Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

Wydział:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Kontakt:
Roksana Kowalska, 52 56 83 138
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu miesiąca, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego; forma - decyzja
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, I piętro pokój 205
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, I piętro pokój 205
Wymagane dokumenty:

Wniosek + załączniki:

  1. odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia
  2. odpis księgi wieczystej lokalowej (dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego)
  3. kopia dokumentu zaznaczonego w pkt. 3
  4. dokumenty potwierdzające następstwo prawne (w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)
  5. aktualny odpis z KRS-u (dotyczy osób prawnych)
  6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł
Opłaty:

Za czynności urzędowe (wydanie decyzji administracyjnej) opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł. Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu (parter) lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu – aktualny numer znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Świeciu (w każdym przypadku należy przedstawić dowód wpłaty)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Świeckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2012 r. poz. 83 j.t. ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
Informacja o ochronie danych osobowych:

Brak

PDFWniosek-o-przekształcenie-prawa-użytkowania-wieczystego-w-prawo-własności-nieruchomości.pdf (329,12KB)
DOCXWniosek-o-przekształcenie-prawa-użytkowania-wieczystego-w-prawo-własności-nieruchomości.docx (18,68KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego