Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz

 

Sekretarz Powiatu
Jolanta Wieczorek

pokój 308, II piętro
tel. 52 56 83 105
e-mail: 

Zadania

 • koordynowanie prac między wydziałami i równorzędnymi z wydziałami komórki organizacyjnymi, referatami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy,
 • nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa, jego wydziałów, równorzędnych z wydziałami komórek organizacyjnych, referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 • nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
  kierowanie pracą Biura Rady,
 • nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynku wchodzącego w skład siedziby Starostwa,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 • współpraca z mediami,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego