Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3821 2016-02-05 09:22:21 Uchwała Zarządu Nr 38/321/16 Uchwała Nr 38/321/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii… Szczegóły
3822 2016-02-05 09:04:38 Uchwała Zarządu Nr 38/320/16 Uchwała Nr 38/320/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Zarządem Miejsko - Gminnym w Nowem dotyczącej dofinansowania… Szczegóły
3823 2016-02-05 08:50:46 Uchwała Zarządu Nr 38/319/16 Uchwała Nr 38/319/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Świeckiego w 2016 roku. Na podstawie… Szczegóły
3824 2016-02-05 08:38:05 Uchwała Zarządu Nr 38/318/16 Uchwała Nr 38/318/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2016 roku z zakresu… Szczegóły
3825 2016-02-04 09:58:53 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Wisła"w Nowem Adres: ul. Sportowa 1, 86-170 Nowe. Cele statutowe: organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.05.1957 r., Nr KRS: 0000018482 Szczegóły
3826 2016-02-04 09:47:31 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Wda" w Świeciu Adres: ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie. Cele statutowe: propagowanie, organizowanie, stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Wpis do rejestru Prezydium… Szczegóły
3827 2016-02-03 14:50:15 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu Ogłoszenie o naborze Starosta Świecki ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu Planowana data zatrudnienia na stanowisku:  1.04.2016 r. Wymagania niezbędne wobec kandydata na… Szczegóły
3828 2016-02-02 14:27:44 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.N.184.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.N.184.2016 z dnia 01-02-2016 r. przez Gminę Nowe dotyczącego budowy oświetlenia odcinka ulicy Podgórnej na działkach nr 1240/1 w obrębie ewidencyjnym Nowe, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
3829 2016-02-01 14:30:55 Karta SIOS nr 5/2016 Szczegóły
3830 2016-01-29 11:54:24 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - legalizacja stawu w Czersku Świeckim - OŚ.6341.9.2016 Świecie, dn. 29 stycznia 2016r. OŚ 6341.9.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z… Szczegóły
3831 2016-01-28 14:35:35 Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 92/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 92/15 Starosty Świeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2016 rok” oraz zmian do rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok”… Szczegóły
3832 2016-01-28 12:57:52 Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 94/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 94/16 Starosty Świeckiego z dnia 26 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015… Szczegóły
3833 2016-01-28 12:48:04 Zarządzenie Starosty Świeckiego nr 93/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 93/16 Starosty Świeckiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Na podstawie art. 35… Szczegóły
3834 2016-01-27 15:09:42 Karta SIOS nr 1/2016 Szczegóły
3835 2016-01-27 11:04:59 Karta SIOS nr 4/2016 Szczegóły
3836 2016-01-27 09:33:41 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego w miesiącu lutym 2016 r. Komisja Polityki Finansowej Miejsce i data posiedzenia: 3 lutego 2016 r. o godz. 11:00, sala nr 201 Starostwa Powiatowego w Świeciu ul. Gen. Hallera 9 Tematyka: Koszty inwestycji przeprowadzonych w… Szczegóły
3837 2016-01-27 08:42:10 Zawiadomienie o XV sesji Rady Powiatu Świeckiego Zawiadomienie W oparciu o przepisy art.15 ust 1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami) zwołuję… Szczegóły
3838 2016-01-26 13:24:15 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.134.2016 Informacja  o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.134.2016 z dnia 25-01-2016 r. przez Gminę Świecie kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka na działkach nr 9/56, 9/60, 9/59, 3341/9, 12/1, 13, 14,… Szczegóły
3839 2016-01-26 10:02:26 Karta SIOS nr 3/2016 Szczegóły
3840 2016-01-25 14:29:28 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o. - OŚ.6341..5.2016 Świecie, dn. 25 stycznia 2016 r. OŚ 6341.5.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.… Szczegóły