Zarządzenie Nr 13/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 r.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.):

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2020 r. w:
1. Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Gołuszycach w wysokości 4.033,70 zł.
2. Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Świeciu w wysokości 4.013,56 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia zaleca się Dyrektorom jednostek, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

STAROSTA

Barbara Studzińska

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2020
  • Data wejścia w życie 01.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1145
  • Nr aktu prawnego 13/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 60 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian