Zapytanie nr 14/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku

złożone przez radnego Adama Knapika dot. zakończonego etapu 1 i etapu 2 realizowanej przez powiat świecki przebudowy drogi powiatowej nr 1046C – odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 – Lniano – Drzycim – Gródek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian