Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje :

§ 1. Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Świeciu „Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Barbara Studzińska

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2020
  • Data wejścia w życie 01.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian