Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-18 13:51:41 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.2282.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.2282.2021 z dnia 15.10.2021 r. przez Pana Stanisława Bogdańskiego dotyczącej budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 238/7… Szczegóły
2 2021-10-18 13:50:05 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.2281.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.2281.2021 z dnia 15.10.2021 r. przez Pana Sławomira Roguszkę dotyczącej budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 463/2… Szczegóły
3 2021-10-18 10:08:42 Obwieszczenie z dnia 15.10.2021 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
4 2021-10-18 09:58:50 Decyzja nr 719/2021 z dnia 15.10.2021 r. Świecie, dnia 15-10-2021 r. BOŚ.6740.1.Ś.1385.2021 D E C Y Z J A   N R   719/2021 Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36… Szczegóły
5 2021-10-15 15:10:47 Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
6 2021-10-15 12:37:43 Uchwała Zarządu Nr 129/865/21 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1250C Belno - Czaple na odcinku od km 2+840 do km 4+275, 1252C Jeżewo - Świecie na odcinku od km 7+141 do km 7+807 oraz 1258C Czaple - Wiąg na odcinku od km 0+000 do km 1+700. Uchwała Nr 129/865/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1250C Belno - Czaple na odcinku od km 2+840 do km… Szczegóły
7 2021-10-15 12:30:02 Uchwała Zarządu Nr 129/864/21 w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Armii Krajowej od ul. Ciepłej do ronda na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Świecie, gmina Świecie Uchwała Nr 129/864/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie wyrażenia opinii będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie… Szczegóły
8 2021-10-15 12:21:32 Uchwała Zarządu Nr 129/863/21 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Pruszcz dotyczącej zaliczenia drogi w Mirowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu w miejscowości Mirowice, obręb Mirowice, gmina Pruszcz Uchwała Nr 129/863/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Pruszcz dotyczącej zaliczenia drogi w Mirowicach do kategorii dróg gminnych oraz… Szczegóły
9 2021-10-15 12:02:57 Uchwała Zarządu Nr 129/862/21 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości Uchwała Nr 129/862/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia… Szczegóły
10 2021-10-15 11:45:10 Uchwała Zarządu Nr 129/861/21 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości Uchwała Nr 129/861/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia… Szczegóły
11 2021-10-15 11:39:08 Uchwała Zarządu nr 129/860/21 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Świeckiego Uchwała nr 129/860/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Świeckiego.… Szczegóły
12 2021-10-15 11:27:39 Uchwała Zarządu Nr 129/859/21 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021 Uchwała Nr 129/859/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2021   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia… Szczegóły
13 2021-10-15 11:15:52 Uchwała Zarządu Nr 129/858/21 w sprawie przyjęcia porozumień o współpracy z gminami Uchwała Nr 129/858/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie przyjęcia porozumień o współpracy z gminami   Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z… Szczegóły
14 2021-10-15 10:38:34 Uchwała Zarządu Nr 129/857/21 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w „Nowy Szpital” Sp. z o.o. w Świeciu Uchwała Nr 129/857/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w „Nowy Szpital” Sp. z… Szczegóły
15 2021-10-15 10:30:08 Uchwała Zarządu Nr 129/856/21 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu w 2021 r. Uchwała Nr 129/856/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie przyjęcia aneksu do umowy o dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia… Szczegóły
16 2021-10-15 10:19:08 Uchwała Zarządu Nr 129/855/21 w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Uchwała Nr 129/855/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie przyjęcia umowy dotyczącej zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.   Na podstawie art.… Szczegóły
17 2021-10-15 09:18:23 Decyzja Zarządu Nr 129/d.29/21 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Decyzja Nr 129/d.29/21 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 października 2021 r.   w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu   Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia… Szczegóły
18 2021-10-14 11:35:37 Dostawa laptopów Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 22 sztuk laptopów przeznaczonych do obsługi Rady Powiatu Świeckiego. Kod CPV – 30213100-6 – komputery przenośne Dane postepowania znajdują się  na platformie zakupowej pod adresem: https://csw.logintrade.net 2021/BZP 00232638/01 Dostawa… Szczegóły
19 2021-10-13 15:18:16 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.2254.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.2254.2021 z dnia 12.10.2021 r. przez Pana Sylwestra Stepuch dotyczącej budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem… Szczegóły
20 2021-10-13 15:15:44 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.D.2253.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.D.2253.2021 z dnia 12.10.2021 r. przez Pana Sylwestra Stepuch dotyczącej budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem… Szczegóły
« 1 2 3 4 302 303 304 »