Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-18 13:43:26 Uchwała Zarządu Nr 80/551/20 w sprawie wyrażanie opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr 80/551/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 września 2020 r.   w sprawie wyrażanie opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy do kategorii dróg gminnych.  … Szczegóły
2 2020-09-18 13:36:58 Uchwała Zarządu Nr 80/550/20 w sprawie wyrażenia opinii dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Dworzysko - Chojnice Uchwała Nr 80/550/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 września 2020 r.   w sprawie wyrażenia opinii dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Dworzysko - Chojnice.   Na… Szczegóły
3 2020-09-18 13:29:23 Uchwała Zarządu Nr 80/549/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr 80/549/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 września 2020 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.   Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie… Szczegóły
4 2020-09-18 13:24:11 Uchwała Zarządu Nr 80/548/20 w sprawie: najmu lokalu Uchwała Nr 80/548/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 września 2020 r.   w sprawie: najmu lokalu   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.… Szczegóły
5 2020-09-18 13:15:28 Uchwała Zarządu Nr 80/547/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy - ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu wyłonionemu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Świecie Uchwała Nr 80/547/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 września 2020 r.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy - ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu wyłonionemu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego… Szczegóły
6 2020-09-18 12:41:34 Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Powiatu Świeckiego W oparciu o przepisy art.15 ust.1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Świeckiego… Szczegóły
7 2020-09-18 11:06:11 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – wrzesień 2020 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (wspólnie z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej) Data i godzina posiedzenia: 25 września 2020r. (piątek) Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Nr 315 (II piętro)… Szczegóły
8 2020-09-17 14:19:32 Zarządzenie Nr 49/20 Starosty Świeckiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz jednostkach budżetowych Powiatu Świeckiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w związku z art. 108a ust.… Szczegóły
9 2020-09-17 14:11:35 Zarządzenie Nr 46/20 Starosty Świeckiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu         Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, co… Szczegóły
10 2020-09-17 13:32:40 Obwieszczenie z dnia 17.09.2020 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
11 2020-09-17 12:20:05 Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Świeckiego z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, co… Szczegóły
12 2020-09-17 11:53:01 Nieobecność Powiatowego Rzecznika Konsumentów Informujemy, że w dniu 22 września 2020 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. Szczegóły
13 2020-09-17 11:26:30 Uchwała Nr 2/I/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. Uchwała Nr 2/I/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. Szczegóły
14 2020-09-17 11:05:10 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.633.2020 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.633.2020 z dnia 16.09.2020 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 mPA wraz z przyłączami gazu na działkach… Szczegóły
15 2020-09-15 12:13:27 Zarządzenie Nr 52/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 8 ust. 2 ustawy z… Szczegóły
16 2020-09-15 10:46:51 Obwieszczenie z dnia 15.09.2020 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
17 2020-09-14 11:40:58 Zarządzenie Nr 53/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i §4 ust. 2 Zarządzenia Starosty Świeckiego… Szczegóły
18 2020-09-14 11:32:31 Obwieszczenie z dnia 10.09.2020 O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
19 2020-09-11 14:18:17 Stanowisko urzędnicze w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Świeciu Świecie, 11 września 2020 roku OR.K.2110.4.2020                                            OGŁOSZENIE O NABORZE Starostwo Powiatowe w Świeciu, przy ul. Gen. J. Hallera 9 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – w Biurze Rady… Szczegóły
20 2020-09-10 15:19:42 Zarządzenie nr 51/20 Starosty Świeckiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa dla pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w czasie epidemii COVID-19. Na  podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z… Szczegóły
« 1 2 3 4 242 243 244 »