Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 47/24 Starosty Świeckiego z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie określenia zadań członków Zarządu Powiatu Świeckiego dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego

Rodzaj aktu prawnego:
Zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Nie dotyczy
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
47/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
określenia zadań członków Zarządu Powiatu Świeckiego dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego
Podstawa prawna wydania:
§ 108 Statutu Powiatu Świeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świeckiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 22, poz. 444 z późn. zm.¹) oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 223/1484/23 z dnia 20 listopada 2023 r.
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na postawie § 108 Statutu Powiatu Świeckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świeckiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 22, poz. 444 z późn. zm.¹) oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 223/1484/23 z dnia 20 listopada 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam, że do zakresu zadań Starosty Świeckiego należy merytoryczny nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych:

 1. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu;
 2. I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu ;
 3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu ;
 4. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu ;
 5. Zespołu Szkół w Nowem ;
 6. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu ;
 7. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.

§ 2.  Do zadań Wicestarosty należy merytoryczny nadzór nad działalnością:

 1. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ;
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu ;
 3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu ;
 4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu ;
 5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ;
 6. Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach ;
 7. Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bąkowie wraz z:
 1. Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”,
 2. Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Bąkowie,
 3. Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą nr 3 w Bąkowie.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Nr 15/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań członków Zarządu Powiatu Świeckiego dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Paweł Knapik

 

 

__________________________

¹ Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008r. Nr 10, poz. 111, z  2015r. poz. 1631, oraz z 2018r. poz. 4955.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego