Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości – formularz P i P4

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Monika Gałabuda
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz P
   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularz P4

  • Opłaty Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
    (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38 poz. 454 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
    (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian