Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej.

Jednostka kontrolowana:
Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej.
Obszar kontroli:
Dotacje
Podstawa prawna kontroli:
1. § 9 umowy zawartej dnia 3 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Aktywnej Rehabilitacji Społecznej.
2. Art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zakres kontroli:
1. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.
2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
Okres objęty kontrolą:
Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Termin kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.
Prowadzący kontrolę:
Małgorzata Imiłkowska – Starostwo Powiatowe w Świeciu, Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie upoważnienia Nr KWiZ.1711.3.2020.
Udokumentowanie kontroli:
Protokół Nr KWiZ.1711.4.2020 z dnia 10 lipca 2020 r. wraz z załącznikami.
Ustalenia pokontrolne:
Wydano zalecenia. Kontrolowany poinformował o wykonaniu zaleceń.

Załączniki:

PDFTowarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej - 2020.pdf (264,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego