Wdostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – formularz P i P8

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Wioleta Emerle, Anna Aniszewska, Zofia Czapiewska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 121 lub 101
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 136; 52 56 83 134
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
   parter pokój 121 lub 101
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego
   i kartograficznego - formularz P
   Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów - formularz P8
   wniosek dotyczy pobrania osnowy geodezyjnej, ortofotomapy, dokumentów z pomiarów geodezyjnych

  • Opłaty Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
    (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
   • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
    (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

    

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian