Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/24 Starosty Świeckiego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu”

Rodzaj aktu prawnego:
Zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Nie dotyczy
Data podjęcia:
17-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
46/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu”
Podstawa prawna wydania:
art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 37/24 Starosty Świeckiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 37/24 Starosty Świeckiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji  i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu” w składzie:

  1. Mirosław Karwasz  – Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg – Przewodniczący Komisji;
  2. Katarzyna Trybuła – Kierownik Wydziału Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publiczych – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3. Jolanta Cosban-Woytycha – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg – Członek Komisji;
  4. Agata Kotwica – Inspektor ds. zamówień publicznych – Sekretarz Komisji.

§ 2. Obowiązki Komisji przetargowej oraz osób uczestniczących w jej pracach zostały szczegółowo określone w § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Paweł Knapik

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego