Wymiana dowodu rejestracyjnego

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Komunikacji i Dróg
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Rafał Semrau
  • Miejsce załatwienia pokój 116
   Wydział Komunikacji i Dróg
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9
   86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 525683121
  • Miejsce odbioru pokój 116
   Wydział Komunikacji i Dróg
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9
   86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
   Dowód rejestracyjny pojazdu
   Karta pojazdu - jeśli została wydana
   Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli w dotychczasowym dowodzie nie ma miejsca lub jest nieczytelny wpis dotyczący aktualnego badania technicznego
   Dowód uiszczenia opłaty
   Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu OC
   Do wglądu dokument tożsamości
  • Opłaty 54,50 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, 14,00 zł za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, opłata skarbowa 17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi
   • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
   • Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
  • Podstawa prawna

    

   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu    do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1088  z późn. zm
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian