Zapytanie nr 9/21 z dnia 18 marca 2021 roku

złożone przez radnego Adama Knapika dot. podziału obowiązków pomiędzy etatowych członków Zarządu Powiatu Świeckiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian