Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-07 13:03:55 Zarządzenie Nr 3/18 Starosty Świeckiego z dnia 07.12.2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych  oraz garażu znajdujących się w miejscowości Świecie, przy ulicy Mickiewicza 27, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do oddania w najem w trybie… Szczegóły
2 2018-12-06 13:22:18 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.2482.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.B.2482.2018 z dnia 05.12.2018 r. przez P. Edytę Fuks - Angielczyk i Rafała Angielczyk dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 73/36 w obrębie ewidencyjnym Plewno, jednostce… Szczegóły
3 2018-12-05 10:47:11 Stowarzyszenie Owocowy Przełaj Adres: ul. Długa 48, Laskowice, 86-141 Jeżewo Cele: Prowadzenie działalności edukacyjno - sportowej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania w przedsięwzięciach sportowych na rzecz mieszkańców powiatu, również na rzecz dzieci… Szczegóły
4 2018-12-05 09:54:13 Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
5 2018-12-05 09:41:42 Uchwała Zarządu Nr 2/9/18 Uchwała Nr 2/9/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 3 grudnia 2018 r.   w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia… Szczegóły
6 2018-12-05 09:32:58 Uchwała Zarządu Nr 2/8/18 Uchwała Nr 2/8/18 Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 03 grudnia 2018 r.   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej Grupa – Nowe Marzy.   Na podstawie art. 32… Szczegóły
7 2018-12-05 09:27:46 Uchwała Zarządu Nr 2/7/18 Uchwała Nr 2/7/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 03 grudnia 2018 r.     w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od… Szczegóły
8 2018-12-05 08:54:29 Uchwała Zarządu Nr 2/6/18 Uchwała Nr 2/6/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 03 grudnia 2018 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie… Szczegóły
9 2018-12-05 08:39:18 Uchwała Zarządu Nr 2/5/18 Uchwała Nr 2/5/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia reprezentantów Powiatu Świeckiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   Na podstawie §2 Uchwały… Szczegóły
10 2018-12-05 08:34:19 Uchwała Zarządu Nr 2/4/18 Uchwała Nr 2/4/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 03 grudnia 2018 r.   w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Świeckiego „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego za lata… Szczegóły
11 2018-12-04 15:51:27 Uchwała Rady Nr II/17/18 Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko na odcinku od km 0+320… Szczegóły
12 2018-12-04 15:46:00 Uchwała Rady Nr II/16/18 Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2018 r.   w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018   Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym… Szczegóły
13 2018-12-04 15:34:54 Uchwała Rady Nr II/15/18 Uchwała Nr II/15/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2018 r.   w sprawie: udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do… Szczegóły
14 2018-12-04 14:58:08 Zaproszenie do złożenia ofert cenowych Świecie, dnia 04.12.2018 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH I. Informacja o zamawiającym. Nazwa: Powiat Świecki Adres: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie Województwo: kujawsko-pomorskie Numer telefonu: (52) 56… Szczegóły
15 2018-12-04 14:29:22 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2461.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2461.2018 z dnia 03.12.2018 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy złącza kablowo - pomiarowego oraz linii kablowej 0,4 kV dla zasilania… Szczegóły
16 2018-12-03 15:37:39 Zawiadomienie o III sesji Rady Powiatu Świeckiego W oparciu o przepisy art.15 ust.1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję III… Szczegóły
17 2018-12-03 11:38:09 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2450.2018 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak AB.6743.2.Św.2450.2018 z dnia 29.11.2018 r. przez P. Alicję i Pawła Stasierowskich dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 13/24 w obrębie ewidencyjnym Przechowo, jednostce ewidencyjnej Świecie-Miasto. Szczegóły
18 2018-12-03 10:23:03 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług… Szczegóły
19 2018-11-29 11:29:55 Protokół I Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 21 listopada 2018 r. Protokół nr I/18 I Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 21 listopada 2018   Obrady rozpoczęto 21 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:29 tego samego dnia.… Szczegóły
20 2018-11-29 11:09:01 Zarządzenie Nr 2/18 Starosty Świeckiego z dnia 28.11.2018r.  w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali użytkowych  oraz garażu znajdujących się w miejscowości Świecie, przy ulicy Mickiewicza 27, pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa       … Szczegóły
« 1 2 3 4 148 149 150 »