Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu ograniczonego - Zalesie Królewskie dz. 308

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaję informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 9 lutego 2024 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu, którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/00046857/9.

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 6 lutego 2024 r. nikt nie wniósł wadium, które było warunkiem przystąpienia do przetargu.

W związku z powyższym, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Cena

wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena

Wyłoniony nabywca

1

dz. nr 308, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo

pow. 0,0400 ha

BY1S/00046857/9

0

-

-

-

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego