Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Otwarta Przestrzeń”

Adres: Wętfie 42, 86141 Lniano.

Cele:

 1. Integracja mieszkańców powiatu świeckiego.
 2. Działania wspierające placówki oświatowe i wychowawcze w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych i prokulturowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania barier mentalnych szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
 5. Stwarzanie możliwości i działania na rzecz wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 7. Działania na rzecz rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych.
 8. Działania na rzecz środowiska naturalnego i świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu świeckiego.
 9. Propagowanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych powiatu świeckiego.
 10. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą.
 11. Zadania zawarte w a 4. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Stowarzyszenie zwykłe prowadzone w ewidencji Starosty Świeckiego wpisane pod pozycją Nr 18 w dniu 17.09.2021 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego