Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P), Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych EGiB (Formularz P1), Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (Formularz P2)

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Magdalena Olzak
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P),
   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych EGiB (Formularz P1),
   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (Formularz P2)
  • Opłaty Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy ---
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.520 z późn. zm.).

   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz.542 z późn.zm.).

   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian