Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa podano w dalszej części procedury - w uwagach
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów, budynków i lokali
  • Opłaty nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencyjnej odbywa się w drodze decyzji. Od orzeczenia służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Osoba kontaktowa:

   • Magdalena Andrykowska – Gmina Jeżewo, Warlubie, Nowe, Drzycim, Dragacz
   • Jadwiga Mielewska – Gmina Bukowiec, Świekatowo, Osie, Miasto Świecie, Miasto Nowe,
   • Katarzyna Ostrowska – Gmina Świecie, Pruszcz, Lniano
  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ).
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
    29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U z 2016 r. poz. 1034 z późniejszymi zmianami).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian