Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LVI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 września 2023 r.

Protokół nr LVI/23

LVI Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 27 września 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 27 września 2023 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:10 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

 

 

1. Otwarcie LVI sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie podpisów złożonych na liście obecności oraz informacji z systemu do głosowania stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) i kompletem materiałów będących przedmiotem obrad. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (2)
Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz Goral
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. Na komentarz Pana Adama Knapika, że Przewodniczący głosował przeciwko porządkowi obrad, który sam przygotował stwierdził, że jest to słuszna uwaga wyjaśniając, iż była to pomyłka i również jest za jego przyjęciem.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LV sesji został radnym przesłany 26 września, był również dostępny do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie e-Sesja. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu, a wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawił Wicestarosta, Pan Franciszek Koszowski. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Marek Mazurek zapytał kto był organizatorem spotkania, które odbyło się 19 września w Nowem i czy było to spotkanie przedstawicieli powiatu z przedsiębiorcami, czy też spotkanie wyborcze. Skomentował, że jest różnica w relacjach: z przedstawionego sprawozdania wynika, że Zarząd Powiatu spotkał się z przedsiębiorcami w Nowem, natomiast na stronie extraswiecie.pl/wybory jedna z kandydatek do parlamentu przyznała, że było to spotkanie wyborcze.

 

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniu z przedsiębiorcami Gminy Nowe, na które zaprosił Burmistrz Nowego i zasygnalizował, jakie tematy poruszano. Dodał, że być może później miało miejsce coś innego, natomiast na ww. spotkaniu nie było żadnej agitacji wyborczej.

 

Pan Marek Mazurek (Ad Vocem) mówiąc o konieczności sprostowania wskazał na relację w Ekstra Świecie, gdzie zostało to przedstawione jako jedno ze spotkań wyborczych.

 

Pan Franciszek Koszowski stwierdził, że nie śledzi mediów społecznościowych i podawanych tam informacji – może odnosić się tylko do spotkania, w którym uczestniczył.

 

Pani Stanisława Kuffel pogratulowała Zarządowi i Skarbnikowi, że jako powiat zostaliśmy wyróżnieni z powodu napływu zewnętrznych środków finansowych. Podkreślając, że zajęliśmy 7 miejsce, co może być powodem do zazdrości ze strony innych samorządów przypomniała opinie, jakie formułowano na sesjach i posiedzeniach komisji, że nasz powiat jest dyskryminowany, że rząd przydziela pieniądze innym, a nam nie i wyraziła nadzieję, iż w przyszłości podobne komentarze nie będą już padać. Ponawiając gratulacje stwierdziła, że są one skierowane do wszystkich, bo radni w tych działaniach uczestniczą.

 

Pan Franciszek Koszowski odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni stwierdził, że biorąc pod uwagę dochód na mieszkańca jesteśmy biednym powiatem. To, że nie mamy własnych środków mobilizuje nas do poszukiwania źródeł zewnętrznych i pisania wniosków o wsparcie, żebyśmy mogli realizować nałożone na nas zadania. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tych środków zaznaczył, że jest to wspólny sukces.

 

Pan Grzegorz Goral odnosząc się do 25-lecia powiatu nawiązał do dyskusji, jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji i krytycznie ocenił połączenie tych obchodów ze Świętem Bałabuna. Dodał, że nie tylko jemu nie podobała się taka forma i słyszał wiele głosów, że powiat nie zasłużył na takie potraktowanie. Wyraził opinię, że stać nas na zorganizowanie godnych obchodów, z mszą świętą, aby podziękować za to wszystko, co dzieje się w naszym powiecie i za pracę, którą wykonali radni, starostowie oraz zarządy poprzednich kadencji.

Stwierdził również, że pozytywnie odebrał ogłoszoną przez Skarbnika w mediach społecznościowych informację, że mamy 7 miejsce jako powiat w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Skomentował, że było to miłe, bo widać ile można zrobić nie tylko w Świeciu, ale w całym powiecie, jednak za chwilę oglądając spot wyborczy usłyszał, że tych środków w powiecie nie ma. Zastanawiał się, co w takim razie się z tymi środkami dzieje, oceniając to jako niezrozumiałe.

 

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że kiedy konstruujemy budżet powiatu są dochody oraz wydatki i trzeba do tego dodać, jako wartość dodaną, te wnioski o dofinansowanie, które składamy. Jest to dodatkowa pula pieniędzy, która zasila budżet powiatu i powiatowe inwestycje. Odnośnie 25-lecia istnienia powiatu stwierdził, że z tego co wie, inne samorządy nie organizowały hucznych obchodów; jedynie w Wąbrzeźnie Przewodniczący Konwentu Powiatów zorganizował krótkie spotkanie dla byłych i obecnych starostów. Podkreślił, że wszystko, co zostało zrobione w powiecie jest zasługą radnych, starostów i zarządów powiatu wszystkich kadencji. Dodał, że każdy zorganizowałby to w inny sposób, natomiast koncepcja była taka, żeby to było święto głównie dla mieszkańców. Powiedział, że również w tym wydarzeniu uczestniczył i spotkał się tam z niektórymi z radnych, a w jego organizację zaangażowani byli pracownicy starostwa oraz jednostek organizacyjnych, które prezentowały zadania jakie realizują, m.in. rodzicielstwo zastępcze. Potwierdził, że nie było zaproszeń, tylko informacja, że takie obchody, w takiej formie się odbędą.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty zwróciła uwagę, że 3 dni wcześniej radni spotkali się na sesji i postawiła pytanie, co stało na przeszkodzie, aby wówczas publicznie przekazać informację, że takie wydarzenie się odbędzie. Skomentowała, że nie każdy z radnych wchodzi na strony internetowe, śledzi portale i pojawiające się tam z dnia na dzień informacje; zastanawiała się, czy było to celowe i niektórzy radni mieli o tym nie wiedzieć.

 

Pan Franciszek Koszowski przyznał rację przedmówczyni, że na poprzedniej sesji można było przekazać radnym, że takie obchody będą. Nie pomyślano o tym, natomiast nie było to zamierzone.

 

Pan Grzegorz Goral powiedział, że uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach słyszał opinie mieszkańców, że powiaty są niepotrzebne. Stwierdził, że nie zgadza się z tym, natomiast jeśli sami będziemy się dyskryminować, angażując w tego typu imprezy i nie pokazywać się na zewnątrz, to ludzie będą nas tak postrzegać. Poinformował, w jaki sposób dowiedział się o omawianym wydarzeniu i ocenił, że nie powinno się tak robić.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował, że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

  • 07 września 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego,
  • 09 września 2023 r. – XIV Festiwal Chleba w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze,
  • 10 września 2023 r. – 25-lecie Powiatu Świeckiego połączonego z Dniem Bałabuna w parku miejskim przy Centrum Kultury w Świeciu,
  • 17 września 2023 r. – uroczystość patriotyczno-religijna w intencji pomordowanych rodaków w miejscu zbiorowej mogiły w Mniszku, w Gminie Dragacz (wspólnie z Sekretarz Powiatu),
  • 20 września 2023 r. – posiedzenie Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego.

Odniósł się również do opóźnienia rozpoczęcia obrad, jakie miało miejsce na poprzedniej sesji i powołując się na rozmowę z informatykiem poinformował, z czego ono wynikało. Wyjaśnił, że jeśli laptop przez dłuższy czas nie jest używany, to po jego włączeniu pobierają się aktualizacje, co zakłóca pracę sprzętu i prędkość działania. Ponadto istotne jest również naładowanie urządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę poprosił, aby radni na dzień przed sesją przygotowali swoje laptopy, co umożliwi punktualne rozpoczęcie obrad.

Na zakończenie w imieniu własnym oraz radnych przekazał Skarbnikowi, Panu Dariuszowi Woźniakowi podziękowania i gratulacje za tak dobre osiągnięcia.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji na ręce przewodniczącego wpłynęły 2 zapytania:

  1. zapytanie radnej Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile na określonej działce w Dolnej Grupie, gmina Dragacz oraz wydania decyzji nr 376/2023 pozwalającej na budowę ww. stacji,
  2. zapytanie radnego Adama Knapika związane z sygnałami otrzymywanymi od rodziców zaniepokojonych metodami wychowawczymi szkoły.

Zapowiedział, że ww. zapytania zostaną przekazane Starosty, która udzieli odpowiedzi w określonym przepisami terminie, a z ich treścią można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik zwracając się do Przewodniczącego Rady ponowił wniosek dotyczący dostępu do poczty elektronicznej powiatu przypominając, na czym polega problem.

 

Pan Brunon Han odpowiedział, że pytanie radnego i prośbę o poprawę w tej kwestii przekazywał do informatyków i myśli, że wkrótce problem ten będzie rozwiązany.

 

Pani Iwona Manys złożyła wniosek do Starosty o udzielanie jej bieżących informacji w sprawie działań podjętych przez szkołę, tj. I LO w Świeciu i jej dyrektora wobec nauczycieli, którym młodzież przedstawiała różne niepokojące jej zdaniem zarzuty.

 

Pan Brunon Han wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosi w tej sprawie stwierdził, że odpowiedzi na pytania i wnioski przekazane na ręce Wicestarosty zostaną w odpowiednim czasie udzielone.

 

 

7. Informacja o funkcjonowaniu Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu za 2022 rok i I półrocze 2023 r. oraz o funkcjonowaniu państwowego ratownictwa medycznego na obszarze Powiatu Świeckiego.

Zagadnienie przedstawił Prezes Zarządu Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu, Pan Przemysław Leśniewski. Opracowanie: „Nowy Szpital sp. z o.o. w Świeciu. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Nowego Szpitala sp. z o.o. w Świeciu”, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

W trakcie wystąpienia, w formie pokazu slajdów zaprezentował dane dot. poszczególnych rodzajów usług medycznych świadczonych przez Nowy Szpitali, zatrudnionej kadry, liczby przyjętych pacjentów i udzielonych porad, funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zrealizowanych inwestycji i zakupów, a także planów na przyszłość.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Lucyna Kuźniacka nawiązując do przedstawionych w prezentacji zdjęć obiektów szpitala zapytała, czy nie jest planowane jakieś połączenie budynku, w którym znajdują się oddziały zakaźny i płucny z budynkiem głównym.

 

Pan Przemysław Leśniewski odpowiedział, że w tej chwili nie ma takiego projektu i nie jest to analizowane. Dodał, że otwarta zostaje kwestia znajdującej się pośrodku działki po starym lądowisku, która stanowi rezerwę terenową pod rozbudowę, czy dalszą modernizację szpitala. Przyznał, że oddalenie „oddziału płucno-zakaźnego” bywa uciążliwe, bo pacjenci na diagnostykę obrazową są przewożeni karetkami, co też zwiększa koszty funkcjonowania, natomiast aktualnie nie ma w planach budowy łącznika.

 

Pan Brunon Han wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu w dyskusji podziękował Prezesowi za przedstawienie zagadnienia i stwierdził, że część odpowiedzi na nurtujące radnych pytania została udzielona na posiedzeniach komisjach. Wyraził opinię, że brak pytań wynika z tego, że nasza placówka działa poprawnie.

 

Następnie ogłoszono 15-minutową przerwę w obradach.

 

Po wznowieniu obrad.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, Pani Karolina Kasica.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję. Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 20 radnych i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LVI/341/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

 

b) diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego

Pan Franciszek Koszowski zgłosił wniosek o oddalanie tego punktu z obrad LVI sesji i przed następną sesją skierowanie projektu uchwały do pracy w komisjach. Nawiązując do spotkania przewodniczących klubów radnych, jakie odbyło się przed sesją stwierdził, że uczestnicy byli zgodni co do tego, że jest jeszcze dużo wątpliwości co do podjęcia tej uchwały i przed następną sesją należy popracować nad nią w komisjach.

 

Pan Brunon Han ocenił, że jest to wniosek formalny. W trakcie wprowadzania ww. wniosku do systemu skomentował, że podczas dyskusji z szefami klubów radnych padało wiele wniosków oraz propozycji; wyraził przekonanie, że radni doszliby do porozumienia odnośnie kształtu tej uchwały, natomiast dalszy tok postępowania zależeć będzie od wyników głosowania wniosku formalnego.

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku formalnego.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 b i przesunięcia go na kolejną sesję Rady Powiatu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Brunon Han
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Pan Brunon Han podając wyniki głosowania stwierdził, że wniosek został przyjęty i tym samym punkt odnośnie diet radnych będzie umieszczony w porządku obrad następnej sesji. W związku z powyższym zaapelował do radnych, aby wszelkiego rodzaju wnioski i poprawki do przedłożonej przez niego propozycji wypracować na komisjach tak, aby uniknąć zgłaszania kilkunastu poprawek w trakcie sesji .

 

Adam Knapik podziękował Wicestaroście za zgłoszenie tego wniosku i zwracając się do Przewodniczącego Rady poprosił, żeby przed rozpoczęciem merytorycznej dyskusji o kształcie zmian i kształcie uchwały, która będzie też prawdopodobnie obowiązywać na przyszłą kadencję, radni wiedzieli, co powoduje konieczność wprowadzenia zmian; skoro nie toczy się żadne postępowanie w organie nadzoru (uchwała przeszła kontrolę nadzoru wojewody), żadna sprawa w NSA, ani w WSA, ani żadne postępowanie prokuratorskie, to jakie są przyczyny, które powodują, że musimy zmienić tę uchwałę?

 

Pan Brunon Han o wyjaśnienie poprosił radcę prawnego.

 

Pan Piotr Walczak jako przyczynę wskazał, że w tej chwili nasza uchwała nie jest publikowana w dzienniku urzędowym wojewody, a ukształtowała się linia orzecznictwa sądów administracyjnych, które mówią, że ta uchwała jest aktem prawa miejscowego, a więc taką publikację powinna mieć. Kontynuując stwierdził, że jeżeli uchwała nie została opublikowana mimo, że powinna, to tak jak by nie obowiązywała, a więc radni nie powinni dostać diety. Przyznał, że co prawda w odniesieniu do uchwały, która została podjęta przez Radę Powiatu Świeckiego 29 grudnia 2021 roku nie toczy się żadne postepowanie, ale jeżeli będzie się toczyło i uchwała zostałaby uznana za nieważną, to potem powstanie kwestia zwrotu diet radnych. Dlatego lepiej nie czekać na to, aż jakiś organ nam to zakwestionuje i potem będzie trzeba wyciągać konsekwencje, tylko samemu naprawić błąd i tę uchwałę poprawić.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone również wynikają ze stanowiska prokuratury, która w przypadku innych jednostek samorządu wytykała błędy i ze stanowiska sądów administracyjnych, które w różnych wyrokach podkreślały kompensacyjny charakter diety i konieczność dokonywania potrąceń, a nawet uznania, że dieta się nie należy radnemu w sytuacji, kiedy nie wykonuje on żadnych obowiązków wynikających z wykonywania mandatu. Wymieniając przykłady działań, które oprócz uczestniczenia w sesji i posiedzeniach komisji stanowią wykonywanie obowiązków radnego poinformował, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych w przypadku, kiedy w danym miesiącu nie ma sesji, ani posiedzeń komisji, radny powinien otrzymywać tylko część swojej diety. Nikt nie określa i nie narzuca, jaka to ma być część, ale w naszej uchwale powinno być zaznaczone, że w sytuacji, kiedy w danym miesiącu nie ma sesji i nie ma posiedzeń komisji, przysługuje radnym tylko część diet. Przekazując powyższe wyjaśnienia zadeklarował, że chętnie odpowie na dalsze pytania.

 

Pan Brunon Han wyraził opinię, że skoro ten punkt jest „zniesiony” i decyzją radnych został przeniesiony na następną sesję, to teraz nie ma co już na ten temat dyskutować, po czym kontynuował realizację porządku obrad.

 

 

9. Podjęcie oświadczenia w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Świeckiego.

Pan Brunon Han nawiązując do informacji, które już wcześniej zostały radnym przekazane zaznaczył, że ww. zagadnienie zostało podjęte na prośbę Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945. Projekt oświadczenia, który otrzymali radni jest efektem ustaleń przyjętych na spotkaniu Przewodniczącego z Wiceprzewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Klubów Radnych.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik stwierdził, że odnośnie strony merytorycznej projektu, który zostanie poddany pod głosowanie nie ma żadnych wątpliwości i będzie głosować za, jednocześnie nie zgadzając się z opinią, że ta sprawa nie ma kontekstu politycznego. Zaakcentował, że jest to stricte sprawa związana z polityką zagraniczną państwa, do której ani gminom, ani powiatom, ani nawet sejmikom nic. Skomentował, że jest wiele spraw, które mogą nie podobać się ludziom, także radnym i podając przykłady postawił pytanie, czy znaczy to, że rady mają podejmować stanowiska w tych sprawach. Należy pamiętać, że są rzeczy przynależne Sejmowi i od prowadzenia polityki zagranicznej jest Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Prezydentem RP, a wyborcy rozliczą, czy tą politykę prowadzą skutecznie i w ich interesie, czy też nie. Tym niemniej zgadza się z treścią przygotowanego apelu – uważa, że za II wojnę światową nie odpowiadają naziści, ani faszyści tylko Niemcy i Niemcy powinni zapłacić Polsce roszczenia.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
podjęcia oświadczenia w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Świeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Urszula Kempińska-Czerwińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Józef Gawrych, Brunon Han, Lucyna Kuźniacka
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Kowalski
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Oświadczenie zostało podjęte (oświadczenie w załączeniu).

 

 

10. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odniosła się do otrzymanej odpowiedzi na zadane pytanie dot. urządzeń wielofunkcyjnych informując, jakie dane się w niej znalazły i zwróciła uwagę, że chciała jeszcze dowiedzieć się, czy zostały zakupione urządzenia Minolta. Na pytanie Przewodniczącego Rady potwierdziła, że oczekuje od Starosty uzupełnienia odpowiedzi.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że chciałaby ustosunkować się do poprzedniej sesji i wytłumaczyć swoje wyjście. Przypomniała, że jako nieliczna z radnych uczestniczy w 3 komisjach dodając, że do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z radnym R. Witt zapisała się na osobistą prośbę Starosty, ponieważ nie było pełnego składu Komisji. Następnie przedstawiła dane dot. liczby odbytych posiedzeń komisji oraz liczby swoich nieobecności lub przypadków wcześniejszego opuszczenia obrad, wraz z podaniem przyczyn. Prezentując analogiczne dane dot. sesji zaznaczyła, że szczegóły można sprawdzić w protokołach. Poinformowała, że na początku kadencji wystąpiła do Przewodniczącego Rady z prośbą o zmianę terminu sesji, ponieważ w tym samym czasie odbywają się sesje w Nowem. Wyjaśniła, że nie ma to związku z pełnieniem funkcji radnej, tylko z faktem, że jest pracownikiem jednostki budżetowej Gminy Nowe i jej obecność na sesjach jest czasem niezbędna. Zgłosiła też Przewodniczącemu, że będą takie sytuacje, kiedy będzie musiała wcześniej opuszczać obrady i dziwi ją, że Pan Adam Knapik teraz twierdzi, iż były uwagi do tego, że wychodziła z sesji. Powiedziała, że do niej te uwagi nie doszły i uważa, że jeżeli była to tak ważna sprawa, to powinna zostać przedyskutowana na posiedzeniu przewodniczących komisji, albo na posiedzeniu Rady. Zapewniła, że bardzo stara się wykonywać uczciwie obowiązki radnej, nie tylko uczestniczyć w posiedzeniach komisji i w posiedzeniach rady, ale również w innych spotkaniach, które organizowane są na terenie powiatu. Zasygnalizowała m.in., że członkowie „Komisji Oświaty” są również w Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli i uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach tego gremium. Odniosła się także do komentarza Pana Adama Knapika, który zasugerował, że z powodu zaangażowania w kampanię wyborczą zapomniała o reprezentowaniu powiatu świeckiego stwierdzając, że jest to nieprawdą. Zaznaczyła, że kandydowanie i przynależność partyjna jest jej osobistą sprawą, a do Rady Powiatu Świeckiego startowała z niezależnego komitetu wyborczego. Nawiązując do podjętego w poprzednim punkcie oświadczenia dodała, że uważa, iż w samorządzie powinniśmy zająć się sprawami mieszkańców powiatu, a nie sprawami, które należą do innych organów. Poinformowała, że dzień po sesji zwróciła się do Przewodniczącego Rady o potrącenie jej diety z tytułu nieobecności na sesji, natomiast uzyskała odpowiedź, że nie ma takiej możliwości. Stwierdziła, że dotychczas w dniach, kiedy odbywały się również sesje Rady Miejskiej chciała uczestniczyć chociażby w części obrad Rady Powiatu Świeckiego, natomiast teraz podejmie decyzję, że jeżeli będzie potrzeba wykonywania jej funkcji służbowych, to nie będzie obecna na sesji Rady Powiatu. Potwierdziła, że z ostatniej sesji wyszła, ponieważ dostała telefon, że miała pilnie stawić się w pracy. Odniosła się również do głosów o odwołaniu jej z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty stwierdzając, że nie będzie przeszkadzać, jeżeli radni podejmą taką decyzję.

 

Pan Adam Knapik nawiązał do wypowiedzi w dyskusji nad Sprawozdaniem o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym i skomentował, że wpisują się one we wcześniejsze głosy zgłaszane przez różnych radnych; zaproponował, żeby Zarząd w swoim gronie zastanowił się i przedyskutował, czy nie warto jakoś „okiełznać” polityki informacyjnej Starostwa, nie tylko w sprawach finansowych, ale także w kwestii przypisywania sobie pomysłów, żeby było to czytelne. Przypomniał regulacje prawne odnośnie tego, kto stoi na czele starostwa i reprezentacji powiatu na zewnątrz. Skomentował, że jako powiat na większość tych zadań nie mamy wpływu, natomiast wizerunkowo zgadza się z oceną, że może to powodować pewien dysonans zwłaszcza jeśli słyszymy, że na nic nie ma pieniędzy, a 3 tygodnie wcześniej wprowadzaliśmy do budżetu dodatkowe 5,3 mln zł jako rekompensatę za utracone wpływy podatkowe.

 

Pan Brunon Han odnośnie przeniesienia punktu w sprawie diet radnych zaproponował, aby ponownie spotkać się w takim samym gronie i omówić to zagadnienie. Po konsultacji odnośnie terminu zapowiedział, że wyznaczy spotkanie na 2 tygodnie przed sesją i stosowna informacja zostanie przekazana za pośrednictwem Biura Rady.

 

 

11. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LVI sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego 
/-/
Brunon Han

Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego