Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-18 14:01:55 Uchwała Nr 2/WPF/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. Uchwała Nr 2/WPF/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. Szczegóły
2 2017-12-18 13:59:41 Uchwała Nr 2/P/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. Uchwała Nr 2/P/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. Szczegóły
3 2017-12-18 13:57:38 Uchwała Nr 2/Dpr/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. Uchwała Nr 2/Dpr/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. Szczegóły
4 2017-12-15 12:25:16 Karta SIOS nr 64/2017 Szczegóły
5 2017-12-14 13:02:21 Karta SIOS nr 63/2017 Szczegóły
6 2017-12-14 12:54:56 BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH!!! Biuro Rzeczy Znalezionych działające przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu, informuje o przyjęciu telefonu komórkowego (smartfon), dostarczonego przez znalazcę. Telefon został znaleziony w dniu 16 czerwca… Szczegóły
7 2017-12-14 12:42:09 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.2519.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.2519.2017 z dnia 12.12.2017 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego demontażu istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowy linii kablowej nn 0,4 kV… Szczegóły
8 2017-12-13 10:53:26 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NR 1 i 2 na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1 i 2 na realizację zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania dotację otrzymało Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Szczegóły
9 2017-12-12 13:57:08 Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ś W I E C K I E G… Szczegóły
10 2017-12-12 13:43:16 Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
11 2017-12-11 14:12:55 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05 grudnia 2017 r. Szczegóły
12 2017-12-11 12:06:41 Uchwała Zarządu Nr 108/909/17 Uchwała Nr 108/909/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r   w sprawie zgłoszenia poprawek do projektu budżetu powiatu świeckiego na 2018r.   Na podstawie § 7 ust.1… Szczegóły
13 2017-12-11 11:52:30 Uchwała Zarządu Nr 108/908/17 Uchwała Nr 108/908/17 Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017   Na podstawie art.… Szczegóły
14 2017-12-11 11:43:38 Uchwała Zarządu Nr 108/907/17 Uchwała Nr 108/907/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie zmiany umowy Nr 7 zawartej w dniu 24 lutego 2017 r. w Świeciu pomiędzy Zarządem… Szczegóły
15 2017-12-11 10:55:34 Uchwała Zarządu Nr 108/906/17 Uchwała Nr 108/906/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz… Szczegóły
16 2017-12-11 10:46:44 Uchwała Zarządu Nr 108/905/17 Uchwała Nr 108/905/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Zgromadzenie Wspólników Spółki „Nowy Szpital Sp. z o.o.”   Na podstawie: art.… Szczegóły
17 2017-12-11 10:38:31 Uchwała Zarządu Nr 108/904/17 Uchwała Nr 108/904/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w „Nowy Szpital” Sp. z o.o.… Szczegóły
18 2017-12-11 10:31:54 Uchwała Zarządu Nr 108/903/17 Uchwała Nr 108/903/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Zespołu Szkół Specjalnych nr 1w Świeciu  … Szczegóły
19 2017-12-11 10:25:32 Uchwała Zarządu Nr 108/902/17 Uchwała Nr 108/902/17 Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali.   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt… Szczegóły
20 2017-12-11 10:17:52 Uchwała Zarządu Nr 108/901/17 Uchwała Nr 108/901/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 6 grudnia 2017 r.   w sprawie przyjęcia umowy dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt  … Szczegóły
« 1 2 3 4 108 109 110 »