Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-17 08:42:22 Uchwała Zarządu Nr 101/858/17 Uchwała Nr 101/858/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 16 października 2017 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie polegającej… Szczegóły
2 2017-10-16 14:07:02 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2144.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2144.2017 z dnia 12.10.2017 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn na działkach nr 20/3, 20/11, 194/1 w obrębie… Szczegóły
3 2017-10-16 11:10:04 Karta SIOS nr 46/2017 Szczegóły
4 2017-10-16 10:54:40 Karta SIOS nr 45/2017 Szczegóły
5 2017-10-16 09:05:15 Ogłoszenie Starosty Świeckiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiąg, gmina Świecie” województwo kujawsko-pomorskie”. Starosta Świecki, działając na podstawie   art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ), w związku z art.  23 … Szczegóły
6 2017-10-13 10:22:48 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.2114.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Dr.2114.2017 z dnia 10.10.2017 r. przez Gminę Dragacz dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr 212 w obrębie ewidencyjnym Dragacz, jednostce ewidencyjnej Dragacz. Szczegóły
7 2017-10-13 09:44:26 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady - październik 2017r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Data posiedzenia: 19 października 2017r. (czwartek), godz. 13:00 Miejsce: Sala konferencyjna nr 201 (I piętro) Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9… Szczegóły
8 2017-10-12 13:50:24 Protokół Nr XXXI/17 sesji Rady Powiatu Świeckiego odbytej w dniu 27 września 2017 r. PROJEKT Protokół Nr XXXI/17 sesji Rady Powiatu Świeckiego odbytej w dniu 27 września 2017 r. w sali Nr 315 Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.    … Szczegóły
9 2017-10-12 12:00:26 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2120.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2120.2017 z dnia 10.10.2017 r. przez p. Grzegorza Ziemniewskiego dotyczącego przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 525 w obrębie ewidencyjnym Gruczno, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
10 2017-10-12 11:40:06 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.L.2110.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.L.2110.2017 z dnia 10.10.2017 r. przez Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na działkach nr 4/6 i 4/8 w obrębie… Szczegóły
11 2017-10-12 10:45:13 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.2113.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.O.2113.2017 z dnia 10.10.2017 r. przez Gminę Osie dotyczącego budowy sieci wodociągowej na działkach nr 242/2, 243/2, 244/2, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12 w obrębie ewidencyjnym Osie, jednostce ewidencyjnej Osie… Szczegóły
12 2017-10-11 13:18:52 Obwieszczenie z dnia 11 października 2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E… Szczegóły
13 2017-10-11 12:31:05 Karta SIOS nr 44/2017 Szczegóły
14 2017-10-11 11:52:07 Karta SIOS nr 43/2017 Szczegóły
15 2017-10-11 10:33:57 Uchwała Zarządu Nr 100/857/17 Uchwała Nr 100/857/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 10 października 2017 r.     w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji zdrowia finansowanych z budżetu Powiatu Świeckiego w… Szczegóły
16 2017-10-11 10:27:09 Uchwała Zarządu Nr 100/856/17 Uchwała Nr 100/856/17  Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 10 października 2017 r.   w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Ochotniczą Strażą Pożarną… Szczegóły
17 2017-10-11 10:19:25 Uchwała Zarządu Nr 100/855/17 Uchwała Nr 100/855/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 października 2017     w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr 14/2016 z dnia 20.09.2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem… Szczegóły
18 2017-10-11 09:15:33 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Powiatu Świeckiego Zawiadomienie   W oparciu o przepisy art.15 ust 1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami)… Szczegóły
19 2017-10-10 11:57:14 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2095.2017 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2095.2017 z dnia 06.10.2017 r. przez Gminę Świecie dotyczącego przebudowy drogi gminnej na działce nr 177/2 w obrębie ewidencyjnym Wiąg, jednostce ewidencyjnej Świecie. Szczegóły
20 2017-10-09 14:32:33 Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu informuje, że można składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej według nowego wzoru. W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i… Szczegóły
« 1 2 3 4 101 102 103 »