Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 2/10/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
2
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
2/10/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
Podstawa prawna wydania:
art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 2/10/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zmianę dotyczącą rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe określone w uchwale nr LXIII/381/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 poprzez wycofanie zadysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 17.087,00 zł na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiany dotyczą strony wydatkowej budżetu w związku z dostosowaniem zasad rozdysponowywania rezerwy ogólnej zgodnie z regułą wyrażoną w art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm), stosownie do której wydatki ponoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

 

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872; z 2024 r. poz. 1429.

 

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 2.10.24.pdf (164,68KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego