Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana pozwolenia na budowę

Wydział:
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Kontakt:
Marta Damrath
52 56 83 146
52 56 83 147
52 56 83 148
Termin załatwienia:
do 30 dni,
w sprawach skomplikowanych do 65 dni
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
Punkt podawczy - pokój 109
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - pokój 219
Wymagane dokumenty:

W przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - przed zmianą zakresu i formy projektu budowlanego (tzw. "stare zasady") należy dostarczyć:

 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku zmiany zakresu),
 • w przypadku działania w imieniu Inwestora - oryginał pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • projekt budowlany w 4 egz. uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • w zależności od zakresu wprowadzonych zmian: opinie bądź uzgodnienia innych organów,
 • 2 egz. projektu budowlanego zatwierdzonego wcześniejszą decyzją,
 • dziennik budowy

W przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - po zmianie zakresu i formy projektu budowlanego (tzw. "nowe zasady") należy dostarczyć:

 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku zmiany zakresu),
 • w przypadku działania w imieniu Inwestora - oryginał pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • 3 egz. projektu budowlanego uwzględniającego istotne zmiany od wcześniej zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
 • w zależności od zakresu wprowadzonych zmian: opinie bądź uzgodnienia innych organów,
 • projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony wcześniejszą decyzją 
 • dziennik budowy
Opłaty:
 • opłata skarbowa za zmianę decyzji - 10,00 zł (jeżeli inwestycja nie jest zwolniona z opłaty skarbowej),
 • w przypadku ustanowienia Pełnomocnika - opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17,00 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:

 

Art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Informacja o ochronie danych osobowych:

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

PDFWniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7.pdf (120,21KB)
PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5.pdf (128,09KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego