Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-03 13:29:16 Realizacja osnowy wielofunkcyjnej na terenie gminy Świecie oraz miasta Świecie – etap I” Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą przy: Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na:   „Realizację osnowy wielofunkcyjnej na terenie gminy Świecie oraz miasta Świecie – etap… Szczegóły
2 2020-07-03 13:25:04 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Zawiadamiamy, że w dniach: 20.07 - 31.07.2020 r. punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Szczegóły
3 2020-07-03 12:40:40 Zarządzenie Nr 34/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:… Szczegóły
4 2020-07-02 11:56:38 Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na… Szczegóły
5 2020-07-02 11:50:13 Zarządzenie Nr 38/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5… Szczegóły
6 2020-07-02 10:27:34 Obwieszczenie z dnia 02.07.2020 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
7 2020-07-01 16:08:39 Uchwała Zarządu Nr 70/496/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Uchwała Nr 70/496/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
8 2020-07-01 15:56:24 Uchwała Zarządu Nr 70/495/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr 70/495/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.   Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.… Szczegóły
9 2020-07-01 15:48:58 Uchwała Zarządu Nr 70/494/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Uchwała Nr 70/494/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym… Szczegóły
10 2020-07-01 15:39:55 Uchwała Zarządu Nr 70/493/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Uchwała Nr 70/493/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym… Szczegóły
11 2020-07-01 15:22:44 Uchwała Zarządu Nr 70/492/20 w sprawie przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Uchwała Nr 70/492/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”   Na podstawie art. 6… Szczegóły
12 2020-07-01 15:15:39 Uchwała Zarządu Nr 70/491/20 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku Uchwała Nr 70/491/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy… Szczegóły
13 2020-07-01 15:05:30 Uchwała Zarządu Nr 70/490/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej Uchwała Nr 70/490/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej   Na podstawie § 6 Uchwały Nr XVII//91/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia… Szczegóły
14 2020-07-01 14:47:38 Uchwała Zarządu Nr 70/489/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli Uchwała Nr 70/489/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli   Na podstawie art. 48… Szczegóły
15 2020-07-01 14:42:30 Uchwała Zarządu Nr 70/488/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli Uchwała Nr 70/488/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli   Na podstawie… Szczegóły
16 2020-07-01 14:37:13 Uchwała Zarządu Nr 70/487/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do składania oświadczeń woli Uchwała Nr 70/487/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do składania oświadczeń woli… Szczegóły
17 2020-07-01 14:22:32 Uchwała Zarządu Nr 70/486/20 w sprawie podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego Uchwała Nr 70/486/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie… Szczegóły
18 2020-07-01 14:14:14 Uchwała Zarządu Nr 70/485/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Uchwała Nr 70/485/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu   Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
19 2020-07-01 14:05:45 Uchwała Zarządu Nr 70/484/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu Uchwała Nr 70/484/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd… Szczegóły
20 2020-07-01 13:55:40 Uchwała Zarządu Nr 70/483/20 w sprawie: najmu nieruchomości Uchwała Nr 70/483/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.   w sprawie: najmu nieruchomości   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.… Szczegóły
« 1 2 3 4 229 230 231 »