Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogólny adres e-mail: 

  1. Jeśli szukasz wniosków, formularzy lub informacji na temat sposobu załatwienia sprawy w tym wydziale proponujemy zapoznanie się z kartami spraw wydziału.

Kierownik Wydziału
Geodeta Powiatowy
Jakub Kuśnierz

pokój 103, parter
tel.: 52 56 83 130

Zastępca Kierownika Wydziału
Barbara Słowińska

pokój 204, I piętro
tel.: 52 56 83 131

Punkt obsługi interesantów wydziału – parter
przyjęcie wniosków oraz odbiór dokumentacji
Dominika Pikor
tel.: 52 56 83 139


OBSŁUGA WNIOSKÓW, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW 

Milena Łakomska, Dorota Waldowska,
Jerzy Lemańczyk, Paulina Kulpa

pokój 121, parter
tel.: 52 56 83 137 lub 52 56 83 136
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji:
1. Przygotowanie dokumentacji do złożonych wniosków o uzyskanie wypisu/wyrysu/rejestrów oraz map ewidencyjnych
2. Przygotowanie dokumentacji do złożonych wniosków o uzyskanie mapy zasadniczej /mapy ewidencyjnej do warunków zabudowy, mapa zasadniczych d/c opiniodawczych do przyłączy
 

KATASTER NIERUCHOMOŚCI (EWIDENCJA GRUNTÓW)

Magdalena Andrykowska, Katarzyna Ostrowska,
Agnieszka Osińska, Paulina Poletyło

pokój 120, parter
tel./fax: 52 56 83 141
 

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

p.o. Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
Wioleta Emerle

pokój 104, parter
tel.: 52 56 83 132

Obsługa geodetów uprawnionych – Portal Geodety
Anna Aniszewska, Zofia Czapiewska
pokój 101, parter
tel.: 52 56 83 134

Weryfikacja operatów technicznych
Agnieszka Bryśkiewicz, Klaudia Szreiber, Oliwia Dzieweczyńska
pokój 106, parter
tel. 52 56 83 135

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Joanna Iglińska
pokój 105, parter
tel.: 52 56 83 133

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój 205, I piętro
Jolanta Lewandowska - tel.52 56 83 273
Natalia Dybowska - tel.52 56 83 271

pokój 206, I piętro
Magdalena Kaczmarek - tel.52 56 83 270 
Roksana Kowalska - t
el.52 56 83 272
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego