Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3861 2016-01-22 14:28:16 Uchwała Zarządu Nr 37/302/16 Uchwała Nr 37/302/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Świeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych… Szczegóły
3862 2016-01-22 14:14:04 Uchwała Zarządu Nr 37/301/16 Uchwała Nr 37/301/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. Na podstawie art.… Szczegóły
3863 2016-01-22 13:53:25 Uchwała Zarządu Nr 37/300/16 Uchwała Nr 37/300/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie rozdysponowania części środków z budżetu Powiatu Świeckiego na 2016 rok, z zakresu ochrony środowiska, na zakup nagród… Szczegóły
3864 2016-01-22 13:37:40 Uchwała Zarządu Nr 37/299/16 Uchwała Nr 37/299/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz… Szczegóły
3865 2016-01-22 13:26:55 Uchwała Zarządu Nr 37/298/16 Uchwała Nr 37/298/16 Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności… Szczegóły
3866 2016-01-22 13:08:10 Uchwała Zarządu Nr 37/297/16 Uchwała Nr 37/297/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Powiatem Świeckim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych. Na podstawie art.… Szczegóły
3867 2016-01-21 15:30:58 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.99.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.99.2016 z dnia 20-01-2016 r. przez p. Marlenę i Sebastiana Sitkowskich budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 377/18 w obrębie ewidencyjnym Bukowiec, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
3868 2016-01-20 13:28:00 Karta SIOS nr 2/2016 Szczegóły
3869 2016-01-19 14:32:46 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.J.86.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.J.86.2016 z dnia 18-01-2016 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr: 363/2 i… Szczegóły
3870 2016-01-19 13:05:19 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.84.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.84.2016 z dnia 18-01-2016 r. przez Gminę Dragacz dotyczącego budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 3178/4 oraz 131/1 w obrębie ewidencyjnym Grupa, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
3871 2016-01-18 12:39:25 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.70.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.70.2016 z dnia 15-01-2016 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr 294/5, 294/6, 294/7 oraz 294/8… Szczegóły
3872 2016-01-15 14:05:09 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.57.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.57.2016 z dnia 14-01-2016 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr 84/99-a, 82/1, 84/127, 84/147, 417… Szczegóły
3873 2016-01-15 12:04:09 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.52.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.52.2016 z dnia 13-01-2016 r. przez Gminę Bukowiec dotyczącego oświetlenia terenu przy przystankach autobusowych na działce nr 130 w obrębie ewidencyjnym Bramka, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
3874 2016-01-15 11:48:25 Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2015 rok Kontrole prowadzone były według ustalonego w Starostwie Powiatowym w Świeciu planu kontroli na 2015 r. ze zmianami. Kontrole zostały przeprowadzone przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kontroli. W okresie… Szczegóły
3875 2016-01-15 11:34:51 Plan kontroli zarządczej na 2016 rok Zgodnie z postanowieniami § 14 pkt. 4 Regulaminu Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Zarządzenia Nr 569/2010 Starosty Świeckiego z dnia 15 października 2010 r. ustala się na 2016… Szczegóły
3876 2016-01-14 12:03:41 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.43.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.43.2016 z dnia 07-01-2016 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącego modernizacji instalacji stacji ochrony katodowej na działkach nr 36/11, 36/24, 51/9, 51/13… Szczegóły
3877 2016-01-13 15:26:09 Ośrodek Szkolenia Kierowców – Osie Bogdan Jędryczka Adres: ul. Świerkowa 9, 86-150 Osie Telefon: 602 727 529 E-mail: Szczegóły
3878 2016-01-13 15:23:21 Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukaszewski Piotr Adres: ul. Wojska Polskiego 133A, 86-105 Świecie Telefon: 781 931 033 E-mail: Szczegóły
3879 2016-01-13 12:05:36 Ośrodek Nauki Jazdy "Szkoła" Zygfryd Karpiński Adres: ul. Myśliwska 1/1, 86-170 Nowe Telefon: 602 855 732 Obsługiwane kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE, T Szczegóły
3880 2016-01-13 12:03:33 Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko Adres: ul. Wojska Polskiego 173, 86-100 Świecie Telefon: 781 635 477 Obsługiwane kategorie: B Szczegóły
« 1 2 3 191 192 193 194 195 196 197 198 »