ZARZĄDZENIE NR 33/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie sposobu dystrybucji biletów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego

w sprawie sposobu dystrybucji biletów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się następujące sposoby dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

 1. Sprzedaż biletów bezpośrednio w autobusie przez kierującego pojazdem w imieniu Operatora, potwierdzona wydrukiem z kasy fiskalnej.
 2. Sprzedaż biletów miesięcznych w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości przez Operatora.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Barbara Studzińska

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2019
  • Data wejścia w życie 30.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny sposobu dystrybucji biletów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian