Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznanie prawa własności działki przyznanej do dożywotniego użytkowania,

Wydział:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Kontakt:
Roksana Kowalska, 52 56 83 138
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu miesiąca, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego; forma - decyzja
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie I piętro pokój 205
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie I piętro pokój 205
Wymagane dokumenty:

Wniosek + załączniki:

Załączniki: (dla dożywotnika)

  1. kserokopia dowodu osobistego
  2. kserokopia decyzji o przekazaniu gospodarstwa
  3. przy wniosku jednego z dożywotników prosimy podać stan cywilny

Załączniki: (dla zstępnego)

  1. kserokopia dowodu osobistego
  2. kserokopia decyzji o przekazaniu gospodarstwa
  3. dokument potwierdzający faktyczne użytkowanie działki
  4. kserokopia decyzji o przekazaniu gospodarstwa Państwu
Opłaty:

Za czynności urzędowe (wydanie decyzji administracyjnej) opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł. Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu (parter) lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu – aktualny numer znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Świeciu (w każdym przypadku należy przedstawić dowód wpłaty)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 j.t.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
Informacja o ochronie danych osobowych:

Brak

PDFwniosek-o-przyznanie-prawa-własności-działki-przyznanej-do-dożywotniego-użytkowania.pdf (389,91KB)
DOCXwniosek-o-przyznanie-prawa-własności-działki-przyznanej-do-dożywotniego-użytkowania.docx (17,83KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego