Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 2/9/24 w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego ze Stowarzyszeniem MANKO oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. dotyczącego realizacji Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora na terenie Powiatu Świeckiego

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
2
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
2/9/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zawarcia porozumienia partnerskiego ze Stowarzyszeniem MANKO oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. dotyczącego realizacji Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora na terenie Powiatu Świeckiego
Podstawa prawna wydania:
art. 4 ust. 1 pkt 5a i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 2/9/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego ze Stowarzyszeniem MANKO oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. dotyczącego realizacji Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora na terenie Powiatu Świeckiego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) uchwala się, co następuje:

 

§1. Postanawia się zawrzeć porozumienie partnerskie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora ze Stowarzyszeniem MANKO oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. na kwotę 6.150,00 zł.

 

§2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Rozwoju  i Zamówień Publicznych.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

  1. (Roman Witt)
  2. (Anna Belt)
  3. (Iwona Manys)
  4. (Grzegorz Tomaszewski)

 

 

Uzasadnienie

 

Rada Powiatu Świeckiego Uchwałą nr LVIII/348/23 z dnia 29 listopada 2023 r., przyjęła budżet Powiatu Świeckiego na 2024 r., w ramach którego zabezpieczono kwotę w wysokości 6.150,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację programu „Ogólnopolska Karta Seniora” w Powiecie Świeckim.

Przystąpienie Powiatu Świeckiego w 2017 roku do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” i nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa przyczynia się do stwarzania warunków sprzyjających aktywizacji Seniorów poprzez korzystanie z oferty zdrowotnej, kulturalnej, sportowej oraz handlowej przygotowanej przez instytucje i firmy z całego kraju, w tym z Powiatu Świeckiego. Obecnie jest ponad 3000 punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora na terenie całej Polski.

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwia podpisanie stosownego porozumienia w celu wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora” zainteresowanym Seniorom zamieszkałym na terenie Powiatu Świeckiego.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

Roman Witt

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 2.9.24.pdf (510,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego