Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2019-11-04 09:20:00 Uchwała Zarządu Nr 38/256/19 w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Uchwała Nr 38/256/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym… Szczegóły
22 2019-11-04 09:13:28 Uchwała Zarządu Nr 38/255/19 w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Uchwała Nr 38/255/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem  … Szczegóły
23 2019-11-04 09:06:13 Uchwała Zarządu Nr 38/254/19 w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu Uchwała Nr 38/254/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w… Szczegóły
24 2019-11-04 08:59:53 Uchwała Zarządu Nr 38/253/19 w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Uchwała Nr 38/253/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu… Szczegóły
25 2019-11-04 08:52:06 Uchwała Zarządu Nr 38/252/19 w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Uchwała Nr 38/252/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu  … Szczegóły
26 2019-11-04 08:30:25 Uchwała Zarządu Nr 38/251/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu Uchwała Nr 38/251/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu   Na podstawie art.… Szczegóły
27 2019-10-31 15:22:33 Uchwała Rady Nr XIV/96/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Uchwała Nr XIV/96/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.   Na podstawie art.… Szczegóły
28 2019-10-31 15:01:28 Uchwała Rady Nr XIV/95/19 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku… Szczegóły
29 2019-10-31 14:47:14 Uchwała Rady Nr XIV/94/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za… Szczegóły
30 2019-10-31 14:36:35 Uchwała Rady Nr XIV/93/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym… Szczegóły
31 2019-10-31 14:25:41 Uchwała Rady Nr XIV/92/19 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu… Szczegóły
32 2019-10-31 14:16:19 Uchwała Rady Nr XIV/91/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Smętowo na realizacje zadania związanego z transportem.   Na podstawie art. 7a… Szczegóły
33 2019-10-31 14:01:57 Uchwała Rady Nr XIV/90/19 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowe na realizacje zadania związanego z transportem.  … Szczegóły
34 2019-10-31 13:53:39 Uchwała Rady Nr XIV/89/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r.   w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019   Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.… Szczegóły
35 2019-10-31 13:37:46 Zachęcamy zainteresowanych do składania propozycji i uwag do oferty realizacji zadania. Zarząd Powiatu Świeckiego, działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary w Nowem, uznał za… Szczegóły
36 2019-10-31 13:28:57 Zapytanie nr 16/19 z dnia 30 października 2019 roku złożone przez radnego Andrzeja Kowalskiego dot. zatrzymywania się autobusów relacji Świecie-Osie na przystanku na żądanie w miejscowości Brzeziny. Szczegóły
37 2019-10-31 13:26:39 Zachęcamy zainteresowanych do składania propozycji do oferty realizacji zadania. Zarząd Powiatu Świeckiego, działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary w Nowem, uznał za… Szczegóły
38 2019-10-31 13:25:58 Zapytanie nr 15/19 z dnia 30 października 2019 roku złożone przez radną Katarzynę Kaczmarek-Sławińską dot. modernizacji instalacji elektrycznej w budynku internatu przy ZSP w Nowem. Szczegóły
39 2019-10-31 09:22:38 Nieobecność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 31.10. - 5.11. 2019 r. biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów będzie nieczynne. Szczegóły
40 2019-10-31 08:33:25 konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu, Klasztorna 2, 86 – 100 Świecie  1. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu może przystąpić… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 196 197 198 »