Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie

Jednostka kontrolowana:
Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie.
Obszar kontroli:
Dotacje
Instytucjonalna piecza zastępcza
Podstawa prawna kontroli:
1. § 8 umowy Nr PCPR.4100.1.2015.MI zawartej dnia 14 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Świeckim, a Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14 o powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego.
2. Art.38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zakres kontroli:
Kontrola doraźna :
1. Organizacja procesu wychowawczego.
2. Analiza planów pomocy dziecku.
3. Analiza wydatków dokonywanych z udzielonej dotacji.
Okres objęty kontrolą:
Okres objęty kontrolą – 2020 rok.
Termin kontroli:
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 lipca 2020 r. do 24 lipca2020 r.
Prowadzący kontrolę:
Małgorzata Imiłkowska – Starostwo Powiatowe w Świeciu, Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, oraz Psycholog Pani Teresa Ciepłuch – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Świeckiego Uchwałą Nr 71/506/20 z dnia 9 lipca 2020 r.
Udokumentowanie kontroli:
Protokół Nr KWiZ.1711.6.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. wraz z załącznikami.
Ustalenia pokontrolne:
Wydano zalecenia. Kontrolowany poinformował o wykonaniu zaleceń.

Załączniki:

PDFZgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie.pdf (264,02KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego