Wniosek o mapę ewidencji gruntów i budynków

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Monika Gałabuda
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej - formularz P i formularz P1


  • Opłaty Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. 2020 poz. 1322
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Wydanie mapy ewidencyjnej

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r. poz.897 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz. U. 2020 poz. 1322
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian