Wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych

  • Wydział Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Magdalena Studzińska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 176
  • Miejsce odbioru pokój 306
  • Wymagane dokumenty 1. Protokół zebrania.
   2. Lista obecności.
   3. Uchwała o wyborze władz stowarzyszenia.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Prawo o stowarzyszeniach

   Ustawa o sporcie

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian