Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-22 11:26:48 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
2 2018-03-22 11:23:05 Karta SIOS nr 16/2018 Szczegóły
3 2018-03-22 11:10:26 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ś W I E C K I E G… Szczegóły
4 2018-03-22 11:05:00 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ś W I E C K I E G… Szczegóły
5 2018-03-22 09:56:51 Karta SIOS nr 15/2018 Szczegóły
6 2018-03-22 09:46:56 Karta SIOS nr 14/2018 Szczegóły
7 2018-03-22 09:40:32 Karta SIOS nr 13/2018 Szczegóły
8 2018-03-21 11:50:24 Protokół Nr XXXVI/18 sesji Rady Powiatu Świeckiego odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. PROJEKT Protokół Nr XXXVI/18 sesji Rady Powiatu Świeckiego odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. w sali Nr 315 Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.   Sesję… Szczegóły
9 2018-03-21 09:37:23 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Ś.569.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Ś.569.2018 z dnia 19.03.2018 r. przez p. Bernadetę Szmaglińską dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Tuszyny, jednostce ewidencyjnej Świekatowo. Informacja… Szczegóły
10 2018-03-20 14:26:26 Obwieszczenie z dnia 06 lutego 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y Ś W I E C K I E G… Szczegóły
11 2018-03-20 11:07:05 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.477.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.477.2018 z dnia 06.03.2018 r. przez Gminę Dragacz dotyczącego budowy oświetlenia drogowego ul. Pod Stokami na działkach nr 145, 184 w obrębie ewidencyjnym Górna Grupa oraz… Szczegóły
12 2018-03-20 10:00:27 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.470.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.470.2018 z dnia 05.03.2018 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 155/3, 155/4, 155/9, 155/14 w… Szczegóły
13 2018-03-19 09:21:48 Zarządzenie Nr 235/18 Starosty Świeckiego z dnia 12 marca 2018 r.     w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wsparcia i uczestnictwa w Projekcie „Wykształcony profesjonalista”  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
14 2018-03-19 08:38:42 Karta SIOS nr 12/2018 Szczegóły
15 2018-03-19 08:22:31 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.508.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.508.2018 z dnia 09.03.2018 r. przez LUMIFIL DEVELOPMENT Sp. z o.o. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr 8/113 w obrębie ewidencyjnym Sulnowo, jednostce… Szczegóły
16 2018-03-16 08:09:35 Uchwała Zarządu Nr 117/979/18 Uchwała Nr 117/979/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 14 marca 2018 r.   w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 4… Szczegóły
17 2018-03-16 07:58:18 Uchwała Zarządu Nr 117/978/18 Uchwała Nr 117/978/18  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 14 marca 2018 r.   w sprawie podpisania aneksu do porozumienia z dnia 9 marca 2007 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Miastem… Szczegóły
18 2018-03-15 15:02:07 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego - marzec 2018r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Data posiedzenia: 21 marca 2018r. (środa) Godz. 11:30 w Sali Nr 315 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Gen. Hallera 9 Analiza materiałów będących przedmiotem… Szczegóły
19 2018-03-15 13:59:01 Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Powiatu Świeckiego Zawiadomienie W oparciu o przepisy art.15 ust 1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) zwołuję… Szczegóły
20 2018-03-15 09:41:55 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Świeckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów ofert Nr 11 i 12 w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ekologii i… Szczegóły
« 1 2 3 4 119 120 121 »