Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
41 2019-10-31 08:24:28 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 września 2019r.   Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu goście: 1. Iwona Karolewska – Sekretarz Powiatu, 2. Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu. Otwarcia posiedzenia dokonał… Szczegóły
42 2019-10-29 10:25:18 Zarządzenie Nr 35/19 Starosty Świeckiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.      w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie… Szczegóły
43 2019-10-29 08:20:29 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2282.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2282.2019 z dnia 25.10.2019 r. przez P. Aleksandrę Szynkiewicz dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 28/1, 29/13 w obrębie ewidencyjnym Dworzysko, jednostce… Szczegóły
44 2019-10-29 08:18:35 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.W.2281.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.W.2281.2019 z dnia 25.10.2019 r. przez ENERGA-OPERATOR S.A. dotyczącego „remontu linii napowietrznej SN – 15kV polegający na wymianie istniejących przewodów gołych na przewody w… Szczegóły
45 2019-10-29 08:15:27 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2280.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2280.2019 z dnia 25.10.2019 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy linii kablowej i złącza kablowo-pomiarowego 0,4kV (dla zasilania domów jednorodzinnych na… Szczegóły
46 2019-10-29 07:44:29 Obwieszczenie z dnia 28.10.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
47 2019-10-28 14:34:17 Uchwała Zarządu Nr 37/250/19 w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Błądzimiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej. Uchwała Nr 37/250/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.   w sprawie aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Błądzimiu, dotyczącej warunków udzielenia… Szczegóły
48 2019-10-28 14:22:15 Uchwała Zarządu Nr 37/249/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2019 rok z zakresu ochrony środowiska dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Świeckiego Uchwała Nr 37/249/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.   w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2019 rok z… Szczegóły
49 2019-10-28 13:58:18 Uchwała Zarządu Nr 37/248/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie III kwartału 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku Uchwała Nr 37/248/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.   w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego po upływie III kwartału 2019… Szczegóły
50 2019-10-28 13:47:42 Uchwała Zarządu Nr 37/247/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uchwała Nr 37/247/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy… Szczegóły
51 2019-10-28 13:36:51 Uchwała Zarządu Nr 37/246/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Osie dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr 37/246/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.   w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Osie dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.   Na… Szczegóły
52 2019-10-28 13:31:24 Uchwała Zarządu Nr 37/245/19 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu Uchwała Nr 37/245/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r.   w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie… Szczegóły
53 2019-10-28 12:39:11 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2019 r. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2019 r. Szczegóły
54 2019-10-28 12:37:28 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2019 r. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2019 r. Szczegóły
55 2019-10-28 12:35:12 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2019 r. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2019 r. Szczegóły
56 2019-10-28 12:33:17 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2019 r. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2019 r. Szczegóły
57 2019-10-28 12:30:39 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2019 r. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2019 r. Szczegóły
58 2019-10-28 12:03:10 Zarządzenie Nr 38/19 Starosty Świeckiego z dnia 21 października 2019r. powołania zespołu opiniującego wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego Na podstawie art. 34 ust.1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy… Szczegóły
59 2019-10-28 11:45:41 Zarządzenie Nr 37/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie przeprowadzenia Programu ograniczania ilości plastiku w środowisku pn.: „Powiat Świecki – Świecimy przykładem nie plastikiem” w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie przeprowadzenia Programu ograniczania ilości plastiku w środowisku pn.: „Powiat Świecki – Świecimy przykładem nie plastikiem” Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
60 2019-10-28 10:41:25 Zmiana godzin otwarcia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świeciu dn. 29.10.2019 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych, w dniu 29 października 2019 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świeciu będzie wyjątkowo czynny w godzinach od 11:00 do 15:00. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 196 197 198 »