Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P) Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (Formularz P3)

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Magdalena Olzak
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (Formularz P)
   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów
   i budynków lub mapy zasadniczej (Formularz P3)
  • Opłaty Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy ---
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r. poz.897 z późn. zm.),

   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)

   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian