Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-01 13:25:56 Zmiany w występowaniu o pozwolenia i zgłoszeniach na budowę oraz rozbiórkę WAŻNE dla Inwestorów i klientów wydziału Architektury i Budownictwa Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju zaleca się składanie wszelkich podań za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów. W… Szczegóły
2 2020-04-01 11:38:19 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dot. kar pieniężnych w przypadku niezawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz niezarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19 w dniu 1 kwietnia 2020 roku weszły w życie przepisy przyjęte w znowelizowanej specustawie (ustawie o zmianie ustawy o szczególnych… Szczegóły
3 2020-04-01 11:19:13 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.618.2020 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.618.2020 z dnia 31.03.2020 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa dotyczącego budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na działkach nr 481/6, 481/8,… Szczegóły
4 2020-04-01 11:17:39 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Ś.613.2020 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Ś.613.2020 z dnia 30.03.2020 r. przez P. Jacka Nowackiego dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 62 w obrębie ewidencyjnym Stążki, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
5 2020-03-31 14:14:16 Zarządzenie Nr 18/20 Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania składu komisji do odbioru technicznego robót przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność Powiatu Świeckiego z nowo wybudowanej sieci w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu”   w sprawie powołania składu komisji do odbioru technicznego robót przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność Powiatu Świeckiego z nowo wybudowanej sieci w ramach  inwestycji pn. „Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji… Szczegóły
6 2020-03-31 12:18:26 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 lutego 2020r. Dot. posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności. Obecni na posiedzeniu zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności. Ponadto w… Szczegóły
7 2020-03-31 11:28:59 Zarządzenie Nr 17/20 Starosty Świeckiego z dnia 30.03.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Aktywni Zawodowo” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511… Szczegóły
8 2020-03-27 14:32:33 Uchwała Zarządu Nr 58/409/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Uchwała Nr 58/409/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w… Szczegóły
9 2020-03-27 14:14:36 Uchwała Zarządu Nr 58/408/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w oddziałach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1, zorganizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu Uchwała Nr 58/408/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w oddziałach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 im. Jana Pawła II w Świeciu w Zespole… Szczegóły
10 2020-03-27 14:04:16 Uchwała Zarządu Nr 58/407/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu Uchwała Nr 58/407/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu   Na podstawie art. 32… Szczegóły
11 2020-03-27 13:54:15 Uchwała Zarządu Nr 58/406/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Uchwała Nr 58/406/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia.… Szczegóły
12 2020-03-27 13:33:58 Uchwała Zarządu Nr 58/405/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Uchwała Nr 58/405/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt… Szczegóły
13 2020-03-27 13:20:58 Uchwała Zarządu nr 58/404/20 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Powiatu Świeckiego oraz jego jednostek organizacyjnych Uchwała nr 58/404/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Powiatu Świeckiego oraz jego jednostek organizacyjnych.   Na podstawie art. 264… Szczegóły
14 2020-03-27 13:14:02 Uchwała Zarządu nr 58/403/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Świekatowie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/403/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Świekatowie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
15 2020-03-27 13:07:52 Uchwała Zarządu nr 58/402/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Świeciu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/402/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Świeciu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
16 2020-03-27 12:56:52 Uchwała Zarządu nr 58/401/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Pruszczu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/401/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Pruszczu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
17 2020-03-27 12:49:41 Uchwała Zarządu nr 58/400/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Osiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/400/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Osiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
18 2020-03-27 12:36:36 Uchwała Zarządu nr 58/399/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Lnianie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/399/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Lnianie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
19 2020-03-27 11:48:46 Uchwała Zarządu nr 58/398/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Jeżewie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/398/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Jeżewie, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
20 2020-03-27 11:23:22 Uchwała Zarządu nr 58/397/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Drzycimiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Uchwała nr 58/397/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2020 r.   w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminną Spółką Wodną w Drzycimiu, dotyczącej warunków udzielenia dotacji… Szczegóły
« 1 2 3 4 217 218 219 »