Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3861 2016-04-27 11:07:38 Decyzja Zarządu Nr 47/d.11/16 Decyzja Nr 47/d.11/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.   w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Na podstawie art. 45 ust. 1, 2 i 3 w związku z… Szczegóły
3862 2016-04-27 08:14:21 Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E… Szczegóły
3863 2016-04-26 14:28:36 Nieobecność Rzecznika Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2016 roku (czwartek) biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne. Następny dzień urzędowania Rzecznika przypada we wtorek, 3 maja. Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności z tym związane. Szczegóły
3864 2016-04-26 11:42:02 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu Zarząd Powiatu Świeckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, Wojska Polskiego 85, 86-105 Świecie Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany,… Szczegóły
3865 2016-04-26 10:17:18 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2016 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły
3866 2016-04-26 10:14:39 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I kwartał 2016 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Szczegóły
3867 2016-04-26 10:11:49 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kwartał 2016 Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Szczegóły
3868 2016-04-26 10:07:26 Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Szczegóły
3869 2016-04-26 10:00:09 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2016 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły
3870 2016-04-26 09:56:17 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2016 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Szczegóły
3871 2016-04-21 12:19:09 Informacja o dokonaniu zgłoszenia znak AB.6743.2.J.757.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.J.757.2016 z dnia 20-04-2016 r. przez p. Adama Wilczarskiego dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalizacją na działce nr 62/3 w obrębie ewidencyjnym Dubielno, jednostce… Szczegóły
3872 2016-04-21 11:25:34 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Świecie, dn. 21 kwietnia 2016r. OŚ 6341.25.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z… Szczegóły
3873 2016-04-21 10:47:11 Zarządzenie nr 110/16 Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku Zarządzenie nr 110/16 Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie: odszkodowania za nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w Polskim Konopacie zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi… Szczegóły
3874 2016-04-21 10:37:17 Protokół Nr XVI/15 sesji Rady Powiatu Świeckiego odbytej w dniu 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVI/15 sesji Rady Powiatu Świeckiego odbytej w dniu 23 marca 2016 r. w sali Nr 315 Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.   Sesję… Szczegóły
3875 2016-04-21 09:37:48 Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E… Szczegóły
3876 2016-04-21 09:23:04 Karta SIOS nr 18/2016 Szczegóły
3877 2016-04-20 15:08:21 Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E… Szczegóły
3878 2016-04-20 09:03:37 Zaproszenie do wnoszenia uwag dotyczących realizacji zadania publicznego "Leczenie światłem Bioptron" Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sferą ochrony i promocji zdrowia do wnoszenia uwag dot. realizacji zadania publicznego pt. "Leczenie światłem Bioptron". Ofertę realizacji zadania złożyło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Świeciu.… Szczegóły
3879 2016-04-20 08:14:02 Karta SIOS nr 17/2016 Szczegóły
3880 2016-04-19 12:14:12 Zarządzenie nr 108/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2016 r. Zarządzenie nr 108/16 Starosty Świeckiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uzgodnienia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na podstawie §… Szczegóły
« 1 2 3 191 192 193 194 195 196 197 224 225 226 »