Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-11 10:21:12 Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę środków czystości" I. Informacja o zamawiającym. Nazwa:                   Powiat Świecki Adres:                    ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie Województwo:       kujawsko-pomorskie Numer telefonu:    (52) 56 83 100 Numer faksu:         (52) 56 83 102 Strona… Szczegóły
2 2019-12-11 10:09:52 Zaproszenie do złożenia oferty na „Wywóz nieczystości stałych typowych (bytowo – gospodarczych) oraz wywozu odpadów segregowanych (papier, tworzywo sztuczne)” Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą przy: Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na: „Wywóz nieczystości stałych typowych (bytowo – gospodarczych) oraz wywozu odpadów segregowanych (papier, tworzywo… Szczegóły
3 2019-12-11 09:23:04 Informacja o zmianie godzin funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2019 roku Wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2019 roku: Urząd Gminy w Dragaczu, Dragacz 7A: dyżury w dniach: 13.12.2019 i 20.12.2019 od godziny 12:00 do 18:00.… Szczegóły
4 2019-12-10 15:20:21 Zapytanie ofertowe - przewozy autobusowe w 2020 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego… Szczegóły
5 2019-12-10 13:23:55 Zapytanie ofertowe - parkowanie pojazdów powyżej 3,5 t. Powiat Świecki, reprezentowany przez Starostę Świeckiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty według poniższych wymagań. Zapytanie ofertowe Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiat Świecki, 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera… Szczegóły
6 2019-12-10 13:15:44 Zapytanie ofertowe - parkowanie pojazdów do 3,5 t. Powiat Świecki, reprezentowany przez Starostę Świeckiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty według poniższych wymagań. Zapytanie ofertowe Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiat Świecki, 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera… Szczegóły
7 2019-12-10 13:10:27 Zapytanie ofertowe - usuwanie pojazdów powyżej 3,5 t. Powiat Świecki, reprezentowany przez Starostę Świeckiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty według poniższych wymagań. Zapytanie ofertowe Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiat Świecki, 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera… Szczegóły
8 2019-12-10 13:00:18 Zapytanie ofertowe - usuwanie pojazdów do 3,5 t. Powiat Świecki, reprezentowany przez Starostę Świeckiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty według poniższych wymagań. Zapytanie ofertowe Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiat Świecki, 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera… Szczegóły
9 2019-12-10 08:22:13 Zaproszenie do składania ofert na „Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Świeciu.” Zamawiający: Powiat Świecki z siedzibą przy: Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Świeciu.” Tryb udzielenia zamówienia oraz… Szczegóły
10 2019-12-09 11:45:43 Uchwała Zarządu Nr 43/307/19 w sprawie zgłoszenia poprawek do projektu budżetu powiatu świeckiego na 2020 r. Uchwała Nr 43/307/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 05 grudnia 2019 r   w sprawie zgłoszenia poprawek do projektu budżetu powiatu świeckiego na 2020 r.   Na podstawie § 7 ust.1 Uchwały… Szczegóły
11 2019-12-09 10:56:09 Uchwała Zarządu Nr 43/306/19 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Uchwała Nr 43/306/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt… Szczegóły
12 2019-12-09 10:43:41 Uchwała Zarządu Nr 43/305/19 w sprawie przyjęcia umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Uchwała Nr 43/305/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywni Zawodowo”, wdrażanego w ramach Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3… Szczegóły
13 2019-12-09 10:31:18 Uchwała Zarządu Nr 43/304/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu Uchwała Nr 43/304/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu.   Na podstawie art. 32 ust. 2… Szczegóły
14 2019-12-09 10:18:05 Uchwała Zarządu Nr 43/303/19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu Uchwała Nr 43/303/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu.   Na… Szczegóły
15 2019-12-09 10:07:41 Uchwała Zarządu Nr 43/302/19 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/55/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Uchwała Nr 43/302/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/55/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia… Szczegóły
16 2019-12-09 09:58:14 Uchwała Zarządu Nr 43/301/19 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/56/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Uchwała Nr 43/301/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/56/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie… Szczegóły
17 2019-12-09 09:51:31 Uchwała Zarządu Nr 43/300/19 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Uchwała Nr 43/300/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem.   Na podstawie art.… Szczegóły
18 2019-12-09 09:40:16 Uchwała Zarządu Nr 43/299/19 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Uchwała Nr 43/299/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu   Na podstawie art.… Szczegóły
19 2019-12-09 09:10:13 Uchwała Zarządu Nr 43/298/19 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Uchwała Nr 43/298/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia   Na podstawie art. 4… Szczegóły
20 2019-12-09 09:03:59 Uchwała Zarządu Nr 43/297/19 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200 Uchwała Nr 43/297/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.   w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 14+800 do km 15+200. Na… Szczegóły
« 1 2 3 4 202 203 204 »