Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
61 2019-10-28 08:15:39 Protokół Nr 10/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 września 2019r.   Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu goście: Gawrych Józef – etatowy Członek Zarządu Powiatu, Gapska-Kostrzewa Karolina – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie… Szczegóły
62 2019-10-25 15:01:49 Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii „ Powiat Świecki – Świecimy przykładem nie plastikiem”.   I Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na:  „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii „ Powiat Świecki – Świecimy przykładem nie plastikiem”.… Szczegóły
63 2019-10-25 13:31:14 Klub Piłkarski Strażak Górna Grupa Adres : Górna Grupa, ul. Świecka 16, 86-134 Dragacz Cele: 1. Promowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności; 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wychowanie poprzez sport;… Szczegóły
64 2019-10-24 14:57:22 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.L.2255.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.L.2255.2019 z dnia 23.10.2019 r. przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 86/10, 236 w obrębie ewidencyjnym Lniano,… Szczegóły
65 2019-10-24 14:55:47 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.L.2254.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.L.2254.2019 z dnia 23.10.2019 r. przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 372, 455, 484, 504 w obrębie… Szczegóły
66 2019-10-24 09:33:59 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.P.2238.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.P.2238.2019 z dnia 22.10.2019 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (w celu zasilenia… Szczegóły
67 2019-10-24 09:30:09 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 września 2019r.   Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu goście: Karolina Gapska-Kostrzewa – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu,… Szczegóły
68 2019-10-23 14:28:02 Konkurs ofert Nr 16 na realizację zadania publicznego w 2020 roku. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze… Szczegóły
69 2019-10-23 14:24:12 Konkurs ofert Nr 15 na realizację zadania publicznego w 2020 roku.    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688… Szczegóły
70 2019-10-23 12:49:56 podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków Świecie, 23 października 2019 roku OR.K. 2110.6.2019 Ogłoszenie o naborze Starostwo Powiatowe w Świeciu, przy ul. Generała Józefa Hallera 9 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. ewidencji… Szczegóły
71 2019-10-21 10:10:17 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 września 2019r.   Dot. I części posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, sala Nr 201 (I piętro) Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu goście:… Szczegóły
72 2019-10-21 10:04:16 Obwieszczenie z dnia 16.10.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
73 2019-10-21 09:53:59 Obwieszczenie z dnia 11.10.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
74 2019-10-21 09:44:50 Obwieszczenie z dnia 17.10.2019 r.  O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
75 2019-10-21 09:37:28 Obwieszczenie z dnia 18.10.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
76 2019-10-18 11:08:46 Uchwała Zarządu Nr 36/244/19 w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Uchwała Nr 36/244/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Jeżewo dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej.   Na… Szczegóły
77 2019-10-18 11:01:25 Uchwała Zarządu Nr 36/243/19 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Uchwała Nr 36/243/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2019 r.   w sprawie zmiany planu dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
78 2019-10-18 10:43:31 Uchwała Zarządu Nr 36/242/19 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Powiatu Świeckiego będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu Uchwała Nr 36/242/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2019 r.   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Powiatu Świeckiego będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu… Szczegóły
79 2019-10-18 10:33:46 Uchwała Zarządu nr 36/241/19 w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Parlinie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Uchwała nr 36/241/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2019 r.   w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Parlinie, dotyczącej warunków udzielenia… Szczegóły
80 2019-10-18 10:24:48 Uchwała Zarządu nr 36/240/19 w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowcu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej Uchwała nr 36/240/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 października 2019 r.   w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowcu, dotyczącej warunków udzielenia… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 196 197 198 »