Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-17 12:27:55 Zapytanie nr 11/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku Szczegóły
2 2019-06-17 11:21:30 Uchwała Zarządu Nr 23/181/19 w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Uchwała Nr 23/181/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu   Na podstawie art. 32… Szczegóły
3 2019-06-17 10:53:19 Uchwała Zarządu Nr 23/180/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Uchwała Nr 23/180/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.… Szczegóły
4 2019-06-17 10:37:06 Uchwała Zarządu Nr 23/179/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu do składania oświadczeń woli Uchwała Nr 23/179/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu do składania oświadczeń woli.   Na podstawie… Szczegóły
5 2019-06-17 10:22:30 Uchwała Zarządu Nr 23/178/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli Uchwała Nr 23/178/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli.   Na podstawie… Szczegóły
6 2019-06-17 10:15:08 Uchwała Zarządu Nr 23/177/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Uchwała Nr 23/177/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu.   Na podstawie art.… Szczegóły
7 2019-06-17 10:07:10 Uchwała Zarządu Nr 23/176/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Uchwała Nr 23/176/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.   Na podstawie art. 32 ust. 2… Szczegóły
8 2019-06-14 15:32:30 Uchwała Zarządu Nr 23/175/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Uchwała Nr 23/175/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.   Na podstawie art. 32 ust. 2… Szczegóły
9 2019-06-14 14:56:37 Uchwała Zarządu Nr 23/174/19 w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu do składania oświadczeń woli Uchwała Nr 23/174/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu do składania oświadczeń woli.… Szczegóły
10 2019-06-14 14:47:29 Uchwała Zarządu Nr 23/173/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Uchwała Nr 23/173/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu.   Na podstawie… Szczegóły
11 2019-06-14 13:25:13 Uchwała Zarządu Nr 23/172/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lniano dotyczącej zaliczenia drogi położonej na działce nr 236 obręb Mukrz, gmina Lniano do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Uchwała Nr 23/172/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lniano dotyczącej zaliczenia drogi położonej na działce nr 236 obręb… Szczegóły
12 2019-06-14 13:17:43 Uchwała Zarządu Nr 23/171/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie o długości około 800 m Uchwała Nr 23/171/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie o długości około 800 m.  … Szczegóły
13 2019-06-14 13:09:40 Uchwała Zarządu Nr 23/170/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C Uchwała Nr 23/170/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C… Szczegóły
14 2019-06-14 12:55:41 Uchwała Zarządu Nr 23/169/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice-Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C Uchwała Nr 23/169/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice-Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną… Szczegóły
15 2019-06-14 12:41:09 Uchwała Zarządu Nr 23/168/19 w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego za 2018 rok Uchwała Nr 23/168/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego za 2018 rok.   Na podstawie art. 52 ust. 1… Szczegóły
16 2019-06-14 12:30:06 Uchwała Zarządu Nr 23/167/19 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. Uchwała Nr 23/167/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o.   Na podstawie:… Szczegóły
17 2019-06-14 12:23:50 Decyzja Zarządu Nr 23/d.18/19 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Decyzja Nr 23/d.18/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r.   w sprawie ustanowienia trwałego zarządu   Na podstawie art. 45 ust. 1, 2 i 3 w związku… Szczegóły
18 2019-06-13 12:21:23 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – czerwiec 2019 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Data posiedzenia: 18 czerwca 2019r. (wtorek), godz. 10:00 Miejsce: Sala konferencyjna, nr 201 (I piętro), Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9 W… Szczegóły
19 2019-06-13 10:31:08 Dane do bilansu skonsolidowanego na dzień 31 grudnia 2018 Dane do bilansu skonsolidowanego na dzień 31 grudnia 2018r. Szczegóły
20 2019-06-13 10:25:15 Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. Szczegóły
« 1 2 3 4 176 177 178 »