Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starosta

Paweł Knapik.jpeg

Starosta Świecki
Paweł Knapik

pokój 316, II piętro
tel.: 52 56 83 100
fax: 52 56 83 102
e-mail: 

 

   Starosta przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

 

ZADANIA

Starosta stoi na czele Zarządu Powiatu i kieruje jego pracami.

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy:

  • organizowanie pracy Starostwa,
  • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
  • upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • realizacja polityki personalnej w Starostwie,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu,
  • współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami realizującymi zadania zbieżne z zadaniami Powiatu,
  • reprezentowanie Powiatu na zewnątrz
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego