Wydanie zaświadczenia

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia 7 dni
  • Osoba kontaktowa podano w dalszej części procedury - w uwagach
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Opłaty Nie pobiera się opłat wydając zaświadczenie do celów emerytalno- rentowych
  • Tryb odwoławczy ---
  • Uwagi

   Osoba kontaktowa:

   • Jadwiga Mielewska – Gmina Bukowiec, Świekatowo, Osie, Miasto Świecie, Miasto Nowe,
   • Magdalena Andrykowska  – Gmina Jeżewo, Warlubie, Nowe, Drzycim, Dragacz
   • Katarzyna Ostrowska – Gmina Świecie, Pruszcz, Lniano
  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian