Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-14 15:18:33 Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą treść Uchwały… Szczegóły
2 2021-05-14 14:28:39 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.946.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.946.2021 z dnia 13.05.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci gazowej s/c na działkach nr 101/4, 101/16, 102/3, 345/100,… Szczegóły
3 2021-05-14 09:40:44 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.O.902.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.O.902.2021 z dnia 07.05.2021 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 356/81, 356/83,… Szczegóły
4 2021-05-14 09:34:22 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.B.900.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.B.900.2021 z dnia 07.05.2021 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działce nr 153/3 w… Szczegóły
5 2021-05-13 09:25:12 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.918.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Ś.918.2021 z dnia 10.05.2021 r. przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dotyczącej zgłoszenia budowy sieci kablowej nn oświetlenia drogowego wraz ze słupem oświetleniowym na… Szczegóły
6 2021-05-13 09:20:36 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.916.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.916.2021 z dnia 10.05.2021 r. przez Pana Zbigniewa Ziółkowskiego dotyczącej zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr… Szczegóły
7 2021-05-13 09:18:28 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.915.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.915.2021 z dnia 10.05.2021 r. przez Pani Joanny Rutkowskiej dotyczącej zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr… Szczegóły
8 2021-05-13 09:15:00 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.914.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.W.914.2021 z dnia 10.05.2021 r. przez Pana Zenona Ferenc dotyczącej zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr… Szczegóły
9 2021-05-13 09:10:14 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.909.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.909.2021 z dnia 10.05.2021 r. przez Pana Henryk Czaplińskiego dotyczącej zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr… Szczegóły
10 2021-05-13 08:57:37 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.908.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.N.908.2021 z dnia 10.05.2021 r. przez Pana Piotra Czaplińskiego dotyczącej zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr… Szczegóły
11 2021-05-13 08:15:49 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Zawiadamiamy, że w dniach: 20 - 25.05.2021 r. punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Szczegóły
12 2021-05-13 07:41:03 Zawiadomienie o 33 posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Data i godzina posiedzenia: 19 maja 2021 r. (środa), godz. 12:30 Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Nr 201 (I piętro) Starostwa Powiatowego, przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 w Świeciu W… Szczegóły
13 2021-05-12 13:48:36 Zmiana terminu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Data i godzina posiedzenia: 24 maja 2021 r. (poniedziałek), godz. 12:00 Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Nr 201 (I piętro) Starostwa Powiatowego, przy ul. Gen. Józefa Hallera… Szczegóły
14 2021-05-11 15:09:01 Zarządzenie Nr 30/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 maja 2021roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/21Starosty Świeckiego z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli instytucjonalnych w 2021 roku Na podstawie art. 68 ust.1 i ust. 2 pkt.1, art. 69 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z… Szczegóły
15 2021-05-11 08:51:44 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – maj 2021 Komisja Polityki Finansowej (wspólnie z Komisją Infrastruktury i Gospodarki) Data i godzina posiedzenia: 19 maja 2021 r. (środa), godz. 13:00 Miejsce posiedzenia:  Sala konferencyjna Nr 315 (II piętro) Starostwa Powiatowego, przy ul. Gen. Józefa Hallera… Szczegóły
16 2021-05-10 10:08:03 Protokół nr XXX/21 Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 marca 2021 r. Protokół nr XXX/21 XXX Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 31 marca 2021 r.   Obrady rozpoczęto 31 marca 2021 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:00 tego samego… Szczegóły
17 2021-05-10 09:50:47 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.884.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.Św.884.2021 z dnia 06.05.2021 r. przez ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci - linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach nr… Szczegóły
18 2021-05-07 11:51:21 Zarządzenie Nr 29/21 Starosty Świeckiego z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), § 44 pkt.6 regulaminu organizacyjnego przyjętego Uchwałą… Szczegóły
19 2021-05-07 11:30:28 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.D.866.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.D.866.2021 z dnia 05.05.2021 r. przez Panią Lidię Jarosz dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 15/3 w obrębie ewidencyjnym Gródek, jednostce ewidencyjnej… Szczegóły
20 2021-05-06 12:47:00 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.855.2021 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak BOŚ.6743.2.P.855.2021 z dnia 30.04.2021 r. przez Gminę Pruszcz dotyczącej budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 15/5, 16/15 w obrębie ewidencyjnym Niewieścin, jednostce ewidencyjnej Pruszcz.… Szczegóły
« 1 2 3 4 276 277 278 »