Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

Wydział:
Wydział Komunikacji i Dróg
Kontakt:
Jolanta Cosban-Woytycha, 52 56 83 126
Termin załatwienia:
do 30 dni od daty złożenia wniosku
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji i Dróg - pokój nr 112
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji i Dróg - pokój nr 112
Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania
  • datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego

Załączniki:

  1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego).
  2. Wszystkie wypisy z zezwolenia (wypisy z licencji)
Opłaty:

brak

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

 Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Informacja o ochronie danych osobowych:

Brak

PDFPełnomocnictwo.pdf (224,28KB)
PDFWniosek.pdf (328,48KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego