Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. ustawy o lasach

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się z przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Termin załatwienia 7 dni
  • Osoba kontaktowa Jarosław Jasnoch
  • Miejsce załatwienia pokój 217
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 171
  • Miejsce odbioru pokój 217
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Opłaty 17 zł. - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

  • Podstawa prawna

   art. 217 par. 1 i par. 2 pkt 2 oraz art 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian