Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stowarzyszenie „Galopujące Anioły”

Adres: ul. Mickiewicza, 86-150 Osie

Cele:

a) Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, seniorów;
b) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin w szczególności dzieci młodzieży, seniorów;
c) Przeciwdziałanie patologii społecznej;
d) Wspieranie aktywności społecznej seniorów;
e) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
f) Pozyskiwanie funduszy na rzecz osób potrzebujących;
g) Dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów;
h) Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej;
i) Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży w budowaniu wspólnej przestrzeni do realizacji pasji, talentów;
j) Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia seniorów;
k) Aktywizowanie seniorów poprzez kształtowanie przynależności do danego miejsca czy grupy;
l) Aktywizacja seniorów poprzez wspólne wyjazdy, wycieczki;
ł) Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla całych rodzin;
m) Popularyzacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie pikników, zabaw, gier sportowych;
n) Profilaktyka, prewencja;
o) Rozwijanie i upowszechnianie kompetencji cyfrowych seniorów oraz dzieci, młodzieży i innych osób.

Stowarzyszenie zwykłe prowadzone w ewidencji Starosty Świeckiego, wpisane pod pozycja Nr 21  w dniu 04.10.2022r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego