Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Jednostka kontrolowana:
Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Obszar kontroli:
Starostwo Powiatowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podstawa prawna kontroli:
1. Art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.).
2. §12 ust.2 i §13 pkt.6 Zarządzenia Nr 569/10 Starosty Świeckiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego oraz zasad jej koordynacji.
Zakres kontroli:
1. Naliczanie corocznego odpisu.
2. Przekazywanie odpisu na odrębny rachunek bankowy i ewidencja księgowa wpłat.
3. Ustalenie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
Okres objęty kontrolą:
Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Termin kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.
Prowadzący kontrolę:
Małgorzata Imiłkowska – Starostwo Powiatowe w Świeciu, Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie upoważnienia Nr KWiZ.1712.5.2020.
Udokumentowanie kontroli:
Protokół Nr KWiZ.1712.9.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. wraz z załącznikami.
Ustalenia pokontrolne:
Wydano zalecenia. Kontrolowany poinformował o wykonaniu zaleceń.

Załączniki:

PDFZakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.pdf (187,98KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego