 1088. Zarządzenie Nr 11/20 Starosty Świeckiego z dnia 21.02.2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 84
 1089. Zarządzenie nr 111/16 Starosty Świeckiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 84
 1090. Zarządzenie Nr 111/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 84
 1091. Zarządzenie Nr 187/17 Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2017 roku
  Wyświetleń: 84
 1092. Zarządzenie Nr 37/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 84
 1093. Zarządzenie Nr 6/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 84
 1094. Zarządzenie Nr 9/19 Starosty Świeckiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 84
 1095. Zawiadomienie o LXI sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 84
 1096. Zbigniew Semrau oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 84
 1097. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1446.2023
  Wyświetleń: 83
 1098. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1555.2023
  Wyświetleń: 83
 1099. Interpelacja nr 1/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 83
 1100. Interpelacja nr 2/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 83
 1101. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.673.P.1998.2023 z dnia 04.12.2023
  Wyświetleń: 83
 1102. Ochotnicza Straż Pożarna – Fletnowo
  Wyświetleń: 83
 1103. Ochotnicza Straż Pożarna – Polskie Łąki
  Wyświetleń: 83
 1104. Protokół Nr 24/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 83
 1105. Protokół nr XXIX/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 1106. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 83
 1107. Uchwała Rady Nr LIV/330/23 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 83
 1108. Uchwała Rady Nr LXI/375/24 w sprawie wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu prowadzonej przez Powiat Świecki
  Wyświetleń: 83
 1109. Uchwała Rady Nr V/41/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 83
 1110. Uchwała Rady Nr XLIV/270/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 83
 1111. Uchwała Rady Nr XLIV/274/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 83
 1112. Uchwała Rady Nr XLIX/309/23 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1282C Stążki – Gruczno
  Wyświetleń: 83
 1113. Uchwała Rady Nr XLIX/312/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 83
 1114. Uchwała Rady Nr XLVI/284/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  Wyświetleń: 83
 1115. Uchwała Rady Nr XXI/136/20 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 83
 1116. Uchwała Zarządu Nr 213/1428/23 w sprawie zmiany porozumień nr 3/2015 z dnia 20 maja 2015 r. oraz nr 4/2015 z dnia 20 maja 2015 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 83
 1117. Zapytanie nr 9/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 83
 1118. Zarządzenie Nr 176/17 Starosty Świeckiego z dnia 12 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 83
 1119. Zarządzenie Nr 263/2018 Starosty Świeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 83
 1120. Zarządzenie Nr 69/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 83
 1121. Zarządzenie Nr 89/23 Starosty Świeckiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 83
 1122. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w III kwartale 2017 roku
  Wyświetleń: 83
 1123. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1568.2023
  Wyświetleń: 82
 1124. Postanowienie Zarządu Nr 229/p.23/24 z dnia 15 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 82
 1125. Protokół nr XXXIV/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 82
 1126. Protokół XIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 1127. Uchwała Rady Nr XLVIII/303/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
  Wyświetleń: 82
 1128. Uchwała Rady Nr XXIV/158/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 82
 1129. Uchwała Zarządu Nr 218/1451/23 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 82
 1130. Uchwała Zarządu Nr 226/1513/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 82
 1131. Uchwała Zarządu Nr 227/1520/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia otwartych konkursów ofert w 2024 roku
  Wyświetleń: 82
 1132. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Nowe
  Wyświetleń: 82
 1133. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  Wyświetleń: 82
 1134. Zapytanie nr 11/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 82
 1135. Zapytanie nr 6/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 82
 1136. Zapytanie nr 7/19 z dnia 23 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 82
 1137. Zarządzenie Nr 197/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 roku
  Wyświetleń: 82
 1138. Zarządzenie Nr 62/19 STAROSTY śWIECKIEGO z dnia 04.12.2019r. w sprawie określenia zadań cżłonków Zarządu Powiatu Świeckiego dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 82
 1139. Zarządzenie Nr 77/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania oceny stanu kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 82
 1140. Zarządzenie Nr 78/23 Starosty Świeckiego z dnia 04 października 2023 r. w sprawie powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego w 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 1141. Zarządzenie Nr 79/23 Starosty Świeckiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host Nation Suport (HNS)
  Wyświetleń: 82
 1142. Ilona Wyka oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 81
 1143. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.J.1373.2023
  Wyświetleń: 81
 1144. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1554.2023
  Wyświetleń: 81
 1145. Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 26 lutego 2024 r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 81
 1146. Postanowienie Zarządu Nr 15/p.1/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 81
 1147. Uchwała Rady Nr LXI/370/24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 81
 1148. Uchwała Rady Nr XV/101/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200.
  Wyświetleń: 81
 1149. Uchwała Rady Nr XVI/110/19 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku Uch
  Wyświetleń: 81
 1150. Uchwała Zarządu Nr 216/1448/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy poddzierżawy
  Wyświetleń: 81
 1151. Uchwała Zarządu Nr 219/1455/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 7/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Radziejowskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 81
 1152. Uchwała Zarządu Nr 223/1480/23 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 81
 1153. Uchwała Zarządu Nr 226/1506/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  Wyświetleń: 81
 1154. Zapytanie nr 8/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 81
 1155. Zarządzenie Nr 17/24 Starosty Świeckiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 68/22 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie obowiązków ewidencyjnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu i w jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego dla celów sporządzania przez Powiat Świecki deklaracji akcyzowej
  Wyświetleń: 81
 1156. Zarządzenie Nr 174/17 Starosty Świeckiego z dnia 21 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 81
 1157. Zarządzenie Nr 27/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych
  Wyświetleń: 81
 1158. Zarządzenie Nr 35/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Nagród
  Wyświetleń: 81
 1159. Zarządzenie Nr 46/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 81
 1160. Zarządzenie Nr 49/20 Starosty Świeckiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.
  Wyświetleń: 81
 1161. Zarządzenie Nr 58/20 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 81
 1162. Zarządzenie Nr 61/23 Starosty Świeckiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 81
 1163. Zarządzenie Nr 62/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Nagród
  Wyświetleń: 81
 1164. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w miejscowości Lipinki działka 760 KERG 6640.3157.2023 wznowienie działek 761,762,763
  Wyświetleń: 81
 1165. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1567.2023
  Wyświetleń: 80
 1166. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”
  Wyświetleń: 80
 1167. Ochotnicza Straż Pożarna – Drzycim – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 80
 1168. Postanowienie Zarządu Nr 209/p.13/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 1169. Protokół Nr 59/23 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 1170. Uchwała Rady Nr LVII/343/23 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie oraz zmiany nazwy i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”
  Wyświetleń: 80
 1171. Uchwała Rady Nr XIX/128/20 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 80
 1172. Uchwała Rady Nr XLVIII/295/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  Wyświetleń: 80
 1173. Uchwała Rady Nr XXIII/151/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 80
 1174. Uchwała Rady Nr XXVI/168/20 w sprawie ograniczenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 80
 1175. Uchwała Zarządu Nr 211/1411/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu
  Wyświetleń: 80
 1176. Zapytanie nr 11/20 z dnia 29 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 80
 1177. Zarządzenie Nr 10/20 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2020 r.w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2019 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2020 r.
  Wyświetleń: 80
 1178. Zarządzenie Nr 268/18 Starosty Świeckiego z dnia 21 września 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1179. Zarządzenie Nr 30/19 Starosty Świeckiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Świeckim
  Wyświetleń: 80
 1180. Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Świeckiego z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 80
 1181. Zmiana pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 80
 1182. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – luty 2024
  Wyświetleń: 79
 1183. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1523.2023
  Wyświetleń: 79
 1184. Interpelacja nr 5/20 z dnia 25 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 79
 1185. Ochotnicza Straż Pożarna – Łaszewo
  Wyświetleń: 79
 1186. Ochotnicza Straż Pożarna – Łowin
  Wyświetleń: 79
 1187. Ochotnicza Straż Pożarna – Wielkie Stwolno
  Wyświetleń: 79
 1188. Piotr Kamiński oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 79
 1189. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 79
 1190. Uchwała Nr 2 Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 79
 1191. Uchwała Rady Nr XXVIII/180/21 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2025”
  Wyświetleń: 79
 1192. Uchwała Zarządu Nr 212/1419/23 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Świecie dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 79
 1193. Uchwała Zarządu Nr 221/1478/23 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej C-E 65
  Wyświetleń: 79
 1194. Uchwała Zarządu Nr 235/1596/24 w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 79
 1195. Uchwała Zarządu Nr 237/1631/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia
  Wyświetleń: 79
 1196. Zarządzenie Nr 115/23 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 79
 1197. Zarządzenie Nr 173/2017 Starosty Świeckiego z dnia 16 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 1198. Zarządzenie Nr 227/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 79
 1199. Zarządzenie Nr 64 /19 Starosty Świeckiego z dnia 04.12.2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 79
 1200. zmiana pozwolenia zintegrowanewgo dla Bioelektrowni Buczek (86-131 Jeżewo) z dnia 20 lutego 2015r.
  Wyświetleń: 79
 1201. Kaczmarek-Sławińska Katarzyna - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 78
 1202. Konkursy ofert nr 5 i 6 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku
  Wyświetleń: 78
 1203. Ochotnicza Straż Pożarna – Mirowice
  Wyświetleń: 78
 1204. Postanowienie Zarządu Nr 194/p.8/23 z dnia 31 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 1205. Protokół Nr 50/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 1206. Protokół nr XXVIII/21 Sesja Rady Powiatu Świeckiego, 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 78
 1207. Uchwała Rady Nr LIX/362/23 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024 - 2030”
  Wyświetleń: 78
 1208. Uchwała Rady Nr XIII/78/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  Wyświetleń: 78
 1209. Uchwała Rady Nr XXIX/186/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 78
 1210. Uchwała Zarządu Nr 228/1535/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 78
 1211. Wydanie pozwolenia na budowę,
  Wyświetleń: 78
 1212. Zapytanie nr 11/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 78
 1213. Zapytanie nr 4/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 78
 1214. Zapytanie nr 5/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 78
 1215. Zarządzenie 8/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 1216. Zarządzenie nr 120/16 Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 78
 1217. ZARZĄDZENIE NR 16/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Informatycznego obsługującego Powiatową Komisję Wyborczą w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 78
 1218. Zarządzenie Nr 17/20 Starosty Świeckiego z dnia 30.03.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 78
 1219. Zarządzenie nr 22/24 Starosty Świeckiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 78
 1220. Zarządzenie Nr 245/18 Starosty Świeckiego z dnia 23 maja 2018r.
  Wyświetleń: 78
 1221. Zarządzenie Nr 3/18 Starosty Świeckiego z dnia 07.12.2018r.
  Wyświetleń: 78
 1222. ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 78
 1223. Zarządzenie Nr 5/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 1224. Zarządzenie Nr 54/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę ubezpieczeniową zamawiającego. Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego”.
  Wyświetleń: 78
 1225. „SOKOŁÓW” S. A. Oddział w Osiu – zmiana pozwolenia zintegrowanego – decyzja z dnia 28 października 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2020
  Wyświetleń: 77
 1226. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.1776.2023 z dnia 06.11.2023 r.
  Wyświetleń: 77
 1227. Ochotnicza Straż Pożarna – Gołuszyce
  Wyświetleń: 77
 1228. Postanowienie Zarządu Nr 181/p.5/22 z dnia 23 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 1229. Postanowienie Zarządu Nr 209/p.14/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 77
 1230. Uchwała Rady Nr LI/320/23 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
  Wyświetleń: 77
 1231. Uchwała Rady Nr LX/368/24 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2024 rok
  Wyświetleń: 77
 1232. Uchwała Rady Nr XIII/81/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 77
 1233. Uchwała Rady Nr XIV/96/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 77
 1234. Uchwała Rady Nr XLVI/282/22 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 77
 1235. Uchwała Rady Nr XXXVIII/240/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 77
 1236. Uchwała Zarządu Nr 213/1426/23 w sprawie zmiany porozumień nr 21/2015 z dnia 1 października 2015 r., nr 22/2015 z dnia 1 października 2015 r. oraz nr 3/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Miastem Bydgoszcz w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 77
 1237. Uchwała Zarządu Nr 214/1438/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 77
 1238. Uchwała Zarządu Nr 215/1441/23 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
  Wyświetleń: 77
 1239. Uchwała Zarządu Nr 225/1497/23 w sprawie: zmiany umowy najmu
  Wyświetleń: 77
 1240. Uchwała Zarządu Nr 227/1523/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 77
 1241. Uchwała Zarządu Nr 228/1526/24 wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej relacji Gruczno - Topolinek w miejscowości Gruczno i Topolinek, obręb Gruczno, Topolinek, gmina Świecie
  Wyświetleń: 77
 1242. Uchwała Zarządu Nr 231/1560/24 w sprawie: rozwiązania umowy najmu
  Wyświetleń: 77
 1243. Zarządzenie Nr 162/17 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 77
 1244. Zarządzenie Nr 22/21 Starosty Świeckiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – Fiat Sedici nr rejestracyjny CSW MG22
  Wyświetleń: 77
 1245. Zarządzenie Nr 70/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 77
 1246. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I kwartale 2017 roku
  Wyświetleń: 77
 1247. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.P.97.2024
  Wyświetleń: 76
 1248. Interpelacja nr 7/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 76
 1249. Magdalena Wójcik oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 76
 1250. Ochotnicza Straż Pożarna – Drozdowo
  Wyświetleń: 76
 1251. Ochotnicza Straż Pożarna – Wiąg
  Wyświetleń: 76
 1252. Postanowienie Zarządu Nr 213/p.15/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 1253. Protokół nr 59/24 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 76
 1254. Uchwała Nr XLV/279/22 Rady wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  Wyświetleń: 76
 1255. Uchwała Rady Nr XLIV/271/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 76
 1256. Uchwała Rady Nr XLVIII/292/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  Wyświetleń: 76
 1257. Uchwała Rady Nr XXVI/166/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku
  Wyświetleń: 76
 1258. Uchwała Zarządu Nr 212/1415/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 588 kategorii drogi wojewódzkiej oraz zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych
  Wyświetleń: 76
 1259. Uchwała Zarządu Nr 213/1420/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/1260/23 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 76
 1260. Uchwała Zarządu Nr 225/1498/23 w sprawie zawarcia ugody z Gminą Świecie dotyczącej zwrotu części kosztów usunięcia odpadów zgormadzonych w miejscowości Wielki Konopat.
  Wyświetleń: 76
 1261. Uchwała Zarządu Nr 230/1544/24 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie IV kwartału 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 76
 1262. Zapytanie nr 10/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 76
 1263. Zarządzenie nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 1264. Zarządzenie Nr 125/16 Starosty Świeckiego z dnia 30 września 2016 roku
  Wyświetleń: 76
 1265. Zarządzenie Nr 13/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni zawodowo” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 17/20 z dnia 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 76
 1266. Zarządzenie Nr 13/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2023 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2024 r.
  Wyświetleń: 76
 1267. Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1268. Zarządzenie Nr 163/17 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 76
 1269. Zarządzenie Nr 266/18 Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1270. Zarządzenie Nr 267/18 Starosty Świeckiego z dnia 14.09.2018 r.
  Wyświetleń: 76
 1271. ZARZĄDZENIE Nr 45/19 Starosty Świeckiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 76
 1272. Zarządzenie Nr 45/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Świeckiego oraz trybu ich rejestrowania
  Wyświetleń: 76
 1273. Zarządzenie Nr 64/20 Starosty Świeckiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w razie wykorzystania możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy. Część I: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i z
  Wyświetleń: 76
 1274. Zarządzenie Nr 76/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/19 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie procedury zarzadzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 76
 1275. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 1276. Ochotnicza Straż Pożarna – Zalesie Królewskie
  Wyświetleń: 75
 1277. Postanowienie Zarządu Nr 150/p.4/22 z dnia 29 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1278. Stowarzyszenie Zrzeszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Lipczynku z siedziba w Świeciu
  Wyświetleń: 75
 1279. Uchwała Rady Nr LII/324/23 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach 2023, 2024 i 2025
  Wyświetleń: 75
 1280. Uchwała Rady Nr XLIX/306/23 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 75
 1281. Uchwała Rady Nr XLV/280/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 75
 1282. Uchwała Rady Nr XLVIII/290/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 75
 1283. Uchwała Rady Nr XVII/119/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 75
 1284. Uchwała Rady Nr XXII/145/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 75
 1285. Uchwała Rady Nr XXXVII/230/21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2022 rok
  Wyświetleń: 75
 1286. Zarządzenie Nr 236/18 Starosty Świeckiego z dnia 30 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 75
 1287. Zarządzenie Nr 244/2018 Starosty Świeckiego z dnia 23 maja 2018r.
  Wyświetleń: 75
 1288. Zarządzenie Nr 72/23 Starosty Świeckiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 75
 1289. Zarządzenie Nr 88/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok” oraz zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok”.
  Wyświetleń: 75
 1290. Decyzja zmieniająca pozwolenia zintegrowane dla Provimi Polska Wytwórnia pasz w Świeciu, z dnia 25 maja 2011 r., znak: OŚ.6222.3.2011
  Wyświetleń: 74
 1291. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.723.2023
  Wyświetleń: 74
 1292. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.J.1668.2023 z dnia 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 74
 1293. Ochotnicza Straż Pożarna – Biechówko
  Wyświetleń: 74
 1294. Ochotnicza Straż Pożarna – Dąbrówka
  Wyświetleń: 74
 1295. Uchwała Rady Nr I/13/18 w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 74
 1296. Uchwała Rady Nr I/6/18 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 74
 1297. Uchwała Rady Nr LIX/360/23 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2024 - 2026”
  Wyświetleń: 74
 1298. Uchwała Rady Nr XXV/162/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 74
 1299. Uchwała Rady Nr XXXVII/226/21 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
  Wyświetleń: 74
 1300. Uchwała Rady Nr XXXVIII/239/21 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 74
 1301. Uchwała Zarządu Nr 211/1410/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  Wyświetleń: 74
 1302. Uchwała Zarządu Nr 223/1484/23 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 74
 1303. Uchwała Zarządu Nr 225/1495/23 w sprawie przyjęcia umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu oraz programu jej działania
  Wyświetleń: 74
 1304. Uchwała Zarządu Nr 234/1584/24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 74
 1305. Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasów
  Wyświetleń: 74
 1306. Zarządzenie Nr 172/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 74
 1307. Zarządzenie Nr 19/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 74
 1308. Zarządzenie Nr 248/18 Starosty Świeckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 74
 1309. Zarządzenie Nr 25/20 Starosty Świeckiego z dnia 04 maja 2020r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 74
 1310. Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Świeckiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Świeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  Wyświetleń: 74
 1311. Zarządzenie Nr 9/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 74
 1312. Zarządzenie Nr 90/23 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeciu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 74
 1313. Zarządzenie Nr 98/16 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 74
 1314. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1266C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Łowin, Łowinek, Serock, - KERG 6640.3586.2023; 6640.3600.2023; 6640.3631.2023
  Wyświetleń: 74
 1315. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego kwiecień 2024
  Wyświetleń: 73
 1316. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.N.2120.2023
  Wyświetleń: 73
 1317. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Ś.22.2024
  Wyświetleń: 73
 1318. Ochotnicza Straż Pożarna – Bukowiec – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 73
 1319. Ochotnicza Straż Pożarna – Miedzno
  Wyświetleń: 73
 1320. Ochotnicza Straż Pożarna – Wielkie Zajączkowo
  Wyświetleń: 73
 1321. Protokół LXI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 1322. Protokół nr XXXVIII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 1323. Uchwała Rady Nr XLIX/307/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 73
 1324. Uchwała Rady Nr XV/102/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
  Wyświetleń: 73
 1325. Uchwała Rady Nr XXI/139/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 73
 1326. Uchwała Rady Nr XXXVII/228/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1049C (gr. powiatu) Serock – Łowin na odcinku od km 8+300 do km 13+988, 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin na odcinku od km 19+500 do km 22+689, 1271C Pruszcz – Zawada na odcinku od km 0+000 do km 1+950 oraz 1272C Droga nr 1271 – Niewieścin na odcinku od km 0+000 do km 2+250
  Wyświetleń: 73
 1327. Uchwała Zarządu nr 213/1432/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację w Starostwie Powiatowym w Świeciu pojazdu przejętego na własność Powiatu Świeckiego usuniętego z drogi
  Wyświetleń: 73
 1328. Uchwała Zarządu nr 225/1490/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację niektórych składników majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
  Wyświetleń: 73
 1329. Uchwała Zarządu Nr 225/1499/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 73
 1330. Uchwała Zarządu nr 233/1577/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Jeżewie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 73
 1331. Zarządzenie Nr 11/24 Starosty Świeckiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2023 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2024 r.
  Wyświetleń: 73
 1332. ZARZĄDZENIE NR 127/16 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku
  Wyświetleń: 73
 1333. Zarządzenie Nr 165/17 Starosty Świeckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 1334. Zarządzenie Nr 183/17 Starosty Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 73
 1335. Zarządzenie Nr 46/19 Starosty Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych.
  Wyświetleń: 73
 1336. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Provimi Polska Sp. z o. o., z dnia 17 grudnia 2010 r., znak: OŚ-7644/6/2010
  Wyświetleń: 72
 1337. Ochotnicza Straż Pożarna – Łążek
  Wyświetleń: 72
 1338. Ochotnicza Straż Pożarna – Osłowo
  Wyświetleń: 72
 1339. Ochotnicza Straż Pożarna – Topolno
  Wyświetleń: 72
 1340. Ochotnicza Straż Pożarna Przysiersk – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 72
 1341. Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 72
 1342. Pozwolenie zintegrowane dla Cargill Poland Sp. z o. o., Wytwórnia Pasz w Świeciu, z dnia 27 marca 2013 r., znak: OŚ.6222.1.2013
  Wyświetleń: 72
 1343. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 1344. Uchwała Rady Nr XLIV/268/22 w sprawie wyrażenia potrzeby zawarcia porozumienia
  Wyświetleń: 72
 1345. Uchwała Rady Nr XLV/277/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
  Wyświetleń: 72
 1346. Uchwała Rady Nr XLVIII/296/22 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 72
 1347. Uchwała Rady Nr XLVIII/302/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2022
  Wyświetleń: 72
 1348. Uchwała Rady Nr XXIII/149/20 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości
  Wyświetleń: 72
 1349. Uchwała Rady Nr XXXV/217/21 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 72
 1350. Uchwała Zarządu Nr 213/1429/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 11/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 72
 1351. Uchwała Zarządu Nr 219/1454/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 4/2022 z dnia 27 września 2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 72
 1352. Uchwała Zarządu Nr 225/1489/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Powiatu Świeckiego będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
  Wyświetleń: 72
 1353. Uchwała Zarządu Nr 226/1505/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem
  Wyświetleń: 72
 1354. Uchwała Zarządu Nr 228/1533/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawiciela Powiatu Świeckiego w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
  Wyświetleń: 72
 1355. Uchwała Zarządu Nr 228/1534/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Drzycim dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 72
 1356. Uchwała Zarządu nr 233/1576/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Drzycimiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 72
 1357. Uchwała Zarządu Nr 237/1627/24 w sprawie zmiany umowy użyczenia
  Wyświetleń: 72
 1358. Zarządzenie Nr 18/19 Starosty Świeckiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 72
 1359. Zarządzenie Nr 50/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 72
 1360. Zarządzenie nr 67/23 Starosty Świeckiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 31/23 Starosty Świeckiego z dnia 14 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 1361. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.N.243.2024
  Wyświetleń: 71
 1362. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.P.2110.2023
  Wyświetleń: 71
 1363. Knapik Adam - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 71
 1364. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.125.2024 z dnia 5 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 71
 1365. Ochotnicza Straż Pożarna – Błądzim
  Wyświetleń: 71
 1366. Ochotnicza Straż Pożarna – Brzeziny
  Wyświetleń: 71
 1367. Ochotnicza Straż Pożarna – Buczek
  Wyświetleń: 71
 1368. Ochotnicza Straż Pożarna – Gródek
  Wyświetleń: 71
 1369. Ochotnicza Straż Pożarna – Jastrzębie
  Wyświetleń: 71
 1370. Ochotnicza Straż Pożarna – Jeżewo – Krajowy System Ratowiczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 71
 1371. Ochotnicza Straż Pożarna – Mały Komórsk
  Wyświetleń: 71
 1372. Protokół nr XLI/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 1373. Uchwała Rady Nr XLIX/308/23 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno
  Wyświetleń: 71
 1374. Uchwała Rady Nr XLVII/289/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 71
 1375. Uchwała Rady Nr XXI/133/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 71
 1376. Uchwała Rady Nr XXI/137/20 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 71
 1377. Uchwała Zarządu Nr 211/1413/23 w sprawie przyjęcia umowy organizacji teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
  Wyświetleń: 71
 1378. Uchwała Zarządu Nr 214/1436/23 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do podpisania umowy przekazania na własność lub użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
  Wyświetleń: 71
 1379. Uchwała Zarządu Nr 214/1439/23 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie wdrożenia Serwisu Pasażerskiego
  Wyświetleń: 71
 1380. Uchwała Zarządu Nr 226/1509/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 71
 1381. Uchwała Zarządu nr 235/1608/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wielkim Komorsku, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 71
 1382. Zarządzenie Nr 195/17 Starosty Świeckiego z dnia 20 października 2017 roku
  Wyświetleń: 71
 1383. Zarządzenie Nr 2/18 Starosty Świeckiego z dnia 28.11.2018r.
  Wyświetleń: 71
 1384. Zarządzenie Nr 68/23 Starosty Świeckiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: Powołania i odwołania Członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
  Wyświetleń: 71
 1385. Zarządzenie Nr 81/23 Starosty Świeckiego z dnia 23.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”
  Wyświetleń: 71
 1386. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w IV kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 71
 1387. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.W.2008.2023
  Wyświetleń: 70
 1388. Interpelacja nr 2/24 z dnia 28 lutego 2024r.
  Wyświetleń: 70
 1389. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.D.2189.2023 z dnia 14-02-2024r.
  Wyświetleń: 70
 1390. Ochotnicza Straż Pożarna – Wierzchy
  Wyświetleń: 70
 1391. Pozwolenie zintegrowane – zmiana decyzji dla Cargill Poland Sp. z o. o. Wytwórnia Pasz w Świeciu z dnia 11 lutego 2014 r., znak: OŚ.6222.11.2013
  Wyświetleń: 70
 1392. Protokół nr XXXVI/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 października 2021r.
  Wyświetleń: 70
 1393. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 1394. Uchwala Nr 5 Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 26 marca 2024r. w sprawie ustalenia sposobu przekazania protokołów głosowania w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego oraz w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez obwodowe komisje wyborcze.
  Wyświetleń: 70
 1395. Uchwała Rady Nr L/318/23 w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 70
 1396. Uchwała Rady Nr LXIII/382/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 70
 1397. Uchwała Rady Nr XLII/263/22 w sprawie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
  Wyświetleń: 70
 1398. Uchwała Rady Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  Wyświetleń: 70
 1399. Uchwała Zarządu Nr 216/1445/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  Wyświetleń: 70
 1400. Uchwała Zarządu Nr 219/1456/23 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji oferty na realizację zadania publicznego oraz przyjęcia aneksu do umowy nr PCPR.4100.4.2020.KGK, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 13 lutego 2023 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1A” z Fundacją Aktywizacji i Integracji
  Wyświetleń: 70
 1401. Uchwała Zarządu Nr 221/1469/23 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap III
  Wyświetleń: 70
 1402. Zarządzenie Nr 164/17 Starosty Świeckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 70
 1403. Zarządzenie Nr 57/20 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 70
 1404. Zarządzenie Nr 6/21 Starosty Świeckiego z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 70
 1405. Zarządzenie Nr 74/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/19 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 70
 1406. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II kwartale 2017 roku
  Wyświetleń: 70
 1407. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w IV kwartale 2017 r.
  Wyświetleń: 70
 1408. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.2000.2023
  Wyświetleń: 69
 1409. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.2.Św.1460.2023 z dnia 30.11.2023
  Wyświetleń: 69
 1410. Ochotnicza Straż Pożarna – Świekatowo – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 69
 1411. Uchwała Nr XX/132/20 Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 69
 1412. Uchwała Rady Nr LVI/341/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku
  Wyświetleń: 69
 1413. Uchwała Rady Nr XII/71/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
  Wyświetleń: 69
 1414. Uchwała Zarządu Nr 213/1421/23 w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego
  Wyświetleń: 69
 1415. Uchwała Zarządu Nr 225/1493/23 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku
  Wyświetleń: 69
 1416. Uchwała Zarządu Nr 230/1545/24 w sprawie przyjęcia treści porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Świeckiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Pruszcz
  Wyświetleń: 69
 1417. Zapytanie nr 16/19 z dnia 30 października 2019 roku
  Wyświetleń: 69
 1418. Zarządzenie Nr 12/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 69
 1419. Zarządzenie Nr 14/19 Starosty Świeckiego z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łowinek, gmina Pruszcz
  Wyświetleń: 69
 1420. Zarządzenie nr 169a/17 Starosty Świeckiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 69
 1421. Zarządzenie nr 184/17 Starosty Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 69
 1422. Zarządzenie Nr 53/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 69
 1423. Zarządzenie Nr 63/23 Starosty Świeckiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany zapisów Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Stawiamy na przyszłość”
  Wyświetleń: 69
 1424. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.94.2024
  Wyświetleń: 68
 1425. Ochotnicza Straż Pożarna – Brzeźno – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 68
 1426. Ochotnicza Straż Pożarna – Luszkówko
  Wyświetleń: 68
 1427. Ochotnicza Straż Pożarna – Łowinek
  Wyświetleń: 68
 1428. Ochotnicza Straż Pożarna – Pruszcz Pomorski – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 68
 1429. Ochotnicza Straż Pożarna – Rychława
  Wyświetleń: 68
 1430. Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie Przechowo – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 68
 1431. Protokół Nr 56/23 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 07 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 1432. Protokół nr XXXIX/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 1433. Uchwała Rady Nr LI/323/23 w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 68
 1434. Uchwała Rady Nr XLV/278/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  Wyświetleń: 68
 1435. Uchwała Rady Nr XLVIII/298/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 68
 1436. Uchwała Rady Nr XVIII/120/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 68
 1437. Uchwała Rady Nr XXX/195/21 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku
  Wyświetleń: 68
 1438. Uchwała Rady Nr XXX/196/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
  Wyświetleń: 68
 1439. Uchwała Zarządu Nr 221/1474/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 68
 1440. Uchwała Zarządu nr 233/1578/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Nowem, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 68
 1441. Zarządzenie Nr 10/21 Starosty Świeckiego z dnia 16 lutego 2021roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 68
 1442. Zarządzenie Nr 112/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 68
 1443. Zarządzenie Nr 17/21 Starosty Świeckiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 1444. Zarządzenie Nr 19/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 68
 1445. Zarządzenie Nr 235/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 1446. Zarządzenie Nr 24/21 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
  Wyświetleń: 68
 1447. Zarządzenie Nr 4/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 1448. Zarządzenie Nr 64/23 Starosty Świeckiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Powiatowe przewozy użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 68
 1449. Zarządzenie Nr 85/20 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 68
 1450. zawiadomienie do stawienia się na gruncie Wielki Komorsk dz.249 KERG 6640.2688.2023-podział dz.246
  Wyświetleń: 68
 1451. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o miejscowości Rudki dz. 62,63 KERG 6640.549.2024
  Wyświetleń: 68
 1452. Zestawienie zmian w funduszu Starostwo Powiatowe w Świeciu na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 68
 1453. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.203.2024
  Wyświetleń: 67
 1454. Ochotnicza Straż Pożarna – Gruczno– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 67
 1455. Uchwała Rady Nr I/20/24 powołania Skarbnika Powiatu
  Wyświetleń: 67
 1456. Uchwała Rady Nr XLVI/285/22 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 67
 1457. Uchwała Rady Nr XVII/117/20 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 67
 1458. Uchwała Rady Nr XXVII/176/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2020
  Wyświetleń: 67
 1459. Uchwała Rady Nr XXVIII/178/21 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 67
 1460. Uchwała Rady Nr XXXI/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą, na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 67
 1461. Uchwała Rady Nr XXXVI/220/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 67
 1462. Uchwała Zarządu Nr 213/1422/23 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego
  Wyświetleń: 67
 1463. Uchwała Zarządu Nr 227/1521/23 w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 67
 1464. Uchwała Zarządu Nr 228/1528/24 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 030804C w miejscowości Zalesie Królewskie, obręb Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo
  Wyświetleń: 67
 1465. Uchwała Zarządu Nr 230/1556/24 w sprawie zmiany porozumienia Nr 3/2023 zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Tczewskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 67
 1466. Zarządzenie nr 119/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 67
 1467. Zarządzenie Nr 148/2016 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 67
 1468. Zarządzenie Nr 19/21 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie sprawdzenia przestrzegania ustalonego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Świeckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 67
 1469. Zarządzenie Nr 222/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 67
 1470. Zarządzenie Nr 239/18 Starosty Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 67
 1471. Zarządzenie Nr 251/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 67
 1472. Zarządzenie Nr 257/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 67
 1473. Zarządzenie Nr 42/19 Starosty Świeckiego z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu .
  Wyświetleń: 67
 1474. Zarządzenie Nr 65/23 Starosty Świeckiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Ubezpieczenie Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 67
 1475. Zarządzenie Nr 69/20 Starosty Świeckiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – Skoda SuperB nr rejestracyjny CG 2193C
  Wyświetleń: 67
 1476. Protokół nr 58/24 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 66
 1477. Uchwała Rady Nr V/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 66
 1478. Uchwała Rady Nr XLI/258/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Użhorodzkiemu
  Wyświetleń: 66
 1479. Uchwała Rady Nr XLIX/305/23 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 66
 1480. Uchwała Rady Nr XXI/134/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 66
 1481. Uchwała Rady Nr XXI/142/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 66
 1482. Uchwała Rady Nr XXVII/171/20 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 66
 1483. Uchwała Rady Nr XXXV/215/21 w sprawie przyjęcia programu przebudowy dróg i budowy ścieżek rowerowych powiatu świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 66
 1484. Uchwała Zarządu Nr 226/1518/23 w sprawie zawarcia umów dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 66
 1485. Uchwała Zarządu Nr 227/1522/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Miastem Wrocław w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 66
 1486. Uchwała Zarządu Nr 229/1539/24 przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
  Wyświetleń: 66
 1487. Uchwała Zarządu nr 233/1581/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Świeciu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 66
 1488. Zarządzenie Nr 100/16 Starosty Świeckiego z dnia 2 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 1489. Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2
  Wyświetleń: 66
 1490. Zarządzenie Nr 213/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 1491. Zarządzenie Nr 36/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 czerwca 2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” realizowanego w latach 2018 – 2020, dofinansowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy .
  Wyświetleń: 66
 1492. Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Świeckiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych.
  Wyświetleń: 66
 1493. Zarządzenie Nr 73/23 Starosty Świeckiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”
  Wyświetleń: 66
 1494. Zarządzenie Nr 93/23 Starosty Świeckiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Świeckim
  Wyświetleń: 66
 1495. Zmiana decyzji pozwolenie zintegrowane Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. z dnia 16 czerwca 2016r., znak: OŚ.6222.7.2016
  Wyświetleń: 66
 1496. Krzysztof Kawczyński oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 65
 1497. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 1498. Uchwała Rady Nr XXVIII/179/21 w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025
  Wyświetleń: 65
 1499. Uchwała Rady Nr XXXVII/225/21 w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Świeckiego dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 65
 1500. Uchwała Zarządu Nr 213/1425/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 65
 1501. Uchwała Zarządu nr 235/1607/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wętfiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 65
 1502. Zarządzenie Nr 12/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 65
 1503. Zarządzenie Nr 15/24 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu likwidacji książek służbowych
  Wyświetleń: 65
 1504. Zarządzenie Nr 157/2017 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 65
 1505. Zarządzenie Nr 159/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 65
 1506. Zarządzenie Nr 168/17 Starosty Świeckiego z dnia 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 65
 1507. Zarządzenie Nr 199/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 65
 1508. Zarządzenie Nr 254/18 Starosty Świeckiego z dnia 13 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 65
 1509. Zarządzenie Nr 43/20 Starosty Świeckiego z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 65
 1510. ZARZĄDZENIE Nr 60/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 65
 1511. Zarządzenie Nr 66/19 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 65
 1512. Zarządzenie Nr 75/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 65
 1513. Zarządzenie Nr 95/2016 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 65
 1514. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.2.Św.1460.2023 z dnia 07.10.2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1515. Ochotnicza Straż Pożarna – Branica
  Wyświetleń: 64
 1516. Pozwolenie zintegrowane ROPLAST Sp. z o. o. – Sp. k. Świecie, z dnia 16 czerwca 2017 r., znak: OŚ.6222.18.2016
  Wyświetleń: 64
 1517. Protokół nr 57/23 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1518. Uchwała Rady Nr XLVIII/301/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 64
 1519. Uchwała Rady Nr XXVIII/183/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 64
 1520. Uchwała Rady Nr XXXV/216/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1250C Belno – Czaple na odcinku od km 2+840 do km 4+275, 1252C Jeżewo – Świecie na odcinku od km 7+141 do km 7+807 oraz 1258C Czaple – Wiąg na odcinku od km 0+000 do km 1+700
  Wyświetleń: 64
 1521. Uchwała Zarządu Nr 218/1452/23 w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 64
 1522. Uchwała Zarządu Nr 234/1585/24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 64
 1523. Zarządzenie nr 110/16 Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 64
 1524. Zarządzenie Nr 122/16 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 5 września 2016 r.
  Wyświetleń: 64
 1525. Zarządzenie Nr 158/17 Starosty Świeckiego z dnia 6 marca 2017 roku.
  Wyświetleń: 64
 1526. Zarządzenie Nr 211/17 Starosty Świeckiego z dnia 14 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 64
 1527. Zarządzenie Nr 243/18 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1528. ZARZĄDZENIE NR 27/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Osiny, gmina Nowe.
  Wyświetleń: 64
 1529. Zarządzenie Nr 270/2018 Starosty Świeckiego z dnia 9 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1530. Zarządzenie Nr 29/20 Starosty Świeckiego z dnia 22maja 2020r. uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Wyświetleń: 64
 1531. Andżelika Nowak oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 63
 1532. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.363.2024
  Wyświetleń: 63
 1533. Koszowski Franciszek - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 63
 1534. Ochotnicza Straż Pożarna – Osie – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 63
 1535. Pozwolenie zintegrowane dla Gzella Poland Spółka z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna, z dnia 7 maja 2014 r., znak: OŚ.6222.12.2013
  Wyświetleń: 63
 1536. Protokół nr 54/23 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1537. Protokół nr 57/24 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 1538. Uchwała Rady Nr XL/249/22 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2022 rok
  Wyświetleń: 63
 1539. Uchwała Rady Nr XLIX/315/23 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2023 rok
  Wyświetleń: 63
 1540. Uchwała Rady Nr XLVI/281/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 63
 1541. Uchwała Rady Nr XLVIII/297/22 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 63
 1542. Uchwała Rady Nr XXVIII/181/21 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”
  Wyświetleń: 63
 1543. Uchwała Zarządu Nr 211/1412/23 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2023 roku.
  Wyświetleń: 63
 1544. Uchwała Zarządu Nr 214/1435/23 w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do podpisania umowy przekazania na własność lub użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
  Wyświetleń: 63
 1545. Uchwała Zarządu Nr 237/1628/24 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 63
 1546. Wyrejestrowanie pojazdu,
  Wyświetleń: 63
 1547. ZARZĄDZENIE Nr 124/16 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2016 r.
  Wyświetleń: 63
 1548. Zarządzenie Nr 136/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 63
 1549. Zarządzenie Nr 2/21 Starosty Świeckiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli instytucjonalnych w 2021 roku.
  Wyświetleń: 63
 1550. Zarządzenie nr 28/20 Starosty Świeckiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: usunięcia drzew uszkodzonych przez pożar i zaatakowanych przez przypłaszczka granatka, rosnących w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 63
 1551. Zarządzenie Nr 39/19 Starosty Świeckiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 63
 1552. Zawiadomienie o II sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 63
 1553. Informacja dodatkowa do bilansu Starostwo Powiatowe w Świeciu na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 62
 1554. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.30.2024
  Wyświetleń: 62
 1555. Ochotnicza Straż Pożarna – Siemkowo
  Wyświetleń: 62
 1556. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 września 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 1557. Uchwała Rady Nr XVIII/125/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 62
 1558. Uchwała Rady Nr XXI/135/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019
  Wyświetleń: 62
 1559. Uchwała Rady Nr XXIV/155/20 w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy kategorii dróg powiatowych
  Wyświetleń: 62
 1560. Uchwała Rady Nr XXXV/218/21 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 62
 1561. Uchwała Zarządu Nr 211/1409/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 62
 1562. Uchwała Zarządu Nr 216/1443/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1244/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 62
 1563. Zarządzenie nr 104/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1564. Zarządzenie nr 107/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1565. Zarządzenie nr 112/16 Starosty Świeckiego z dnia 6 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1566. Zarządzenie Nr 175 /17 Starosty Świeckiego z dnia 04 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1567. Zarządzenie Nr 190/2017 Starosty Świeckiego z dnia 16 października 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1568. Zarządzenie Nr 30/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia jednostek powiązanych objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 62
 1569. Zarządzenie Nr 31/20 Starosty Świeckiego z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 62
 1570. Zarządzenie Nr 49/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 62
 1571. Zarządzenie Nr 52/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 62
 1572. Kuffel Stanisława - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 61
 1573. Obwieszczenie znak BOŚ.673.P.2178.2023 z dnia 09.01.2024 r.
  Wyświetleń: 61
 1574. Świadczenie wspierające,
  Wyświetleń: 61
 1575. Uchwała Rady Nr LXI/369/24 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1048C Osie Warlubie na odcinku od km 0+000 do km 0+270
  Wyświetleń: 61
 1576. Uchwała Rady Nr XXXIX/246/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2022-2038
  Wyświetleń: 61
 1577. Uchwała Rady Nr XXXV/217/21 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 61
 1578. Uchwała Zarządu Nr 224/1486/23 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 61
 1579. Uczniowski Klub Sportowy „Rowerek” przy Szkole Podstawowej w Tuszynach
  Wyświetleń: 61
 1580. Zarządzenie Nr 103/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 61
 1581. Zarządzenie Nr 177/17 Starosty Świeckiego z dnia 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 61
 1582. Zarządzenie Nr 203/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 61
 1583. Zarządzenie Nr 56/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 61
 1584. Zarządzenie Nr 80/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 61
 1585. Zarządzenie nr 99/16 Starosty Świeckiego z dnia 2 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 61
 1586. Protokół nr 55/24 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 1587. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 60
 1588. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej, Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 1589. Uchwała Rady Nr LII8 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 60
 1590. Uchwała Rady Nr XL/251/22 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 roku
  Wyświetleń: 60
 1591. Uchwała Rady Nr XLI/257/22 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
  Wyświetleń: 60
 1592. Uchwała Rady Nr XLIII/267/22 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
  Wyświetleń: 60
 1593. Uchwała Rady nr XLIV/272/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Osie
  Wyświetleń: 60
 1594. Uchwała Rady Nr XLVII/288/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 60
 1595. Uchwała Rady Nr XXII/146/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 60
 1596. Uchwała Rady Nr XXVI/167/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 60
 1597. Uchwała Rady Nr XXVII/174/20 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 60
 1598. Uchwała Rady Nr XXXII/202/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 60
 1599. Uchwała Zarządu Nr 230/1549/24 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
  Wyświetleń: 60
 1600. Uchwała Zarządu Nr 230/1550/24 w sprawie przyjęcia umowy w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
  Wyświetleń: 60
 1601. Zarządzenie nr 114/16 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1602. Zarządzenie nr 115/16 Starosty Świeckiego z dnia 15 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1603. Zarządzenie Nr 128/16 Starosty Świeckiego z dnia 10 listopada 2016 roku.
  Wyświetleń: 60
 1604. Zarządzenie Nr 129/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 60
 1605. Zarządzenie Nr 14/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu likwidacji książek służbowych
  Wyświetleń: 60
 1606. Zarządzenie Nr 145/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1607. Zarządzenie Nr 166/17 Starosty Świeckiego z dnia 4 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1608. Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1609. Zarządzenie Nr 208/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r
  Wyświetleń: 60
 1610. Zarządzenie Nr 237/18 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1611. Zarządzenie Nr 27/21 Starosty Świeckiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia jednostek powiązanych objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 60
 1612. Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 60
 1613. Zarządzenie Nr 71/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok”
  Wyświetleń: 60
 1614. Zarządzenie Nr 86/20 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 60
 1615. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2023 rok
  Wyświetleń: 59
 1616. Pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa produkcyjnego „POLUTIL” B. Budek, K. Kwiatkowski Spółka Jawna, z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak: OŚ.6222.4.2013
  Wyświetleń: 59
 1617. Protokół nr 30/24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 1618. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 1619. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 1620. Uchwała Rady Nr I/12/24 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 59
 1621. Uchwała Rady Nr XLIX/314/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świekatowo
  Wyświetleń: 59
 1622. Uchwała Rady Nr XXII/148/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 59
 1623. Uchwała Rady Nr XXIV/154/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/175/13 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu przebudowy dróg powiatu świeckiego na lata 2014 – 2020
  Wyświetleń: 59
 1624. Uchwała Rady Nr XXVII/172/20 w sprawie ustalenia zasad używania sztandaru Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 59
 1625. Uchwała Rady Nr XXXII/201/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Warlubie na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 59
 1626. Uchwała Rady Nr XXXIV/213/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 59
 1627. Uchwała Rady Nr XXXVI/223/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 59
 1628. Uchwała Rady Nr XXXVII/234/21 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 59
 1629. Uchwała Rady Nr XXXVIII/242/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 59
 1630. Uchwała Zarządu Nr 212/1416/23 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
  Wyświetleń: 59
 1631. Uchwała Zarządu Nr 223/1481/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3145G Jakubowo - Obrzynowo kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
  Wyświetleń: 59
 1632. Uchwała Zarządu Nr 232/1566/24 w sprawie zmiany umowy najmu
  Wyświetleń: 59
 1633. Uchwała Zarządu Nr 232/1567/24 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  Wyświetleń: 59
 1634. Uchwała Zarządu nr 236/1614/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 59
 1635. Zarządzenie nr 103/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1636. Zarządzenie Nr 147/16 Starosty Świeckiego z dnia 20 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1637. Zarządzenie Nr 182/17 Starosty Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 59
 1638. Zarządzenie Nr 189/17 Starosty Świeckiego z dnia 27.09.2017
  Wyświetleń: 59
 1639. Zarządzenie Nr 23/21 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.
  Wyświetleń: 59
 1640. Zarządzenie Nr 242/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 59
 1641. Zarządzenie Nr 42/20 Starosty Świeckiego z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 59
 1642. Zarządzenie Nr 53/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 59
 1643. ZARZĄDZENIE NR 68/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 59
 1644. Informacja dodatkowa do bilansu Powiat Świecki w Świeciu na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1645. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.N.318.2024
  Wyświetleń: 58
 1646. Ochotnicza Straż Pożarna – Górna Grupa – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 58
 1647. Protokół Nr 27/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2023r.
  Wyświetleń: 58
 1648. Protokół nr 60/24 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 1649. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1650. Uchwała Rady Nr LII/327/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim na odcinku od km 9+900 do km 10+420
  Wyświetleń: 58
 1651. Uchwała Rady Nr LIV/331/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1234C Błądzim – Ostrowite na odcinku od km 0+275 do km 1+910
  Wyświetleń: 58
 1652. Uchwała Rady Nr LVIII/352/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą nr LVI/341/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku
  Wyświetleń: 58
 1653. Uchwała Rady Nr XLII/264/22 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 58
 1654. Uchwała Rady Nr XLIII/265/22 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 58
 1655. Uchwała Rady Nr XLVIII/294/22 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 58
 1656. Uchwała Rady Nr XVIII/123/20 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 58
 1657. Uchwała Rady Nr XVIII/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 58
 1658. Uchwała Rady Nr XXIV/153/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 58
 1659. Uchwała Rady Nr XXIV/160/20 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 4+800 do km 6+500
  Wyświetleń: 58
 1660. Uchwała Rady Nr XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 58
 1661. Uchwała Rady Nr XXVI/169/20 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 58
 1662. Uchwała Rady Nr XXXII/200/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 58
 1663. Uchwała Zarządu Nr 226/1512/23 w sprawie zmiany porozumień Nr 1/RZ/2021, Nr 2/RZ/2021 oraz Nr 3/RZ/2022 pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz zasad ich ponoszenia
  Wyświetleń: 58
 1664. Uchwała Zarządu Nr 230/1558/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 58
 1665. Uchwała Zarządu nr 233/1582/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Świekatowie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 58
 1666. Zarządzenie nr 10/19 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.
  Wyświetleń: 58
 1667. Zarządzenie nr 102/16 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 58
 1668. Zarządzenie Nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 58
 1669. Zarządzenie Nr 113/16 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 58
 1670. Zarządzenie Nr 18/ 2018 Starosty Świeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 58
 1671. Zarządzenie Nr 206/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 58
 1672. ZARZĄDZENIE NR 24/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Nagród
  Wyświetleń: 58
 1673. Zarządzenie Nr 249/18 Starosty Świeckiego z dnia 13 czerwca 2018 .r.
  Wyświetleń: 58
 1674. Zarządzenie Nr 25/21 Starosty Świeckiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 58
 1675. Zarządzenie Nr 28/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 58
 1676. ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 09 września 2020 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierzy rezerwy w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych.
  Wyświetleń: 58
 1677. Zarządzenie Nr 51/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 58
 1678. Zarządzenie Nr 59/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 58
 1679. Zarządzenie nr 61/19 Starosty Świeckiego z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 17/2018 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczącego powołania zespołu w celu wyłonienia kandydatów do przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego.
  Wyświetleń: 58
 1680. Manys Iwona - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 57
 1681. Postanowienie Zarządu Nr 206/p.10/23 z dnia 18 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 1682. Protokół nr 61/24 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 57
 1683. Uchwała Rady Nr LII/326/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 6+450 do km 7+800
  Wyświetleń: 57
 1684. Uchwała Rady Nr XL/252/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2022-2038
  Wyświetleń: 57
 1685. Uchwała Rady Nr XLIV/275/22 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2021
  Wyświetleń: 57
 1686. Uchwała Rady Nr XLV/276/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
  Wyświetleń: 57
 1687. Uchwała Rady Nr XXIV/157/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 57
 1688. Uchwała Rady Nr XXIX/185/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 57
 1689. Uchwała Rady Nr XXX/193/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 57
 1690. Uchwała Rady Nr XXXII/203/21 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 57
 1691. Uchwała Rady Nr XXXIV/214/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 57
 1692. Uchwała Zarządu Nr 230/1554/24 w sprawie zmiany porozumienia Nr 4/2022 zawartego dnia 27 września 2022 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 57
 1693. Uchwała Zarządu Nr 237/1630/24 w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok, z zakresu ochrony środowiska, na zakup nagród na konkursy ekologiczne
  Wyświetleń: 57
 1694. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon komórkowy
  Wyświetleń: 57
 1695. Zarządzenie Nr 106/16 Starosty Świeckiego z dnia 23 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1696. Zarządzenie Nr 11/21 Starosty Świeckiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2020 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1697. Zarządzenie Nr 117/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1698. Zarządzenie Nr 126/16 Starosty Świeckiego z dnia 03.10.2016
  Wyświetleń: 57
 1699. Zarządzenie Nr 130/2016 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 57
 1700. Zarządzenie Nr 138/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1701. Zarządzenie Nr 16/19 Starosty Świeckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 57
 1702. Zarządzenie Nr 192/2017 Starosty Świeckiego z dnia 17.10. 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1703. Zarządzenie Nr 207/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1704. Zarządzenie Nr 233/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 57
 1705. Zarządzenie Nr 71/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – Skoda SuperB o numerze rejestracyjnym CG 2193C
  Wyświetleń: 57
 1706. Zarządzenie nr 8/24 Starosty Świeckiego z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 57
 1707. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1250C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie Belno oraz Ernestowo - KERG 6640.3608.2023; 6640.3598.2023
  Wyświetleń: 57
 1708. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023r.
  Wyświetleń: 57
 1709. Oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego w sprawie wyrażenia poparcia dla rolników powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 56
 1710. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 56
 1711. Postanowienie nr 144/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 56
 1712. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiat Świecki na dzień 31.12.2023r.
  Wyświetleń: 56
 1713. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
  Wyświetleń: 56
 1714. Uchwała Nr LI/319/23 Rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku.Uchwała Nr LI/319/23 Rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku.
  Wyświetleń: 56
 1715. Uchwała Rady Nr XLIV/273/22 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 56
 1716. Uchwała Rady Nr XLIX/316/23 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 1717. Uchwała Rady Nr XVIII/122/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dragacz na realizacje zadania związanego z cmentarzami
  Wyświetleń: 56
 1718. Uchwała Rady Nr XXIV/152/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 56
 1719. Uchwała Rady Nr XXVIII/182/21 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2021 – 2023”
  Wyświetleń: 56
 1720. Uchwała Rady Nr XXXIX/247/22 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 56
 1721. Uchwała Rady Nr XXXVIII/241/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Chełmińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 56
 1722. Uchwała Zarządu Nr 213/1431/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Grudziądz w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Powiatu Świeckiego i określenia warunków jego pobytu oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu na terenie Miasta Grudziądza
  Wyświetleń: 56
 1723. Uchwała Zarządu Nr 225/1491/23 w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 1 do umowy Nr PCPR.4100.3.2020.KGK o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 56
 1724. Uchwała Zarządu Nr 226/1511/23 w sprawie zmiany porozumień Nr 1/RZ/2022, Nr 3/RZ/2020 oraz Nr 3/2020 pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Grudziądz w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 56
 1725. Uchwała Zarządu Nr 232/1569/24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowem
  Wyświetleń: 56
 1726. Uchwała Zarządu nr 233/1583/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Związkiem Wałowym w Dragaczu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 56
 1727. Zarządzenie 139/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1728. Zarządzenie 200/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 56
 1729. Zarządzenie 54/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 56
 1730. Zarządzenie Nr 1/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo
  Wyświetleń: 56
 1731. Zarządzenie nr 105/16 Starosty Świeckiego z dnia 22 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1732. Zarządzenie Nr 140/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1733. Zarządzenie Nr 142/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1734. Zarządzenie Nr 146/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1735. Zarządzenie Nr 156/17 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 56
 1736. Zarządzenie Nr 171/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 56
 1737. Zarządzenie Nr 178 /17 Starosty Świeckiego z dnia 26 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 56
 1738. Zarządzenie Nr 201 /17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 56
 1739. Zarządzenie Nr 217/17 Starosty Świeckiego z dnia 27 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 56
 1740. Zarządzenie Nr 226/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 56
 1741. Zarządzenie Nr 3/19 Starosty Świeckiego z dnia 11 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 56
 1742. Zarządzenie nr 51/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w czasie epidemii COVID-19.
  Wyświetleń: 56
 1743. Zarządzenie Nr 57/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 56
 1744. Zarządzenie Nr 96/23 Starosty Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 56
 1745. Ochotnicza Straż Pożarna – Lniano – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 55
 1746. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 1747. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 55
 1748. Uchwała Rady Nr XIV/93/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 55
 1749. Uchwała Rady Nr XL/253/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 55
 1750. Uchwała Rady nr XLI/255/22 w sprawie uchwalenia: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2022 – 2025
  Wyświetleń: 55
 1751. Uchwała Rady Nr XLIX/311/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 55
 1752. Uchwała Rady Nr XVII/116/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 55
 1753. Uchwała Rady Nr XXII/144/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 55
 1754. Uchwała Rady Nr XXIX/190/21 w sprawie woli ustanowienia Świętego Rocha patronem Kociewia
  Wyświetleń: 55
 1755. Uchwała Rady Nr XXXII/199/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1041C Błądzim – Świekatowo na odcinku od km 4+590 do km 6+930
  Wyświetleń: 55
 1756. Uchwała Rady Nr XXXVIII/244/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2022-2038
  Wyświetleń: 55
 1757. Uchwała Zarządu Nr 228/1532/24 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 55
 1758. Uchwała Zarządu nr 233/1579/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Osiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 55
 1759. Uchwała Zarządu Nr 237/1626/24 w sprawie: rozwiązania umowy najmu.
  Wyświetleń: 55
 1760. Uchwała Zarządu Nr 238/1645/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 55
 1761. Zarządzenie Nr 135/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1762. Zarządzenie Nr 141/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1763. Zarządzenie Nr 15/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 55
 1764. Zarządzenie Nr 204/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 55
 1765. ZARZĄDZENIE Nr 25/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 55
 1766. Zarządzenie Nr 58/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 55
 1767. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1261C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Branica, Krupocin, Bukowiec - KERG 6640.3565.2023; 6640.3588.2023; 6640.3592.2023
  Wyświetleń: 55
 1768. zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Bioelektrowni Buczek (Buczek, 86-131 Jeżewo) z 17 października 2016r.
  Wyświetleń: 55
 1769. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.1545.20023 z dnia 14-11-2023r.
  Wyświetleń: 54
 1770. Uchwała Rady Nr XXIV/159/20 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1284C Pruszcz – Gruczno na odcinku od km 0+000 do km 1+600
  Wyświetleń: 54
 1771. Uchwała Rady nr XXVII/177/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie
  Wyświetleń: 54
 1772. Uchwała Zarządu Nr 236/1621/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 54
 1773. Uchwała Zarządu Nr 237/1622/24 w sprawie zmiany uchwały Nr 236/1616/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 54
 1774. Uchwała Zarządu Nr 237/1623/24 w sprawie zmiany uchwały Nr 236/1617/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 54
 1775. Uchwała Zarządu nr 237/1629/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Przysiersku, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 54
 1776. Zarządzenie Nr 106/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 54
 1777. Zarządzenie Nr 134/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 1778. Zarządzenie Nr 15/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 54
 1779. Zarządzenie Nr 161/17 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 54
 1780. Zarządzenie Nr 169/17 Starosty Świeckiego z dnia 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 54
 1781. Zarządzenie Nr 180/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 54
 1782. Zarządzenie Nr 2/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Świeciu
  Wyświetleń: 54
 1783. Zarządzenie Nr 23/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające instrukcję sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 54
 1784. Zarządzenie Nr 241/18 Starosty Świeckiego z dnia 30 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 54
 1785. Zarządzenie Nr 5/19 Starosty Świeckiego z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 54
 1786. Zarządzenie Nr 6/19 Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 54
 1787. ZARZĄDZENIE Nr 63/20 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 257/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018r w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Pracuj zdrowo”
  Wyświetleń: 54
 1788. Zarządzenie Nr 8/20 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 54
 1789. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  Wyświetleń: 54
 1790. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1791. Rachunek zysków i strat Starostwo Powiatowe w Świeciu na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1792. Uchwała Rady Nr XIX/127/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 53
 1793. Uchwała Rady Nr XL/251/22 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 rokuUchwała Rady Nr XL/251/22 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 roku
  Wyświetleń: 53
 1794. Uchwała Rady Nr XL/254/22 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku
  Wyświetleń: 53
 1795. Uchwała Rady Nr XLVII/287/22 w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 53
 1796. Uchwała Rady Nr XXXVI/221/21 w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Wyświetleń: 53
 1797. Uchwała Rady Nr XXXVIII/243/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2021
  Wyświetleń: 53
 1798. Uchwała Zarządu Nr 226/1504/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1245/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych  dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 216/1444/23 z dnia 6 października 2023 roku
  Wyświetleń: 53
 1799. Uchwała Zarządu Nr 233/1573/24 w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Świeckiego w latach 2024 -2026
  Wyświetleń: 53
 1800. Uchwała Zarządu Nr 234/1592/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach
  Wyświetleń: 53
 1801. Wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 53
 1802. Zarządzenie Nr 1/19 Starosty Świeckiego z dnia 7 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 1803. Zarządzenie Nr 109/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 53
 1804. Zarządzenie nr 118/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 1805. Zarządzenie Nr 19/18 Starosty Świeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 1806. Zarządzenie Nr 2/19 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 53
 1807. Zarządzenie Nr 210/17 Starosty Świeckiego z dnia 13 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 53
 1808. Zarządzenie Nr 215/17 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 53
 1809. Zarządzenie Nr 232/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 53
 1810. Zarządzenie Nr 26/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 53
 1811. Zarządzenie Nr 44/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jedn
  Wyświetleń: 53
 1812. Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji Rady Powiatu Świeckiego 6 maja 2024r.
  Wyświetleń: 52
 1813. Obwieszczenie znak BOŚ.673.D.419.2024 z dnia 29.03.2024 r.
  Wyświetleń: 52
 1814. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 września 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1815. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 1816. Uchwała Rady Nr XX/130/20 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku.
  Wyświetleń: 52
 1817. Uchwała Rady Nr XXV/163/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 52
 1818. Uchwała Rady Nr XXVII/170/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 52
 1819. Uchwała Rady Nr XXXIII/205/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 52
 1820. Uchwała Rady Nr XXXIV/210/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku.
  Wyświetleń: 52
 1821. Uchwała Rady Nr XXXVI/219/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2021-2029
  Wyświetleń: 52
 1822. Uchwała Zarządu Nr 232/1568/24 w sprawie przyjęcia umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu w 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 1823. Uchwała Zarządu Nr 232/1570/24 w sprawie zawarcia porozumień nr 1/2024 oraz nr 2/2024 pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Bydgoskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 52
 1824. Uchwała Zarządu Nr 233/1572/24 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 52
 1825. Uchwała Zarządu nr 233/1575/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Bukowcu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 52
 1826. Uchwała Zarządu nr 233/1580/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Pruszczu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 52
 1827. Uchwała Zarządu Nr 238/1643/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Świecie dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 52
 1828. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z księgi wieczystej,
  Wyświetleń: 52
 1829. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Świeciu
  Wyświetleń: 52
 1830. Zarządzenie Nr 104/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 52
 1831. Zarządzenie Nr 193/17 Starosty Świeckiego z dnia 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 52
 1832. Zarządzenie Nr 238/18 Starosty Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 1833. Zarządzenie Nr 25/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo
  Wyświetleń: 52
 1834. Zarządzenie nr 26/19 Starosty Świeckiego z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 52
 1835. Zarządzenie Nr 31/24 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2024r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 52
 1836. Zarządzenie Nr 37/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie przeprowadzenia Programu ograniczania ilości plastiku w środowisku pn.: „Powiat Świecki – Świecimy przykładem nie plastikiem”
  Wyświetleń: 52
 1837. Zarządzenie Nr 66/20 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 52
 1838. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1267C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, Łowin, - KERG 6640.3622.2023; 6640.3617.2023;
  Wyświetleń: 52
 1839. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 51
 1840. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1841. Terminarz posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego – czerwiec 2024
  Wyświetleń: 51
 1842. Tomaszewski Grzegorz - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 51
 1843. Uchwała Rady Nr I/17/24 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 51
 1844. Uchwała Rady Nr XIX/126/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 51
 1845. Uchwała Rady Nr XXV/161/20 w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 51
 1846. Uchwała Rady Nr XXX/192/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 51
 1847. Uchwała Rady Nr XXXIII/204/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 51
 1848. Uchwała Rady nr XXXVI/224/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 51
 1849. Uchwała Rady Nr XXXVII/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 51
 1850. Uchwała Zarządu Nr 226/1501/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Osie dotyczącej zaliczenia drogi - ul. Kwiatowej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu na terenie gminy Osie
  Wyświetleń: 51
 1851. Zarządzenie Nr 202/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 1852. Zarządzenie Nr 21/21 Starosty Świeckiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 51
 1853. Zarządzenie Nr 47/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 51
 1854. Zarządzenie Nr 68/20 Starosty Świeckiego z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 51
 1855. Zarządzenie Nr 82/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 51
 1856. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 1857. Uchwała Rady Nr XLVIII/293/22 w sprawie zmiany uchwały nr XL/251/22 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 roku ze zm.
  Wyświetleń: 50
 1858. Uchwała Rady Nr XXX/194/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Chełmińskim w zakresie organizacji publicznego transportu. zbiorowego
  Wyświetleń: 50
 1859. Uchwała Rady Nr XXXIII/206/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020
  Wyświetleń: 50
 1860. Uchwała Rady Nr XXXVII/227/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice na odcinku od km 1+600 do km 6+900
  Wyświetleń: 50
 1861. Uchwała Zarządu Nr 226/1515/23 w sprawie dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy z Fundacją Aktywizacji i Integracji na prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 50
 1862. Wzory oświadczeń majątkowych i instrukcja wypełniania
  Wyświetleń: 50
 1863. Zarządzenie Nr 102/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 50
 1864. Zarządzenie Nr 11/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 50
 1865. Zarządzenie Nr 13/19 Starosty Świeckiego z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 1866. Zarządzenie Nr 205/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 1867. Zarządzenie Nr 216/17 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 1868. ZARZĄDZENIE NR 22/19 STAROSTY POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 50
 1869. Zarządzenie Nr 240/18 Starosty Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 50
 1870. Zarządzenie Nr 247/18 Starosty Świeckiego z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 50
 1871. Zarządzenie Nr 265/18 Starosty Świeckiego z dnia 05 września 2018 r.
  Wyświetleń: 50
 1872. Zarządzenie Nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 50
 1873. Zarządzenie Nr 48/19 Starosty Świeckiego z dnia 29.11. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 50
 1874. Zarządzenie Nr 67/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 50
 1875. Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 50
 1876. Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji Rady Powiatu Świeckiego 29 maja 2024r.
  Wyświetleń: 49
 1877. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.L.2109.2023
  Wyświetleń: 49
 1878. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert Nr 5 i 6
  Wyświetleń: 49
 1879. Protokół nr 31/24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 1880. Protokół nr 60/24 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 1881. Uchwała Rady Nr I/16/24 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 49
 1882. Uchwała Rady Nr LIV/332/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 6+450 do km 8+750
  Wyświetleń: 49
 1883. Uchwała Rady Nr LIX/361/23 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030”
  Wyświetleń: 49
 1884. Uchwała Rady Nr XIV/91/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 49
 1885. Uchwała Rady Nr XLVIII/300/22 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat na 2023 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 49
 1886. Uchwała Rady Nr XXII/147/20 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo na odcinku od km 7+700 do km 9+070
  Wyświetleń: 49
 1887. Uchwała Rady Nr XXXIV/209/21 w sprawie: zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 49
 1888. Uchwała Zarządu Nr 222/1479/23 w sprawie powołania, określenia zadań oraz trybu pracy Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
  Wyświetleń: 49
 1889. Uchwała Zarządu Nr 231/1563/24 w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok przeznaczonych dla spółek wodnych i związków wałowych z terenu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 49
 1890. Uchwała Zarządu Nr 236/1617/24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.
  Wyświetleń: 49
 1891. WRiZP.272.1.3.2024 Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 49
 1892. Wydanie prawa jazdy,
  Wyświetleń: 49
 1893. Zarządzenie Nr 191/17 Starosty Świeckiego z dnia 17.10. 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 1894. Zarządzenie Nr 21/19 Starosty Świeckiego z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 49
 1895. Zarządzenie Nr 230/18 Starosty Świeckiego z dnia 19 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1896. Zarządzenie Nr 234/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1897. Zarządzenie Nr 4/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 49
 1898. ZARZĄDZENIE NR 67/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 49
 1899. Zarządzenie Nr 83/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 49
 1900. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o miejscowości Komorsk dz. 398 KERG 6640.792.2024
  Wyświetleń: 49
 1901. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Powiat Świecki na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 48
 1902. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 1903. Uchwała Rady Nr XLI/259/22 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania dotacji na zadania związane z przyjęciem na terenie Powiatu Świeckiego zwiększonej liczby uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 48
 1904. Uchwała Rady Nr XLVIII/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok
  Wyświetleń: 48
 1905. Uchwała Rady Nr XVIII/121/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 48
 1906. Uchwała Rady Nr XXXVII/236/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku
  Wyświetleń: 48
 1907. Uchwała Zarządu Nr 230/1559/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 48
 1908. Zarządzenie Nr 10/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 48
 1909. Zarządzenie Nr 20/19 Starosty Świeckiego z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego w tym: 1. Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej; 2. Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH”.
  Wyświetleń: 48
 1910. Zarządzenie Nr 21/24 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 48
 1911. Zarządzenie nr 89/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z nagrywaniem i transmisją obrad Rady Powiatu Świeckiego oraz dalszym udostępnianiem nagrań.
  Wyświetleń: 48
 1912. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 47
 1913. Macura Angelika - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 47
 1914. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.6740.1.N.17.2024 z dnia 07.02.2024 r.
  Wyświetleń: 47
 1915. Uchwała Rady Nr I/19/24 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
  Wyświetleń: 47
 1916. Uchwała Rady Nr XXVI/165/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku
  Wyświetleń: 47
 1917. Uchwała Rady Nr XXVII/173/20 w sprawie przekazania petycji mieszkańców Gminy Pruszcz Zarządowi Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 47
 1918. Uchwała Rady Nr XXX/191/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku
  Wyświetleń: 47
 1919. Uchwała Zarządu Nr 228/1531/24 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 47
 1920. Uchwała Zarządu Nr 234/1589/24 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Sulnowo, Skarszewo, Dziki, obręb Sulnowo, Skarszewo, Dziki, gmina Świecie
  Wyświetleń: 47
 1921. Zarządzenie Nr 110/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 47
 1922. Zarządzenie Nr 13/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 1923. Zarządzenie Nr 24/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w tym: zestawów komputerowych, monitorów, kart graficznych oraz dysków serwerowych”.
  Wyświetleń: 47
 1924. Zarządzenie Nr 252/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 47
 1925. Zarządzenie Nr 256/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 47
 1926. Zarządzenie Nr 47/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” realizowanego w latach 2018 – 2020, dofinansowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy
  Wyświetleń: 47
 1927. Zarządzenie Nr 61/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu likwidacji druków ścisłego zarachowani
  Wyświetleń: 47
 1928. Zarządzenie Nr 63/19 Starosty Świeckiego z dnia 04.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 1 000,00 zł w starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 47
 1929. Zarządzenie Nr 65/20 Starosty Świeckiego z dnia 16.11.2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świeciu.
  Wyświetleń: 47
 1930. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 października 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1931. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 1932. Uchwała Rady Nr XXIX/188/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 46
 1933. Uchwała Zarządu Nr 230/1542/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/209/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1934. Uchwała Zarządu Nr 234/1591/24 w sprawie powierzenia Domowi Pomocy Społecznej w Gołuszycach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w ramach zadania „Wymiana 2 wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach"
  Wyświetleń: 46
 1935. Uchwała Zarządu Nr 236/1618/24 w sprawie przyjęcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych a Powiatem Świeckim w sprawie realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy.
  Wyświetleń: 46
 1936. Zarządzenie Nr 13/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 46
 1937. Zarządzenie Nr 228/18 Starosty Świeckiego z dnia 16 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 46
 1938. Zarządzenie Nr 246/18 Starosty Świeckiego z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 46
 1939. Zarządzenie nr 29/19 Starosty Świeckiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 46
 1940. Zarządzenie Nr 29/24 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu treningowym znajdującym się w Nowem przy ulicy Myśliwskiej 1a w 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 1941. Zarządzenie Nr 30/24 Starosty Świeckiego z dnia 20 marca 2024r. w sprawie uzgodnienia zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 46
 1942. Zarządzenie Nr 60/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 46
 1943. Mazurek Marek - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji za 2024 rok
  Wyświetleń: 45
 1944. Protokół nr 53/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1945. Uchwała Zarządu Nr 233/1574/24 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2024 roku z zakresu kultury i sportu
  Wyświetleń: 45
 1946. Uchwała Zarządu Nr 235/1598/24 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Świeciu
  Wyświetleń: 45
 1947. Uchwała Zarządu Nr 238/1642/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Lniano dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 45
 1948. Uchwała Zarządu Nr 239/1650/24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 45
 1949. Uchwała Zarządu Nr 240/1660/24 w sprawie zmiany umowy najmu
  Wyświetleń: 45
 1950. Zarządzenie nr 17/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe występujące w stopniu zagrażającym trwałości lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 45
 1951. Zarządzenie Nr 223 /18 Starosty Świeckiego z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 45
 1952. Zarządzenie Nr 229/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 45
 1953. Zarządzenie Nr 258/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 45
 1954. Zarządzenie Nr 259/18 Starosty Świeckiego z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 45
 1955. ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim
  Wyświetleń: 45
 1956. Zarządzenie Nr 41/19 Starosty Świeckiego z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu .
  Wyświetleń: 45