Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Prawne

Ogólny adres e-mail: 

Radca Prawny
Piotr Walczak

pokój 310, II piętro
tel.: 52 56 83 111

Radca Prawny
Iwona Strzyżewska

pokój 310, II piętro
tel.: 52 56 83 111

Radca Prawny
Ryszard Paternoga

pokój 310, II piętro
tel.: 52 56 83 111

 

ZADANIA

Biuro Prawne zapewnia prawną obsługę Starostwa. Do podstawowych jego zadań należy:

  1. opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty, opiniowanie ich  pod względem redakcyjnym  i prawnym,
  2. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty  i wydziałów,
  3. przygotowywanie i udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu Powiatu, Starosty oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  5. wykonywanie czynności zmierzających do egzekucji należności Starostwa i Skarbu Państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
  6. informowanie Zarządu Powiatu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego