Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-22 07:55:24 Decyzja Zarządu Nr 30/d.19/19 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Decyzja Nr 30/d.19/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.   w sprawie ustanowienia trwałego zarządu   Na podstawie art. 45 ust. 1, 2 i 3 w związku… Szczegóły
2 2019-08-22 07:39:04 Uchwała Zarządu Nr 30/215/19 w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2019 roku z zakresu kultury Uchwała Nr 30/215/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.   w sprawie ustalenia wykazu zadań realizowanych w ramach promocji Powiatu Świeckiego finansowanych z budżetu w 2019 roku… Szczegóły
3 2019-08-22 07:19:09 Uchwała Zarządu Nr 30/214/19 w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic wraz z infrastrukturą na terenie poniżej ul. Petelskiego w Świeciu Uchwała Nr 30/214/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.   w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic wraz z infrastrukturą… Szczegóły
4 2019-08-21 11:10:41 Uchwała Zarządu Nr 30/213/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr 30/213/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.   w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o… Szczegóły
5 2019-08-20 14:30:31 Obwieszczenie z dnia 20.08.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E… Szczegóły
6 2019-08-20 14:24:52 ZARZĄDZENIE Nr 25/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.            Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) art. 10… Szczegóły
7 2019-08-19 11:36:10 Obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
8 2019-08-19 11:30:41 Obwieszczenie z dnia 19.08.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
9 2019-08-14 12:51:25 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – sierpień 2019 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Data posiedzenia: 20 sierpnia 2019r. (wtorek), godz. 14:00 Miejsce: Sala konferencyjna nr  317 (II piętro) Starostwa Powiatowego, przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 w Świeciu W… Szczegóły
10 2019-08-14 08:04:12 Zawiadomienie o XII sesji Rady Powiatu Świeckiego W oparciu o przepisy art.15 ust.1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII Sesję Rady Powiatu… Szczegóły
11 2019-08-13 13:53:33 ZARZĄDZENIE NR 24/19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Nagród   w sprawie powołania Komisji Nagród Na podstawie § 12 Uchwały Nr VIII/51/15 Rady Powiaty Świeckiego z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zarządzam,… Szczegóły
12 2019-08-12 11:48:07 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.Św.1750.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.Św.1750.2019 z dnia 09.08.2019 r. przez: ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącej budowy szafy kablowej, złącza kablowo-pomiarowego i linii kablowej 0,4 kV (dla zasilania… Szczegóły
13 2019-08-09 11:54:11 Uchwała Nr 29/212/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, niezaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
14 2019-08-08 11:30:59 ZARZĄDZENIE Nr 23 /19 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z elementami zarzadzania kryzysowego, we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świeckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu   w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z elementami zarządzania kryzysowego, we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Świeckiego oraz Wojskową Komendą… Szczegóły
15 2019-08-07 14:52:02 zmiana terminu Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego Uprzejmie zawiadamiam, że zamianie uległ termin wstępnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 12:00 w sali nr 317 (II piętro)… Szczegóły
16 2019-08-07 14:07:25 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu. Zawiadamiamy, że w dniach 16.08. - 30.08.2019 r. punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Dróg w Pruszczu będzie nieczynny z powodu urlopu. Za utrudnienia przepraszamy. Szczegóły
17 2019-08-07 12:20:51 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.Św.1715.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.Św.1715.2019 z dnia 06.08.2019 r. przez: ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącej budowy sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV (w celu zasilenia dz.… Szczegóły
18 2019-08-07 12:03:43 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.W.1714.2019 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy znak: AB.6743.2.W.1714.2019 z dnia 06.08.2019 r. przez: ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącej budowy sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na działce nr 257/7… Szczegóły
19 2019-08-06 10:58:29 Petycja z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Przedmiot petycji: Wprowadzenie w starostwie powiatowym  Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Data złożenia: 31.07.2019 r. Podmiot wnoszący: Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, LB-1570. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.… Szczegóły
20 2019-08-05 08:36:35 Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G… Szczegóły
« 1 2 3 4 186 187 188 »