Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 2/8/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
2
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
2/8/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok
Podstawa prawna wydania:
art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 2/8/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zostanie przedłożone Radzie Powiatu Świeckiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: 

  1. Roman Witt
  2. Anna Belt
  3. Iwona Manys
  4. Grzegorz Tomaszewski

 

 

Uzasadnienie

 

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr XLVII/287/22 Rady Powiatu Świeckiego dnia 26 października 2022 r. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wicestarosta

Roman Witt

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 2.8.24.pdf (620,80KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego