Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 30536Luty: 31568Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 11Kwiecień: 92Maj: 99Czerwiec: 15
Lipiec: 180Sierpień: 113Wrzesień: 7030Październik: 14422Listopad: 70529Grudzień: 30409
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 19670
 2. Wydział Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 4087
 3. Wnioski i procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3668
 4. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3610
 5. Akty prawne
  Wyświetleń: 3578
 6. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 3053
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2320
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2255
 9. Aktualności
  Wyświetleń: 2224
 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1487
 11. Nieruchomości – ogłoszenia
  Wyświetleń: 1392
 12. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1327
 13. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1200
 14. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1033
 15. Starosta
  Wyświetleń: 985
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 937
 17. Informacje do faktur i numery kont bankowych
  Wyświetleń: 909
 18. Sekretarz
  Wyświetleń: 871
 19. Skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 802
 20. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 724
 21. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 711
 22. Urzędy Gmin
  Wyświetleń: 642
 23. Podinspektor ds. budownictwa
  Wyświetleń: 604
 24. Skarbnik
  Wyświetleń: 604
 25. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 603
 26. Logo i identyfikacja wizualna
  Wyświetleń: 587
 27. Protokoły z posiedzeń VI kadencji Rady Powiatu Świeckiego (2018-2023)
  Wyświetleń: 581
 28. Statut Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 579
 29. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 573
 30. Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 554
 31. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 542
 32. Stanowiska samodzielne
  Wyświetleń: 497
 33. Zgłoszenia z projektem
  Wyświetleń: 490
 34. Wicestarosta
  Wyświetleń: 464
 35. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 464
 36. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 462
 37. Wydanie wypisu lub wyrysu z rejestru ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 452
 38. Urząd
  Wyświetleń: 440
 39. Informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz o sposobie i zasadach udostępniania zawartych w nich danych
  Wyświetleń: 436
 40. Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 434
 41. Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego
  Wyświetleń: 434
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 431
 43. Podinspektor
  Wyświetleń: 429
 44. Powiatowy Rzecznik Konsumenta
  Wyświetleń: 429
 45. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 428
 46. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 424
 47. Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 420
 48. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy
  Wyświetleń: 418
 49. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 411
 50. Biuro Rady
  Wyświetleń: 410
 51. Wydanie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 406
 52. Protokoły Komisji - VI kadencja Rady Powiatu (2018-2023)
  Wyświetleń: 405
 53. Podinspektor ds. obsługi kancelarii ogólnej
  Wyświetleń: 398
 54. Biuro Prawne
  Wyświetleń: 390
 55. Informacja
  Wyświetleń: 389
 56. Realizacja budżetu
  Wyświetleń: 385
 57. Fundacje
  Wyświetleń: 379
 58. Stowarzyszenia w KRS
  Wyświetleń: 376
 59. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 372
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 365
 61. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 359
 62. Podinspektor ds. promocji
  Wyświetleń: 359
 63. Postępowania administracyjne
  Wyświetleń: 352
 64. Zapytanie nr 8/23 z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 350
 65. Uchwała Rady Nr LVIII/349/23 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 348
 66. Informacje o lobbingu
  Wyświetleń: 347
 67. Opinie RIO
  Wyświetleń: 342
 68. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 339
 69. Komisje Rady
  Wyświetleń: 334
 70. Zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 334
 71. Jednostki zespolone
  Wyświetleń: 333
 72. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 331
 73. Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia
  Wyświetleń: 329
 74. Stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 328
 75. Uczniowskie Kluby Sportowe
  Wyświetleń: 328
 76. Mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna do celów opiniodawczych
  Wyświetleń: 326
 77. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu – II przetarg
  Wyświetleń: 308
 78. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 302
 79. Kluby Sportowe
  Wyświetleń: 298
 80. Wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 296
 81. Audyty i kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 294
 82. Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP
  Wyświetleń: 263
 83. Pozwolenia/zezwolenia z decyzją środowiskową
  Wyświetleń: 258
 84. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby do 16 roku życia
  Wyświetleń: 253
 85. Plany kontroli
  Wyświetleń: 248
 86. Sprawozdania
  Wyświetleń: 245
 87. Udostępnienie rejestru cen nieruchomości oraz udostępnienie raportów tworzonych na podstawie danych EGiB
  Wyświetleń: 245
 88. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 244
 89. Ośrodki szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 236
 90. Brunon Han - korekta oświadczenia majątkowego
  Wyświetleń: 233
 91. Kontrola instytucjonalna – rok 2022
  Wyświetleń: 233
 92. Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 233
 93. Uchwała Rady Nr LV/340/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 231
 94. Podinspektor ds. informatycznych
  Wyświetleń: 230
 95. Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2023 roku
  Wyświetleń: 225
 96. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 225
 97. Udostępnienie dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 225
 98. Pobierz programy
  Wyświetleń: 222
 99. Uchwała Rady Nr XVI/109/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2019
  Wyświetleń: 222
 100. Wstępne ogłoszenie informacyjne
  Wyświetleń: 222
 101. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 221
 102. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 218
 103. Kontrola instytucjonalna – rok 2019
  Wyświetleń: 215
 104. Kontrola instytucjonalna – rok 2021
  Wyświetleń: 213
 105. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 210
 106. Zapytanie nr 7/23 z dnia 27 września 2023 roku
  Wyświetleń: 209
 107. Wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 207
 108. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 204
 109. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 199
 110. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 154/17 z dnia 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 198
 111. Kontrola instytucjonalna – rok 2020
  Wyświetleń: 197
 112. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 191
 113. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej
  Wyświetleń: 191
 114. Ubezpieczenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 189
 115. Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków ( w postaci elektronicznej)
  Wyświetleń: 186
 116. Dokonanie wpisu Zarządu do ewidencji stowarzyszeń
  Wyświetleń: 185
 117. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego-znaków legalizacyjnych-tablicy rejestracyjnej
  Wyświetleń: 184
 118. Uchwała Zarządu Nr 212/1418/23 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2024
  Wyświetleń: 183
 119. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1589.2023
  Wyświetleń: 178
 120. Uchwała Rady Nr I/1/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 178
 121. Zapytanie nr 5/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 172
 122. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.742.2023
  Wyświetleń: 171
 123. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 166
 124. Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz weryfikacja operatów technicznych
  Wyświetleń: 164
 125. Czasowa rejestracja pojazdu
  Wyświetleń: 162
 126. Mechanika i Kasacja Pojazdów Sławomir Chmurzyński
  Wyświetleń: 161
 127. Zarządzenie Nr 151/16 z dnia 30 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 161
 128. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.19/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 160
 129. Protokół LV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 160
 130. Uchwała Rady nr XVI/113/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 160
 131. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2022 rok
  Wyświetleń: 157
 132. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.L.1088.2023
  Wyświetleń: 157
 133. Informacja o wyniku przetargu dz 180_2 Dolna Grupa
  Wyświetleń: 154
 134. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 153
 135. Uchwała Rady Nr I/2/18 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  Wyświetleń: 151
 136. Zapytanie nr 1/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 148
 137. Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 180/2 Dolna Grupa, gm. Dragacz – III przetarg
  Wyświetleń: 146
 138. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w 2024 roku
  Wyświetleń: 145
 139. Usługa najmu opłatomatu (1 szt.) dla Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. Józefa Hallera 9
  Wyświetleń: 145
 140. Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 144
 141. Informacja o wyniku przetargu Wojska Polskiego 161 Świecie
  Wyświetleń: 144
 142. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 142
 143. Zapytanie nr 6/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 142
 144. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu świeckiego, województwo kujawsko – pomorskie
  Wyświetleń: 141
 145. Uchwała Rady Nr LV/338/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 140
 146. Uchwała Nr 1/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 138
 147. Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin”
  Wyświetleń: 137
 148. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 137
 149. Uchwała Rady Nr LVII/346/23 w sprawie diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 135
 150. Fundacja na rzecz rozwoju świadomości Ataraxia
  Wyświetleń: 131
 151. Zawiadomienie o LVII sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 130
 152. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 129
 153. Uchwała Rady Nr III/27/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 129
 154. Stowarzyszenie pn. Wodnik
  Wyświetleń: 128
 155. Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego.
  Wyświetleń: 128
 156. Interpelacja nr 4/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 127
 157. Wydanie dziennika budowy,
  Wyświetleń: 127
 158. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
  Wyświetleń: 127
 159. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
  Wyświetleń: 125
 160. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  Wyświetleń: 124
 161. Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja
  Wyświetleń: 124
 162. Uchwała Zarządu Nr 219/1457/23 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie III kwartału 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 124
 163. Bioutil Sp. z o. o. – zmiana pozwolenia zintegrowanego – BOŚ.6222.2.2023 z dnia 7 lutego 2023r.
  Wyświetleń: 123
 164. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1481.2023
  Wyświetleń: 123
 165. Świecki Klub Koszykówki
  Wyświetleń: 123
 166. Protokół III Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 122
 167. Świadczenie wspierające
  Wyświetleń: 122
 168. Wniosek o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy
  Wyświetleń: 122
 169. Zapytanie nr 3/23 z dnia 19 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 121
 170. Interpelacja nr 2/23 z dnia 18 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 120
 171. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 120
 172. Fundacja Oswoić Miopatie
  Wyświetleń: 119
 173. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem
  Wyświetleń: 119
 174. Stowarzyszenie Płomyki Miłości
  Wyświetleń: 119
 175. Protokół XLIX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 1 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 118
 176. Zakład Usług Samochodowych Jan Pałubicki
  Wyświetleń: 118
 177. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 117
 178. Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP
  Wyświetleń: 116
 179. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 116
 180. Uchwała Rady Nr XIII/86/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nowem wchodzącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w pięcioletnie Technikum w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 116
 181. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
  Wyświetleń: 116
 182. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.509.2021 z dnia 19-10-2023r.
  Wyświetleń: 115
 183. Uchwała Zarządu nr 213/1433/23 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 115
 184. Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu.
  Wyświetleń: 115
 185. Ochotnicza Straż Pożarna – Lubania Lipiny
  Wyświetleń: 114
 186. Protokół I Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 114
 187. Roplast Sp. z o. o. sp. k. Świecie – zmiana pozwolenia zintegrowanego, decyzja z dnia 18 listopada 2021r., znak: OŚ.6222.8.2020
  Wyświetleń: 112
 188. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mist
  Wyświetleń: 112
 189. Uchwała Zarządu Nr 220/1461/23 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 112
 190. Wymiana dowodu rejestracyjnego.
  Wyświetleń: 112
 191. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2021 roku
  Wyświetleń: 111
 192. Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukaszewski Piotr
  Wyświetleń: 111
 193. Udostępnienie zbiorów danych BDOT500 oraz GESUT
  Wyświetleń: 111
 194. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2022 roku.
  Wyświetleń: 111
 195. Stowarzyszenie Grafiki
  Wyświetleń: 110
 196. Stowarzyszenie Grupa Towarowo-Usługowa „GTU”
  Wyświetleń: 110
 197. Uchwała Zarządu Nr 212/1417/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 110
 198. Zapytanie nr 16/22 z dnia 15 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 110
 199. Zarządzenie Nr 94/23 Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 110
 200. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 110
 201. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
  Wyświetleń: 109
 202. Protokół XLVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 14 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 109
 203. Uchwała Rady Nr I/14/18 w sprawie: delegowania przez Radę Powiatu Świeckiego dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 109
 204. Wymiana prawa jazdy
  Wyświetleń: 109
 205. Zapytanie nr 17/22 z dnia 01 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 109
 206. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SOKOŁÓW S.A. Osie – 13 września 2022
  Wyświetleń: 109
 207. SOKOŁÓW S.A. O/Osie – zmiana pozwolenia zintegrowanego znak: OŚ.6222.12.2013 z 7 maja 2014r
  Wyświetleń: 108
 208. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 108
 209. Stowarzyszenie Pomocy Rolnikom Współpracującym z Korporacjami ” Równy z Równym”
  Wyświetleń: 108
 210. Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe
  Wyświetleń: 108
 211. Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali
  Wyświetleń: 108
 212. Uchwała Rady Nr LIV/337/23 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2022
  Wyświetleń: 107
 213. Zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe.
  Wyświetleń: 107
 214. Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 107
 215. Fundacja Toskania Kociewska
  Wyświetleń: 106
 216. Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku
  Wyświetleń: 106
 217. Protokół LIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 106
 218. Uchwała Rady Nr VI/48/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 106
 219. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I
  Wyświetleń: 106
 220. FHU „Słoneczko” Justyna Grubicka
  Wyświetleń: 105
 221. Zarządzenie nr 116/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 105
 222. Protokół nr 48/23 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 104
 223. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2017 rok
  Wyświetleń: 104
 224. Wydanie wtórnika prawa jazdy
  Wyświetleń: 104
 225. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Lniano
  Wyświetleń: 103
 226. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych Na Fibromialgię Fibro-My
  Wyświetleń: 103
 227. Pozwolenie zintegrowane Ubojnia Drobiu ELCZAR Elżbieta i Cezary Zawislak Sp. J. w Serocku, z dnia 10 stycznia 2017r., znak: OŚ.6222.12.2016
  Wyświetleń: 103
 228. Protokół nr 46/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 229. Stowarzyszenie „Ramię w ramię”
  Wyświetleń: 103
 230. Uchwała Rady Nr X/62/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 103
 231. Uchwała Zarządu Nr 221/1471/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 103
 232. Zarządzenie Nr 92/23 Starosty Świeckiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 103
 233. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 92/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 103
 234. Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo - kontrola 2022
  Wyświetleń: 102
 235. Konsultacje programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  Wyświetleń: 102
 236. Lista klasyfikatorów upoważnionych do przeprowadzenia czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów
  Wyświetleń: 102
 237. Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku - wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 102
 238. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2016 rok
  Wyświetleń: 102
 239. Zapytanie nr 2/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 102
 240. Fundacja im. Anny Jachniny
  Wyświetleń: 101
 241. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1338.2023
  Wyświetleń: 101
 242. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej z siedzibą w Świeciu ul. Chmielniki 2B zwane dalej Stowarzyszeniem.
  Wyświetleń: 101
 243. Uchwała Rady Nr III/24/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 101
 244. Uchwała Zarządu Nr 220/1467/23 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 101
 245. Zapytanie numer BR 1/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 101
 246. Uchwała Zarządu Nr 220/1466/23 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok.
  Wyświetleń: 100
 247. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 100
 248. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 99
 249. Ochotnicza Straż Pożarna – Buśnia
  Wyświetleń: 99
 250. Uchwała Rady Nr I/3/18 w sprawie: trybu wyłonienia kandydata na Starostę
  Wyświetleń: 99
 251. Uchwała Rady Nr XVI/114/19 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości
  Wyświetleń: 99
 252. Zarządzenie Nr 231/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 99
 253. Liga Obrony Kraju – Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Świeciu
  Wyświetleń: 98
 254. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie
  Wyświetleń: 98
 255. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Maxus” Drzycim
  Wyświetleń: 98
 256. Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia na gruncie punktów granicznych dla działki 51/2 i 61/2 w obrębie Wielkie Stwolno
  Wyświetleń: 98
 257. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2020 roku
  Wyświetleń: 97
 258. Protokół LVI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 259. Stowarzyszenie Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
  Wyświetleń: 97
 260. Uchwała Rady Nr IX/58/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu
  Wyświetleń: 97
 261. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 155/17 z dnia 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 97
 262. Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów
  Wyświetleń: 96
 263. Diabelskie Pioruny
  Wyświetleń: 96
 264. Ośrodek Szkolenia Kierowców – Osie Bogdan Jędryczka
  Wyświetleń: 96
 265. P.H.U. „KRAFT” Marlena Łobocka
  Wyświetleń: 96
 266. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.17/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 96
 267. Protokół L Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 22 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 96
 268. Protokół LIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 96
 269. Protokół X Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 5 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 270. Uczniowski Klub Sportowy „Koga”
  Wyświetleń: 96
 271. „Fundacja A Kuku Dzieciom”
  Wyświetleń: 95
 272. Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 95
 273. Protokoły z posiedzeń komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 95
 274. Protokół LI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 275. Starostwo Powiatowe - Wydział Finansowy.
  Wyświetleń: 95
 276. Stowarzyszenia Volley Świecie
  Wyświetleń: 95
 277. Uchwała Rady Nr III/31/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Polityki Finansowej
  Wyświetleń: 95
 278. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”
  Wyświetleń: 95
 279. Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 95
 280. Dokonanie wpisu do ewidencji składu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 94
 281. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Drzycim
  Wyświetleń: 94
 282. Stakona Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 94
 283. Stowarzyszenie Kociewskie Jeżewianki
  Wyświetleń: 94
 284. Stowarzyszenie Owocowy Przełaj
  Wyświetleń: 94
 285. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
  Wyświetleń: 94
 286. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego
  Wyświetleń: 94
 287. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 93
 288. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 93
 289. Plan kontroli zarządczej na 2018r.
  Wyświetleń: 93
 290. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.18/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 291. Stowarzyszenie pn. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu
  Wyświetleń: 93
 292. FUNDACJA OPE ET AUXILIO
  Wyświetleń: 92
 293. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 19-09-2023
  Wyświetleń: 92
 294. Protokół LVII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 92
 295. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Otwarta Przestrzeń”
  Wyświetleń: 92
 296. Szkoła Jazdy Malinowscy
  Wyświetleń: 92
 297. Uchwała Rady Nr LVII/344/23 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie
  Wyświetleń: 92
 298. Uchwała Zarządu Nr 213/1423/23 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
  Wyświetleń: 92
 299. Wdecki Fyrtel
  Wyświetleń: 92
 300. Fundacja Lefar
  Wyświetleń: 91
 301. Protokół LII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 91
 302. Stowarzyszenie „Wrzesień39″
  Wyświetleń: 91
 303. Stowarzyszenie Przyjaciół Natury Powiatu Świeckiego „EKO-ŚWIECIE”
  Wyświetleń: 91
 304. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2015 roku
  Wyświetleń: 91
 305. Bioutil Sp. z o. o., Buczek 10, 86-131 Jeżewo – zmiana pozwolenia zintegrowanego, znak: OŚ.6222.3.2014, z dnia 13 listopada 2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, znajdującej się w miejscowości Buczek, obręb Buczek, gmina Jeżewo, powiat świecki
  Wyświetleń: 90
 306. Fundacja Kultura Na Wsi
  Wyświetleń: 90
 307. Fundacja Paro
  Wyświetleń: 90
 308. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Dr.1538.2023
  Wyświetleń: 90
 309. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2017 roku
  Wyświetleń: 90
 310. Ochotnicza Straż Pożarna – Lipinki
  Wyświetleń: 90
 311. Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
  Wyświetleń: 90
 312. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a.
  Wyświetleń: 90
 313. Stowarzyszenie Klub Sportowy Ułani Dragacz
  Wyświetleń: 90
 314. Zarządzenie Nr 21/18 Starosty Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 90
 315. Zarządzenie Nr 250/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 90
 316. FUNDACJA LAWENDA
  Wyświetleń: 89
 317. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – październik 2023
  Wyświetleń: 89
 318. Ochotnicza Straż Pożarna – Wielki Komórsk
  Wyświetleń: 89
 319. Uchwała Rady Nr L/317/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 89
 320. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2019 roku
  Wyświetleń: 89
 321. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za rok 2017
  Wyświetleń: 88
 322. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2018 roku
  Wyświetleń: 88
 323. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku
  Wyświetleń: 88
 324. Punkt KD w Jeżewie nieczynny 16-17 października
  Wyświetleń: 88
 325. Sportis Gminny Klub Sportowy Bukowiec
  Wyświetleń: 88
 326. Uchwała Zarządu Nr 223/1483/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Starogardzkim w zakresie organizacji powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku
  Wyświetleń: 88
 327. Wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 88
 328. Wykup nieruchomości Skarbu Państwa lub Mienia Powiatu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym
  Wyświetleń: 88
 329. Zawiadomienie o LVI sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 88
 330. „Futsal Świecie”
  Wyświetleń: 87
 331. Fundacja Rozwoju Perspektyw
  Wyświetleń: 87
 332. Klub Pływacki Olimpia Świecie
  Wyświetleń: 87
 333. Uchwała Rady Nr I/12/18 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 87
 334. zmiana decyzji - pozwolenia zintegrowanego - z dnia 22 sierpnia 2023r., dla SOKOŁÓW S.A. Osie
  Wyświetleń: 87
 335. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego - ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw
  Wyświetleń: 86
 336. Protokół nr XXX/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 337. Protokół XX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 86
 338. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Świeciu ul. Wojska Polskiego 3, prowadzone przez CASUS Sp. z o.o. ul. Legionów 57 A, 86-300 Grudziądz.
  Wyświetleń: 86
 339. Stowarzyszenie „Galopujące Anioły”
  Wyświetleń: 86
 340. Stowarzyszenie Klub Sportowy Tygrysy Sulnowo
  Wyświetleń: 86
 341. Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Świeckiego z dnia 01 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 86
 342. zawiadomienie do stawienia się na gruncie działka 433 Zalesie Królewskie z działką 87/19 Lipiennica - KERG 6640.2051.2023
  Wyświetleń: 86
 343. Agri Plus Sp. z o. o. – zmiana pozwolenia zintegrowanego, znak: OŚ.6222.4.2015, dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spozywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
  Wyświetleń: 85
 344. Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
  Wyświetleń: 85
 345. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 85
 346. Uchwała Rady Nr II/17/18 w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509
  Wyświetleń: 85
 347. Uchwała Rady nr IX/61/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 85
 348. Uczniowski Klub Sportowy „Ułan”
  Wyświetleń: 85
 349. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z księgi wieczystej
  Wyświetleń: 85
 350. Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  Wyświetleń: 85
 351. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu
  Wyświetleń: 84
 352. Interpelacja nr 2/19 z dnia 05 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 84
 353. Powiatowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 84
 354. Pozwolenie zintegrowane Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o., z dnia 13 listopada 2014 r., znak: OŚ.6222.3.2014
  Wyświetleń: 84
 355. Przyznanie prawa własności działki przyznanej do dożywotniego użytkowania
  Wyświetleń: 84
 356. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Błądzim
  Wyświetleń: 84
 357. Uchwała Rady Nr III/30/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 84
 358. Uchwała Rady Nr IV/34/18 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 84
 359. Uchwała Zarządu Nr 213/1434/23 w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości
  Wyświetleń: 84
 360. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne/zgłaszanie zmian
  Wyświetleń: 84
 361. Zapytanie nr 5/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 84
 362. Plan Kontroli Zarządczej na 2017 rok
  Wyświetleń: 83
 363. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
  Wyświetleń: 83
 364. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu - kontrola 2022
  Wyświetleń: 83
 365. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 83
 366. Uchwała Rady Nr III/28/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  Wyświetleń: 83
 367. Uchwała Rady Nr IX/59/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu
  Wyświetleń: 83
 368. Uchwała Rady Nr V/44/19 w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Świecki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 83
 369. Uchwała Rady Nr VI/50/19 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok
  Wyświetleń: 83
 370. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia.
  Wyświetleń: 83
 371. Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów.
  Wyświetleń: 83
 372. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje i ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 82
 373. Protokół nr XLVI/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 19 września 2022 r.
  Wyświetleń: 82
 374. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 82
 375. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2015 rok
  Wyświetleń: 82
 376. Uchwała Rady Nr LIV/334/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 82
 377. Uchwała Rady Nr VI/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania związanego z likwidacją barier transportowych
  Wyświetleń: 82
 378. Uchwała Zarządu Nr 213/1430/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 5/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Kartuskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 82
 379. Zarządzenie Nr 7/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 82
 380. Informacja o realizacji planu kontroli za 2022 rok
  Wyświetleń: 81
 381. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu.
  Wyświetleń: 81
 382. Ochotnicza Straż Pożarna – Bzowo
  Wyświetleń: 81
 383. Ochotnicza Straż Pożarna – Warlubie– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 81
 384. Protokół II Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 listopada 2018
  Wyświetleń: 81
 385. Uchwała Nr 1/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2023r.
  Wyświetleń: 81
 386. Uchwała Rady Nr I/10/18 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 81
 387. Uchwała Rady Nr LVIII/348/23 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 81
 388. Uchwała Rady Nr XIII/87/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
  Wyświetleń: 81
 389. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2018 roku
  Wyświetleń: 81
 390. Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu
  Wyświetleń: 80
 391. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A – organizator rodzinnej pieczy zastępczej – w zakresie zadań wykonywanych na rzecz rodziny zastępczej niezawodowej.
  Wyświetleń: 80
 392. Protokół nr 47/23 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 80
 393. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 80
 394. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 395. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 396. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 80
 397. Stacja Obsługi Samochodów s. c. Piotr Drewa i Czesław Bździkot
  Wyświetleń: 80
 398. Starostwo Powiatowe - Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego.
  Wyświetleń: 80
 399. Uchwała Rady Nr III/21/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 80
 400. Uchwała Rady Nr III/32/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 80
 401. Uchwała Rady Nr XIV/89/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 80
 402. Uchwała Zarządu Nr 220/1460/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie III kwartału 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 80
 403. Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Świekatowo
  Wyświetleń: 80
 404. Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - kontrola
  Wyświetleń: 80
 405. F.H.U. „Maszudziński” Maszudziński Artur
  Wyświetleń: 79
 406. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.1545.2023
  Wyświetleń: 79
 407. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-KAR” Karolina Dembek
  Wyświetleń: 79
 408. Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 308 Zalesie Królewskie - przetarg ograniczony
  Wyświetleń: 79
 409. Uchwała Rady Nr I/11/18 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 79
 410. Uchwała Rady Nr IV/35/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 79
 411. Uchwała Rady nr XLI/261/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  Wyświetleń: 79
 412. Uchwała Zarządu Nr 211/1414/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
  Wyświetleń: 79
 413. Uchwała Zarządu Nr 223/1482/23 w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
  Wyświetleń: 79
 414. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję
  Wyświetleń: 79
 415. Zarządzenie Nr 113/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 79
 416. Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.
  Wyświetleń: 78
 417. Klub Piłkarski Strażak Górna Grupa
  Wyświetleń: 78
 418. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Jeżewo
  Wyświetleń: 78
 419. Plan kontroli zarządczej na 2016 rok
  Wyświetleń: 78
 420. Protokoły z sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 78
 421. Protokół nr XLV/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 78
 422. Protokół VI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 423. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 424. Protokół XXIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 78
 425. Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 78
 426. Uchwała Rady Nr IX/55/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 78
 427. Uchwała Rady Nr V/46/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
  Wyświetleń: 78
 428. Uchwała Rady Nr XIV/94/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
  Wyświetleń: 78
 429. Uczniowski Klub Sportowy „Michałek”
  Wyświetleń: 78
 430. Zarządzenie Nr 196/17 Starosty Świeckiego z dnia 23 października 2017r.
  Wyświetleń: 78
 431. Zarządzenie Nr 219 /18 Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 432. Zarządzenie Nr 3/20 Starosty Świeckiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo”
  Wyświetleń: 78
 433. Zarządzenie Nr 95/23 Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sulnowo przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 78
 434. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2016 roku.
  Wyświetleń: 78
 435. Bioutil Sp. z o. o. – zmiana pozwolenia zintegrowanego – 3 listopada 2022r., znak: BOŚ.6222.10.2022
  Wyświetleń: 77
 436. Fundacja „Euro-Camp” Grupa
  Wyświetleń: 77
 437. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej – BOŚ.6740.1.B.551.2023
  Wyświetleń: 77
 438. Obwieszczenie z dnia 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 77
 439. Obwieszczenie z dnia 12.09.2023r.
  Wyświetleń: 77
 440. Ochotnicza Straż Pożarna – Szewno
  Wyświetleń: 77
 441. Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku Świeckim
  Wyświetleń: 77
 442. Plan kontroli zarządczej na 2016 r. po zmianach
  Wyświetleń: 77
 443. Protokół nr XLVII/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 października 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 444. Stowarzyszenie Ekologiczne „Żuraw”
  Wyświetleń: 77
 445. Uchwała Rady Nr IV/36/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2018
  Wyświetleń: 77
 446. Uchwała Rady Nr LIV/335/23 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 77
 447. Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 77
 448. Zapytanie nr 3/19 z dnia 27 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 77
 449. Zarządzenie Nr 1/18 Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 77
 450. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu - kontrola 2022
  Wyświetleń: 77
 451. Ochotnicza Straż Pożarna – Czersk Świecki
  Wyświetleń: 76
 452. Ochotnicza Straż Pożarna – Kusze
  Wyświetleń: 76
 453. Postanowienie Zarządu Nr 209/p.12/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 454. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
  Wyświetleń: 76
 455. Protokół XII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 456. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ETNA” Tomasz Dygulski
  Wyświetleń: 76
 457. Uchwała Rady Nr XLVIII/291/22 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 76
 458. Uchwała Rady Nr XXXVIII/237/21 w sprawie diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 76
 459. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 76
 460. Zapytanie nr 4/19 z dnia 21 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 76
 461. Zarządzenie nr 181/17 Starosty Świeckiego z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 76
 462. Zarządzenie Nr 20/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz powoływania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 76
 463. Zarządzenie Nr 253 /18 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 464. Zawiadomienie o LIX sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 76
 465. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.B.1544.2023 z dnia 02.10.2023 r.
  Wyświetleń: 75
 466. Postanowienie Zarządu Nr 144/p.3/22 z dnia 8 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 467. Protokół nr XXVII/20 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 75
 468. Protokół XXV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 października 2020 r.
  Wyświetleń: 75
 469. SOKOŁÓW S.A. oddział w Osiu – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 13 stycznia 2023r., znak: BOŚ.6222.11.2022
  Wyświetleń: 75
 470. Stowarzyszenie „OLDBOYS Świecie”
  Wyświetleń: 75
 471. Uchwała Rady Nr III/18/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 75
 472. Uchwała Rady Nr III/23/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki
  Wyświetleń: 75
 473. Uchwała Rady Nr III/25/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 75
 474. Uchwała Rady Nr III/26/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 75
 475. Uchwała Rady Nr XIII/75/19 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
  Wyświetleń: 75
 476. Uchwała Rady Nr XIII/84/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 75
 477. Uchwała Zarządu Nr 220/1465/23 w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 75
 478. Uchwała Zarządu Nr 221/1470/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 75
 479. Zapytanie nr 16/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 75
 480. Zarządzenie Nr 209/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 75
 481. ZARZĄDZENIE NR 33/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie sposobu dystrybucji biletów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 75
 482. Zarządzenie Nr 5/21 Starosty Świeckiego z dnia 22.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 75
 483. Zarządzenie Nr 82/23 Starosty Świeckiego z dnia 24.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu świeckiego, województwo kujawsko – pomorskie”
  Wyświetleń: 75
 484. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 75
 485. Firma KLF Klaudiusz Faleńczyk
  Wyświetleń: 74
 486. Fundacja Pomocy Chorym Dzieciom i Młodzieży „W Naszym Świecie”
  Wyświetleń: 74
 487. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – wrzesień 2023
  Wyświetleń: 74
 488. Uchwała Rady Nr II/16/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 74
 489. Uchwała Rady Nr XIII/80/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 74
 490. Uchwała Zarządu Nr 220/1463/23 w sprawie: zawarcia kolejnej umowy użyczenia
  Wyświetleń: 74
 491. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  Wyświetleń: 74
 492. Zarządzenie Nr 20/18 Starosty Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 74
 493. Informacja o rozpatrzeniu ofert otwartych konkursów na "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych" oraz "Prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1A"
  Wyświetleń: 73
 494. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 73
 495. Ochotnicza Straż Pożarna – Fabryki Mebli Nowe
  Wyświetleń: 73
 496. Protokół Nr 25/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 73
 497. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2022 r. korekta nr 1
  Wyświetleń: 73
 498. Uchwała Rady Nr XVI/111/19 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 73
 499. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 93/16 z dnia 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 73
 500. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2021 roku.
  Wyświetleń: 73
 501. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie.
  Wyświetleń: 73
 502. Fundacja „Radość Dziecka”
  Wyświetleń: 72
 503. Fundacji Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem ul Kościuszki 2
  Wyświetleń: 72
 504. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dot. punktu zamiejscowego w Pruszczu.
  Wyświetleń: 72
 505. Protokół nr XLIII/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 506. Protokół XXIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 72
 507. Uchwała Nr 1/P/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 72
 508. Uchwała Rady Nr III/29/18 w sprawie: wyboru członków Komisji Infrastruktury i Gospodarki
  Wyświetleń: 72
 509. Uchwała Zarządu Nr 221/1473/23 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 72
 510. Zarządzenie Nr 225/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 72
 511. Zarządzenie Nr 86/23 Starosty Świeckiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 72
 512. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 153/17 z dnia 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 72
 513. zawiadomienie do stawienia się na gruncie Trępel dz.27 oraz Grabówko dz. 74 KERG 6640.2505.2023-wznowienie dz.28
  Wyświetleń: 72
 514. Bronisław Gwiździel Transport Krajowy i Międzynarodowy
  Wyświetleń: 71
 515. Interpelacja nr 1/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 71
 516. pozwolenie zintegrowane - zmiana decyzji - SOKOŁÓW S.A. Osie
  Wyświetleń: 71
 517. Protokół nr XXXIII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 71
 518. Protokół VII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 71
 519. Protokół XI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 71
 520. Protokół XVII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 521. Przyznanie prawa własności działki pod budynkami
  Wyświetleń: 71
 522. Uchwała Rady Nr VII/54/19 w sprawie przekazania skargi […] na Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa do załatwienia przez Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 71
 523. Uchwała Rady Nr XIII/83/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 71
 524. Uchwała Zarządu Nr 220/1460/23 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie „Nowemu Szpitalowi” Sp. z o.o. w Świeciu wyposażenia stanowiącego własność Powiatu Świeckiego  
  Wyświetleń: 71
 525. Uchwała Zarządu Nr 221/1472/23 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych  
  Wyświetleń: 71
 526. Uzyskanie upoważnienia Starosty do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  Wyświetleń: 71
 527. Wpis do ewidencji instruktorów.
  Wyświetleń: 71
 528. Zapytanie nr 15/19 z dnia 30 października 2019 roku
  Wyświetleń: 71
 529. Zarządzenie Nr 221/18 Starosty Świeckiego z dnia 03 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 71
 530. Zarządzenie Nr 83/23 Starosty Świeckiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9
  Wyświetleń: 71
 531. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2022 roku
  Wyświetleń: 71
 532. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
  Wyświetleń: 71
 533. decyzja OŚ.6222.13.2019 – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie prowadzącego instalację – Sokołów S. A. Zakład w Osiu
  Wyświetleń: 70
 534. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.1633.2023
  Wyświetleń: 70
 535. Informacja o realizacji planu kontroli za 2020 rok
  Wyświetleń: 70
 536. Interpelacja nr 13/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 70
 537. Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 70
 538. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.20/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 539. Uchwała Rady Nr V/38/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 70
 540. Uchwała Rady Nr V/39/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029
  Wyświetleń: 70
 541. Uchwała Zarządu Nr 211/1408/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
  Wyświetleń: 70
 542. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowem
  Wyświetleń: 70
 543. Zarządzenie Nr 194/17 Starosty Świeckiego z dnia 20 października 2017 roku
  Wyświetleń: 70
 544. Zarządzenie Nr 214/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 70
 545. Zarządzenie Nr 7/21 Starosty Świeckiego z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
  Wyświetleń: 70
 546. Aneks nr 1 z dnia 23.05.2018r. do Zarządzenia Nr 130/2016 z dnia 16.11.2016r.
  Wyświetleń: 69
 547. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach - kontrola 2022
  Wyświetleń: 69
 548. Protokół Nr 26/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 549. Uchwała Rady Nr IV/37/18 w sprawie wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu dla ustalenia kosztów podróży służbowej radnego
  Wyświetleń: 69
 550. Uchwała Rady Nr LVII/345/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 69
 551. Uchwała Zarządu Nr 217/1450/23 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy darowizny na rzecz Powiatu Świeckiego, w tym na zmianę celu, na który nieruchomość została darowana
  Wyświetleń: 69
 552. Zapytanie nr 15/22 z dnia 4 października 2022 roku
  Wyświetleń: 69
 553. Zarządzenie Nr 87/23 Starosty Świeckiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 69
 554. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1486.2023
  Wyświetleń: 68
 555. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Dr.1885.2023
  Wyświetleń: 68
 556. Ochotnicza Straż Pożarna – Ostrowite
  Wyświetleń: 68
 557. Protokół nr XLII/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 558. Protokół nr XXXVII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 1 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 559. Uchwała Rady Nr IX/60/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 68
 560. Uchwała Rady Nr XII/68/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 68
 561. Uchwała Zarządu Nr 221/1475/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 68
 562. Uchwała Zarządu Nr 230/1547/24 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 68
 563. Zapytanie nr 12/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 68
 564. Zapytanie nr 15/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 68
 565. Zarządzenie Nr 12/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 68
 566. Zarządzenie Nr 123/16 Starosty Świeckiego z dnia 28.09. 2016 roku
  Wyświetleń: 68
 567. Zarządzenie Nr 220/18 Starosty Świeckiego z dnia 03 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 568. Zarządzenie Nr 3/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 68
 569. Zarządzenie Nr 80/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 68
 570. Zarządzenie Nr 97/16 Starosty Świeckiego z dnia 5 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 571. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie - kontrola 2022
  Wyświetleń: 68
 572. Informacja o realizacji planu kontroli za 2021 rok
  Wyświetleń: 67
 573. Ochotnicza Straż Pożarna – Serock
  Wyświetleń: 67
 574. Policealna Szkoła Zawodowa APIS w Świeciu, Policealna Szkoła Medyczna APIS w Świeciu, Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna APIS w Świeciu. Organ prowadzący szkoły: Centrum Kształcenia APIS sp. z o. o. Al. Kościuszki 80/82 l. 604, 90-437 Łódź.
  Wyświetleń: 67
 575. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A, które na terenie Powiatu Świeckiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  Wyświetleń: 67
 576. Protokół XIX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 20 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 67
 577. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 67
 578. SOKOŁÓW S. A. oddział w Osiu – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 6 marca 2020r.
  Wyświetleń: 67
 579. Stowarzyszenie Zielony Raj
  Wyświetleń: 67
 580. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej.
  Wyświetleń: 67
 581. Uchwała Rady Nr I/5/18 w sprawie: wyboru Wicestarosty Świeckiego
  Wyświetleń: 67
 582. Uchwała Rady Nr II/15/18 w sprawie: udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będących uprzednio własnością Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 67
 583. Uchwała Rady Nr LV/339/23 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  Wyświetleń: 67
 584. Uchwała Rady Nr XIII/79/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu wchodzące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  Wyświetleń: 67
 585. Uchwała Rady Nr XLII/262/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  Wyświetleń: 67
 586. Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego - kontrola
  Wyświetleń: 67
 587. Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 67
 588. Zapytanie nr 3/22 z dnia 25 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 67
 589. Zarządzenie Nr 143/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 67
 590. Zarządzenie Nr 71/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 67
 591. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1281.2023
  Wyświetleń: 66
 592. Informacje
  Wyświetleń: 66
 593. Interpelacja nr 13/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 66
 594. Interpelacja nr 8/20 z dnia 31 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 66
 595. Ochotnicza Straż Pożarna – Sierosław
  Wyświetleń: 66
 596. Oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela
  Wyświetleń: 66
 597. Postanowienie Zarządu Nr 213/p.16/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 66
 598. Pozwolenia zintegrowane zmiana decyzji Gzella Poland Sp. z o. o. – Sp. k. w Osiu, z dnia 7 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6222.4.2016
  Wyświetleń: 66
 599. Uchwała Rady Nr XXXVII/231/21 w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 66
 600. Zapytanie nr 13/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 66
 601. Zarządzenie Nr 114/23 Starosty Świeckiego z dnia 13.12.2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 1 000,00 zł w starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 66
 602. Zarządzenie Nr 70/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/19 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej.
  Wyświetleń: 66
 603. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 94/16 z dnia 26 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 604. Informacja o realizacji planu kontroli za 2019 rok
  Wyświetleń: 65
 605. Jolanta Wieczorek oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 65
 606. Justyna Schmidt korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 65
 607. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.1739.2023 z dnia 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 65
 608. Ochotnicza Straż Pożarna – Jeziorki
  Wyświetleń: 65
 609. Protokół VIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 65
 610. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 611. Uchwała Rady Nr I/9/18 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 65
 612. Uchwała Rady Nr LIV/329/23 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 65
 613. Uchwała Rady Nr V/45/19 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2019 rok
  Wyświetleń: 65
 614. Uchwała Rady Nr XIV/95/19 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 65
 615. Uchwała Zarządu Nr 213/1424/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 65
 616. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - portfel z zawartością
  Wyświetleń: 65
 617. Zapytanie nr 12/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 65
 618. ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na 2020 rok”
  Wyświetleń: 65
 619. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie - kontrola 2022
  Wyświetleń: 64
 620. Fundacja „Makowo”
  Wyświetleń: 64
 621. Fundacja „Sport dla Zdrowia”
  Wyświetleń: 64
 622. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie.
  Wyświetleń: 64
 623. Interpelacja nr 19/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 64
 624. Interpelacja nr 2/22 z dnia 9 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 64
 625. Interpelacja nr 5/19 z dnia 27 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 64
 626. Uchwała Rady Nr I/8/18 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 64
 627. Uchwała Rady Nr V/47/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
  Wyświetleń: 64
 628. Uchwała Rady Nr XI/63/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania.
  Wyświetleń: 64
 629. Uchwała Rady Nr XI/66/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”
  Wyświetleń: 64
 630. Uchwała Rady Nr XXXIV/208/21 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Finansowej
  Wyświetleń: 64
 631. Wykaz nieruchomości Mienia Powiatu przeznaczonej do najmu dz. 695/3, Świecie
  Wyświetleń: 64
 632. Zapytanie nr 14/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 64
 633. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2021 roku
  Wyświetleń: 64
 634. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.1364.2023
  Wyświetleń: 63
 635. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1184.2023
  Wyświetleń: 63
 636. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1456.2023
  Wyświetleń: 63
 637. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św.1469.2023 z dnia 18-10-2023r.
  Wyświetleń: 63
 638. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.22/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 639. Protokół nr XXXII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 640. Stowarzyszenie Rowe -Rowe Świecie
  Wyświetleń: 63
 641. Uchwała Rady Nr XLI/256/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 63
 642. Uchwała Rady Nr XLVII/286/22 w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 63
 643. Uchwała Rady Nr XVII/115/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 63
 644. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa Nr 7
  Wyświetleń: 63
 645. Wniosek o sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy,
  Wyświetleń: 63
 646. Zarządzenie Nr 1/21 Starosty Świeckiego z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 63
 647. Zarządzenie Nr 212/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 648. Zarządzenie Nr 84/23 Starosty Świeckiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9
  Wyświetleń: 63
 649. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie
  Wyświetleń: 63
 650. Zmiana decyzji pozwolenie zintegrowane dla Gzella Poland sp. z o. o. Spółka komandytowa w Osiu, z dnia 20 listopada 2015 r., znak: OŚ.6222.7.2015
  Wyświetleń: 63
 651. zmiana pozwolenia zintegrowanego – Agri Plus Sp. z o. o. Oddział Paszowy w Poznaniu, decyzja znak: OŚ.6222.13.2016, z dnia 11 października 2016r.
  Wyświetleń: 63
 652. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1626.2023
  Wyświetleń: 62
 653. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1648.2023
  Wyświetleń: 62
 654. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 22.09.2023r.
  Wyświetleń: 62
 655. Ochotnicza Straż Pożarna – Wętfie
  Wyświetleń: 62
 656. Oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 62
 657. Postanowienie Zarządu Nr 187/p.7/23 z dnia 23 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 658. Uchwała Rady Nr I/4/18 w sprawie: wyboru Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 62
 659. Uchwała Rady Nr III/22/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  Wyświetleń: 62
 660. Uchwała Rady Nr VII/51/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku
  Wyświetleń: 62
 661. Uchwała Rady Nr VII/52/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 62
 662. Uchwała Rady Nr VII/53/19 w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej.
  Wyświetleń: 62
 663. Uchwała Rady Nr XV/97/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Uc
  Wyświetleń: 62
 664. Uchwała Zarządu Nr 216/1444/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1245/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 62
 665. Uchwała Zarządu Nr 220/1459/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, wyposażenia znajdującego się w „Nowy Szpital” Sp. z o.o. w Świeciu oraz rozwiązania umowy najmu
  Wyświetleń: 62
 666. Uchwała Zarządu Nr 220/1462/23 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Gródek, obręb Gródek, gmina Drzycim
  Wyświetleń: 62
 667. Uchwała Zarządu Nr 222/1476/23 w sprawie przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  Wyświetleń: 62
 668. Uchwała Zarządu Nr 227/1519/23 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
  Wyświetleń: 62
 669. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowem ul. Myśliwska 1A prowadzony przez Fundację Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem ul. Kościuszki 2.
  Wyświetleń: 62
 670. Zapytanie nr 17/19 z dnia 24 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 62
 671. Zapytanie nr 2/21 z dnia 08 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 62
 672. Zarządzenie nr 108/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 673. Zarządzenie nr 121/16 Starosty Świeckiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 674. Zarządzenie Nr 144/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 675. Zarządzenie nr 218/18 Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2018 .r.
  Wyświetleń: 62
 676. Zarządzenie Nr 88/23 Starosty Świeckiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w 2024 roku”
  Wyświetleń: 62
 677. Zarządzenie Nr 9/21 Starosty Świeckiego z dnia 11.02.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 62
 678. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2020 roku
  Wyświetleń: 62
 679. Fundacja „Nowe” w Nowem
  Wyświetleń: 61
 680. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1603.2023
  Wyświetleń: 61
 681. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1549.2023
  Wyświetleń: 61
 682. Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za 2019 rok
  Wyświetleń: 61
 683. Ochotnicza Straż Pożarna – Dragacz
  Wyświetleń: 61
 684. Ochotnicza Straż Pożarna – Gacki
  Wyświetleń: 61
 685. Ochotnicza Straż Pożarna – Nowe – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 61
 686. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A – organizator rodzinnej pieczy zastępczej – w zakresie zadań wykonywanych na rzecz rodziny zastępczej zawodowej.
  Wyświetleń: 61
 687. Protokół XIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 października 2019 r
  Wyświetleń: 61
 688. Uchwała Rady Nr I/7/18 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 61
 689. Uchwała Rady Nr V/42/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 61
 690. Uchwała Rady Nr XI/64/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 61
 691. Uchwała Rady Nr XII/69/19 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 61
 692. Uchwała Rady Nr XLVIII/304/22 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 61
 693. Uchwała Rady Nr XVI/107/19 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 61
 694. Uchwała Rady Nr XXI/141/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 61
 695. Uchwała Zarządu Nr 214/1437/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu dotyczącej zaliczenia drogi - ul. Kazimierza Jagiellończyka, Gruszkowa, Kazimierza Wielkiego, Platanowa, Strumykowa oraz przedłużenie drogi gminnej nr 031446C w miejscowości Świecie, Sulnowo i Gruczno do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu w miejscowości Świecie, Sulnowo i Gruczno, obręb Świecie, Sulnowo, Gruczno, gmina Świecie
  Wyświetleń: 61
 696. Zapytanie nr 3/21 z dnia 17 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 61
 697. Zarządzenie Nr 107/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 61
 698. Zarządzenie Nr 152/17 z dnia 3 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 61
 699. Zarządzenie Nr 179/17 Starosty Świeckiego z dnia 3 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 61
 700. Zarządzenie Nr 185/17 Starosty Świeckiego z dnia 12.09.2017 r.
  Wyświetleń: 61
 701. Zarządzenie Nr 188/17 Starosty Świeckiego z dnia 27 września 2017 r.
  Wyświetleń: 61
 702. Zarządzenie Nr 72/19 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji i rozliczania projektów
  Wyświetleń: 61
 703. Zarządzenie Nr 85/23 Starosty Świeckiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 61
 704. Zarządzenie nr 96/16 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 3 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 705. Zezwolenie na przewozy regularne specjalne
  Wyświetleń: 61
 706. Zezwolenie na regularne przewozy osób
  Wyświetleń: 61
 707. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1560.2023
  Wyświetleń: 60
 708. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.1412.2023
  Wyświetleń: 60
 709. Interpelacja nr 10/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 60
 710. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 60
 711. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św.1251 z dnia 18-10-2023r.
  Wyświetleń: 60
 712. Ochotnicza Straż Pożarna – Wałdowo
  Wyświetleń: 60
 713. Postanowienie Zarządu Nr 133/p.2/21 z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 714. Postanowienie Zarządu Nr 183/p.6/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 715. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
  Wyświetleń: 60
 716. Uchwała Rady Nr LII/325/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 60
 717. Uchwała Rady Nr XI/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018
  Wyświetleń: 60
 718. Uchwała Rady Nr XLIX/310/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 60
 719. Uchwała Zarządu Nr 221/1468/23 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”, Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie i Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie
  Wyświetleń: 60
 720. Zapytanie nr 12/20 z dnia 22 października 2020 roku
  Wyświetleń: 60
 721. Zapytanie nr 13/20 z dnia 27 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 60
 722. Zapytanie nr 9/21 z dnia 18 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 60
 723. ZARZĄDZENIE Nr 167 /17 Starosty Świeckiego z dnia 15 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 724. Zarządzenie Nr 26/21 Starosty Świeckiego z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające instrukcję sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 60
 725. Barbara Słowińska korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 59
 726. Fundacja Pod Imieniem Kowala
  Wyświetleń: 59
 727. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1616.2023
  Wyświetleń: 59
 728. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1653.2023
  Wyświetleń: 59
 729. Interpelacja nr 6/19 z dnia 23 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 59
 730. Interpelacja nr 8/22 z dnia 15 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 59
 731. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św. 1362.2023 z dnia 31-10-2023r.
  Wyświetleń: 59
 732. Obwieszczenie znak BOŚ.673.P.1788.2023 z dnia 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 59
 733. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.2.L.1090.2023 z dnia 03.10.2023 r.
  Wyświetleń: 59
 734. Paulina Wardacka oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 59
 735. Postanowienie Zarządu Nr 207/p.11/23 z dnia 31 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 736. Postanowienie Zarządu Nr 216/p.21/23 z dnia 6 października 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 737. Protokół IV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 59
 738. Protokół XXII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 59
 739. Uchwała Rady Nr IX/57/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
  Wyświetleń: 59
 740. Uchwała Rady Nr XI/67/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 59
 741. Uchwała Rady Nr XIV/90/19 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 59
 742. Uchwała Rady Nr XXXIII/207/21 przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku
  Wyświetleń: 59
 743. Uchwała Zarządu Nr 216/1449/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej Pruszcz dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie gminy Pruszcz oraz zmianie przebiegu dróg gminnych w miejscowości Pruszcz
  Wyświetleń: 59
 744. Uchwała Zarządu Nr 226/1507/23 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Aktywizacji i Integracji w Nowem
  Wyświetleń: 59
 745. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa Nr 5 Świecie – Przechowo
  Wyświetleń: 59
 746. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  Wyświetleń: 59
 747. Zapytanie nr 11/21 z dnia 16 września 2021 roku
  Wyświetleń: 59
 748. Zapytanie nr 14/21 z dnia 01 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 59
 749. Zarządzenie Nr 186/17 Starosty Świeckiego z dnia 12.09.2017 r.
  Wyświetleń: 59
 750. Zarządzenie Nr 60/23 Starosty Świeckiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji w Starostwie Powiatowym w Świeciu pojazdu przejętego na własność Powiatu Świeckiego usuniętego z drogi
  Wyświetleń: 59
 751. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2020 roku.
  Wyświetleń: 59
 752. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1555.2023
  Wyświetleń: 58
 753. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1583.2023
  Wyświetleń: 58
 754. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1632.2023
  Wyświetleń: 58
 755. Komunikaty
  Wyświetleń: 58
 756. Stowarzyszenie Niezależnych Mieszkańców dla Gminy Warlubie
  Wyświetleń: 58
 757. Uchwała Rady Nr LI/322/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 58
 758. Uchwała Rady Nr LIV/336/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 58
 759. Uchwała Rady Nr LVIII/351/23 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat na 2024 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 58
 760. Uchwała Rady Nr XIII/88/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Warlubiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
  Wyświetleń: 58
 761. Uchwała Rady Nr XLIX/309/23 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1282C Stążki – Gruczno
  Wyświetleń: 58
 762. Uchwała Zarządu Nr 216/1447/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 58
 763. Uchwała Zarządu Nr 220/1458/23 w sprawie wyrażenia zgody
  Wyświetleń: 58
 764. Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - torba podróżna
  Wyświetleń: 58
 765. Zapytanie nr 1/19 z dnia 05 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 58
 766. Zapytanie nr 12/21 z dnia 04 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 58
 767. Zapytanie nr 9/22 z dnia 15 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 58
 768. ZARZĄDZENIE Nr 28/19 Starosty Świeckiego z dnia 02 września 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 58
 769. Zarządzenie Nr 62/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Nagród
  Wyświetleń: 58
 770. Zarządzenie Nr 76/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/19 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie procedury zarzadzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 58
 771. Zarządzenie Nr 9/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 58
 772. zawiadomienie do stawienia się na gruncie Wielki Komorsk dz.247 KERG 6640.2688.2023-podział dz.246
  Wyświetleń: 58
 773. Fundacja Aktywizacji i Integracji
  Wyświetleń: 57
 774. Fundacja Na Rzecz Kształcenia i Wychowania „Progress”
  Wyświetleń: 57
 775. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – grudzień 2023
  Wyświetleń: 57
 776. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.1413.2023
  Wyświetleń: 57
 777. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1567.2023
  Wyświetleń: 57
 778. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1569.2023
  Wyświetleń: 57
 779. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1547.2023
  Wyświetleń: 57
 780. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1554.2023
  Wyświetleń: 57
 781. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1631.2023
  Wyświetleń: 57
 782. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1670.2023
  Wyświetleń: 57
 783. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dot. punktu zamiejscowego w Pruszczu
  Wyświetleń: 57
 784. Interpelacja nr 8/19 z dnia 29 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 57
 785. Interpelacja nr 9/19 z dnia 25 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 57
 786. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock”
  Wyświetleń: 57
 787. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.1778.2023 z dnia 27.10.2023 r.
  Wyświetleń: 57
 788. Postanowienie Zarządu Nr 199/p.9/23 z dnia 8 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 789. Uchwała Rady Nr LVIII/350/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok
  Wyświetleń: 57
 790. Uchwała Rady Nr XLIX/312/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 57
 791. Uchwała Rady Nr XX/131/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 57
 792. Uchwała Rady Nr XXVI/164/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 57
 793. Uchwała Zarządu Nr 218/1451/23 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 57
 794. Uchwała Zarządu Nr 225/1494/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/1260/23 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 57
 795. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy- nieruchomość zabudowana, położona w Sulnowie
  Wyświetleń: 57
 796. Zapytanie nr 6/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 57
 797. Zarządzenie Nr 160/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 798. Zarządzenie nr 170/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 799. Zarządzenie Nr 187/17 Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2017 roku
  Wyświetleń: 57
 800. Zarządzenie Nr 4/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 stycznia 2021r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 57
 801. zmiana pozwolenia zintegrowanego dla SOKOŁÓW S. A. oddział w Osiu
  Wyświetleń: 57
 802. Dane kontaktowe Gminnych Koordynatorów Wyborczych
  Wyświetleń: 56
 803. Dariusz Woźniak oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 56
 804. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.J.1373.2023
  Wyświetleń: 56
 805. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1524.2023
  Wyświetleń: 56
 806. Interpelacja nr 1/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 56
 807. Postanowienie Zarządu Nr 213/p.15/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 808. Procedury załatwienia spraw
  Wyświetleń: 56
 809. Protokół XXI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 810. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 811. Uchwała Rady Nr III/20/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 56
 812. Uchwała Rady Nr XV/99/19 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  Wyświetleń: 56
 813. Uchwała Rady Nr XVI/108/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 56
 814. Uchwała Zarządu Nr 218/1453/23 w sprawie przyjęcia porozumień dotyczących prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z gminami powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 56
 815. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
  Wyświetleń: 56
 816. Zapytanie nr 14/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 56
 817. Zapytanie nr 5/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 56
 818. Zarządzenie Nr 108/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 56
 819. Zarządzenie nr 111/16 Starosty Świeckiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 820. Zarządzenie Nr 125/16 Starosty Świeckiego z dnia 30 września 2016 roku
  Wyświetleń: 56
 821. Zarządzenie Nr 137/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 822. Zarządzenie Nr 61/23 Starosty Świeckiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 56
 823. Zarządzenie Nr 77/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania oceny stanu kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 56
 824. Zarządzenie Nr 78/23 Starosty Świeckiego z dnia 04 października 2023 r. w sprawie powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego w 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 825. Zarządzenie Nr 79/23 Starosty Świeckiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host Nation Suport (HNS)
  Wyświetleń: 56
 826. Zarządzenie nr 8/21 Starosty Świeckiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  Wyświetleń: 56
 827. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
  Wyświetleń: 56
 828. Fundacja „Chcę Poznać Moją Wieś”
  Wyświetleń: 55
 829. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.1613.2023
  Wyświetleń: 55
 830. Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie – muzeum
  Wyświetleń: 55
 831. Protokół IX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 832. Protokół LVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 833. Protokół nr XXXI/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 834. Protokół XVI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 835. Uchwała Rady Nr V/40/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 55
 836. Uchwała Rady Nr XII/70/19 w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 55
 837. Uchwała Rady Nr XIII/77/19 w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku
  Wyświetleń: 55
 838. Uchwała Rady Nr XIX/129/20 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 55
 839. Uchwała Rady Nr XLI/260/22 w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 55
 840. Uchwała Rady Nr XLVIII/295/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  Wyświetleń: 55
 841. Uchwała Rady Nr XXIII/150/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 55
 842. Uchwała Rady Nr XXVII/175/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 55
 843. Uchwała Rady Nr XXXVII/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok
  Wyświetleń: 55
 844. Uchwała Rady Nr XXXVIII/245/21 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 55
 845. Uchwała Zarządu Nr 215/1440/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 55
 846. Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 847. Zapytanie nr 1/21 z dnia 05 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 55
 848. Zapytanie nr 18/19 z dnia 29 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 55
 849. Zapytanie nr 9/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 55
 850. Zarządzenie Nr 176/17 Starosty Świeckiego z dnia 12 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 55
 851. Zarządzenie Nr 183/17 Starosty Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 55
 852. Zarządzenie Nr 244/2018 Starosty Świeckiego z dnia 23 maja 2018r.
  Wyświetleń: 55
 853. Zarządzenie Nr 267/18 Starosty Świeckiego z dnia 14.09.2018 r.
  Wyświetleń: 55
 854. Zarządzenie Nr 269/18 Starosty Świeckiego z dnia 09 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 855. Zarządzenie Nr 58/20 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 55
 856. Zarządzenie Nr 6/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 857. Zarządzenie Nr 66/23 Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych i użytkowo-gospodarczych pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Za Torem 10 w Grupie plac przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 55
 858. Zarządzenie Nr 72/23 Starosty Świeckiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 55
 859. Zmiana decyzji – pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „POLUTIL” B. Budek, K. Kwiatkowski Spółka Jawna, z dnia 4 kwietnia 2016 r., znak: OŚ.6222.3.2016
  Wyświetleń: 55
 860. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1446.2023
  Wyświetleń: 54
 861. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.1523.2023
  Wyświetleń: 54
 862. Karolina Spichalska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 54
 863. Ochotnicza Straż Pożarna – Dziki
  Wyświetleń: 54
 864. Postanowienie Zarządu Nr 181/p.5/22 z dnia 23 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 865. Postanowienie Zarządu Nr 209/p.13/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 866. Postanowienie Zarządu Nr 209/p.14/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 867. Protokół nr XXVI/20 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 3 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 868. Protokół nr XXXV/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 869. Uchwała Rady Nr XIII/82/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 54
 870. Uchwała Rady nr XV/103/19 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 54
 871. Uchwała Rady Nr XVI/106/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 54
 872. Uchwała Rady Nr XXXVII/235/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 54
 873. Uchwała Zarządu Nr 216/1446/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem
  Wyświetleń: 54
 874. Uchwała Zarządu Nr 216/1448/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy poddzierżawy
  Wyświetleń: 54
 875. Zapytanie nr 10/19 z dnia 29 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 54
 876. Zapytanie nr 11/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 54
 877. Zapytanie nr 15/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 54
 878. Zapytanie nr 6/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 54
 879. Zarządzenie Nr 11/20 Starosty Świeckiego z dnia 21.02.2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 54
 880. Zarządzenie Nr 150/16 z dnia 30 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 54
 881. Zarządzenie Nr 198/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 roku
  Wyświetleń: 54
 882. Zarządzenie Nr 236/18 Starosty Świeckiego z dnia 30 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 54
 883. Zarządzenie Nr 264/18 Starosty Świeckiego z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 54
 884. Zarządzenie Nr 268/18 Starosty Świeckiego z dnia 21 września 2018r.
  Wyświetleń: 54
 885. Zarządzenie Nr 4/19 Starosty Świeckiego z dnia 11 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 54
 886. Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 133/16 z dnia 6 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 54
 887. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – listopad 2023
  Wyświetleń: 53
 888. Ochotnicza Straż Pożarna – Drzycim – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 53
 889. Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 r.
  Wyświetleń: 53
 890. Postanowienie Zarządu Nr 15/p.1/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 891. Postanowienie Zarządu Nr 194/p.8/23 z dnia 31 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 892. Protokół nr XXIX/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 893. Protokół XVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 53
 894. Uchwała Rady nr IX/56/19 w sprawie uchwalenia: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019 – 2021
  Wyświetleń: 53
 895. Uchwała Rady Nr LI/321/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 53
 896. Uchwała Rady Nr LVIII/357/23 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
  Wyświetleń: 53
 897. Uchwała Rady Nr XIII/73/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 53
 898. Uchwała Rady Nr XXIII/151/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 53
 899. Uchwała Zarządu Nr 222/1477/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3218G Raniewo - Kleczewo kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
  Wyświetleń: 53
 900. Udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
  Wyświetleń: 53
 901. Zapytanie nr 4/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 53
 902. Zapytanie nr 7/20 z dnia 20 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 53
 903. Zarządzenie 8/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 904. Zarządzenie Nr 173/2017 Starosty Świeckiego z dnia 16 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 53
 905. Zarządzenie Nr 174/17 Starosty Świeckiego z dnia 21 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 53
 906. Zarządzenie Nr 7/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 907. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 53
 908. Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego.
  Wyświetleń: 53
 909. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak: BOŚ.6743.2.J.1905.2023
  Wyświetleń: 52
 910. Interpelacja nr 5/20 z dnia 25 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 52
 911. Ochotnicza Straż Pożarna – Parlin
  Wyświetleń: 52
 912. Ochotnicza Straż Pożarna – Sulnówko
  Wyświetleń: 52
 913. Protokół Nr 24/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 914. Protokół nr XL/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 9 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 915. Protokół V Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 916. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 917. Uchwała Rady Nr LIX/359/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 52
 918. Uchwała Rady Nr LVII/342/23 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 52
 919. Uchwała Rady Nr LVIII/356/23 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023
  Wyświetleń: 52
 920. Uchwała Rady Nr XIX/128/20 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 52
 921. Uchwała Rady Nr XL/248/22 w sprawie: zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 52
 922. Uchwała Rady Nr XXI/136/20 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 52
 923. Uchwała Zarządu Nr 213/1427/23 w sprawie zmiany porozumień nr 8/2015 z dnia 27 maja 2015 r. oraz nr 1/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Grudziądzkim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 52
 924. Uchwała Zarządu nr 213/1432/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację w Starostwie Powiatowym w Świeciu pojazdu przejętego na własność Powiatu Świeckiego usuniętego z drogi
  Wyświetleń: 52
 925. Uchwała Zarządu Nr 214/1438/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 52
 926. Uchwała Zarządu Nr 219/1454/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 4/2022 z dnia 27 września 2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 52
 927. Zapytanie nr 1/24 z dnia 10 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 52
 928. Zapytanie nr 4/22 z dnia 03 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 52
 929. Zarządzenie Nr 13/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni zawodowo” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 17/20 z dnia 30 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 930. Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 931. Zarządzenie Nr 163/17 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 52
 932. Zarządzenie Nr 17/20 Starosty Świeckiego z dnia 30.03.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 933. Zarządzenie Nr 172/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 52
 934. Zarządzenie Nr 262/2018 Starosty Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 935. Zarządzenie Nr 49/20 Starosty Świeckiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.
  Wyświetleń: 52
 936. Zarządzenie Nr 89/23 Starosty Świeckiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 52
 937. Zarządzenie Nr 98/16 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 52
 938. Zawiadomienie o LX sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 52
 939. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.J.2004.2023
  Wyświetleń: 51
 940. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej – BOŚ.6740.1.N.592.2023
  Wyświetleń: 51
 941. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.J.1668.2023 z dnia 09.10.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 942. Ochotnicza Straż Pożarna – Dąbrówka
  Wyświetleń: 51
 943. Ochotnicza Straż Pożarna – Wielkie Stwolno
  Wyświetleń: 51
 944. Ochotnicza Straż Pożarna – Zawada
  Wyświetleń: 51
 945. Postanowienie Zarządu Nr 150/p.4/22 z dnia 29 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 946. pozwolenie zintegrowane – zmiana decyzji – Przedsiębiorstwo Produkcyjne POLUTIL B. Budek. K. Kwiatkowski Spółka Jawna, Ostrowite 18A, 86-141 Lniano
  Wyświetleń: 51
 947. Pozwolenie zintegrowane Agri Plus Sp. z o. o. Wytwórnia Pasz w Krąplewicach, z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: OŚ.6222.4.2015
  Wyświetleń: 51
 948. Protokół nr XXXIV/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 949. Uchwała Rady Nr LIV/330/23 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 51
 950. Uchwała Rady Nr LIX/365/23 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 51
 951. Uchwała Rady Nr XV/105/19 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 952. Uchwała Rady Nr XXXIV/212/21 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 51
 953. Uchwała Rady Nr XXXVI/222/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 51
 954. Uczniowski Klub Sportowy „Wda” Gródek
  Wyświetleń: 51
 955. Zapytanie nr 4/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 51
 956. Zapytanie nr 7/19 z dnia 23 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 51
 957. Zarządzenie Nr 116/23 Starosty Świeckiego z dnia 22.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w budynku Powiatu Świeckiego w Świeciu
  Wyświetleń: 51
 958. Zarządzenie Nr 162/17 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 959. Zarządzenie Nr 46/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 51
 960. Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Świeckiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Świeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  Wyświetleń: 51
 961. Zarządzenie Nr 88/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok” oraz zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok”.
  Wyświetleń: 51
 962. Zarządzenie nr 99/2023 Starosty Świeckiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznawanie dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 51
 963. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2017 roku
  Wyświetleń: 51
 964. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 51
 965. Anna Waśkowska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 50
 966. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.1568.2023
  Wyświetleń: 50
 967. Interpelacja nr 1/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 50
 968. Interpelacja nr 10/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 50
 969. Interpelacja nr 2/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 50
 970. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku
  Wyświetleń: 50
 971. Ochotnicza Straż Pożarna – Polskie Łąki
  Wyświetleń: 50
 972. Protokół nr XLIV/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 973. Stowarzyszenie Przyjaciół Natury Powiatu Świeckiego „Ekologiczne – Świecie”
  Wyświetleń: 50
 974. Uchwała Rady Nr LVII/343/23 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie oraz zmiany nazwy i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”
  Wyświetleń: 50
 975. Uchwała Rady Nr XII/72/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 50
 976. Uchwała Rady Nr XLIV/268/22 w sprawie wyrażenia potrzeby zawarcia porozumienia
  Wyświetleń: 50
 977. Uchwała Rady Nr XLVIII/290/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 50
 978. Uchwała Rady Nr XVI/112/19 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 50
 979. Uchwała Rady Nr XVII/119/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 50
 980. Uchwała Rady Nr XXXVII/226/21 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
  Wyświetleń: 50
 981. Uchwała Zarządu Nr 214/1439/23 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie wdrożenia Serwisu Pasażerskiego
  Wyświetleń: 50
 982. Uchwała Zarządu Nr 216/1442/23 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  Wyświetleń: 50
 983. Uchwała Zarządu Nr 224/1488/23 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 50
 984. Uczniowski Klub Sportowy „Duo-Set”
  Wyświetleń: 50
 985. Zapytanie nr 3/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
  Wyświetleń: 50
 986. Zapytanie nr 6/20 z dnia 20 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 50
 987. Zarządzenie Nr 100/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2024 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 50
 988. Zarządzenie nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 989. Zarządzenie Nr 195/17 Starosty Świeckiego z dnia 20 października 2017 roku
  Wyświetleń: 50
 990. Zarządzenie Nr 197/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 roku
  Wyświetleń: 50
 991. Zarządzenie Nr 3/18 Starosty Świeckiego z dnia 07.12.2018r.
  Wyświetleń: 50
 992. Zarządzenie Nr 45/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania i odwoływania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Świeckiego oraz trybu ich rejestrowania
  Wyświetleń: 50
 993. Zarządzenie Nr 5/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 50
 994. Zarządzenie nr 67/23 Starosty Świeckiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 31/23 Starosty Świeckiego z dnia 14 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 995. Zarządzenie Nr 70/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 50
 996. Zarządzenie Nr 85/20 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 50
 997. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I kwartale 2017 roku
  Wyświetleń: 50
 998. „SOKOŁÓW” S. A. Oddział w Osiu – zmiana pozwolenia zintegrowanego – decyzja z dnia 28 października 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2020
  Wyświetleń: 49
 999. Interpelacja nr 14/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 49
 1000. Interpelacja nr 7/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 49
 1001. Ochotnicza Straż Pożarna – Cieleszyn
  Wyświetleń: 49
 1002. Ochotnicza Straż Pożarna – Gołuszyce
  Wyświetleń: 49
 1003. Ochotnicza Straż Pożarna – Łaszewo
  Wyświetleń: 49
 1004. Ochotnicza Straż Pożarna – Topolno
  Wyświetleń: 49
 1005. Protokół nr XXXVI/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 października 2021r.
  Wyświetleń: 49
 1006. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 1007. Protokół XIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1008. Stowarzyszenie Twoja, Moja, Nasza Bajka
  Wyświetleń: 49
 1009. Uchwała Rady Nr I/13/18 w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 49
 1010. Uchwała Rady Nr I/6/18 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 49
 1011. Uchwała Rady Nr XLVI/283/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Powiatowego Zarządu Dróg
  Wyświetleń: 49
 1012. Uchwała Rady Nr XLVIII/302/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2022
  Wyświetleń: 49
 1013. Uchwała Rady Nr XV/98/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2019 roku
  Wyświetleń: 49
 1014. Uchwała Rady Nr XXI/138/20 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 49
 1015. Uchwała Rady Nr XXV/162/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 49
 1016. Uchwała Rady Nr XXXVII/230/21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2022 rok
  Wyświetleń: 49
 1017. Uchwała Zarządu Nr 211/1411/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu
  Wyświetleń: 49
 1018. Uchwała Zarządu Nr 212/1419/23 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Świecie dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 49
 1019. Uchwała Zarządu Nr 213/1428/23 w sprawie zmiany porozumień nr 3/2015 z dnia 20 maja 2015 r. oraz nr 4/2015 z dnia 20 maja 2015 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 49
 1020. Uchwała Zarządu Nr 215/1441/23 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
  Wyświetleń: 49
 1021. Uchwała Zarządu Nr 219/1455/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 7/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Radziejowskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 49
 1022. Uchwała Zarządu Nr 223/1484/23 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 49
 1023. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Nowe
  Wyświetleń: 49
 1024. Zapytanie nr 10/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 49
 1025. Zapytanie nr 11/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 49
 1026. Zarządzenie Nr 165/17 Starosty Świeckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 1027. Zarządzenie Nr 19/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 49
 1028. Zarządzenie Nr 35/19 Starosty Świeckiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.
  Wyświetleń: 49
 1029. Zarządzenie Nr 4/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1030. Zarządzenie Nr 64/20 Starosty Świeckiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w razie wykorzystania możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy. Część I: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i z
  Wyświetleń: 49
 1031. Zarządzenie Nr 65/19 Starosty Świeckiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania składu komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. „Wymiana kotła gazowego na potrzeby ciepłej wody użytkowej z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku NZOZ Florencja w Świeciu” na podstawie umowy Nr 18/2019 z dnia 09.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 49
 1032. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Dr.723.2023
  Wyświetleń: 48
 1033. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.1.O.1776.2023 z dnia 06.11.2023 r.
  Wyświetleń: 48
 1034. Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie „Ratownik” – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 48
 1035. Postanowienia
  Wyświetleń: 48
 1036. Protokół XV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1037. Uchwała Rady Nr LVI/341/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku
  Wyświetleń: 48
 1038. Uchwała Rady Nr XLVII/289/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 48
 1039. Uchwała Rady Nr XV/100/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1252C Jeżewo – Świecie na odcinku od km 0+101 do km 0+350
  Wyświetleń: 48
 1040. Uchwała Rady Nr XV/101/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200.
  Wyświetleń: 48
 1041. Uchwała Rady Nr XXXVIII/239/21 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 48
 1042. Uchwała Zarządu Nr 212/1415/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 588 kategorii drogi wojewódzkiej oraz zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych
  Wyświetleń: 48
 1043. Uchwała Zarządu Nr 226/1503/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1244/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 216/1443/23 z dnia 6 października 2023 roku
  Wyświetleń: 48
 1044. Zarządzenie nr 184/17 Starosty Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 48
 1045. Zarządzenie Nr 227/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 48
 1046. Zarządzenie Nr 24/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie potwierdzenia umowy Nr PCPR.210.1.43.2019.KGK zawartej pomiędzy Wicestarostą Świeckim a Państwem ………………………………………….. na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
  Wyświetleń: 48
 1047. ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 48
 1048. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w III kwartale 2017 roku
  Wyświetleń: 48
 1049. Konwersja zbiorów danych BDOT500, GESUT i EGIB w bazie danych PZGIK powiatu świeckiego, województwo kujawsko – pomorskie
  Wyświetleń: 47
 1050. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”
  Wyświetleń: 47
 1051. Ochotnicza Straż Pożarna – Fletnowo
  Wyświetleń: 47
 1052. Ochotnicza Straż Pożarna – Łowin
  Wyświetleń: 47
 1053. Ochotnicza Straż Pożarna – Mirowice
  Wyświetleń: 47
 1054. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1055. Uchwała Rady Nr LVIII/355/23 w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 47
 1056. Uchwała Rady Nr V/41/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 47
 1057. Uchwała Rady Nr XLIV/270/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 47
 1058. Uchwała Rady Nr XLIX/308/23 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno
  Wyświetleń: 47
 1059. Uchwała Rady Nr XXI/133/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 47
 1060. Uchwała Rady Nr XXVI/168/20 w sprawie ograniczenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 47
 1061. Uchwała Zarządu Nr 211/1410/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  Wyświetleń: 47
 1062. Uchwała Zarządu Nr 214/1436/23 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do podpisania umowy przekazania na własność lub użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
  Wyświetleń: 47
 1063. Uchwała Zarządu Nr 224/1485/23 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 47
 1064. Zapytanie nr 11/20 z dnia 29 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 47
 1065. Zarządzenie Nr 14/19 Starosty Świeckiego z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łowinek, gmina Pruszcz
  Wyświetleń: 47
 1066. Zarządzenie Nr 17/21 Starosty Świeckiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 1067. Zarządzenie Nr 2/18 Starosty Świeckiego z dnia 28.11.2018r.
  Wyświetleń: 47
 1068. Zarządzenie Nr 24/21 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
  Wyświetleń: 47
 1069. Zarządzenie Nr 248/18 Starosty Świeckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 1070. Zarządzenie Nr 25/20 Starosty Świeckiego z dnia 04 maja 2020r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 47
 1071. Zarządzenie Nr 63/23 Starosty Świeckiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany zapisów Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Stawiamy na przyszłość”
  Wyświetleń: 47
 1072. Zarządzenie Nr 69/23 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 47
 1073. Zarządzenie Nr 81/23 Starosty Świeckiego z dnia 23.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.”
  Wyświetleń: 47
 1074. Zarządzenie Nr 90/23 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeciu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 47
 1075. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Provimi Polska Sp. z o. o., z dnia 17 grudnia 2010 r., znak: OŚ-7644/6/2010
  Wyświetleń: 46
 1076. Ochotnicza Straż Pożarna – Bukowiec – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 46
 1077. Ochotnicza Straż Pożarna – Drozdowo
  Wyświetleń: 46
 1078. Ochotnicza Straż Pożarna – Dubielno
  Wyświetleń: 46
 1079. Ochotnicza Straż Pożarna – Wiąg
  Wyświetleń: 46
 1080. Ochotnicza Straż Pożarna – Wielkie Zajączkowo
  Wyświetleń: 46
 1081. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
  Wyświetleń: 46
 1082. Protokół nr XXVIII/21 Sesja Rady Powiatu Świeckiego, 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1083. Uchwała Rady Nr LII/324/23 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach 2023, 2024 i 2025
  Wyświetleń: 46
 1084. Uchwała Rady Nr LIX/366/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/356/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023
  Wyświetleń: 46
 1085. Uchwała Rady Nr XLVI/282/22 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 46
 1086. Uchwała Rady Nr XXIX/186/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 46
 1087. Uchwała Zarządu Nr 213/1426/23 w sprawie zmiany porozumień nr 21/2015 z dnia 1 października 2015 r., nr 22/2015 z dnia 1 października 2015 r. oraz nr 3/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Miastem Bydgoszcz w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 46
 1088. Uchwała Zarządu Nr 224/1487/23 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 46
 1089. Uczniowski Klub Sportowy „Papiernik” przy Szkole Podstawowej Nr 8 Świecie
  Wyświetleń: 46
 1090. Zapytanie nr 8/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 46
 1091. Zarządzenie Nr 22/21 Starosty Świeckiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – Fiat Sedici nr rejestracyjny CSW MG22
  Wyświetleń: 46
 1092. ZARZĄDZENIE Nr 45/19 Starosty Świeckiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 46
 1093. Zarządzenie Nr 62/19 STAROSTY śWIECKIEGO z dnia 04.12.2019r. w sprawie określenia zadań cżłonków Zarządu Powiatu Świeckiego dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 46
 1094. Zarządzenie Nr 68/23 Starosty Świeckiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie: Powołania i odwołania Członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
  Wyświetleń: 46
 1095. Zarządzenie Nr 98/23 Starosty Świeckiego z dnia 04 grudnia 2023r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Świeckiego w 2024r.
  Wyświetleń: 46
 1096. Decyzja zmieniająca pozwolenia zintegrowane dla Provimi Polska Wytwórnia pasz w Świeciu, z dnia 25 maja 2011 r., znak: OŚ.6222.3.2011
  Wyświetleń: 45
 1097. Ochotnicza Straż Pożarna – Brzeziny
  Wyświetleń: 45
 1098. Ochotnicza Straż Pożarna – Buczek
  Wyświetleń: 45
 1099. Ochotnicza Straż Pożarna – Gródek
  Wyświetleń: 45
 1100. Ochotnicza Straż Pożarna – Luszkówko
  Wyświetleń: 45
 1101. Protokół nr XXXVIII/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1102. Uchwała Rady Nr LIV/333/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 45
 1103. Uchwała Rady Nr LVIII/347/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029
  Wyświetleń: 45
 1104. Uchwała Rady Nr LVIII/353/23 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
  Wyświetleń: 45
 1105. Uchwała Rady Nr XLIX/313/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 45
 1106. Uchwała Rady Nr XXVI/166/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 roku
  Wyświetleń: 45
 1107. Zarządzenie nr 119/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 45
 1108. Zarządzenie Nr 12/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 45
 1109. Zarządzenie Nr 12/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1110. Zarządzenie Nr 149/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 45
 1111. Zarządzenie Nr 19/21 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie sprawdzenia przestrzegania ustalonego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Świeckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 45
 1112. Zarządzenie Nr 30/19 Starosty Świeckiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Świeckim
  Wyświetleń: 45
 1113. Zarządzenie Nr 5/24 Starosty Świeckiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli instytucjonalnych w 2024 roku
  Wyświetleń: 45
 1114. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z 30 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 44
 1115. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.673.P.1997.2023 z dnia 04.12.2023
  Wyświetleń: 44
 1116. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.673.P.1998.2023 z dnia 04.12.2023
  Wyświetleń: 44
 1117. Ochotnicza Straż Pożarna – Biechówko
  Wyświetleń: 44
 1118. Ochotnicza Straż Pożarna – Jastrzębie
  Wyświetleń: 44
 1119. Ochotnicza Straż Pożarna – Miedzno
  Wyświetleń: 44
 1120. Pozwolenie zintegrowane dla Cargill Poland Sp. z o. o., Wytwórnia Pasz w Świeciu, z dnia 27 marca 2013 r., znak: OŚ.6222.1.2013
  Wyświetleń: 44
 1121. Protokół nr XLI/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1122. Protokół nr XXXIX/22 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1123. Uchwała Rady Nr XIII/76/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego skargi […] na Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 44
 1124. Uchwała Rady Nr XLIX/307/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 44
 1125. Uchwała Rady Nr XV/104/19 w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do załatwienia przez Starostę Świeckiego
  Wyświetleń: 44
 1126. Uchwała Rady nr XXI/143/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie
  Wyświetleń: 44
 1127. Uchwała Rady Nr XXII/145/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 44
 1128. Uchwała Rady Nr XXXVIII/238/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 44
 1129. Uchwała Zarządu Nr 213/1420/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/1260/23 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania kosztów udziału nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  Wyświetleń: 44
 1130. Uchwała Zarządu Nr 213/1421/23 w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego
  Wyświetleń: 44
 1131. Zapytanie nr 7/21 z dnia 24 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 44
 1132. Zarządzenie nr 120/16 Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 44
 1133. Zarządzenie Nr 148/2016 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 1134. Zarządzenie Nr 19/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 44
 1135. Zarządzenie Nr 263/2018 Starosty Świeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 44
 1136. Zarządzenie Nr 37/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 44
 1137. Zarządzenie Nr 7/24 Starosty Świeckiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania zespołu w celu wyłonienia kandydatów do przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 44
 1138. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w IV kwartale 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 1139. Alina Kot-Czerwińska oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej
  Wyświetleń: 43
 1140. Małgorzata Rosenkiewicz oświadczenie majątkowe złożone w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 43
 1141. Ochotnicza Straż Pożarna – Budyń
  Wyświetleń: 43
 1142. Ochotnicza Straż Pożarna – Mały Komórsk
  Wyświetleń: 43
 1143. Ochotnicza Straż Pożarna – Siemkowo
  Wyświetleń: 43
 1144. Ochotnicza Straż Pożarna – Zalesie Królewskie
  Wyświetleń: 43
 1145. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położona w Świeciu przy ul. Chmielniki
  Wyświetleń: 43
 1146. Uchwała Rady Nr LVIII/354/23 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 43
 1147. Uchwała Rady Nr XIII/78/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  Wyświetleń: 43
 1148. Uchwała Rady Nr XXI/139/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 43
 1149. Uchwała Zarządu Nr 228/1538/24 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 43
 1150. Uchwała Zarządu Nr 229/1541/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 43
 1151. Zapytanie nr 16/19 z dnia 30 października 2019 roku
  Wyświetleń: 43
 1152. Zarządzenie Nr 18/19 Starosty Świeckiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 43
 1153. Zarządzenie Nr 258/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 1154. Zarządzenie Nr 270/2018 Starosty Świeckiego z dnia 9 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 1155. Zarządzenie Nr 64 /19 Starosty Świeckiego z dnia 04.12.2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 43
 1156. Zmiana decyzji pozwolenie zintegrowane Bioelektrownia Buczek Sp. z o. o. z dnia 16 czerwca 2016r., znak: OŚ.6222.7.2016
  Wyświetleń: 43
 1157. zmiana pozwolenia zintegrowanewgo dla Bioelektrowni Buczek (86-131 Jeżewo) z dnia 20 lutego 2015r.
  Wyświetleń: 43
 1158. Ochotnicza Straż Pożarna – Brzeźno – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 42
 1159. Ochotnicza Straż Pożarna – Świekatowo – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 42
 1160. Stowarzyszenie Zrzeszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Lipczynku z siedziba w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1161. Uchwała Rady Nr XLVI/284/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1162. Uchwała Rady Nr XLVIII/303/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
  Wyświetleń: 42
 1163. Uchwała Rady Nr XVI/110/19 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku Uch
  Wyświetleń: 42
 1164. Uchwała Rady Nr XXVIII/184/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 42
 1165. Uchwała Zarządu Nr 213/1425/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 42
 1166. Uchwała Zarządu Nr 216/1445/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1167. Uchwała Zarządu Nr 218/1452/23 w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 42
 1168. Zarządzenie Nr 10/21 Starosty Świeckiego z dnia 16 lutego 2021roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 42
 1169. Zarządzenie Nr 115/23 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1170. Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Świeckiego z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1171. Zarządzenie Nr 57/20 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1172. Zarządzenie Nr 65/23 Starosty Świeckiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Ubezpieczenie Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 42
 1173. Zarządzenie Nr 73/23 Starosty Świeckiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu zarządzania ciepłem w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”
  Wyświetleń: 42
 1174. Zarządzenie Nr 74/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/19 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 42
 1175. Zarządzenie Nr 75/23 Starosty Świeckiego z dnia 02 października 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 42
 1176. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II kwartale 2017 roku
  Wyświetleń: 42
 1177. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w IV kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 42
 1178. Alina Kot-Czerwińska oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem okresu powołania na dyrektora jednostki organizacyjnej
  Wyświetleń: 41
 1179. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.1.Św.2044.2023 z dnia 15-01-2024r.
  Wyświetleń: 41
 1180. Ochotnicza Straż Pożarna – Gruczno– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 41
 1181. Ochotnicza Straż Pożarna Przysiersk – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 41
 1182. Uchwała Rady Nr XIII/85/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Świeciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  Wyświetleń: 41
 1183. Uchwała Rady Nr XLIV/271/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 41
 1184. Uchwała Rady Nr XXIII/149/20 w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości
  Wyświetleń: 41
 1185. Uchwała Rady Nr XXVIII/179/21 w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025
  Wyświetleń: 41
 1186. Uchwała Rady Nr XXXVII/229/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1279C Bukowiec– Przysiersk na odcinku od km 0+400 do km 3+900 oraz 1275C Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo na odcinku od km 1+950 do km 2+400
  Wyświetleń: 41
 1187. Uchwała Zarządu Nr 221/1474/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 41
 1188. Uchwała Zarządu Nr 223/1480/23 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
  Wyświetleń: 41
 1189. Zarządzenie nr 110/16 Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 41
 1190. ZARZĄDZENIE NR 127/16 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku
  Wyświetleń: 41
 1191. Zarządzenie Nr 222/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 41
 1192. Zarządzenie Nr 245/18 Starosty Świeckiego z dnia 23 maja 2018r.
  Wyświetleń: 41
 1193. Zarządzenie Nr 266/18 Starosty Świeckiego z dnia 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 41
 1194. Zarządzenie Nr 46/19 Starosty Świeckiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych.
  Wyświetleń: 41
 1195. Zarządzenie Nr 95/2016 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 26.01.2016 r.
  Wyświetleń: 41
 1196. Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 40
 1197. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.6740.2.L.1088.2023
  Wyświetleń: 40
 1198. Obwieszczenie znak BOŚ.673.P.2179.2023 z dnia 09.01.2024 r.
  Wyświetleń: 40
 1199. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.2.Św.1460.2023 z dnia 07.10.2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1200. Ochotnicza Straż Pożarna – Jeżewo – Krajowy System Ratowiczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 40
 1201. Ochotnicza Straż Pożarna – Osłowo
  Wyświetleń: 40
 1202. Postanowienie Zarządu Nr 229/p.23/24 z dnia 15 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 40
 1203. Pozwolenie zintegrowane dla Gzella Poland Spółka z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna, z dnia 7 maja 2014 r., znak: OŚ.6222.12.2013
  Wyświetleń: 40
 1204. Protokół nr 49/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1205. Uchwała Nr XX/132/20 Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 40
 1206. Uchwała Rady Nr L/318/23 w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 40
 1207. Uchwała Rady Nr LI/320/23 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
  Wyświetleń: 40
 1208. Uchwała Rady Nr LI/323/23 w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 40
 1209. Uchwała Rady Nr LIX/358/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
  Wyświetleń: 40
 1210. Uchwała Rady Nr XIV/96/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
  Wyświetleń: 40
 1211. Uchwała Rady Nr XV/102/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
  Wyświetleń: 40
 1212. Uchwała Rady Nr XXI/134/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 40
 1213. Uchwała Zarządu Nr 211/1412/23 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2023 roku.
  Wyświetleń: 40
 1214. Uchwała Zarządu Nr 211/1413/23 w sprawie przyjęcia umowy organizacji teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie
  Wyświetleń: 40
 1215. Uchwała Zarządu Nr 213/1422/23 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu odbioru końcowego
  Wyświetleń: 40
 1216. Uchwała Zarządu Nr 214/1435/23 w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do podpisania umowy przekazania na własność lub użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem
  Wyświetleń: 40
 1217. Uchwała Zarządu Nr 219/1456/23 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji oferty na realizację zadania publicznego oraz przyjęcia aneksu do umowy nr PCPR.4100.4.2020.KGK, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 13 lutego 2023 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1A” z Fundacją Aktywizacji i Integracji
  Wyświetleń: 40
 1218. Uchwała Zarządu Nr 225/1489/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Powiatu Świeckiego będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
  Wyświetleń: 40
 1219. Uchwała Zarządu Nr 225/1492/23 w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 40
 1220. Uchwała Zarządu Nr 225/1496/23 w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 40
 1221. Uchwała Zarządu Nr 226/1502/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Osie dotyczącej zmiany przebiegu drogi gminnej nr 030119C w miejscowości Miedzno, gmina Osie
  Wyświetleń: 40
 1222. Uchwała Zarządu Nr 229/1540/24 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia
  Wyświetleń: 40
 1223. Zarządzenie Nr 10/20 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2020 r.w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2019 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 1224. ZARZĄDZENIE Nr 124/16 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1225. Zarządzenie Nr 164/17 Starosty Świeckiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 40
 1226. Zarządzenie Nr 235/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 40
 1227. ZARZĄDZENIE NR 24/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Nagród
  Wyświetleń: 40
 1228. Zarządzenie Nr 53/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 40
 1229. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w miejscowości Lipinki działka 760 KERG 6640.3157.2023 wznowienie działek 761,762,763
  Wyświetleń: 40
 1230. Mirosław Karwasz oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 39
 1231. Ochotnicza Straż Pożarna – Łążek
  Wyświetleń: 39
 1232. Ochotnicza Straż Pożarna – Rychława
  Wyświetleń: 39
 1233. Ochotnicza Straż Pożarna – Wierzchy
  Wyświetleń: 39
 1234. Pozwolenie zintegrowane ROPLAST Sp. z o. o. – Sp. k. Świecie, z dnia 16 czerwca 2017 r., znak: OŚ.6222.18.2016
  Wyświetleń: 39
 1235. Uchwała Nr LI/319/23 Rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku.Uchwała Nr LI/319/23 Rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku.
  Wyświetleń: 39
 1236. Uchwała Rady Nr V/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 39
 1237. Uchwała Rady Nr XII/71/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
  Wyświetleń: 39
 1238. Uchwała Rady Nr XIII/81/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świeciu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 39
 1239. Uchwała Rady Nr XLI/258/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Użhorodzkiemu
  Wyświetleń: 39
 1240. Uchwała Rady Nr XLV/277/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
  Wyświetleń: 39
 1241. Uchwała Rady Nr XLVIII/292/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  Wyświetleń: 39
 1242. Uchwała Rady Nr XXI/137/20 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu części nieruchomości na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 39
 1243. Uchwała Rady Nr XXX/195/21 w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku
  Wyświetleń: 39
 1244. Uchwała Zarządu Nr 216/1443/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1244/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 39
 1245. Zarządzenie Nr 11/21 Starosty Świeckiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2020 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1246. Zarządzenie Nr 117/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 1247. Zarządzenie Nr 122/16 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 5 września 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 1248. Zarządzenie Nr 15/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 39
 1249. Zarządzenie Nr 175 /17 Starosty Świeckiego z dnia 04 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 1250. Zarządzenie Nr 257/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 39
 1251. Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Świeckiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych.
  Wyświetleń: 39
 1252. Zarządzenie Nr 6/21 Starosty Świeckiego z dnia 01.02.2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 39
 1253. Zarządzenie Nr 6/24 Starosty Świeckiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 39
 1254. Zarządzenie Nr 66/19 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 39
 1255. Zarządzenie Nr 91/23 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zalesiu Królewskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 39
 1256. Zarządzenie Nr 97/23 Starosty Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w razie wykorzystania możliwości ich dostarczenia lub wydania odbiorcy”
  Wyświetleń: 39
 1257. Bożena Gaca-Zielińska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 38
 1258. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – styczeń 2024
  Wyświetleń: 38
 1259. Ochotnicza Straż Pożarna – Błądzim
  Wyświetleń: 38
 1260. Ochotnicza Straż Pożarna – Łowinek
  Wyświetleń: 38
 1261. Pozwolenie zintegrowane – zmiana decyzji dla Cargill Poland Sp. z o. o. Wytwórnia Pasz w Świeciu z dnia 11 lutego 2014 r., znak: OŚ.6222.11.2013
  Wyświetleń: 38
 1262. Protokół Nr 50/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1263. Uchwała Rady Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  Wyświetleń: 38
 1264. Uchwała Rady Nr XXX/196/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
  Wyświetleń: 38
 1265. Uchwała Rady Nr XXXII/201/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Warlubie na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 38
 1266. Uchwała Zarządu Nr 212/1416/23 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
  Wyświetleń: 38
 1267. Uchwała Zarządu Nr 223/1481/23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3145G Jakubowo - Obrzynowo kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
  Wyświetleń: 38
 1268. Uchwała Zarządu nr 225/1490/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację niektórych składników majątku ruchomego Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
  Wyświetleń: 38
 1269. Uchwała Zarządu Nr 225/1495/23 w sprawie przyjęcia umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu oraz programu jej działania
  Wyświetleń: 38
 1270. Uchwała Zarządu Nr 225/1497/23 w sprawie: zmiany umowy najmu
  Wyświetleń: 38
 1271. Zarządzenie nr 107/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 38
 1272. Zarządzenie Nr 145/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 38
 1273. Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2
  Wyświetleń: 38
 1274. Zarządzenie Nr 159/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 1275. Zarządzenie Nr 16/19 Starosty Świeckiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 38
 1276. Zarządzenie Nr 25/21 Starosty Świeckiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 38
 1277. Zarządzenie Nr 52/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 38
 1278. Zarządzenie Nr 64/23 Starosty Świeckiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Powiatowe przewozy użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 38
 1279. Zarządzenie Nr 69/19 Starosty Świeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.
  Wyświetleń: 38
 1280. Ochotnicza Straż Pożarna – Branica
  Wyświetleń: 37
 1281. Ochotnicza Straż Pożarna – Pruszcz Pomorski – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 37
 1282. Uchwała Rady Nr LII8 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 37
 1283. Uchwała Rady Nr LIX/363/23 w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 37
 1284. Uchwała Rady Nr XIV/92/19 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 37
 1285. Uchwała Rady Nr XLIX/315/23 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2023 rok
  Wyświetleń: 37
 1286. Uchwała Rady Nr XLVI/281/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 37
 1287. Uchwała Rady Nr XXIV/154/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/175/13 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu przebudowy dróg powiatu świeckiego na lata 2014 – 2020
  Wyświetleń: 37
 1288. Uchwała Zarządu Nr 211/1409/23 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu
  Wyświetleń: 37
 1289. Uchwała Zarządu Nr 225/1499/23 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 37
 1290. Zarządzenie Nr 112/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 37
 1291. Zarządzenie Nr 147/16 Starosty Świeckiego z dnia 20 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 37
 1292. Zarządzenie Nr 168/17 Starosty Świeckiego z dnia 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 37
 1293. Zarządzenie Nr 190/2017 Starosty Świeckiego z dnia 16 października 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1294. Zarządzenie Nr 239/18 Starosty Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1295. Zarządzenie Nr 242/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 37
 1296. Zarządzenie Nr 27/21 Starosty Świeckiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia jednostek powiązanych objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 37
 1297. Zarządzenie Nr 35/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Nagród
  Wyświetleń: 37
 1298. Zarządzenie Nr 42/20 Starosty Świeckiego z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 37
 1299. ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 09 września 2020 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierzy rezerwy w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych.
  Wyświetleń: 37
 1300. Ochotnicza Straż Pożarna – Górna Grupa – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 36
 1301. Ochotnicza Straż Pożarna – Osie – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 36
 1302. Ochotnicza Straż Pożarna – Świecie Przechowo – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 36
 1303. Uchwała Nr XLV/279/22 Rady wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  Wyświetleń: 36
 1304. Uchwała Rady Nr XL/249/22 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2022 rok
  Wyświetleń: 36
 1305. Uchwała Rady Nr XLI/257/22 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
  Wyświetleń: 36
 1306. Uchwała Rady Nr XLVII/288/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 36
 1307. Uchwała Rady Nr XXIV/153/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 36
 1308. Uchwała Rady Nr XXVIII/180/21 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2025”
  Wyświetleń: 36
 1309. Uchwała Rady Nr XXVIII/183/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych
  Wyświetleń: 36
 1310. Uchwała Zarządu Nr 225/1493/23 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku
  Wyświetleń: 36
 1311. Uchwała Zarządu Nr 226/1500/23 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2022 rok dla dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
  Wyświetleń: 36
 1312. Uchwała Zarządu Nr 226/1506/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  Wyświetleń: 36
 1313. Uchwała Zarządu Nr 226/1517/23 w sprawie zawarcia umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2024 roku
  Wyświetleń: 36
 1314. Zarządzenie nr 102/16 Starosty Świeckiego z dnia 15 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 36
 1315. Zarządzenie Nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 1316. Zarządzenie Nr 113/16 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 36
 1317. Zarządzenie Nr 136/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 36
 1318. Zarządzenie Nr 14/21 Starosty Świeckiego z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu likwidacji książek służbowych
  Wyświetleń: 36
 1319. Zarządzenie Nr 166/17 Starosty Świeckiego z dnia 4 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 1320. Zarządzenie nr 169a/17 Starosty Świeckiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 36
 1321. Zarządzenie Nr 251/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 36
 1322. Zarządzenie Nr 27/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych
  Wyświetleń: 36
 1323. Zarządzenie Nr 36/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 czerwca 2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” realizowanego w latach 2018 – 2020, dofinansowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy .
  Wyświetleń: 36
 1324. Zarządzenie Nr 93/23 Starosty Świeckiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Świeckim
  Wyświetleń: 36
 1325. Zarządzenie nr 99/16 Starosty Świeckiego z dnia 2 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 36
 1326. Zbigniew Kapusta oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 36
 1327. Zbigniew Kiełpiński oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 36
 1328. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.L.50.2024
  Wyświetleń: 35
 1329. Obwieszczenie znak BOŚ.6740.2.Św.1460.2023 z dnia 30.11.2023
  Wyświetleń: 35
 1330. Uchwała Rady Nr LIX/362/23 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024 - 2030”
  Wyświetleń: 35
 1331. Uchwała Rady Nr XL/251/22 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 roku
  Wyświetleń: 35
 1332. Uchwała Rady Nr XLIX/305/23 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 35
 1333. Uchwała Rady Nr XXI/142/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 35
 1334. Uchwała Rady Nr XXVI/167/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 35
 1335. Uchwała Rady Nr XXVII/171/20 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 35
 1336. Uchwała Rady Nr XXVII/174/20 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 35
 1337. Uchwała Rady Nr XXVIII/178/21 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 35
 1338. Uchwała Rady Nr XXXII/200/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 35
 1339. Uchwała Rady Nr XXXII/203/21 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 35
 1340. Uchwała Rady Nr XXXVIII/241/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Chełmińskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 35
 1341. Uczniowski Klub Sportowy „Rowerek” przy Szkole Podstawowej w Tuszynach
  Wyświetleń: 35
 1342. Zarządzenie Nr 106/16 Starosty Świeckiego z dnia 23 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 35
 1343. Zarządzenie Nr 128/16 Starosty Świeckiego z dnia 10 listopada 2016 roku.
  Wyświetleń: 35
 1344. Zarządzenie Nr 142/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 35
 1345. Zarządzenie Nr 178 /17 Starosty Świeckiego z dnia 26 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 35
 1346. Zarządzenie Nr 2/21 Starosty Świeckiego z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli instytucjonalnych w 2021 roku.
  Wyświetleń: 35
 1347. Zarządzenie Nr 208/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r
  Wyświetleń: 35
 1348. Zarządzenie Nr 217/17 Starosty Świeckiego z dnia 27 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 35
 1349. Zarządzenie Nr 31/20 Starosty Świeckiego z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 35
 1350. Zarządzenie Nr 54/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę ubezpieczeniową zamawiającego. Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego”.
  Wyświetleń: 35
 1351. ZARZĄDZENIE Nr 60/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 35
 1352. Zarządzenie Nr 9/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 35
 1353. Hanna Jurek korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 34
 1354. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.W.36.2024
  Wyświetleń: 34
 1355. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - kwalifikacja wojskowa w 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 1356. Ochotnicza Straż Pożarna – Lniano – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  Wyświetleń: 34
 1357. Pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa produkcyjnego „POLUTIL” B. Budek, K. Kwiatkowski Spółka Jawna, z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak: OŚ.6222.4.2013
  Wyświetleń: 34
 1358. Uchwała Rady Nr LIX/360/23 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2024 - 2026”
  Wyświetleń: 34
 1359. Uchwała Rady Nr LIX/364/23 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2024 rok
  Wyświetleń: 34
 1360. Uchwała Rady Nr XIV/93/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 34
 1361. Uchwała Rady Nr XLIII/267/22 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
  Wyświetleń: 34
 1362. Uchwała Rady nr XLIV/272/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Osie
  Wyświetleń: 34
 1363. Uchwała Rady Nr XLIX/314/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świekatowo
  Wyświetleń: 34
 1364. Uchwała Rady Nr XLV/278/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  Wyświetleń: 34
 1365. Uchwała Rady Nr XLVIII/298/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 34
 1366. Uchwała Rady Nr XVIII/120/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 34
 1367. Uchwała Rady Nr XXI/135/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019
  Wyświetleń: 34
 1368. Uchwała Rady Nr XXVII/172/20 w sprawie ustalenia zasad używania sztandaru Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 34
 1369. Uchwała Rady Nr XXVII/176/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2020
  Wyświetleń: 34
 1370. Uchwała Rady Nr XXXVIII/244/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2022-2038
  Wyświetleń: 34
 1371. Uchwała Zarządu Nr 228/1533/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przedstawiciela Powiatu Świeckiego w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
  Wyświetleń: 34
 1372. Zarządzenie 200/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1373. Zarządzenie Nr 1/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo
  Wyświetleń: 34
 1374. Zarządzenie Nr 100/16 Starosty Świeckiego z dnia 2 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1375. Zarządzenie nr 103/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1376. Zarządzenie nr 104/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1377. Zarządzenie Nr 111/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 34
 1378. Zarządzenie nr 114/16 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1379. Zarządzenie nr 115/16 Starosty Świeckiego z dnia 15 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1380. Zarządzenie Nr 129/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 34
 1381. Zarządzenie Nr 134/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1382. Zarządzenie Nr 138/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1383. Zarządzenie Nr 141/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 34
 1384. Zarządzenie Nr 161/17 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1385. Zarządzenie Nr 171/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 34
 1386. Zarządzenie Nr 18/ 2018 Starosty Świeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 34
 1387. Zarządzenie Nr 189/17 Starosty Świeckiego z dnia 27.09.2017
  Wyświetleń: 34
 1388. Zarządzenie Nr 206/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1389. Zarządzenie Nr 23/21 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.
  Wyświetleń: 34
 1390. ZARZĄDZENIE Nr 25/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 34
 1391. Zarządzenie Nr 30/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia jednostek powiązanych objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 34
 1392. Zarządzenie nr 51/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w czasie epidemii COVID-19.
  Wyświetleń: 34
 1393. Zarządzenie Nr 56/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 34
 1394. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Ś.53.2024
  Wyświetleń: 33
 1395. Uchwała Rady Nr LII/326/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 6+450 do km 7+800
  Wyświetleń: 33
 1396. Uchwała Rady Nr XLII/264/22 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 33
 1397. Uchwała Rady Nr XLIII/265/22 w sprawie przekazania skargi według właściwości
  Wyświetleń: 33
 1398. Uchwała Rady Nr XLV/280/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 33
 1399. Uchwała Rady Nr XLVIII/296/22 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 33
 1400. Uchwała Rady Nr XVII/116/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie na realizacje zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 33
 1401. Uchwała Rady Nr XXII/148/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 33
 1402. Uchwała Rady Nr XXIX/185/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 33
 1403. Uchwała Rady Nr XXXII/202/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 33
 1404. Uchwała Rady Nr XXXIV/210/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku.
  Wyświetleń: 33
 1405. Uchwała Rady Nr XXXV/215/21 w sprawie przyjęcia programu przebudowy dróg i budowy ścieżek rowerowych powiatu świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 33
 1406. Uchwała Rady Nr XXXVIII/243/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2021
  Wyświetleń: 33
 1407. Uchwała Zarządu Nr 213/1429/23 w sprawie zmiany porozumienia nr 11/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 33
 1408. Uchwała Zarządu Nr 213/1431/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Grudziądz w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Powiatu Świeckiego i określenia warunków jego pobytu oraz wysokości wydatków na jego utrzymanie w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu na terenie Miasta Grudziądza
  Wyświetleń: 33
 1409. Zarządzenie 139/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 33
 1410. Zarządzenie nr 112/16 Starosty Świeckiego z dnia 6 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 33
 1411. Zarządzenie Nr 117/23 Starosty Świeckiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok”
  Wyświetleń: 33
 1412. Zarządzenie Nr 140/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 33
 1413. Zarządzenie Nr 146/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 33
 1414. Zarządzenie Nr 156/17 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 33
 1415. Zarządzenie Nr 203/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1416. Zarządzenie Nr 213/17 Starosty Świeckiego z dnia 1 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1417. Zarządzenie Nr 254/18 Starosty Świeckiego z dnia 13 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 33
 1418. Zarządzenie Nr 29/20 Starosty Świeckiego z dnia 22maja 2020r. uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Wyświetleń: 33
 1419. Zarządzenie Nr 51/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 33
 1420. Zarządzenie Nr 71/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – Skoda SuperB o numerze rejestracyjnym CG 2193C
  Wyświetleń: 33
 1421. Zarządzenie Nr 9/19 Starosty Świeckiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 33
 1422. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.2000.2023
  Wyświetleń: 32
 1423. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.W.2008.2023
  Wyświetleń: 32
 1424. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 1425. Uchwała Rady Nr LII/327/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim na odcinku od km 9+900 do km 10+420
  Wyświetleń: 32
 1426. Uchwała Rady Nr LIV/331/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1234C Błądzim – Ostrowite na odcinku od km 0+275 do km 1+910
  Wyświetleń: 32
 1427. Uchwała Rady Nr XLIX/311/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2023-2029
  Wyświetleń: 32
 1428. Uchwała Rady Nr XLV/276/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
  Wyświetleń: 32
 1429. Uchwała Rady Nr XLVI/285/22 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 32
 1430. Uchwała Rady Nr XVIII/122/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dragacz na realizacje zadania związanego z cmentarzami
  Wyświetleń: 32
 1431. Uchwała Rady Nr XXXIV/214/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 32
 1432. Uchwała Rady Nr XXXV/217/21 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 32
 1433. Uchwała Rady Nr XXXV/218/21 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 32
 1434. Uchwała Rady Nr XXXVII/225/21 w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Świeckiego dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego
  Wyświetleń: 32
 1435. Uchwała Rady Nr XXXVII/234/21 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 32
 1436. Uchwała Rady Nr XXXVIII/242/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 32
 1437. Uchwała Zarządu Nr 226/1508/23 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  Wyświetleń: 32
 1438. Zarządzenie nr 105/16 Starosty Świeckiego z dnia 22 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 32
 1439. Zarządzenie Nr 126/16 Starosty Świeckiego z dnia 03.10.2016
  Wyświetleń: 32
 1440. Zarządzenie Nr 130/2016 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 32
 1441. Zarządzenie Nr 157/2017 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 32
 1442. Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Powiatu Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 32
 1443. Zarządzenie Nr 204/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 32
 1444. Zarządzenie Nr 210/17 Starosty Świeckiego z dnia 13 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 32
 1445. Zarządzenie Nr 211/17 Starosty Świeckiego z dnia 14 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 32
 1446. Zarządzenie Nr 237/18 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 32
 1447. Zarządzenie Nr 241/18 Starosty Świeckiego z dnia 30 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 32
 1448. Zarządzenie Nr 43/20 Starosty Świeckiego z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 32
 1449. Zarządzenie Nr 50/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 32
 1450. Zarządzenie Nr 53/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 32
 1451. Zarządzenie Nr 57/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 32
 1452. Zarządzenie Nr 86/20 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 32
 1453. zawiadomienie do stawienia się na gruncie Wielki Komorsk dz.249 KERG 6640.2688.2023-podział dz.246
  Wyświetleń: 32
 1454. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Dr.49.2024
  Wyświetleń: 31
 1455. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.P.2110.2023
  Wyświetleń: 31
 1456. Postanowienie Zarządu Nr 206/p.10/23 z dnia 18 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 1457. Uchwała Rady Nr XL/250/22 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 31
 1458. Uchwała Rady Nr XL/253/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 31
 1459. Uchwała Rady Nr XLIV/273/22 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 31
 1460. Uchwała Rady Nr XLVIII/297/22 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 31
 1461. Uchwała Rady Nr XLVIII/301/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 31
 1462. Uchwała Rady Nr XVII/117/20 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 31
 1463. Uchwała Rady Nr XVII/118/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 31
 1464. Uchwała Rady Nr XVIII/123/20 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  Wyświetleń: 31
 1465. Uchwała Rady Nr XVIII/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 31
 1466. Uchwała Rady Nr XXII/144/20 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 31
 1467. Uchwała Rady Nr XXII/146/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego
  Wyświetleń: 31
 1468. Uchwała Rady Nr XXIV/158/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 31
 1469. Uchwała Rady Nr XXIX/189/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Świeckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 31
 1470. Uchwała Rady Nr XXIX/190/21 w sprawie woli ustanowienia Świętego Rocha patronem Kociewia
  Wyświetleń: 31
 1471. Uchwała Rady Nr XXV/163/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 31
 1472. Uchwała Rady Nr XXVIII/181/21 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”
  Wyświetleń: 31
 1473. Uchwała Rady Nr XXXIII/206/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020
  Wyświetleń: 31
 1474. Uchwała Rady Nr XXXIX/246/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2022-2038
  Wyświetleń: 31
 1475. Uchwała Zarządu Nr 221/1478/23 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej C-E 65
  Wyświetleń: 31
 1476. Uchwała Zarządu Nr 226/1505/23 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem
  Wyświetleń: 31
 1477. Uchwała Zarządu Nr 226/1513/23 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 31
 1478. Uchwała Zarządu Nr 228/1534/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Drzycim dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 31
 1479. Zarządzenie Nr 104/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 31
 1480. Zarządzenie Nr 135/16 Starosty Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 31
 1481. Zarządzenie Nr 15/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 31
 1482. Zarządzenie Nr 177/17 Starosty Świeckiego z dnia 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 31
 1483. Zarządzenie Nr 180/17 Starosty Świeckiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 31
 1484. Zarządzenie Nr 182/17 Starosty Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 31
 1485. Zarządzenie Nr 199/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 31
 1486. Zarządzenie Nr 201 /17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 31
 1487. Zarządzenie Nr 205/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 31
 1488. Zarządzenie Nr 21/21 Starosty Świeckiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 31
 1489. Zarządzenie Nr 215/17 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 31
 1490. Zarządzenie Nr 249/18 Starosty Świeckiego z dnia 13 czerwca 2018 .r.
  Wyświetleń: 31
 1491. Zarządzenie Nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 31
 1492. Zarządzenie Nr 47/20 Starosty Świeckiego z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 31
 1493. Zarządzenie Nr 48/19 Starosty Świeckiego z dnia 29.11. 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 31
 1494. Zarządzenie Nr 6/19 Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 31
 1495. Zarządzenie Nr 68/20 Starosty Świeckiego z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 31
 1496. Zarządzenie Nr 80/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 31
 1497. zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Bioelektrowni Buczek (Buczek, 86-131 Jeżewo) z 17 października 2016r.
  Wyświetleń: 31
 1498. Alina Kot-Czerwińska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 30
 1499. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.N.2120.2023
  Wyświetleń: 30
 1500. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.Św.1545.20023 z dnia 14-11-2023r.
  Wyświetleń: 30
 1501. Tomasz Michalak korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 30
 1502. Uchwała Rady Nr XIX/126/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 30
 1503. Uchwała Rady Nr XLIV/275/22 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2021
  Wyświetleń: 30
 1504. Uchwała Rady Nr XLIX/306/23 w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 30
 1505. Uchwała Rady Nr XLIX/316/23 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 rok
  Wyświetleń: 30
 1506. Uchwała Rady Nr XXIV/157/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku
  Wyświetleń: 30
 1507. Uchwała Rady Nr XXVI/169/20 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
  Wyświetleń: 30
 1508. Uchwała Rady Nr XXVIII/182/21 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2021 – 2023”
  Wyświetleń: 30
 1509. Uchwała Rady Nr XXX/193/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 30
 1510. Uchwała Rady Nr XXX/194/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Chełmińskim w zakresie organizacji publicznego transportu. zbiorowego
  Wyświetleń: 30
 1511. Uchwała Rady Nr XXXII/199/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1041C Błądzim – Świekatowo na odcinku od km 4+590 do km 6+930
  Wyświetleń: 30
 1512. Uchwała Rady Nr XXXVII/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 30
 1513. Uchwała Zarządu Nr 221/1469/23 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap III
  Wyświetleń: 30
 1514. Uchwała Zarządu Nr 222/1479/23 w sprawie powołania, określenia zadań oraz trybu pracy Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030
  Wyświetleń: 30
 1515. Uchwała Zarządu Nr 225/1491/23 w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 1 do umowy Nr PCPR.4100.3.2020.KGK o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego”
  Wyświetleń: 30
 1516. Uchwała Zarządu Nr 225/1498/23 w sprawie zawarcia ugody z Gminą Świecie dotyczącej zwrotu części kosztów usunięcia odpadów zgormadzonych w miejscowości Wielki Konopat.
  Wyświetleń: 30
 1517. Uchwała Zarządu Nr 227/1520/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia otwartych konkursów ofert w 2024 roku
  Wyświetleń: 30
 1518. Uchwała Zarządu Nr 227/1523/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 1519. Zarządzenie Nr 106/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 30
 1520. Zarządzenie nr 118/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 30
 1521. Zarządzenie Nr 169/17 Starosty Świeckiego z dnia 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 30
 1522. Zarządzenie Nr 192/2017 Starosty Świeckiego z dnia 17.10. 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1523. Zarządzenie Nr 2/19 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 30
 1524. Zarządzenie Nr 207/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1525. Zarządzenie Nr 226/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 30
 1526. Zarządzenie Nr 23/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające instrukcję sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 30
 1527. Zarządzenie Nr 243/18 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 30
 1528. Zarządzenie nr 28/20 Starosty Świeckiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: usunięcia drzew uszkodzonych przez pożar i zaatakowanych przez przypłaszczka granatka, rosnących w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 30
 1529. Zarządzenie Nr 37/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie przeprowadzenia Programu ograniczania ilości plastiku w środowisku pn.: „Powiat Świecki – Świecimy przykładem nie plastikiem”
  Wyświetleń: 30
 1530. Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 30
 1531. Zarządzenie Nr 58/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 30
 1532. Zarządzenie Nr 96/23 Starosty Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 30
 1533. Ilona Wyka oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 29
 1534. Jowita Kunek oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 29
 1535. Monika Wiśniewska oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 29
 1536. Uchwała Rady Nr XL/252/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2022-2038
  Wyświetleń: 29
 1537. Uchwała Rady Nr XLII/263/22 w sprawie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
  Wyświetleń: 29
 1538. Uchwała Rady Nr XXIV/160/20 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 4+800 do km 6+500
  Wyświetleń: 29
 1539. Uchwała Rady Nr XXXIV/209/21 w sprawie: zmiany składów osobowych Komisji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 29
 1540. Uchwała Rady Nr XXXVI/220/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 29
 1541. Uchwała Zarządu Nr 224/1486/23 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 29
 1542. Uchwała Zarządu Nr 229/1539/24 przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
  Wyświetleń: 29
 1543. Zarządzenie Nr 102/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 29
 1544. Zarządzenie Nr 158/17 Starosty Świeckiego z dnia 6 marca 2017 roku.
  Wyświetleń: 29
 1545. Zarządzenie Nr 191/17 Starosty Świeckiego z dnia 17.10. 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 1546. Zarządzenie Nr 216/17 Starosty Świeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 1547. ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim
  Wyświetleń: 29
 1548. Zarządzenie Nr 5/19 Starosty Świeckiego z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 29
 1549. Zarządzenie Nr 59/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 29
 1550. Zarządzenie nr 61/19 Starosty Świeckiego z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 17/2018 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczącego powołania zespołu w celu wyłonienia kandydatów do przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego.
  Wyświetleń: 29
 1551. ZARZĄDZENIE NR 67/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 29
 1552. Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 1553. Zarządzenie Nr 8/20 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie terminu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 29
 1554. Obwieszczenie znak BOŚ.673.P.2178.2023 z dnia 09.01.2024 r.
  Wyświetleń: 28
 1555. Uchwała Rady Nr XL/254/22 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku
  Wyświetleń: 28
 1556. Uchwała Rady Nr XLVII/287/22 w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 28
 1557. Uchwała Rady Nr XXIV/152/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 28
 1558. Uchwała Rady Nr XXIV/155/20 w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy kategorii dróg powiatowych
  Wyświetleń: 28
 1559. Uchwała Rady Nr XXIV/159/20 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1284C Pruszcz – Gruczno na odcinku od km 0+000 do km 1+600
  Wyświetleń: 28
 1560. Uchwała Rady Nr XXV/161/20 w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 28
 1561. Uchwała Rady Nr XXVII/170/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 28
 1562. Uchwała Rady nr XXVII/177/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie
  Wyświetleń: 28
 1563. Uchwała Rady Nr XXXIX/247/22 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 28
 1564. Uchwała Rady Nr XXXV/216/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1250C Belno – Czaple na odcinku od km 2+840 do km 4+275, 1252C Jeżewo – Świecie na odcinku od km 7+141 do km 7+807 oraz 1258C Czaple – Wiąg na odcinku od km 0+000 do km 1+700
  Wyświetleń: 28
 1565. Uchwała Rady Nr XXXVIII/240/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 28
 1566. Uchwała Zarządu Nr 227/1521/23 w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 28
 1567. Zarządzenie 54/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 28
 1568. Zarządzenie Nr 110/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 28
 1569. Zarządzenie Nr 19/18 Starosty Świeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 28
 1570. Zarządzenie Nr 193/17 Starosty Świeckiego z dnia 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 28
 1571. ZARZĄDZENIE NR 22/19 STAROSTY POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 28
 1572. ZARZĄDZENIE NR 27/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Osiny, gmina Nowe.
  Wyświetleń: 28
 1573. Zarządzenie nr 29/19 Starosty Świeckiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 28
 1574. Zarządzenie Nr 3/19 Starosty Świeckiego z dnia 11 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 28
 1575. Zarządzenie Nr 41/19 Starosty Świeckiego z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu .
  Wyświetleń: 28
 1576. Zarządzenie Nr 49/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 28
 1577. ZARZĄDZENIE NR 68/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 28
 1578. Zbigniew Semrau oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 28
 1579. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.30.2024
  Wyświetleń: 27
 1580. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2024
  Wyświetleń: 27
 1581. Jakub Kuśnierz korekta oświadczenia majątkowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 27
 1582. Sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 27
 1583. Uchwała Rady Nr LIX/361/23 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030”
  Wyświetleń: 27
 1584. Uchwała Rady Nr XIX/127/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 27
 1585. Uchwała Rady Nr XLIV/274/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 27
 1586. Uchwała Rady Nr XLVIII/294/22 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2023 rok
  Wyświetleń: 27
 1587. Uchwała Rady Nr XVIII/121/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2020-2029
  Wyświetleń: 27
 1588. Uchwała Rady Nr XX/130/20 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku.
  Wyświetleń: 27
 1589. Uchwała Rady Nr XXX/191/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku
  Wyświetleń: 27
 1590. Uchwała Rady Nr XXX/192/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 27
 1591. Uchwała Zarządu Nr 226/1504/23 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 185/1245/23 z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych  dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 216/1444/23 z dnia 6 października 2023 roku
  Wyświetleń: 27
 1592. Uchwała Zarządu Nr 226/1510/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Kętrzyńskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 27
 1593. Uchwała Zarządu Nr 226/1518/23 w sprawie zawarcia umów dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 27
 1594. Zarządzenie Nr 2/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Świeciu
  Wyświetleń: 27
 1595. Zarządzenie Nr 20/19 Starosty Świeckiego z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego w tym: 1. Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej; 2. Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH”.
  Wyświetleń: 27
 1596. Zarządzenie Nr 202/17 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 1597. Zarządzenie Nr 21/19 Starosty Świeckiego z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 27
 1598. Zarządzenie Nr 229/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 27
 1599. Zarządzenie Nr 233/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 1600. Zarządzenie Nr 238/18 Starosty Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 1601. Zarządzenie Nr 240/18 Starosty Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 27
 1602. Zarządzenie Nr 246/18 Starosty Świeckiego z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 27
 1603. Zarządzenie Nr 252/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 27
 1604. Zarządzenie Nr 44/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jedn
  Wyświetleń: 27
 1605. Zarządzenie Nr 47/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” realizowanego w latach 2018 – 2020, dofinansowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy
  Wyświetleń: 27
 1606. ZARZĄDZENIE Nr 63/20 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 257/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018r w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Pracuj zdrowo”
  Wyświetleń: 27
 1607. Zarządzenie Nr 82/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Mienia Powiatu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 27
 1608. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Ś.22.2024
  Wyświetleń: 26
 1609. Piotr Kamiński oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 26
 1610. Uchwała Rady Nr LIV/332/23 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 6+450 do km 8+750
  Wyświetleń: 26
 1611. Uchwała Rady Nr LVIII/352/23 w sprawie zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą nr LVI/341/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku
  Wyświetleń: 26
 1612. Uchwała Rady Nr XIV/91/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem
  Wyświetleń: 26
 1613. Uchwała Rady Nr XVIII/125/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 26
 1614. Uchwała Rady Nr XXIV/156/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku
  Wyświetleń: 26
 1615. Uchwała Rady Nr XXXI/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą, na czas nieokreślony
  Wyświetleń: 26
 1616. Uchwała Rady Nr XXXIII/204/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania
  Wyświetleń: 26
 1617. Uchwała Rady Nr XXXIII/205/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 26
 1618. Uchwała Rady Nr XXXIV/213/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 26
 1619. Uchwała Rady Nr XXXV/217/21 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu świeckiego.
  Wyświetleń: 26
 1620. Uchwała Zarządu Nr 226/1501/23 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Osie dotyczącej zaliczenia drogi - ul. Kwiatowej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu na terenie gminy Osie
  Wyświetleń: 26
 1621. Uchwała Zarządu Nr 228/1532/24 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 26
 1622. Zarządzenie Nr 1/19 Starosty Świeckiego z dnia 7 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 1623. ZARZĄDZENIE NR 10/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 26
 1624. Zarządzenie Nr 103/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 26
 1625. Zarządzenie Nr 109/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 26
 1626. Zarządzenie Nr 13/19 Starosty Świeckiego z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 26
 1627. Zarządzenie Nr 13/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 1628. Zarządzenie Nr 232/18 Starosty Świeckiego z dnia 22 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 26
 1629. Zarządzenie Nr 265/18 Starosty Świeckiego z dnia 05 września 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 1630. Zarządzenie Nr 60/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 26
 1631. Zarządzenie Nr 67/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 26
 1632. Zarządzenie Nr 72/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 26
 1633. Zarządzenie Nr 73/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli.
  Wyświetleń: 26
 1634. Iwona Manys oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 25
 1635. Uchwała Nr 1/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 25
 1636. Uchwała Rady nr XLI/255/22 w sprawie uchwalenia: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2022 – 2025
  Wyświetleń: 25
 1637. Uchwała Rady Nr XXII/147/20 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo na odcinku od km 7+700 do km 9+070
  Wyświetleń: 25
 1638. Uchwała Rady Nr XXVII/173/20 w sprawie przekazania petycji mieszkańców Gminy Pruszcz Zarządowi Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 25
 1639. Uchwała Rady Nr XXXVI/221/21 w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  Wyświetleń: 25
 1640. Uchwały PKW
  Wyświetleń: 25
 1641. Zarządzenie 105/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 25
 1642. Zarządzenie Nr 230/18 Starosty Świeckiego z dnia 19 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 1643. Zarządzenie Nr 256/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 25
 1644. Zarządzenie Nr 75/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 25
 1645. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.O.88.2024
  Wyświetleń: 24
 1646. Informacja o wyniku przetargu ograniczonego - Zalesie Królewskie dz. 308
  Wyświetleń: 24
 1647. Magdalena Wójcik oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 24
 1648. Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 24
 1649. Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
  Wyświetleń: 24
 1650. Uchwała Rady Nr LX/368/24 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2024 rok
  Wyświetleń: 24
 1651. Uchwała Rady Nr XL/251/22 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 rokuUchwała Rady Nr XL/251/22 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 roku
  Wyświetleń: 24
 1652. Uchwała Rady Nr XLI/259/22 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania dotacji na zadania związane z przyjęciem na terenie Powiatu Świeckiego zwiększonej liczby uchodźców z Ukrainy
  Wyświetleń: 24
 1653. Uchwała Rady Nr XXIX/188/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pruszcz na realizację zadania związanego z ochroną środowiska
  Wyświetleń: 24
 1654. Uchwała Rady Nr XXXII/198/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku
  Wyświetleń: 24
 1655. Uchwała Rady Nr XXXVI/219/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2021-2029
  Wyświetleń: 24
 1656. Uchwała Rady Nr XXXVI/223/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 24
 1657. Uchwała Rady nr XXXVI/224/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 24
 1658. Uchwała Rady Nr XXXVII/227/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1046C Błądzim – Drzycim – Laskowice na odcinku od km 1+600 do km 6+900
  Wyświetleń: 24
 1659. Uchwała Rady Nr XXXVII/228/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1049C (gr. powiatu) Serock – Łowin na odcinku od km 8+300 do km 13+988, 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin na odcinku od km 19+500 do km 22+689, 1271C Pruszcz – Zawada na odcinku od km 0+000 do km 1+950 oraz 1272C Droga nr 1271 – Niewieścin na odcinku od km 0+000 do km 2+250
  Wyświetleń: 24
 1660. Uchwała Zarządu Nr 226/1512/23 w sprawie zmiany porozumień Nr 1/RZ/2021, Nr 2/RZ/2021 oraz Nr 3/RZ/2022 pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz zasad ich ponoszenia
  Wyświetleń: 24
 1661. Uchwała Zarządu Nr 226/1516/23 w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2024 roku
  Wyświetleń: 24
 1662. Uchwała Zarządu Nr 231/1565/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
  Wyświetleń: 24
 1663. Zarządzenie nr 10/19 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.
  Wyświetleń: 24
 1664. Zarządzenie Nr 234/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 1665. Zarządzenie Nr 247/18 Starosty Świeckiego z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 24
 1666. Zarządzenie Nr 258/18 Starosty Świeckiego z dnia 20 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 24
 1667. Zarządzenie Nr 261/2018 Starosty Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 24
 1668. Zarządzenie Nr 32/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  Wyświetleń: 24
 1669. Zarządzenie Nr 39/19 Starosty Świeckiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 24
 1670. Zarządzenie Nr 52/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 24
 1671. Zarządzenie Nr 55/19 Starosty Świeckiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji.
  Wyświetleń: 24
 1672. Zarządzenie Nr 63/19 Starosty Świeckiego z dnia 04.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 1 000,00 zł w starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 24
 1673. Zarządzenie Nr 83/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 24
 1674. Zarządzenie nr 89/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z nagrywaniem i transmisją obrad Rady Powiatu Świeckiego oraz dalszym udostępnianiem nagrań.
  Wyświetleń: 24
 1675. Informacja o wyniku przetargu - garaż Świecie
  Wyświetleń: 23
 1676. Uchwała Rady Nr XLVIII/300/22 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat na 2023 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 23
 1677. Uchwała Zarządu Nr 226/1509/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Toruń w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 23
 1678. Uchwała Zarządu Nr 228/1535/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 23
 1679. Zarządzenie Nr 10/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 1680. Zarządzenie Nr 11/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 1681. Zarządzenie Nr 12/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 23
 1682. Zarządzenie Nr 13/18 Starosty Świeckiego z dnia 07 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 1683. Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Świeckiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Świeciu w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem
  Wyświetleń: 23
 1684. Zarządzenie NR 218/18 Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 23
 1685. Zarządzenie Nr 22/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2020 roku”
  Wyświetleń: 23
 1686. Zarządzenie Nr 42/19 Starosty Świeckiego z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu .
  Wyświetleń: 23
 1687. Zarządzenie Nr 65/20 Starosty Świeckiego z dnia 16.11.2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świeciu.
  Wyświetleń: 23
 1688. Zarządzenie Nr 71/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok”
  Wyświetleń: 23
 1689. Zarządzenie Nr 76/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 23
 1690. Zarządzenie Nr 87/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji i rozliczania projektów
  Wyświetleń: 23
 1691. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.W.78.2024
  Wyświetleń: 22
 1692. Uchwała Rady Nr XLVIII/293/22 w sprawie zmiany uchwały nr XL/251/22 z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022 roku ze zm.
  Wyświetleń: 22
 1693. Uchwała Rady Nr XXXVII/236/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku
  Wyświetleń: 22
 1694. Uchwała Zarządu Nr 230/1545/24 w sprawie przyjęcia treści porozumienia dotyczącego udzielenia Powiatowi Świeckiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Pruszcz
  Wyświetleń: 22
 1695. Zarządzenie Nr 101/23 Starosty Świeckiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 22
 1696. Zarządzenie nr 12/24 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 22
 1697. Zarządzenie Nr 223 /18 Starosty Świeckiego z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 22
 1698. Zarządzenie nr 224/18 Starosty Świeckiego z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 22
 1699. ZARZĄDZENIE Nr 23 /19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z elementami zarzadzania kryzysowego, we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świeckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu
  Wyświetleń: 22
 1700. Zarządzenie Nr 38/19 Starosty Świeckiego z dnia 21 października 2019r. powołania zespołu opiniującego wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 22
 1701. Zarządzenie Nr 55/20 Starosty Świeckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 22
 1702. Zarządzenie Nr 69/20 Starosty Świeckiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Świeciu – Skoda SuperB nr rejestracyjny CG 2193C
  Wyświetleń: 22
 1703. Zarządzenie Nr 70/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 52/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 22
 1704. Zarządzenie Nr 74/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 22
 1705. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.P.97.2024
  Wyświetleń: 21
 1706. Uchwała Rady Nr XLIV/269/22 w sprawie zmiany uchwały nr XL/251/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 9 marca 2022r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2022r.
  Wyświetleń: 21
 1707. Uchwała Rady Nr XXVI/165/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/20 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku
  Wyświetleń: 21
 1708. Uchwała Zarządu Nr 226/1511/23 w sprawie zmiany porozumień Nr 1/RZ/2022, Nr 3/RZ/2020 oraz Nr 3/2020 pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Miasto Grudziądz w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 21
 1709. Uchwała Zarządu Nr 226/1515/23 w sprawie dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy z Fundacją Aktywizacji i Integracji na prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
  Wyświetleń: 21
 1710. Uchwała Zarządu Nr 231/1560/24 w sprawie: rozwiązania umowy najmu
  Wyświetleń: 21
 1711. Zarządzenie Nr 16/21 Starosty Świeckiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 1712. Zarządzenie nr 17/19 Starosty Świeckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe występujące w stopniu zagrażającym trwałości lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 21
 1713. Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Świeckiego z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Wyświetleń: 21
 1714. Zarządzenie Nr 228/18 Starosty Świeckiego z dnia 16 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 21
 1715. Zarządzenie Nr 259/18 Starosty Świeckiego z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 21
 1716. Zarządzenie nr 26/19 Starosty Świeckiego z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 21
 1717. Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Świeckiego z dnia 4 maja 2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Wyświetleń: 21
 1718. Zarządzenie Nr 34/19 Starosty Świeckiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 21
 1719. Zarządzenie Nr 40/19 Starosty Świeckiego z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 21
 1720. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.94.2024
  Wyświetleń: 20
 1721. Uchwała Rady Nr XLVIII/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok
  Wyświetleń: 20
 1722. Uchwała Zarządu Nr 230/1544/24 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie IV kwartału 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 20
 1723. Zarządzenie Nr 13/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2023 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 1724. Zarządzenie Nr 20/20 Starosty Świeckiego z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok”.
  Wyświetleń: 20
 1725. Zarządzenie Nr 66/20 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 20
 1726. Zarządzenie Nr 81/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 20
 1727. Zarządzenie Nr 84/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 20
 1728. Andżelika Nowak oświadczenie uzupełniające za 2022 rok
  Wyświetleń: 19
 1729. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.76.2024
  Wyświetleń: 19
 1730. Protokół Nr 57/23 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 19
 1731. Uchwała Zarządu Nr 228/1531/24 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 19
 1732. Zarządzenie Nr 18/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania składu komisji do odbioru technicznego robót przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność Powiatu Świeckiego z nowo wybudowanej sieci w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzki
  Wyświetleń: 19
 1733. Zarządzenie Nr 18/21 Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego znajdującego się w Nowem przy ul. Myśliwskiej w 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 1734. Zarządzenie Nr 34/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjn
  Wyświetleń: 19
 1735. Zarządzenie Nr 41/20 Starosty Świeckiego z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 19
 1736. Zarządzenie Nr 61/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu likwidacji druków ścisłego zarachowani
  Wyświetleń: 19
 1737. Zarządzenie Nr 79/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 19
 1738. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.L.2109.2023
  Wyświetleń: 18
 1739. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.Św.127.2024
  Wyświetleń: 18
 1740. Obwieszczenie Starosty Świeckiego BOŚ.6740.2.D.2189.2023 z dnia 14-02-2024r.
  Wyświetleń: 18
 1741. Uchwała Rady Nr XXXIV/211/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinków drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie i drogi wojewódzkiej nr 238 Osie – Warlubie do kategorii dróg powiatowych
  Wyświetleń: 18
 1742. Uchwała Zarządu Nr 227/1522/23 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Miastem Wrocław w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 18
 1743. Uchwała Zarządu Nr 228/1528/24 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 030804C w miejscowości Zalesie Królewskie, obręb Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo
  Wyświetleń: 18
 1744. Uchwała Zarządu Nr 228/1536/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Osie dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 18
 1745. Uchwała Zarządu Nr 230/1548/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2023, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świecki
  Wyświetleń: 18
 1746. Uchwała Zarządu Nr 230/1549/24 w sprawie przyjęcia aneksu do porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników
  Wyświetleń: 18
 1747. Uchwała Zarządu Nr 230/1550/24 w sprawie przyjęcia umowy w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
  Wyświetleń: 18
 1748. Zarządzenie 77/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 18
 1749. Zarządzenie Nr 38/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  Wyświetleń: 18
 1750. Zarządzenie Nr 44/19 Starosty Świeckiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  Wyświetleń: 18
 1751. Zarządzenie Nr 59/20 Starosty Świeckiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 37/15 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 18
 1752. Zarządzenie Nr 78/20 Starosty Świeckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Świeciu metodą weryfikacji
  Wyświetleń: 18
 1753. Zarządzenie nr 8/24 Starosty Świeckiego z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 18
 1754. Uchwała Zarządu Nr 228/1527/24 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 030803C w miejscowości Zalesie Królewskie, obręb Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo
  Wyświetleń: 17
 1755. Zarządzenie Nr 15/19 Starosty Świeckiego z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowych eliminacji VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej i powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 17
 1756. ZARZĄDZENIE Nr 62/20 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Nr 184/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Programu minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia Pracuj zdrowo”
  Wyświetleń: 17
 1757. informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.B.1461.2023
  Wyświetleń: 16
 1758. Krzysztof Kawczyński oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 16
 1759. Protokół Nr 59/23 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 1760. Uchwała Zarządu Nr 226/1514/23 w sprawie dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, 86-200 Chełmno ul. Dominikańska 40, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 16
 1761. Uchwała Zarządu Nr 228/1525/24 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2024 roku
  Wyświetleń: 16
 1762. Uchwała Zarządu Nr 228/1530/24 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 16
 1763. Uchwała Zarządu Nr 230/1558/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 16
 1764. Uchwała Zarządu Nr 231/1562/24 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu na 2024 rok
  Wyświetleń: 16
 1765. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem.
  Wyświetleń: 15
 1766. Protokół Nr 56/23 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 07 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 1767. Uchwała Zarządu Nr 228/1537/24 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu do zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 15
 1768. Uchwała Zarządu Nr 230/1555/24 w sprawie zmiany porozumienia Nr 5/2022 zawartego dnia 2 listopada 2022 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Kartuskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 15
 1769. Uchwała Zarządu Nr 230/1556/24 w sprawie zmiany porozumienia Nr 3/2023 zawartego pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Tczewskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 15
 1770. Zarządzenie Nr 11/24 Starosty Świeckiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie danych do sporządzenia korekty deklaracji VAT za 2023 rok oraz do wyliczenia wstępnej proporcji umożliwiającej odliczenie podatku naliczonego za 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 1771. Protokół Nr 27/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2023r.
  Wyświetleń: 14
 1772. Protokół nr 54/23 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 1773. Uchwała Rady Nr LX/367/24 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach treningowych
  Wyświetleń: 14
 1774. Uchwała Zarządu Nr 228/1526/24 wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej relacji Gruczno - Topolinek w miejscowości Gruczno i Topolinek, obręb Gruczno, Topolinek, gmina Świecie
  Wyświetleń: 14
 1775. Uchwała Zarządu Nr 228/1529/24 w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 14
 1776. Uchwała Zarządu Nr 230/1553/24 w sprawie zmiany porozumień Nr 3/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Nr 6/2022 oraz Nr 7/2022 z dnia 14 września 2022 r. zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Miastem Bydgoszcz w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 14
 1777. Uchwała Zarządu Nr 230/1554/24 w sprawie zmiany porozumienia Nr 4/2022 zawartego dnia 27 września 2022 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 14
 1778. Uchwała Zarządu Nr 231/1563/24 w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok przeznaczonych dla spółek wodnych i związków wałowych z terenu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 14
 1779. Uchwała Zarządu Nr 230/1542/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/209/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 13
 1780. Uchwała Zarządu nr 230/1543/24 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Świeciu
  Wyświetleń: 13
 1781. Uchwała Zarządu Nr 230/1551/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 13
 1782. Uchwała Zarządu Nr 230/1559/24 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej
  Wyświetleń: 13
 1783. Uchwała Zarządu Nr 232/1566/24 w sprawie zmiany umowy najmu
  Wyświetleń: 13
 1784. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2023 roku.
  Wyświetleń: 13
 1785. Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – luty 2024
  Wyświetleń: 12
 1786. Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.6740.1.N.17.2024 z dnia 07.02.2024 r.
  Wyświetleń: 12
 1787. Uchwała Zarządu Nr 228/1524/24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 12
 1788. Uchwała Zarządu Nr 230/1557/24 w sprawie zmiany porozumień Nr 1/2022 oraz Nr 2/2022 zawartych pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Tucholskim w sprawie przyjęcia i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 12
 1789. Uchwała Zarządu Nr 231/1561/24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu w 2023r.
  Wyświetleń: 12
 1790. ZARZĄDZENIE NR 16/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Informatycznego obsługującego Powiatową Komisję Wyborczą w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 12
 1791. Zarządzenie Nr 3/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 12
 1792. Zarządzenie Nr 4/24 Starosty Świeckiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 12
 1793. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 11
 1794. Uchwała Zarządu Nr 230/1546/24 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 030819C w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina Świekatowo
  Wyświetleń: 11
 1795. Uchwała Zarządu Nr 232/1570/24 w sprawie zawarcia porozumień nr 1/2024 oraz nr 2/2024 pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Bydgoskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej
  Wyświetleń: 11
 1796. Uchwała Zarządu nr 233/1578/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Nowem, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 11
 1797. Zarządzenie Nr 15/24 Starosty Świeckiego z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Świeciu likwidacji książek służbowych
  Wyświetleń: 11
 1798. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1250C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie Belno oraz Ernestowo - KERG 6640.3608.2023; 6640.3598.2023
  Wyświetleń: 11
 1799. Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w II półroczu 2023 roku.
  Wyświetleń: 11
 1800. Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dot. punktu zamiejscowego w Jeżewie.
  Wyświetleń: 10
 1801. Uchwała Zarządu Nr 231/1564/24 w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1802. Uchwała Zarządu Nr 232/1569/24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowem
  Wyświetleń: 10
 1803. Uchwała Zarządu Nr 233/1573/24 w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Świeckiego w latach 2024 -2026
  Wyświetleń: 10
 1804. Uchwała Zarządu nr 233/1575/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Bukowcu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1805. Uchwała Zarządu nr 233/1576/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Drzycimiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1806. Uchwała Zarządu nr 233/1577/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Jeżewie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1807. Uchwała Zarządu nr 233/1579/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Osiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1808. Uchwała Zarządu nr 233/1581/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Świeciu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1809. Uchwała Zarządu nr 233/1583/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Związkiem Wałowym w Dragaczu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 10
 1810. Zarządzenie Nr 9/24 Starosty Świeckiego z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 52/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  Wyświetleń: 10
 1811. Uchwała Zarządu Nr 230/1552/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 9
 1812. Uchwała Zarządu Nr 232/1567/24 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  Wyświetleń: 9
 1813. Uchwała Zarządu Nr 232/1568/24 w sprawie przyjęcia umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu w 2024 r.
  Wyświetleń: 9
 1814. Uchwała Zarządu nr 233/1580/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Pruszczu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 9
 1815. Uchwała Zarządu nr 233/1582/24 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółka Wodną w Świekatowie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 9
 1816. Zarządzenie Nr 14/24 Starosty Świeckiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznawanie dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 9
 1817. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1233C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Bramka, Franciszkowo, Lniano, Siemkowo, Wętfie - KERG 6640.3553.2023; 6640.3559.2023; 6640.3568.2023; 6640.3571.2023
  Wyświetleń: 9
 1818. Zawiadomienie o LXI sesji Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 9
 1819. Uchwała Zarządu Nr 233/1574/24 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2024 roku z zakresu kultury i sportu
  Wyświetleń: 8
 1820. Uchwała Zarządu Nr 233/1571/24 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  Wyświetleń: 7
 1821. Protokół nr 53/23 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 6
 1822. Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 5
 1823. Uchwała Zarządu Nr 233/1572/24 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 5
 1824. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1267C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, Łowin, - KERG 6640.3622.2023; 6640.3617.2023;
  Wyświetleń: 4
 1825. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1261C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Branica, Krupocin, Bukowiec - KERG 6640.3565.2023; 6640.3588.2023; 6640.3592.2023
  Wyświetleń: 3
 1826. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych drogi powiatowej nr 1266C z działkami sąsiednimi położonych w obrębie ewidencyjnym Łowin, Łowinek, Serock, - KERG 6640.3586.2023; 6640.3600.2023; 6640.3631.2023
  Wyświetleń: 3
 1827. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z 23 lutego 2024r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, terminie przyjmowania tych zgłoszeń oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia ewentualnego losowania.
  Wyświetleń: 2
 1828. Zarządzenie Nr 17/24 Starosty Świeckiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 68/22 Starosty Świeckiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie obowiązków ewidencyjnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Świeciu i w jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego dla celów sporządzania przez Powiat Świecki deklaracji akcyzowej
  Wyświetleń: 2
 1829. Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak BOŚ.6743.2.N.243.2024
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego