Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Świeckiego znak BOŚ.6740.1.Św.440.2024 z dnia 22-05-2024r.

Rodzaj aktu prawnego:
Obwieszczenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Nie
Data podjęcia:
22-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie
Nr aktu prawnego:
BOŚ.6740.1.Św.440.2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 22-05-2024 r. decyzji nr 210/2024 zmieniającej decyzję Starosty Świeckiego nr 55/2023, znak: BOŚ.6740.1.Św.2428.2022 z dnia 03-02-2023r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące farmę fotowoltaiczną TERESPOL POMORSKI PV o łącznej mocy do 5,0 MW z planowaną lokalizacją na działce nr 27/13 w obrębie ewidencyjnym Terespol Pomorski, jednostce ewidencyjnej Świecie
Podstawa prawna wydania:
Art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami)
Akt prawa miejscowego:
Nie
Świecie, dnia 22-05-2024 r. 
STAROSTA ŚWIECKI
BOŚ.6740.1.Św.440.2024
 
O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O
 
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zmianami)  podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 22-05-2024 r. decyzji nr 210/2024 zmieniającej decyzję Starosty Świeckiego nr 55/2023, znak: BOŚ.6740.1.Św.2428.2022
z dnia 03-02-2023r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące farmę fotowoltaiczną TERESPOL POMORSKI PV o łącznej mocy do 5,0 MW z planowaną lokalizacją na działce nr 27/13 w obrębie ewidencyjnym Terespol Pomorski, jednostce ewidencyjnej Świecie.
 
Dane o wydanej decyzji zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku i jego ochronie pod nr 58/2024
 
Informuję, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju   nr 219.
 
                                                                                                                                        Z up. Starosty Świeckiego
                                                                                                                                        Z-ca Kierownika
                                                                                                                                       Wydziału Budownictwa
                                                                                                                                        i Ochrony Środowiska
                                                                                                                                       Justyna Schmidt
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego