Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego - kontrola

Jednostka kontrolowana:
Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego.
Obszar kontroli:
Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
Podstawa prawna kontroli:
1. Art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.).
2. §12 ust.2 i §13 pkt.6 Zarządzenia Nr 569/10 Starosty Świeckiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego oraz zasad jej koordynacji.
Zakres kontroli:
Przeprowadzanie konkursów ofert w 2018 r.
Zlecenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej w 2018 r.
Okres objęty kontrolą:
Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Termin kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14 października 2020 r. do 19 listopada 2020 r.
Prowadzący kontrolę:
Małgorzata Imiłkowska – Starostwo Powiatowe w Świeciu, Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie upoważnień: Nr KWiZ.1712.12.2020.
Udokumentowanie kontroli:
Protokół Nr KWiZ.1712.15.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. wraz z załącznikami.
Ustalenia pokontrolne:
Wydano zalecenia.

Załączniki:

PDFStarostwo Powiatowe - Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego - 2020.pdf (438,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego