Zaświadczenie o wykreśleniu z księgi wieczystej

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia 7 dni od dnia otrzymania wniosku
  • Osoba kontaktowa Marlena Kolbusz
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9
   I piętro pokój 205
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 138
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9
   I piętro pokój 205
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej
  • Opłaty Za czynności urzędowe (wydanie zaświadczenia) opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 , poz. 23)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian