Wniosek o udostępnienie mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki (do 10 dni roboczych)
  • Osoba kontaktowa Wioleta Emerle – wioleta.e@csw.pl
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Haller 9,
   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   parter pokój 121
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 136
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Haller 9,
   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   parter pokój 121
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie mapy do celów opiniodawczych :
   formularz P + formularz P3

   W celu uzyskania mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych do:
   - uzyskania warunków zabudowy (dla gminy)
   - przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, itp.
   - przydomowej oczyszczalni ścieków (do Wydziału Budownictwa)
   - zmiany pokrycia dachu ( do Wydziału Budownictwa)
   - dla potrzeb własnych
  • Opłaty Według załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015r. poz. 520 ze zm.) Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Pobranie opłaty następuje w dniu wydania mapy. Kasa urzędu - parter pokój 119 - czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 opłatę można uiścić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem Nr konta bankowego: Starostwo Powiatowe w Świeciu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9 NIP 559-16-98-086 Bank PKO BP 60 1020 1811 0000 0502 0269 3810
  • Tryb odwoławczy Odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego.
  • Uwagi

   W czasie nieobecności Pani Emerle należy kontaktować się z:
   Anna Aniszewska – anna.a@csw.pl
   Zofia Czapiewska – zofia.c@csw.pl
   parter pokój 101 – tel. 52 56 83 134

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze zm. )

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian