Wniosek o wprowadzenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów, budynków i lokali

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Niezwłocznie
  • Osoba kontaktowa Podano w dalszej części procedury - w uwagach
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wprowadzenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów, budynków i lokali,
   Umowa dzierżawy podpisana przez dzierżawcę / wydzierżawiającego
  • Opłaty Nie podlega opłacie
  • Tryb odwoławczy ---
  • Uwagi

   Osoba kontaktowa :

   Maria Jakubowska – Gmina Jeżewo, Warlubie, Nowe, Drzycim, Dragacz

   Jadwiga Mielewska – Gmina Bukowiec, Świekatowo, Osie, Miasto Świecie, Miasto Nowe,

   Magdalena Olzak / Katarzyna Ostrowska – Gmina Świecie, Pruszcz, Lniano

  • Podstawa prawna

   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późniejszymi zmianami).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian