Wykup Nieruchomości Skarbu Państwa lub Mienia Powiatu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Nie obowiązuje procedura Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Marlena Kolbusz
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9
   I piętro pokój 205
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 138
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9
   I piętro pokój 205
  • Wymagane dokumenty Wniosek - informacja z o zamiarze wykupu prawa użytkowania wieczystego,
   Aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej
  • Opłaty Za sporządzenie operatu szacunkowego zgodnie z art. 262 § 1 ust. 2 K.p.a. zgodnie z fakturą przedłożoną przez rzeczoznawcę majątkowego
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku , o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian