Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu

Adres: Osie, ul. Kościuszki 2/2, 86-150 Osie.

Cele: 

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska.
  7. Udział w poszukiwaniach osób zaginionych na terenie RP jak i poza jej granicami w ramach misji ratunkowych i humanitarnych.
  8. Zabezpieczenie imprez masowych.
  9. Patrolowanie akwenów wodnych, w szczególności rzek i jezior województwa kujawsko – pomorskiego  oraz pomorskiego.
  10. Organizacja pomocy humanitarnej w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych takich jak powodzie, susze, w skutek działania silnych wiatrów, osuwisk gruntów, a także konfliktów zbrojnych.

Wpisano do KRS dnia 24.10.2017 pod numerem 0000700801

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego