Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-22 13:28:32 Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu" Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w… Szczegóły
2 2018-06-21 13:35:06 OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Świeckiego w dniu 20 czerwca 2018 roku zostały podjęte uchwały w sprawie wyboru i podpisania umów z trzema podmiotami na realizację zadań z zakresu organizacji letniego… Szczegóły
3 2018-06-21 12:34:45 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok Szczegóły
4 2018-06-21 11:00:45 Uchwała Zarządu Nr 129/1043/18 Uchwała Nr 129/1043/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.   w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego za 2017 rok.   Na podstawie art. 52 ust. 1… Szczegóły
5 2018-06-21 10:50:57 Uchwała Zarządu nr 129/1042/18 Uchwała nr 129/1042/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Świeciu.   Na podstawie… Szczegóły
6 2018-06-21 10:41:24 Uchwała Zarządu Nr 129/1041/18 Uchwała Nr 129/1041/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.   w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci… Szczegóły
7 2018-06-21 10:29:54 Uchwała Zarządu Nr 129/1040/18 Uchwała Nr 129/1040/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.   w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci… Szczegóły
8 2018-06-21 10:19:36 Uchwała Zarządu Nr 129/1039/18 Uchwała Nr 129/1039/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.   w sprawie wyboru organizacji pozarządowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci… Szczegóły
9 2018-06-21 09:18:06 Uchwała Zarządu Nr 129/1038/18 Uchwała Nr 129/1038/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony… Szczegóły
10 2018-06-21 09:15:23 OGŁOSZENIE - zachęcamy wszystkich do wnoszenia uwag do treści oferty realizacji zadania. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sferą ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do wnoszenia uwag do treści zadania publicznego pn. „Zdrowie pszczół jest najważniejsze”. Ofertę realizacji zadania złożył Pomorsko –… Szczegóły
11 2018-06-20 11:47:52 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.1292.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.1292.2018 z dnia 19.06.2018 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 206/7, 206/8 w obrębie ewidencyjnym… Szczegóły
12 2018-06-19 13:57:31 Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
13 2018-06-19 09:05:54 Karta SIOS nr 22/2018 Szczegóły
14 2018-06-18 13:50:54 Karta SIOS nr 21/2018 Szczegóły
15 2018-06-15 14:41:06 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.1269.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.1269.2018 z dnia 14.06.2018 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 124/24 w obrębie ewidencyjnym… Szczegóły
16 2018-06-15 10:53:52 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – czerwiec 2018 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (wspólnie z Komisją Infrastruktury i Gospodarki) Data posiedzenia: 22 czerwca 2018r. (piątek) Godz. 12:00 w sali konferencyjnej nr  201 (I piętro) Starostwa Powiatowego, przy ul. Gen. Józefa… Szczegóły
17 2018-06-14 12:38:53 Zarządzenie Nr 249/18 Starosty Świeckiego z dnia 13 czerwca 2018 r.   w  sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu. Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.… Szczegóły
18 2018-06-14 12:35:20 Uchwała Zarządu Nr 128/1037/18 Uchwała Nr 128/1037/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 czerwca 2018 r.   w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Warlubie   Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12… Szczegóły
19 2018-06-14 12:34:18 Zarządzenie Nr 248/18 Starosty Świeckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.   w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust.… Szczegóły
20 2018-06-14 12:22:45 Uchwała Zarządu Nr 128/1036/18 Uchwała Nr 128/1036/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 czerwca 2018 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy przedszkola   Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
« 1 2 3 4 128 129 130 »