Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bioutil Sp. z o. o., Buczek 10, 86-131 Jeżewo – zmiana pozwolenia zintegrowanego, znak: OŚ.6222.3.2014, z dnia 13 listopada 2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, znajdującej się w miejscowości Buczek, obręb Buczek, gmina Jeżewo, powiat świecki

 • Nr karty/rok: 2021
 • Rodzaj dokumentu: decyzja
 • Temat dokumentu: Bioutil Sp. z o. o., Buczek 10, 86-131 Jeżewo - zmiana pozwolenia zintegrowanego
 • Nazwa dokumentu: decyzja
 • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu: Bioutil Sp. z o. o., Buczek 10, 86-131 Jeżewo - zmiana pozwolenia zintegrowanego, znak: OŚ.6222.3.2014, z dnia 13 listopada 2014r., udzielającego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, znajdującej się w miejscowości Buczek, na działkach ewidencyjnych 55/1 i 55/4, obręb Buczek, gmina Jeżewo, powiat świecki, zmienionego decyzją znak: OŚ.6222.1.2015, z dnia 20 lutego 2015r., decyzją znak: OŚ.6222.7.2016, z dnia 16 czerwca 2016r., decyzją znak: OŚ.6222.14.2016, z dnia 17 października 2016r., decyzją znak OŚ.6222.1.2020, z dnia 13 stycznia 2020r. i decyzją znak OŚ.6222.4.2020, z dnia 10 lutego 2020r., w następujący sposób:
 • Obszar, którego dokument dotyczy: Buczek, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko - pomorskie
 • Znak sprawy: OŚ.6222.6.2020
 • Dokument wytworzył: Starosta Świecki
 • Data dokumentu: 04.02.2021
 • Dokument zatwierdził: Józef Gawrych
 • Data zatwierdzenia dokumentu: Nie dotyczy
 • Miejsce przechowywania dokumentu: Starostwo Powiatowe w Świeciu, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
 • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
 • Czy dokument jest ostateczny: tak
 • Numery kart innych dokumentów w sprawie: OŚ.6222.6.2020
 • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie: 29.06.2021
 • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: brak
 • Typ treści: Rejestr informacji o środowisku

PDFbrother-p217_001218.pdf (1,57MB) 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego