Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.

Jednostka kontrolowana:
Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
Obszar kontroli:
Dotacje
Podstawa prawna kontroli:
1. § 6 umowy zawartej dnia 14 lutego 2019 roku pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w sprawie warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego. 2. Art. 10b ust.2 i ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zakres kontroli:
1. Wydatkowanie przekazanej dotacji na realizację zadania zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania.
3. Dokumentacja księgowa prowadzona w formie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej.
4. Wypełnienie pozostałych postanowień umowy.
Okres objęty kontrolą:
Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Termin kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 7 października 2020 r.
Prowadzący kontrolę:
Małgorzata Imiłkowska – Starostwo Powiatowe w Świeciu, Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie upoważnienia Nr KWiZ.1711.7.2020.
Udokumentowanie kontroli:
Protokół Nr KWiZ.1711.13.2020 z dnia 7 października 2020 r. wraz z załącznikami.
Ustalenia pokontrolne:
Wydano zalecenia. Kontrolowany poinformował o wykonaniu zaleceń.

Załączniki:

PDFTowarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.pdf (186,45KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego